Analiza statistico economică la o societate comercială

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 9753
Mărime: 105.75KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Dogaru
Puncte necesare: 13
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. PLANUL DE MANAGEMENT
 3. 1.1 Societatea comerciala 3-4
 4. 1.2 Obiectul de activitate 4-5
 5. 1.3 Obiectivele firmei 5-7
 6. 1.4 Capital. Cifra de afaceri. Profit 7-9
 7. 1.4.1 Capital 7-8
 8. 1.4.2 Cifra de afaceri 8-9
 9. 1.4.3 Profit 9
 10. CAPITOLUL 2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
 11. 2.1 Indicatori de eficienţă 10-23
 12. 2.1.1 Analiza cantitativă a forţei de muncă 10-12
 13. 2.1.2 Analiza utilizării timpului de lucru 12-15
 14. 2.1.3 Analiza nivelului şi dinamicii productivităţii muncii 16-19
 15. 2.1.4 Analiza profitului pe salariu 19-23
 16. 2.2. Indicatori de eficienţă a capitalului 23-25
 17. 2.3 Alţi indicatori economici 25-28
 18. 2.3.1 Rentabilitatea 25-26
 19. 2.3.2 Lichiditatea 26-27
 20. 2.3.3 Indicatori de activiate 28
 21. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ LA SOCIETATEA NALBEX S.R.L
 22. 3.2 Date generale despre firma 29-30
 23. 3.2. Evoluţia cifrei de afaceri 31-33
 24. 3.3 Calculul şi analiza indicatorilor 33-41
 25. CONCLUZII 42
 26. BIBLIOGRAFIE 42-434

Extras din licență

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în urma colectării şi interpretării datelor disponibile.

Economia este o ştiinţă socială, ce se ocupă cu studiul producerii şi desfacerii, comerţului şi consumului de bunuri şi servicii. Se împarte în două domenii principale, şi anume: microeconomia care se referă la comportamentul agenţilor economici, o parte din acest domeniu este tratat în lucrare, şi macroeconomia care cercetează comportamentul economiei în general.

Lucrarea de faţă, prin conţinutul său, se adresează tuturor celor interesaţi de studiul analizei statistico-economică a unei societăţi comerciale. Ea se constituie într-un tot unitar, însă, este structurată în două părţi.

Prima parte tratează noţiunile teoretice absolut necesare înţelegerii analizei statistico-economice unei societăţii comerciale,care se divide în două capitole. În primul capitol sunt definite principalele elemente esenţiale pentru formarea şi funcţionarea unei societăţii comerciale, iar în al doilea capitol sunt prezentaţi indicatorii de performanţă.

Partea a doua, cu un pronunţat caracter aplicativ, vizează punerea în practică a noţiunilor teoretice anterior tratate, prin calcularea indicatorilor de eficienţă economică şi analizarea fiecărui rezultat obţinut.

Problemele abordate în prezenta lucrare pot constitui un suport de bază în cunoaşerea şi aprofundarea aspectelor teoretice şi practice ale analizei statistico-economică a unei societăţi comerciale, fără a avea pretenţia că aspectele prezentate epuizează întregul registru tematic posibil de tratat.

CAPITOLUL 1 PLANUL DE MANAGEMENT

„Managementul este funcţia organizaţionala care asigură desfăşurarea eficientă a activităţilor şi care urmăreşte obţinerea nivelului maxim de rezultate prin folosirea optimă a resurselor. Resursele pe care un manager le are la dispoziţie sunt: timpul, talentul, resursele financiare şi resursele umane.”(Bădescu, Tăucean 2001)

1.1 SOCIETATEA COMERCIALĂ

Societatea comercială reprezintă o asociaţie de oameni de afaceri alcătuită pe baza unor investiţii de capital, urmărindu-se obţinerea unor beneficii comune.

În cadrul unităţilor patrimoniale societatea comercială reprezintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea ia forme complete de supraveghere şi control a resurselor, cheltuielilor şi rezultatelor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea de producţie, de prestăţii de servicii, a mărfurilor, a titlurilor de credit şi a instrumentelor de plată, precum şi alte operaţii accesorii activităţii de comerţ.

