Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 22 fișiere: doc, docx, xlsx
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 13482
Mărime: 667.44KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 12
Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

 1. Capitolul I :
 2. Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii.2
 3. Capitolul II :
 4. Diagnostic şi strategie la societatea comercială ZENTIVA SA.14
 5. Concluzii si propunerii.37
 6. Bibliografie.40
 7. Anexe

Extras din licență

Capitolul I:

Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii

“Realizarea unui diagnostic global,multidimensional şi echilibrat nu presupune neutralizarea instrumentelor propuse de analiza financiara, ci consolidarea ei prin abordări complementare” E.COHEN

Etimologic, cuvântul diagnostic provine din limba greacă, de la „diagnostikus”, termen care înseamnă apt de a discerne, de a delimita cu obiectivitate un subiect oarecare după manifestările acestuia.Diagnosticul presupune aprecierea stării firmei, identificarea posibilelor probleme cu care se confruntă firma şi a cauzelor acestora. În economie, analiza financiară este o componentă privilegiată a diagnosticului global.

Analiza financiară furnizează un ansamblu de concepte, tehnici şi metode care permit tratarea informaţiilor interne şi externe, interpretarea acestora, emiterea unor judecăţi de valoare şi aprecieri asupra activităţii întreprinderii, în vederea formulării unor recomandări pertinente privind evoluţia acesteia, nivelul şi calitatea performanţelor, gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic.

Analiza financiară prezintă următoarele principii de bază:

- investigarea prioritară a aspectelor privind funcţionalitatea întreprinderii

- abordarea dinamică a comportamentului întreprinderii

- aprecierea rezultatelor în corelaţie cu caracteristicile mediului concurenţial

- evaluarea gradului de vulnerabilitate şi de risc.

Un rol deosebit în fundamentarea unor decizii în măsură să integreze cerinţele de mai sus revine analizei, respectiv diagnosticului financiar, concretizat în evaluarea complexă a activităţii şi rezultatelor întreprinderilor, a perspectivelor sale de dezvoltare, în corelaţie cu cerinţele pieţei şi cu exigenţele mediului concurenţial.

Analiza permite conducătorilor întreprinderilor, dar în acelaşi timp salariaţilor şi reprezentaţilor acestora să aprofundeze şi să aprecieze aspecte privind:gradul de coerenţă între nivelul de activitate, rezultatele obţinute şi mijloacele alocate,capacitatea întreprinderii de a degaja rezultate şi de a se autofinanţa,capacitatea de a asigura resursele necesare dezvoltării şi restructurării în condiţiile satisfacerii exigenţelor partenerilor,capacitatea asigurării echilibrului financiar, în cadrul limitelor fixate de creditori şi de acţionari,capacitatea de a crea valoare economică.

Principalii utilizatori ai analizei situaţiilor financiare sunt: gestionarii, acţionarii actuali si potenţiali, creditorii, personalul întreprinderii, organele fiscale, analiştii financiari. Aceste categorii de utilizatori pot adopta decizii privind: gestiunea întreprinderii, cumpărarea sau vânzarea de titluri, acordarea sau refuzul unui credit, achiziţia totală sau parţială a întreprinderii.

Finalitatea analizei financiare se concretizează în diagnosticul financiar, parte distinctă a diagnosticului economico-financiar, orientată în special spre funcţiunea financiar-contabilă a întreprinderii. Efectuată în interiorul întreprinderii - analiza internă – sau din exterior de către organisme specializate, financiar-bancare, sau de specialişti independenţi (analişti financiari) - analiza externă – conduce la diagnosticul financiar intern sau extern, cu obiective specifice diverşilor utilizatori.

Diagnosticul în viziunea lui J.P Thibaut reprezintă unitatea următoarelor etape:

- identificarea disfuncţionalităţilor şi oportunităţilor;

- analiza situaţiei de fapt, căutarea cauzelor interne si externe şi stabilirea responsabilităţilor;

- propunerea programelor de activitate si a măsurilor de redresare sau de ameliorare a rezultatelor;

- aplicarea măsurilor propuse;

- controlul realizării obiectivelor de redresare sau ameliorare.

