Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 21304
Mărime: 861.98KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I Taxa pe valoarea adaugată-aspecte teoretice 5
 3. Capitolul II Taxa pe valoarea adaugată în Uniunea Europeană și în România 16
 4. 2.1.TVA în U.E 16
 5. 2.2.Analiza colectării TVA în țări din U.E și măsuri de ameliorare a colectării 19
 6. 2.3. Evoluția încasărilor din TVA în România în perioada 2012 - 2017 22
 7. 2.4. TVA-ul conform noilor reglementări naționale 27
 8. Capitolul III Studiu de caz privind organizarea contabilității TVA în cadrul S.C. ATU S.R.L 33
 9. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 46
 10. BIBLIOGRAFIE 49
 11. ANEXE

Extras din disertație

INTRODUCERE

Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și tratează, pe baza unei documentări adecvate, aspectele cele mai importante din realizarea și colectarea impozitelor indirecte, în special a TVA-ului în țările Uniunii Europene și în România.

Impozitele constituie o componentă importantă a vieții economice, prin intermediul căreia statul își procură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a cărei realizare depinde îndeplinirea funcțiilor sale.

Impozitele indirecte se percep de la toți cei care consumă bunuri din categoria celor impuse sau beneficiază de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situația personală a acestora.

Am ales această temă deoarece am vrut să-mi însușesc mai multe cunoștințe în domeniul finanțelor, în special cu privire la modul de percepere al impozitelor indirecte, în special al TVA-ului, al politicii fiscale adoptate în consolidarea sistemului fiscal, dar și al stadiului de dezvoltare al unei țări care este corelat cu un sistem fiscal conceput eficient și funcțional.

La nivelul Uniunii Europene (UE), politica fiscală este subordonată tratatului de înființare a Comunității Europene, care prevede următoarele aspecte:

- eliminarea taxelor vamale între țările membre și a oricăror altor măsuri cu efect similar;

- asigurarea liberei concurențe în cadrul pieței comune, în acest sens avându-se în vedere în special impozitele indirecte (taxa pe valoarea adăugată și accizele).

Cel mai important obiectiv, pe termen lung, constă în înlăturarea diferențelor în ceea ce privește cotele de impozitare și metodele de aplicare a impozitelor indirecte.

TVA este un venit pentru bugetul de stat, fiind așezat asupra livrărilor de bunuri, transferului de proprietăți, imobile, importului de bunuri, prestărilor de servicii și altor operații de acest fel. Astfel, TVA este un impozit indirect așezat pe consum, cu un caracter general, fiind calculate și aplicate în toate stadiile circuitului economic, de la producător până la consumatorul final.

Valoarea adaugată este diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare din timpul unui circuit economic, cât și diferența dintre valoarea bunurilor și serviciilor realizate de o întreprindere și a bunurilor care au fost folosite pentru obținerea acestor bunuri. Astfel, se poate considera ca TVA este un impozit general pentru consum, ce se caracterizează prin caracter universal, transparență, randament fiscal crescut si neutralitate.

În unele țări este numit și impozit pe cifra de afaceri, putând fi cumulativ, pe măsură ce există mai multe verigi de distribuție, sau unic, cand este încasat o singură dată, indiferent de numărul de verigi de distribuție prin care trece un produs.

În practică este mai utilizată varianta de calcul în care se aplică impozitul asupra prețului de vânzare din stadiul în care se afla produsul, din care se deduce taxa aferentă prețului de vânzare din stadiul anterior.

Despre taxa pe valoarea adăugată se pot afirma următoarele:

-deoarece se aplică tuturor mărfurilor și serviciilor din economie putem spune că are un caracter universal;

-este un impozit neutru unic, dar cu plata fracționată, deoarece se calculează pe fiecare verigă care intervine în realizarea și valorificarea mărfii sau serviciului;

-asigură o bună transparență deoarece fiecare plătitor cunoaște exact care este mă-rimea impozitului și obligației de plată ce-i revine;

-asigură o eficacitate bună, deoarece este percepută la fiecare tranzacție cu bunuri și servicii;

-asigură neutralitatea, deoarce fiind o taxă unică, mărimea sa rămâne independentă de lungimea circuitului economic parcus de un produs sau un serviciu;

În peisajul sistemului fiscal românesc al economiei de piață, taxa pe valoarea adă- ugată apare în anul 1994 la data de 1 ianuarie ca un nou impozit pe circulația bunurilor.

