Impozitele Indirecte în România

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 18178
Mărime: 326.98KB (arhivat)
Publicat de: Malvina Preda
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Flondor Alexia

Extras din proiect

Introducere

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice.

Economiştii de factură liberală, ca de pildă Milton Friedman, laureat al premiului Nobel pentru economie, recomandă utilizarea impozitelor indirecte şi eliminarea/diminuarea forte a celor directe, deoarece în acest fel se formează pentru ofertă/cerere preţuri de piaţă ce reflectă ansamblul mediului de tranzacţii, fără a mai fi necesară corectarea rezultatelor financiare finale ale operaţiunilor economice cu impactul pe care îl are impozitarea veniturilor şi a averii.

Am ales aceasta temă pentru evidenţierea rolului impozitele indirecte ca principală sursă de venit în formarea bugetului de stat , precum şi a modificarilor cu impact semnificativ asupra impozitelor indirecte , odată cu aderearea României în Uniunea Europeană.

Capitolul 1, intitulat „ Impozitele Indirecte. Prezentare generală” abordeaza problematica impozitelor cu privire la continutul si rolul lor în ţările cu economie de piaţă, precum si aspecta ale impozitelor indirecte cu privire la structura, modalitatea de asezare si de percepere a acestora.

Capitolul 2 – „Taxele vamale” – aprofundeaza acest impozit indirect, cu precizarea ca sfera de aplicare a lui este din ce în ce mai diminuata, având în vedere acceptarea acquis-ului privind Uniunea Vamala.

Capitolul 3 al lucrarii – „Accizele” – defineste cadrul legislativ al introducerii accizelor în România – ca taxa de consumatie pentru categoriile favorizate ale populatiei. Se prezinta pe mai multe subcapitole conceptul teoretic al accizelor, nivelul acestora in stalele membre ale UE, precum si evolutiile viitoare ale acestora in tara noastra.

În capitolul 4 – intitulat „ Taxa pe valoarea adaugată” – se prezinta structurat pe mai multe subcapitole conceptul teoretic al taxei pe valoarea adaugata, cadrul legislativ al acestui impozit în economia de piata, sfera lui de aplicare, precum si detalii cu privire la:

o persoane impozabile;

o operatiuni impozabile;

o baza de impozitare;

o cote de impozitare etc

În ultimul capitol – “Contribuţia impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetului de stat in perioada 2004-2008 “– am analizat impozitele indirecte pe o perioada de cinci ani, in vederea obţinerii unei imagini de ansamblu a impozitelor indirecte în România, si pentru a evidentia importanta acestora in constituirea bugetului de stat.

Capitolul I Impozitele Indirecte. Prezentare generală

1.1 Impozitele, evoluţia şi rolul acestora în ţările cu economie de piaţă

În economiile moderne, statele colectează impozitele atât pentru finanţarea cheltuielilor, cat şi pentru îndeplinirea triplului lor rol de stabilizare, de distribuire şi de alocare.

Definiţiile date impozitelor sunt multiple, în functie de teoriile despre impozite care au fost emise în decursul vremii, pe de o parte, iar pe de altă parte, în functie de poziţia autorilor cu privire la impozite.

Cele mai reprezentative definiţii ale impozitelor sunt:

“Impozitul reprezintă o formă de prelevare silită la dispozitia statului,fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerambursabil,a unei parti din veniturile sau averea unei persoane fizice şi/sau juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice”

( Ioan Talpoş, Finanţele României, Vol. I, Editura Sedona, Timişoara 1995, pag. 137).

“Impozitul reprezintă prestaţie pecuniară, pretinsă pe cale de autoritate, cu titlu definitiv şi fără contraprestaţie, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.” (Gaston Jeze).

„Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv(nerambursabil) şi fără contraprestaţie directă din partea statului” (Iulian Văcărel, Gh. D. Bistriceanu şi colectiv, „Finanţe Publice” ed. a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică RA, Bucureşti 2004, pag. 358.)

Pentru înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării este necesar ca bugetul statului şi bugetele locale să fie alimentate sistematic cu venituri corespunzătoare. ( Gh.D. Bistriceanu şi colectiv, “Finanţele agenţilor economici” Editura Economică, Bucureşti 2001, pag. 316)

Impozitul are caracter universal ca o consecinţă a suveranităţii statului şi el este o instituţie de drept publică fără de care nu se poate concepe existenţa statului, făcând parte organică din el.

În evoluţia modernă a impozitelor, instituirea acestora cu consimţământul contribuabililor a fost subordonată competiţiei parlamentare, ca organe legislative cu caracter reprezentativ de a reglementa impozitele şi celelalte venituri necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Plata impozitului are caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau care posedă un anumit gen de avere. Dreptul de a instituii impozite îl are statul, care îl exercită prin organele puterii centrale (Parlamentul) şi ale administraţiei locale de stat.

