TVA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 32898
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Publicat de: Maia Nistor
Puncte necesare: 12

Extras din licență

INTRODUCERE

Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa contabilităţii în cadrul sistemului informaţional economic.

Specifică contabilităţii contemporane este tendinţa tot mai pregnantă de orientare spre o normalizare accentuată. Acest proces generează în principal opoziţia dintre puterea publică exercitată prin intermediul fiscalităţii şi profesia contabilă. Statul reprezintă interesele generale ale societăţii, în timp ce contabilitatea apără aspiraţiile lumii afacerilor. Cu toate acestea, nu se poate percepe astăzi, la nivelul societăţii contemporane, o opoziţie sistematică între contabilitate şi fiscalitate, dar nici nu putem vorbi de o identitate perfectă, între interesele celor două discipline.

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze atât urmărirea unor aspecte teoretice privind instituirea taxei pe valoarea adăugată în România, cât şi o aplicare practică a principiilor contabile la nivelul unei societăţi, analizată în cadrul unui studiu de caz. Având în vedere aceste considerente, lucrarea se structurează în şase capitole, fiecare evidenţiindu-se prin specificul temei abordate.

În primul capitol s-a urmărit prezentarea legislaţiei, care formează cadrul juridic al impozitelor indirecte, principalele forme de manifestare a evaziunii fiscale, precum şi posibilităţile de combatere a evaziunii fiscale în cadrul sistemului impozitelor indirecte, precum si prezentarea unor aspecte care reliefează apariţia, locul şi rolul taxei pe valoarea adăugată în cadrul sistemului fiscal din România. Tot în cadrul acestui capitol am prezentat principalele aspecte referitoare la apariţia şi evoluţia taxei pe valoarea adăugată în diferite ţări europene. Accentul a fost pus pe sistemul de norme care reglementează modul de acţiune a taxei pe valoarea adăugată în ţara noastră, tocmai pentru a sublinia importanţa pe care o are cunoaşterea şi aplicarea corectă a legii în activitatea desfăşurată de către agenţii economici.

Capitolul 2 cuprinde principalele aspecte referitoare la societatea comercială la care am efectuat studiul de caz şi analiza taxei pe valoarea adăugată.

Cel de-al 3-lea capitol pune accentul pe prezentarea regulilor generale ale contabilizării taxei pe valoarea adăugată la nivelul agentului economic, detaliindu-se modul de operare în care se realizează decontarea şi regularizarea lunară (trimestrială ) a taxei pe valoarea adăugată. Aceste principii teoretice ale reflectării taxei pe valoarea adăugată în contabilitate se regăsesc şi în studiul de caz prezentat în capitolul 4.

Capitolul 5 se doreşte a fi o încercare de surprindere a efectelor economice ale aplicării taxei pe valoarea adăugată la nivelul unei societăţi comerciale.

Concluziile formulate se bazează atât pe ideile tratate în cadrul lucrării cât şi pe constatări de ordin practic, rezultate în urma observării activităţii societăţii comerciale.

În alcătuirea lucrării şi-au găsit locul aspecte teoretice ce ţin cont de specificitatea domeniului abordat şi de problemele economiei româneşti.

CAPITOLUL 1

SISTEMUL IMPOZITELOR INDIRECTE

ÎN ROMÂNIA

1.1 CADRUL JURIDIC AL IMPOZITELOR INDIRECTE

Impozitele si taxele sunt constituite în toate situaţiile prin acte normative ce emană de la Parlament sau de la organele locale ale autorităţii publice. Potrivit Constituţiei, cetăţenii au obligaţia să contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice, iar sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

În consecinţă, întreaga activitate de impunere, urmărire si percepere a impozitelor, taxelor si contribuţiilor, constă de fapt, în aplicarea şi respectarea întocmai a unor prevederi legale, orice abatere în acest sens însemnând încălcarea legii cu consecinţe ce atrag răspunderea celor în cauză.

Impozitele indirecte se realizează, în principal, sub forma impozitelor pe consum, percepându-se la vânzarea anumitor mărfuri sau la prestarea anumitor servicii. Ele se prelevează de la toţi cei care consumă bunuri din categoria celor impuse, independent de veniturile, averea sau situaţia personală a acestora.

În sistemul impozitelor indirecte sunt cuprinse: taxele de consumaţie, monopolurile fiscale, taxele vamale şi taxele de timbru, consulare şi de înregistrare.

Reglementarea taxei pe valoarea adăugată în România este marcată de necesitatea de a asigura armonizarea legislaţiei româneşti în materie cu cea comunitară în perspectiva angajamentelor asumate de România începând cu Acordul de asociere la Comunităţile Europene, semnat la 1 februarie 1993 .

