Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, pptx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 12087
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. MIRELA POSTOLE
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I
 3. IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ROMÂNIA – CARACTERIZARE GENERALĂ
 4. 1.1. Aspecte generale privind impozitele indirecte 5
 5. 1.2. Caracteristici generale ale impozitelor indirecte 7
 6. 1.3. Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în România în perioada 2006-2016..15
 7. CAPITOLUL II
 8. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN PRACTICA FISCALĂ DIN ROMÂNIA
 9. 2.1. Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată 20
 10. 2.2. Plătitorii de TVA ,.23
 11. 2.3. Operaţiuni economice supuse taxei pe valoarea adăugată 24
 12. 2.4. Operaţiuni scutite de plata taxei pe valoarea adăugată 26
 13. 2.5. Determinarea şi plata taxei pe valoarea adăugată 31
 14. CAPITOLUL III
 15. DETERMINAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S.C. EURO STANDARD BUISNESS " S.R.L
 16. 3.1. Prezentarea generală a societăţii 34
 17. 3.2. Determinarea taxei pe valoarea adăugată 35
 18. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 41
 19. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din licență

INTRODUCERE

În ultimii ani , politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive-deşi a existat această intenţie şi nu a acţionat eficient asupra deficitului cvasi-fiscal.

Reforma fiscală a avut ca strategie crearea unui sistem de impozite care, pe termen lung, să se alinieze la cele similare ale ţărilor europene, iar pe termen scurt, să răspundă condiţiilor concrete ale diferitelor etape de transformare a economiei.

Astfel, s-a recurs la ajustarea sau implementarea unor instrumente fiscale care să asigure, în primul rând, procurarea veniturilor bugetului public, urmând ca pe parcurs- pe măsura creării cadrului administrativ adecvat şi a unei pieţe care să ofere o bază cât mai diversificată de impozitare- să se restructureze şi să se contureze un sistem fiscal adecvat scopurilor economice pe termen lung.

Impozitele reprezintă o forma de prelevare a unei părti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice.

Impozitele se clasifică în impozite directe şi impozite indirecte.

La început , impozitele directe erau temelia sistemului financiar. Treptat, prin extinderea impozitelor indirecte, s-a observat că încasările la bugetul statului provenite din acestea din urma, erau mult mai stabile pe termen lung decât cele provenite din impozitele directe.

În ţările în curs de dezvoltare, de regulă, ponderea impozitelor indirecte o devansează pe aceea a impozitelor directe, în totalul veniturilor fiscale ale statului. Preferinţa majorităţii acestor ţări pentru impozitele indirecte este determinată de nivelul redus al veniturilor realizate de ţărani, meşteşugari, mici negustori, muncitori etc. În condiţiile în care aceste venituri sunt adesea neregulate ori greu de cunoscut cu precizie, iar ţinerea unei evidenţe corecte a veniturilor şi cheltuielilor de către toţi întreprinzătorii este dificilă, randamentul impozitelor pe venit este scăzut. Dacă la acestea adăugăm comoditatea şi costul relativ redus al perceperii taxelor de consumaţie şi a altor impozite indirecte, găsim explicaţia la preferinţa acestor ţări pentru impozitele indirecte. Totodată, sistemul impunerii consumului de bunuri şi servicii corespunde atât unor interese interne, cât şi celor ale firmelor străine, care şi-au construit unităţi de producţie ori de comercializare pe teritoriile ţărilor în curs de dezvoltare. Introducerea unor sisteme fiscale bazate, în principal, pe impunerea veniturilor şi a capitalurilor ar conduce la stabilirea unor impozite mai mari în sarcina firmelor străine decât cele care se plătesc în prezent.

Cele menţionate mai sus motivează şi ritmul de creştere mai accentuat pe care îl înregistrează impozitele indirecte în ţările în curs de dezvoltare, comparativ cu ţările dezvoltate.

Impozitele indirecte sunt instituite de stat asupra vânzărilor de mărfuri şi prestărilor de servicii. Cotele utilizate pentru calcularea acestor impozite nu sunt diferenţiate în funcţie de venitul, averea sau situaţia personală a celor care cumpără mărfuri sau apelează la servicii ce fac obiectul impozitelor indirecte. Drept urmare, impozitele indirecte lasă impresia că afectează, în aceeaşi măsură, veniturile tuturor categoriilor sociale. În realitate ele afectează în mod deosebit pe cei cu venituri mici, deoarece impozitele indirecte se percep, de regulă, la vânzarea bunurilor de larg consum.

De altfel, dacă raportăm impozitele indirecte la veniturile realizate de diferite categorii sau grupuri sociale, vom constata că ponderea acestor impozite în venituri este cu atât mai mare, cu cât veniturile realizate sunt mai mici. În condiţiile în care la impozitele directe, persoanele cu venituri situate sub minimul neimpozabil sunt scutite de impozit, iar la impozitele indirecte nu se acorda nici un fel de scutire, rezultă că acestea din urmă au un caracter regresiv.

Impozitele indirecte sunt vărsate la bugetul de stat, de regulă, de către industriaşi, comercianţi etc., însă sunt suportate de către consumatori, deoarece se includ în preţul de vânzare al mărfurilor. Drept urmare, impozitele indirecte nu afectează veniturile nominale, ci numai pe cele reale, micşorând puterea de

Bibliografie

Bistrițeanu George. D. Sistemul fiscal al României – Editura Universitară, București, 2010.

Bran Paul , Finantele înteprinderii, Editura economică, București, 2007.

Gherghina Rodica, Crețan Georgiana, finanțe, editura universitara , București, 2012

Pârvu Daniel, , Finante , Editura Sitech , Craiova ,2007.

Risea.M. Contabilitatea rezultatului întreprinderii , Editura Tribuna Economica , București, 2008.

Vacarel Iulian , Georgescu Florin , Finanțe publice , Editura Didactica si Pedagocica, 2007.

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al României-Partea I: Legi, Decrete, Hotărâri şi alte acte

Preview document

Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 1
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 2
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 3
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 4
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 5
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 6
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 7
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 8
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 9
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 10
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 11
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 12
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 13
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 14
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 15
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 16
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 17
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 18
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 19
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 20
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 21
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 22
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 23
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 24
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 25
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 26
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 27
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 28
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 29
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 30
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 31
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 32
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 33
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 34
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 35
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 36
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 37
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 38
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 39
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 40
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 41
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 42
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 43
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 44
Studiu Privind Impozitele Indirecte în Sistemul Fiscal din România - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Studiu Privind Impozitele Indirecte in Sistemul Fiscal din Romania.doc
 • Studiu Privind Impozitele Indirecte in Sistemul Fiscal din Romania.pptx

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale statului

Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Ai nevoie de altceva?