Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 18464
Mărime: 7.55MB (arhivat)
Publicat de: Raluca M.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Introducere

Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o taxă de consumaţie generală, de tip cumulativ care se aplica asupra preţurilor de vânzare în fiecare stadiu prin care trecea produsul. Aşezarea acestui impozit se făcea pe produs, pe diferite trepte ale desfăşurării ciclului economic, fapt ce determina calcularea lui în cascadă, aplicându-se din treaptă în treaptă, pe măsură ce un produs parcurgea mai multe stadii în diferitele societăţi comerciale în vederea realizării, începând de la materia primă, semifabricate până la obţinerea produsului finit. Prin urmare, cu cât acest circuit al unei materii prime, până la transformarea în produs finit, era mai lung, cu atât acest impozit, aplicându-se pe fiecare treaptă, devenea mai mare. În al doilea rând, impozitul pe circulaţia mărfurilor se prezenta într-o structură de mai multe cote diferenţiate, ceea ce complică munca de calculare şi de verificare.

În totalul veniturilor bugetului administraţiei centrale de stat, ICM a deţinut o pondere de cca 45 %, având un important rol financiar, în acelaşi timp el acţionând şi ca o pârghie în formarea preţurilor şi tarifelor şi în stimularea activităţii de producţie şi a schimburilor comerciale cu străinătatea. În România, trecerea la economia de piaţă a necesitat şi modificarea sistemului fiscal şi financiar prin adaptarea lor la noul tip de proprietate. Au suferit modificări substanţiale principalele impozite directe, cât şi cele indirecte. În cadrul programului de reformă privind trecerea la economia de piaţă, începând cu semestrul II al anului 1993, în ţara noastră s-a introdus taxa pe valoarea adăugată, care a înlocuit impozitul pe circulaţia mărfurilor, această acţiune reprezentând un moment important al reformei fiscale şi în acelaşi timp primul pas pe linia reformei fiscale din România postdecembristă fiind o condiţie a intrarii României în Uniune Europeană.

Obiectivele care au fost avute în vedere prin introducerea acestui impozit au fost, se pare, pe de o parte armonizarea legislaţiei fiscale interne cu cea comunitarǎ, iar pe de altǎ parte obţinerea unor încasǎri cel puţin la nivelul impozitului pe care l-a înlocuit (impozitul pe cifra de afaceri).

În cadrul introducerii taxei pe valoarea adăugată în ţara noastră, o atenţie prioritară a fost acordată problemelor specifice României, care au necesitat la vremea respectivă o activitate cu totul nouă, atât pentru agenţii economici, care se confruntau şi cu problemele trecerii la economia de piaţă, cât şi pentru aparatul Ministerului Finanţelor Publice.

Procesul de elaborare şi de aplicare a actelor normative care să reglementeze mutaţiile fiscale ce se înregistrau în cadrul reformei economice generale, are în vedere, pe lângă valorificarea tradiţiei de care dispune ţara noastră, şi aderarea la normele fiscale şi financiar-contabile internaţionale şi însuşirea experienţei ţărilor care le aplică de mai multă vreme.

Faptul cǎ impozitul pe circulaţia mǎrfurilor introdus în 1990, cu toate modificǎrile aduse ulterior, avea încǎ puţine elemente în comun cu taxa pe valoarea adaugatǎ într-o economie de piaţǎ, data cea mai rapidǎ de implementare a acesteia nu putea fi mai devreme de 1 ianuarie 1993. Trebuiau rezolvate o serie de probleme administrative prin pregǎtirea personalului, crearea unui sistem nou de preluare a infomaţiilor şi mai ales educarea plǎtitorului in spiritul acestui nou impozit.

Experienţa altor ţǎri care nu au dat suficientǎ atenţie timpului optim de implementare a taxei pe valoarea adaugatǎ, a arǎtat practic cǎ veniturile obţinute nu au fost pe mǎsura aşteptǎrilor, deoarece mulţi plǎtitori nu s-au înregistrat sau au declarat un nivel redus de TVA, astfel imediat acest nou impozit capǎtǎ un renume prost încǎ de la început. De asemenea, legislaţia privind taxa pe valoarea adaugatǎ este mult mai complexǎ şi total diferitǎ de legislaţia curentǎ privind impozitul pe circulaţia mǎrfurilor, deoarece majoritatea problemelor comportǎ paralelisme.

După aplicarea actelor normative emise în vederea pregătirii introducerii noului impozit, taxa pe valoarea adăugată a fost introdusă în România prin Ordonanţa nr. 3/1992 a Guvernului României, aprobată prin Legea nr. 130/19.12.1992, cu începere iniţial de la 1 ianuarie 1993, amânată ulterior pentru 1 iulie 1993. Actele normative menţionate, precum şi o serie de alte ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine sau norme metodologice ale Ministerului Finanţelor, conţin precizările cu privire la definirea şi sfera de aplicare a T.V.A., reguli de impozitare, operaţiuni impozabile, baza de impozitare, plătitorii taxei pe valoarea adăugată, obligaţiile acestora, etc.