În vederea cunoașterii și respectării reglementărilor fiscale de către contribuabili, organele fiscale defiesc în legătură cu impozitele anumite elemente tehnice de care trebu ie să se țină seama.Aplicate la taxa pe valoarea adăugată,aceste elemente tehnice se prezintă așa:

-subiectul sau contribuabilul obligat să plătească TVA este orice persoană, indiferent de statutul juridic, care efectuează activități economice de livrări de bunuri sau prestări servicii

-suportatorul TVA este persoana care beneficiază de mărfurile vândute și/ sau serviciile prestate și nu subiectul acesteia

-obiectul impunerii în cazul TVA îl constituie vânzările de mărfuri sau prestările de servicii

-sursa de plată a TVA o reprezintă veniturile încasate

-unitatea de impunere în cazul TVA o reprezintă unitatea monetară

-cota TVA se exprimă sub formă procentuală aplicată asupra bazei de impozitare

Luând în considerare aceste aspecte, am structurat lucrarea în trei capitole; astfel, primul capitol se intitulează "Taxa pe valoarea adaugată probleme teoretice specifice domeniului temei”, în care am abordat următoarele aspecte: noțiunea de politică fiscală și sistem fiscal, necesitatea armonizării fiscale, definiții și tipuri de impozitare privind TVA.

În capitolul II, intitulat “Taxa pe valoarea adaugată în Uniunea Europeană și în România” am prezentat TVA-ul în UE, anumite măsuri de ameliorare a colectării impozitelor indirecte la nivel european, precum și principalele caracteristici ale TVA și cotele TVA în România, și evoluția încasărilor din TVA în perioada 2012 - 2017” printr-o analiză detaliată a impozitului indirect TVA, pe perioada anilor: 2012-2017 conform noilor reglementări naționale.

În capitolul III am efectuat studiul de caz privind organizarea contabilității TVA în cadrul S.C. ATU S.R.L, pe baza unui exemplu practic.

În final am prezentat concluziile și recomandările pentru îmbunătățirea așezării si colectării acestui impozit în țara noastră.

Bibliografie

1. Bărbăcioru, V., Contabilitate financiară, Editura Universității din Craiova, Craiova 2000 .

2. Corduneanu, C., Sistemul fiscal în știința finanțelor, Editura Codecs, București, 1998.

3. Dumitru, A., Florescu P., Coman P., Bălașa G., Fiscalitatea în România, Editura All Beck, București, 2005

4. Ilie, V. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Meteor Press, București, 2010.

5. Ilincuță, L.-D., Contabilitate financiară, Teorie, aplicații practice și teste grilă penru autoevaluare, Editura Fundației România de Mâine, București, 2013.

6. Ionescu, L., Ilincuță L.D, Georgescu F., Contabilitatea aprofundată a societătilor comerciale, Editura F.R.M, București, 2008

7. Isai, V. - Contabilitate financiară Editura Didactică și Pedagogică, București 2003

8. Lipsey R., Chrystal A., Economics, Eleventh Edition, Paperback - 28 Aug 2003, Oxford Univerity Press

9. Pleșea D. Bazele Contabilității, Contabilitate Financiară, Vol. I, Editura Omnia Uni S.A.S.T., Brașov 2009

10. Ristea M, Dumitru C.G. Contabilitate aprofundată, Editura Universitară, București, 2005

11. Ristea M., Dumitru C. G., Contabilitatea societăților comerciale, Editura Universitară, București, 2009

12. Ristea M., Dumitru C. G., Ioanaș C, Contabilitatea societăților comerciale, vol. I și vol. II, Editura Universitară, București, 2009

