Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 20091
Mărime: 232.69KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Universitar Drd Daniela Tutui

Cuprins

  1. Capitolul 1 Analiza diagnostic- abordare conceptuala si tipuri de diagnostic 1 1.1 Consideratii generale 1 1.2 Abordare conceptuala si tipuri de analiza diagnostic 9
  2. Capitolul 2 Metodologia de elaborare analizelor diagnostic si sursele informationale 14 2.1 Metodologia de elaborare a analizelor diagnostic 14 2.2 Sursele informationale 20
  3. Capitolul 3 Diagnosticul global al firmei. Modele de diagnostic global 41 3.1 Modelul SWOT 44 3.2 Modelul Rolland Berger 53 3.3 Modelul A. G. 54 3.4 Modelul CEMATT 57
  4. Capitolul 4 Prezentarea intreprinderii CONFEX S. R. L. 60 4.1 Scurt istoric si activitate 60 4.2 Prezentarea principalilor indicatori 60
  5. Capitolul 5 Diagnosticul global al firmei CONFEX S. R. L. 67 5.1 Scopul diagnosticarii 67 5.2 Studiu de caz 67 5.2.1 Diagnosticul juridic 67 5.2.2 Diagnosticul functiunii de productie 72 5.2.3 Diagnosticul functiunii de management, resurse umane si organizare 77 5.2.4 Diagnosticul comercial 89 5.2.5 Diagnosticul economico- financiar 91
  6. Capitolul 6 Concluzii generale ale modelului SWOT 131
  7. Capitolul 7 Rolul diagnosticului global al S. C. CONFEX S. R. L. in fundamentarea strategiilor 134
  8. Capitolul 8 Sistemul informatic 136

Extras din licență

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de cunoaştere ştiinţifica a unor sisteme economico-sociale la identificarea unor problematici ale acestora, in scopul optimizării funcţionarii si creşterea performantelor lor.

Cunoaşterea comuna, este o cunoaştere de tip empiric, spontan, la nivelul simţului comun, născuta din experienţa profesionala. In contrast, cunoaşterea ştiinţifica presupune abordarea esenţei si cauzelor unor fenomene economico-sociale, făcând apel la cercetarea ştiinţifica sistematica, metodica, utilizând argumentaţii riguroase si probe in sprijinul verificării de tip adevărat-fals a unor enunţuri, aserţiuni sau rapoarte.

Cunoaşterea ştiinţifica furnizează demonstraţii ale unor opinii adoptate la nivelul simţului comun.

Dintre finalităţile mai importante ale analizei diagnostic pentru o întreprindere, enumerăm:

- Identificarea problemelor existente in activitatea întreprinderii si a cauzelor acestora pentru a lua masuri de remediere si reducere a riscurilor provenite din mediul extern concurenţial;

- Identificarea avantajelor competitive ale întreprinderii in ideea de a maximiza utilizarea lor pentru valorificarea oportunităţilor provenite din mediul extern concurenţial;

- Identificarea celor mai potrivite modalitatea de creştere a eficientei si eficacităţii, de creştere a profitabilităţii, de reducere a costurilor, in general de optimizare a activităţilor întreprinderii;

- Evaluarea efectului unor strategii ( de creştere, de menţinere sau de restrângere ) sau politici diverse de firma ( investiţionale, de finanţare, de dividende, de marketing, de resurse umane, etc. ) asupra activităţii si valorii întreprinderii;

- Pregătirea operaţiunii de evaluare a întreprinderii; din acest punct de vedere, analiza diagnostic trebuie sa permită evaluatorului sa identifice principalii determinanţi ai valorii afacerii.

Vom considera ca analiza desfăşurata in vederea evaluării, analiza fundamentala care respecta definiţia de mai sus a analizei diagnostic, numind-o pe scurt diagnostic sau analiza si intelegand prin aceasta diagnosticul complet (mediu extern si intern ). Când vom folosi precizarea tipului de diagnostic, semnificaţia va fi restrânsa ( exemplu Diagnosticul Financiar- Contabil cuprinde doar investigarea aspectelor economico- financiare ale firmei ).

Analiza fundamentala este o metoda de cunoaştere si investigare, prin care se încearcă estimarea valorii unei afaceri prin intermediul unor metode, modele si procedee complexe, bine puse la punct. In acelaşi timp presupune si acţiune, in cazul in care este urmata de tranzacţionarea titlurilor emise de întreprinderea analizata ( fie ca suport in procesul investiţional fie ca mijloc de stabilire a valorii unei firme necotate).

Abordarea analizei se poate efectua din diverse perspective. Vom prezenta in continuare pe cele mai importante.

1. Perspectiva sistematica asigura o prezentare logica a activităţii unei firme creând posibilitatea disecării si analizei detaliate a acesteia.

2. Perspectiva integratoare sau sistemica utilizează un diagnostic prin prisma întregului si nu a parţilor componente. Consecinţa este agregarea diagnosticelor pe componente- funcţiuni ale întreprinderii intre - un diagnostic global sau general, care oferă evaluatorului o imagine de ansamblu asupra situaţiei firmei.

3. Prin perspectiva potenţiala se considera ca potenţialul firmei este cel mai important atribut generator de valoare; din aceasta cauza, diagnosticul, ca si evaluarea, este de fapt o problema de potenţial. Scenariile previzionale valorifica aprecierile evaluatorului asupra potenţialului afacerii evaluate. Ele se transforma intre - o plaja de valori (opinii) asupra preţului afacerii, care pot sau nu fi confirmate de tranzacţiile efective înregistrate.