Taxa pe valoarea adăugată se încadrează în categoria taxelor de consumaţie cu caracter general şi a fost instituită în România prin O.G. nr. 3/27.07.1992 , intrată în vigoare de la data de 1 iulie 1993. În baza Legii nr. 81/1992 ( M.O. nr. 173/22.07.1992 ), care abilita Guvernul să emită ordonanţe pentru stabilirea şi modificarea unor impozite şi taxe, Guvernul a adoptat prin Hotărârea nr. 406/1992 Normele pentru aplicarea Ordonanţei nr. 3/1993 referitoare la taxa pe valoarea adăugată .

Preview document

TVA - Pagina 1
TVA - Pagina 2
TVA - Pagina 3
TVA - Pagina 4
TVA - Pagina 5
TVA - Pagina 6
TVA - Pagina 7
TVA - Pagina 8
TVA - Pagina 9
TVA - Pagina 10
TVA - Pagina 11
TVA - Pagina 12
TVA - Pagina 13
TVA - Pagina 14
TVA - Pagina 15
TVA - Pagina 16
TVA - Pagina 17
TVA - Pagina 18
TVA - Pagina 19
TVA - Pagina 20
TVA - Pagina 21
TVA - Pagina 22
TVA - Pagina 23
TVA - Pagina 24
TVA - Pagina 25
TVA - Pagina 26
TVA - Pagina 27
TVA - Pagina 28
TVA - Pagina 29
TVA - Pagina 30
TVA - Pagina 31
TVA - Pagina 32
TVA - Pagina 33
TVA - Pagina 34
TVA - Pagina 35
TVA - Pagina 36
TVA - Pagina 37
TVA - Pagina 38
TVA - Pagina 39
TVA - Pagina 40
TVA - Pagina 41
TVA - Pagina 42
TVA - Pagina 43
TVA - Pagina 44
TVA - Pagina 45
TVA - Pagina 46
TVA - Pagina 47
TVA - Pagina 48
TVA - Pagina 49
TVA - Pagina 50
TVA - Pagina 51
TVA - Pagina 52
TVA - Pagina 53
TVA - Pagina 54
TVA - Pagina 55
TVA - Pagina 56
TVA - Pagina 57
TVA - Pagina 58
TVA - Pagina 59
TVA - Pagina 60
TVA - Pagina 61
TVA - Pagina 62
TVA - Pagina 63
TVA - Pagina 64
TVA - Pagina 65
TVA - Pagina 66
TVA - Pagina 67
TVA - Pagina 68
TVA - Pagina 69
TVA - Pagina 70
TVA - Pagina 71
TVA - Pagina 72
TVA - Pagina 73
TVA - Pagina 74
TVA - Pagina 75
TVA - Pagina 76
TVA - Pagina 77
TVA - Pagina 78
TVA - Pagina 79
TVA - Pagina 80
TVA - Pagina 81
TVA - Pagina 82
TVA - Pagina 83
TVA - Pagina 84
TVA - Pagina 85
TVA - Pagina 86
TVA - Pagina 87
TVA - Pagina 88
TVA - Pagina 89
TVA - Pagina 90
TVA - Pagina 91
TVA - Pagina 92
TVA - Pagina 93
TVA - Pagina 94
TVA - Pagina 95
TVA - Pagina 96
TVA - Pagina 97
TVA - Pagina 98
TVA - Pagina 99
TVA - Pagina 100
TVA - Pagina 101
TVA - Pagina 102
TVA - Pagina 103
TVA - Pagina 104
TVA - Pagina 105
TVA - Pagina 106
TVA - Pagina 107
TVA - Pagina 108
TVA - Pagina 109
TVA - Pagina 110
TVA - Pagina 111
TVA - Pagina 112
TVA - Pagina 113
TVA - Pagina 114

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA  IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Studiu comparativ privind așezarea și perceperea TVA în diferite state ale lumi

Capitolul I: Noţiuni introductive privind Taxa pe valoarea adăugată 1.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.)...

Studiu privind Aplicarea TVA-ului la SC Rom Euro-Expres SRL

INTRODUCERE: Am realizat această lucrare cu dorinţa de a prezenta într-un mod sintetic dar, obiectiv principalele caracteristici specifice...

TVA

INTRODUCERE Fiecare a auzit macar o data termenul de TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata). Indiferent ca esti cumparator sau intreprinzator, avand...

Impactul TVA în România

Argument Fiecare dintre noi a auzit măcar o singură dată despre TVA (Taxa pe Valoare Adăugată). Chiar dacă suntem înterprinzători, având propria...

Influența TVA în economie

Capitolul 1. Consideraţii generale privind TVA 1.1 Scurt istoric privind introducerea TVA Una dintre cele mai moderne şi eficiente componente ale...

Ai nevoie de altceva?