13. Ristea M., și colaboratorii, Contabilitatea societăților comerciale, Editura CECAR, București 1996

14. Stancu, I., Finanțe, Editura Economică, București, 2008

15. Stroe, R, Gestiunea Financiară a întreprinderii, Editura A.S.E, Bucuresti 2004.

16. Tatu, L., Șerbănescu C., Fiscalitate de la lege la practică Ediția a IV-a, Editura C.H. Beck, București 2007

17. Vintilă, G., Fiscalitate - metode și tehnici fiscale, Editura Economică, București 2004

- **Legea contabilității nr. 82/1991 republicată și actualizată 2018

- **https://www.avocatnet.ro/articol_44214/TVA-2017-Cota-de-TVA-a-sc%C4%83zut-la-19-Ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-ca-s%C4%83-o-aplici-corect-%C8%99i-s%C4%83-nu-iei-amenzi.html accesat la 12.05.2018

- **https://conspecte.com/Finante-Publice/sistemul-fiscal.html accesat la 21.03.2018

- **https://www.avocatnet.ro/articol_47244/Cotele-de-TVA-aplicabile-in-2018.html accesat la 1.04.2018

- **https://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/

- **http://www.capital.ro/romania-are-cel-mai-mare-deficit-de-colectare-a-tva-din-ue.html. 6 octombrie 2017, accesat la 1.03.2018

- **https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en accesat la 20.05.2018

- **http://www.mediafax.ro/economic/eurostat-romania-cel-mai-mare-deficit-bugetar-din-ue-4-1-din-pib-in-trimestrul-ii-2017-16781102 accesat la 21.05.2018

- **http://www.mediafax.ro/economic/eurostat-romania-cel-mai-mare-deficit-bugetar-din-ue-4-1-din-pib-in-trimestrul-ii-2017-16781102 accesat la 11.03.2018

- **http://www.bursa.ro/mfp-pe-primele-sapte-luni-ale-acestui-an-executia-bugetului-general-s-a-incheiat-cu-un-deficit-de-0-63-procente-din-pib-329611&s=macroeconomie&articol=329611.html accesat la 1.02.2018

- **http://www.bursa.ro/la-zece-luni-deficitul-bugetar-a-ajuns-la-6-6-miliarde-de-lei-respectiv-0-79-procente-din-pib-336169&s=macroeconomie&articol=336169.html accesat la 31.03.2018

Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice Raport privind situatia macroeconomic ape anul 2014 si proiectia acestuia pe 2015-2017, accesat pediscutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2014/RAPORTBUGET_2014.pdf accesat la 9.03.2018

Guvernul României, Strategia Fiscală Bugetară pentru perioada 2017-2019

- **https://www.avocatnet.ro/articol_47155/Split-TVA-Cele-mai-importante-prevederi-ce-se-vor-aplica-din-2018.html accesat la 21.08.2018

- **http://www.ziare.com/impozit/evaziune/romania-e-campioana-europeana-la-evaziunea-din-tva-1435542 accesat la 8.03.2018

Preview document

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 1
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 2
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 3
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 4
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 5
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 6
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 7
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 8
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 9
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 10
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 11
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 12
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 13
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 14
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 15
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 16
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 17
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 18
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 19
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 20
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 21
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 22
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 23
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 24
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 25
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 26
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 27
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 28
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 29
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 30
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 31
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 32
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 33
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 34
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 35
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 36
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 37
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 38
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 39
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 40
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 41
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 42
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 43
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 44
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 45
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 46
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 47
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 48
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 49
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 50
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 51
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 52
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 53
Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Cercetare si aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementari nationale.docx

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Alinierea TVA la cerințele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Contabilitatea TVA la SC Persiana SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PERSIANA S.R.L. 1.1. Denumirea societati: Intreprinderea, respectiv societatea...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Reglementariile Taxei pe Valoare Adăugată după Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA) ÎN ROMÂNIA DUPĂ ADERAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Taxa pe Valoarea Adăugată ( TVA ) este un impozit...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Ai nevoie de altceva?