4. Din punct de vedere al perspectivei temporale, aprecierea viabilităţii unei firme trebuie sa se facă in funcţie de evoluţia in timp a potenţialului si a rezultatelor obţinute. Dinamica indicatorilor selectaţi de evaluator permite estimarea tendinţelor afacerii si previzionarea veniturilor si cheltuielilor viitoare.

Abordarea completa si utila evaluatorului, este aceea care, intre - o maniera sistemica, ţinând cont de dinamica dezvoltării firmei (perspectiva temporala) si de concepţia sistemica asupra întreprinderii, si propune stabilirea potenţialului funcţiunilor întreprinderii, agregând rezultatele intre - un diagnostic global sau general. Agregarea se va face in cadrul metodelor financiare prin intermediul scenariilor previzionale, in care vor fi valorificate concluziile diagnosticului, iar, in cazul metodelor patrimoniale, prin înglobarea constatărilor referitoare la existenta, utilitatea si capacitatea de a fi transformate in bani a activelor întreprinderii cat si a stării lor de depreciere.

Finalitatea diagnosticului consta in aprecierea stării de sănătate a firmei, inclusiv a riscului de faliment, in special in ipoteza continuării funcţionarii întreprinderii in orizontul previzional. Diagnosticul global este menit, ca intre - o forma sintetica sa pună in evidenta in ce măsura se realizează obiectivul major al activităţii firmei si care este potenţialul sau de dezvoltare viitoare.

Diagnosticul in vederea evaluării poate fi separat in trei faze distincte:

1. Pregătirea diagnosticului- consta in strângerea si trierea documentelor si informaţiilor necesare evaluării.

2. Analiza documentelor si a informaţiilor - este partea principala a diagnosticului, cea care permite evaluatorului sa cunoască mediul general si cel specific al firmei, sa determine locul acesteia in mediul sau concurenţial, cat si sa elaboreze scenariile previzionale de evaluare;

3. Redactarea in scris a concluziilor- constituie un fundament pentru alegerea ipotezelor, metodelor si coeficienţilor de evaluare

si pentru întocmirea previziunilor.

Bibliografie

1. A. Gheorghiu - Diagnosticul global al firmei, Revista Tribuna Economica nr. 49/1997

2. A. Isfanescu- Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economica

si colectiv 2001

3. C. Mereuta - Analiza diagnostic a societatilor comerciale in economia de tranzitie, Editura Tehnica ,1994

4. D. Manate - Diagnosticul si evaluarea intreprinderilor cotate si Necotate, IROVAL 2002

5.M. Chivulescu - Evaluarea economica si financiara a întreprinderii CECCAR 2001

6. I. Mihai - Analiza situaţiei financiare a agentilor economici,

si colectiv Editura MIRTON, 1997

7. N. Georgescu - Analiza economico- financiara, ASE 2001

V. Robu

8. A. Isfanescu, - Analiza economico- financiara a intrprinderiiC. Stanescu Tribuna Economica, 1999

9. M. Niculescu - Diagnostic global strategic,Ed.Economica 1997

10. V. Robu - Diagnostic economico- financiar, Romcart, 1994 D. Margulescu M. Niculescu

11. ANEVAR - Evaluarea întreprinderii, Bucuresti, 1998

12. ANEVAR - Catalogul standardelor ANEVAR

13. A. Isfanescu - Ghid practic de analiza economico- financiara Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 1999

14. S. Stan - Coerente si corelatii in evaluarea întreprinderii, IROVAL 2001

Preview document

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 1
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 2
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 3
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 4
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 5
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 6
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 7
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 8
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 9
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 10
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 11
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 12
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 13
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 14
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 15
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 16
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 17
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 18
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 19
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 20
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 21
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 22
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 23
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 24
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 25
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 26
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 27
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 28
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 29
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 30
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 31
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 32
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 33
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 34
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 35
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 36
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 37
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 38
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 39
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 40
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 41
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 42
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 43
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 44
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 45
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 46
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 47
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 48
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 49
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 50
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 51
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 52
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 53
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 54
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 55
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 56
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 57
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 58
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 59
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 60
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 61
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 62
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 63
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 64
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 65
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 66
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 67
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 68
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 69
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 70
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 71
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 72
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 73
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 74
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 75
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 76
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 77
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 78
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 79
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 80
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 81
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 82
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 83
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 84
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 85
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 86
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 87
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 88
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 89
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 90
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 91
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 92
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 93
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 94
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 95
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 96
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 97
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 98
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 99
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 100
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 101
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 102
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 103
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 104
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 105
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 106
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 107
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 108
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 109
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 110
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 111
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 112
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 113
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 114
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 115
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 116
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 117
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 118
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 119
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 120
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 121
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 122
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 123
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 124
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 125
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 126
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 127
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 128
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 129
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 130
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 131
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 132
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 133
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 134
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 135
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 136
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 137
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 138
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 139
Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L. - Pagina 140

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Capitolul 33 1.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Importanța planului de afaceri pentru finanțarea start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Te-ar putea interesa și

Analiza și Evaluarea Riscurilor la SC Aura Mar Confex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. Aura Mar Confex S.R.L. 1.1 Istoric şi diagnoză juridică Analiza diagnostică a S.C. Aura Mar Confex S.R.L. isi...

Ai nevoie de altceva?