Formularea concluziilor diagnosticului presupune raportarea la anumite referinţe. În economie rezultatele pe care le obţinem în urma analizei – financiare nu le putem raporta decât la acele referinţe a căror semnificaţie este de cele mai multe ori discutabilă, chiar dacă există îmbunătăţiri în ceea ce priveşte informaţiile statistice referitoare la comportamentul economico – financiar al întreprinderii, mai ales în cazul întreprinderilor aflate în dificultate.Există diferite moduri prin care o întreprindere se poate afla în dificultate; de exemplu pot exista întreprinderi care cunosc dificultăţi de plată în condiţiile în care prezintă un fond de rulment pozitiv sau pot exista firme care prezintă o solvabilitate satisfăcătoare cu un fond de rulment negativ.

Obiectivele diagnosticului se pot modifica în funcţie de factori care acţionează asupra unui fenomen, de natura factorilor sau de mecanismul, din care fac parte aceştia, prin care concură la formarea şi/sau modificarea rezultatelor.Acestea se modifică în timp, în strânsă legătură cu evoluţia sistemului economic, social, global, dar şi cu faza de maturitate parcursă de întreprindere.

Bibliografie

1. Coban , Stela – Mariana , Analiza – diagnostic în stategia financiară a firmei Bucureşti , Editura ASE, 1999

2. Lloyd L. Byars, Leslie W. Rue şi Shaker A. Zahra, “Strategic management “ Chicago ; Bogotá ; Boston ; IRWIN , 1996

3. David, Fred R. ,” Strategic management: concepts and cases “ Pearson Education International , 2003

4. Ţuţurea Moise , Mărginean Sorin , Florea Liviu , Bucure Liviu , “Bazele managementului Sibiu , Editura Universitară “Lucian Blaga”,1999

5. Stancu Ion I. , “Finante : teoria pietelor financiare , finantele intreprinderilor , analiza si gestiunea financiara” Bucureşti ,editura Economică , 1996

6. Vâlceanu Gheorghe, Robu Vasile, Georgescu Nicolae, „Analiză economico – financiară” Bucureşti, Editura Economică, 2005

7. Ilie Vasile, “ Gestiunea financiară a întreprinderii” Bucureşti, Editura Meteor Press, 2005

8. Niculescu Maria, „Diagnostic global strategic – Diagnostic financiar” Bucureşti, Editura Economică, 2003

9. Michael E. Porter, “Strategie concurenţială - Manual de supravieţuire şi creştere a firmelor în condiţiile economiei de piaţă” Bucureşti, Editura Teora, 2001

10. Petcu Monica, „Analiza economico – financiară a întreprinderii. Probleme, abordări, metode, aplicaţii” Bucureşti, Editura Economică, 2003

11. www.cnvmr.ro

12. www.zentiva.ro

Preview document

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • ANEXA 2.1.docx
 • Anexa 2.10.docx
 • Anexa 2.11.docx
 • Anexa 2.12.docx
 • Anexa 2.13.docx
 • Anexa 2.14.docx
 • ANEXA 2.2.docx
 • ANEXA 2.3.docx
 • ANEXA 2.4.docx
 • Anexa 2.5.docx
 • Anexa 2.6.docx
 • Anexa 2.7.docx
 • Anexa 2.8.docx
 • Anexa 2.9.docx
 • anexe.xlsx
 • bibliografie.docx
 • capitolul 1.docx
 • capitolul 2.doc
 • capitolul 2.docx
 • capitolul 3.docx
 • cuprins.docx
 • pag 1.docx

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Analiza, diagnosticul și evaluarea întreprinderii Rent a Car SRL

Capitolul 1: Prezentarea societatii Rent a car SRL 1.1 Informatii generale despre societate 1.1.1 Elemente de identificare 1. Denumirea:...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Analiza diagnostic a firmei SC Forrest Production SRL și îmbunătățirea managementului firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII FORREST PRODUCTION 1.1. Istoricul firmei Firma SC FORREST PRODUCTION S.R.L. are sediul social în oraşul...

Evaluarea societății Confort S.A. Timișoara

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CONFORT S.A TIMIŞOARA. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea : S.C. “CONFORT“ SA Adresa : TIMISOARA STR. BAADER...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Ai nevoie de altceva?