Rolul impozitului se manifestă pe plan financiar, economic şi social, definit de o etapă de dezvoltare a economiei de alta.

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, în sensul că impozitele reprezintă mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor publice. În ţările dezvoltate din punct de vedere economic, prin intermediul impozitelor şi taxelor se procură între 80-90% din totalul resurselor financiare publice.

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin intermediul măsurilor pe care statul le ia pentru a intervenii în activităţile economice cu ajutorul impozitelor care pot fi folosite ca un instrument de schimbare sau frânare a unei activităţi economice, de creştere sau reducere a producţiei sau a consumului unui anumit produs, de stimulare sau îngrădire a comerţului exterior, etc.

Preview document

Impozitele Indirecte în România - Pagina 1
Impozitele Indirecte în România - Pagina 2
Impozitele Indirecte în România - Pagina 3
Impozitele Indirecte în România - Pagina 4
Impozitele Indirecte în România - Pagina 5
Impozitele Indirecte în România - Pagina 6
Impozitele Indirecte în România - Pagina 7
Impozitele Indirecte în România - Pagina 8
Impozitele Indirecte în România - Pagina 9
Impozitele Indirecte în România - Pagina 10
Impozitele Indirecte în România - Pagina 11
Impozitele Indirecte în România - Pagina 12
Impozitele Indirecte în România - Pagina 13
Impozitele Indirecte în România - Pagina 14
Impozitele Indirecte în România - Pagina 15
Impozitele Indirecte în România - Pagina 16
Impozitele Indirecte în România - Pagina 17
Impozitele Indirecte în România - Pagina 18
Impozitele Indirecte în România - Pagina 19
Impozitele Indirecte în România - Pagina 20
Impozitele Indirecte în România - Pagina 21
Impozitele Indirecte în România - Pagina 22
Impozitele Indirecte în România - Pagina 23
Impozitele Indirecte în România - Pagina 24
Impozitele Indirecte în România - Pagina 25
Impozitele Indirecte în România - Pagina 26
Impozitele Indirecte în România - Pagina 27
Impozitele Indirecte în România - Pagina 28
Impozitele Indirecte în România - Pagina 29
Impozitele Indirecte în România - Pagina 30
Impozitele Indirecte în România - Pagina 31
Impozitele Indirecte în România - Pagina 32
Impozitele Indirecte în România - Pagina 33
Impozitele Indirecte în România - Pagina 34
Impozitele Indirecte în România - Pagina 35
Impozitele Indirecte în România - Pagina 36
Impozitele Indirecte în România - Pagina 37
Impozitele Indirecte în România - Pagina 38
Impozitele Indirecte în România - Pagina 39
Impozitele Indirecte în România - Pagina 40
Impozitele Indirecte în România - Pagina 41
Impozitele Indirecte în România - Pagina 42
Impozitele Indirecte în România - Pagina 43
Impozitele Indirecte în România - Pagina 44
Impozitele Indirecte în România - Pagina 45
Impozitele Indirecte în România - Pagina 46
Impozitele Indirecte în România - Pagina 47
Impozitele Indirecte în România - Pagina 48
Impozitele Indirecte în România - Pagina 49
Impozitele Indirecte în România - Pagina 50
Impozitele Indirecte în România - Pagina 51
Impozitele Indirecte în România - Pagina 52
Impozitele Indirecte în România - Pagina 53
Impozitele Indirecte în România - Pagina 54
Impozitele Indirecte în România - Pagina 55
Impozitele Indirecte în România - Pagina 56
Impozitele Indirecte în România - Pagina 57
Impozitele Indirecte în România - Pagina 58
Impozitele Indirecte în România - Pagina 59
Impozitele Indirecte în România - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Impozitele Indirecte in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice în cadrul Casei Județene de Pensii Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1. Scurt istoric În baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Rolul politicii fiscale asupra creșterii economice

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Cresterea economica constituie o problema de maxima importanta pentru organele de guvernamant din...

Aspecte privind bugetul de stat

1.Bugetul de stat - definitie si caracteristici Activitatea economică se desfăşoară în fiecare ţară potrivit unui mecanism propriu, numit mecanism...

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Analiza evoluției veniturilor și cheltuielilor bugetului general consolidat al României în 2000-2006

Analiza evolutiei veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat al Romaniei in 2000-2006 I . Sistemul veniturilor bugetului general...

Te-ar putea interesa și

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Reglementarea juridică a impozitelor indirecte în România

Apariţia şi evoluţia impozitelor se caracterizează ca un proces complex şi de durată care a început odată cu destrămarea comunei primitive,...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale statului

Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Impozite Indirecte în România

Lucrarea de faţă abordează problematica „Impozitelor indirecte în sistemul fiscal din România ", fiind un raport de cercetare ştiinţifică de...

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Ai nevoie de altceva?