Reglementările cuprinse în actele normative de mai sus au fost adoptate ţinând seama atât de condiţiile specifice existente în economia noastră, cât şi de principiile privind taxa pe valoarea adăugată cuprinse in Directiva a VI–a Comunităţii Europene, de recomandările misiunilor Fondului Monetar Internaţional şi PHARE, care au studiat posibilităţile de implementare în România a taxei pe valoarea adăugată. Ţinând seama de complexitatea măsurilor preliminare, perioada de pregătire a aplicării taxei pe valoarea adăugată a fost de 6-8 luni de la promulgarea ordonanţei.

Bibliografie

1. A. Sălceanu, Contabilitatea financiară a înterprinderii, Editura Universității Petrol-Gaze Ploiești;

2. A. Stoian, Contabilitate şi gestiune fiscala, disponibil la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap4;

3. D. M. Robu, Contablitate generală,http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=contabilitate%20generala;

4. Iacovoiu, V.(coordonator), Instrumente si tehnici de analiza a starii economico-financiare a firmei, Editura Karta-Graphic, Ploiesti, 2011

5. Liliana Feleagă, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară. O abordare europeană şi internaţională, Ediţia a doua rev., Volumul I, Editura Economică, Bucureşti, 2007

6. Ristea M., Dumitru C., “Contabilitate financiară”, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap4;

7. *** OMFP nr. 3055/2009

8. *** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

9. *** Legea Contabilităţii nr. 82/1991

10. *** Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990

11. www.bvb.ro – Bursa de Valori Bucureşti

12. www.zf.ro - Ziarul Financiar – site oferind informații despre mediul de afaceri din România

13. www.wall-street.ro - site oferind informaţii despre companii româneşti şi multinaţionale

14. www.topfinante.ro – portal financiar oferind informaţii despre companiile romanesti

15. www.hotnews.ro – site oferind informaţii de actualitate din mediul de afaceri

Preview document

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 1
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 2
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 3
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 4
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 5
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 6
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 7
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 8
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 9
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 10
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 11
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 12
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 13
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 14
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 15
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 16
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 17
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 18
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 19
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 20
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 21
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 22
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 23
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 24
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 25
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 26
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 27
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 28
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 29
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 30
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 31
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 32
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 33
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 34
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 35
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 36
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 37
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 38
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 39
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 40
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 41
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 42
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 43
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 44
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 45
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 46
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 47
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 48
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 49
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 50
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 51
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 52
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 53
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 54
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 55
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 56
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 57
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 58
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 59
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 60
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 61
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 62
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 63
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 64
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 65
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 66
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 67
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 68
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 69
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 70
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 71
Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Implicatiile fiscale privind TVA intr-o societate.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul impozitelor și taxelor locale în România

INTRODUCERE Viaţa oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (hrană, îmbrăcăminte, adăpost)...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Bază de Date pentru Informatizarea și Contabilizarea Salariilor și a Altor Drepturi de Personal

„Din adevărata creaţie nu se obţine totul perfect, ci perfectibil.” Capitolul 1 BAZĂ DE DATE PENTRU INFORMATIZAREA ŞI CONTABILIZAREA SALARIILOR...

TVA - Alocare și Impact

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Te-ar putea interesa și

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Studiu privind brokerul vamal precum și a experienței sale internaționale și cooperării în domeniul vamal

INTRODUCERE Odată cu proclamarea independenţei, Republica Moldova a demarat procesul de trecere la economia de piaţă, organizare economică...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Finanțarea firmelor

Tema acestei lucrări este ’’Finanţarea firmelor prin emisiunea de obligaţiuni şi evaluarea acestora’’ şi urmăreşte: - prezentarea formelor de...

Politică fiscală

Politica fiscala in esenta inseamna utilizarea cheltuielilor guvernamentale si a instrumentelor fiscale pentru a influenta cerere agregata....

Evaziunea Fiscală

ARGUMENT Am conceput această temă deoarece sunt foarte multe de vorbit despre evaziunea fiscală şi mai ales în zilele noastre când toti...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Adion Comp SRL

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la S.C. ADION COMP S.R.L 1.1Surt istoric SC Adion Comp SRL este o societate cu capital integral privat ce a...

Concentrarea puterii economice. aspecte privind fuziunile și achizițiile pe plan internațional

1. Rezumat La nivel global puterea economică se concentrează în jurul ţărilor care fac parte din grupurile G7(SUA, Japonia, Marea Britanie,...

Ai nevoie de altceva?