După obiectul activităţii lor, societăţiile comerciale pot fi: de producţie de bunuri, de circulaţie a mărfurilor, de construcţii- montaj şi exploatări miniere de tot felul, de comerţ, de prestări de servicii în domeniul financiar-bancar, de prestări de servicii în transporturi şi asigurări, de prestări de servicii diverse ( controlul mărfurilor, spectacole de cinematograf, teatru)

Societăţile comerciale pot fi :

1.Societate în nume colectiv (SNC) reprezintă o societatea constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi a două sau mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii profitului rezultat şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.

2.Societate în comandită simpă (SCS) este cea în care asociaţii sunt de două feluri: comanditaţi,care răspund solidar şi nelimitat, administrând direct societatea, şi comanditari,care răspund numai cu aportul propriu şi care nu au dreptul să se amestece în administrarea societăţii. Capitalul social este divizat în părţi sociale care nu pot fi cedate de comanditari fără acordul unamin al acestora

3.Societate în comandită pe acţiuni (SCA) are aceleaşi caracteristici cu cea în comandită simplă, cu deosebire că părţile comanditarilor sunt separate în acţiuni ca titluri de valoare negociabile.

4.Societatea pe acţiuni (SA) societate constituită prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, în scopul împărţirii profitului, şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aporturilor lor.

5.Societatea cu răspundere limitată (SRL) este aceea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii, în număr limitat, răspund numai cu cota lor socială. Părţile sociale ale asociaţilor sunt, în principiu, netransmisibile altor persoane şi nici reprezentate prin titluri de valoare negociabile, aşa cum sunt acţiunile.

Constituirea efectivă a societăţii comerciale are loc numai dacă întregul capital social a fost subscris şi fiecare asociat sau acţionar a vărsat în numerar sau a depus în natură după caz , cota de aport stabilită prin Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, Contractul de societate şi Statutul societăţii.”Capitalul subscris este aportul pe care asociaţii sau acţionarii,în calitatea lor de proprietari, s-au angajat să-l pună la dispoziţia societăţii comerciale. Capitalul nevărsat este partea din capitalul subscris care nu a fost încă fizic pusă la dispoziţia societăţii de către asociaţi sau acţionari.” (Ristea, Dumitru 2015)

Bibliografie

1. Bădescu A., Tăucean I. (2001), Bazele managementului şi marketingului, Editura Eurobit, Timişoara

2. Bucur I. (2002), Microeconomie, Editura Univerităţii Ploieşti, Ploieşti

3. Coman F. (2007), Contabilitatea financiară a societăţii comerciale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

4. Crecană C.D. (2012), Rentabilitatea entităţilor economice, Editura Economică, Bucureşti

5. Gaber C. (2005), Statistică economică, Editura Universităţii Ploieşti, Ploieşti

6. Iacovoiu V.B. (2015), Analiză economico - financiară, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 7. Işfănescu A., Robu V., Hristea A.M., Vasilescu C. (2002), Editura ASE, Bucureşti 8. Lazăr M., Lazăr C. (2012), Analiză statistico - economică, Editura Economică, Bucureşti 9. Niculescu M. (2003), Diagnostic economic, Editura Economică, Bucureşti 10. Ristea M., Dumitru C.G. (2005), Contabilitate financiară, Editura Universitară, Bucureşti 11. Robu V., Anghel I., Şerban E.C. (2014), Analiza economico - financiară a firmei, Editura Economică, Bucureşti 12.Stancu I. (2011), Analiza economico - financiară - instrument al managementului întreprinderilor, (ediţia a doua), Editura Economică, Bucureşti 13. Troie L., Roman M., Hurduzeu M., Zaharia O. (2001), Analiza statistică a activităţii economice şi a gestiunii financiare a întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti

14. Zaharia O., Roman M., Danciu A. (2013), Analiza statistico - economică a întrepreprinderii, Editura ASE, Bucureşti

15. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale,republicată 2004

16. www.wikipedia.ro 17. http://www.scritub.com/economie/ANALIZA-RESURSELOR-UMANE31475.php [accesat: 15.11.2016] 18. http://www.rasfoiesc.com/business/management/ANALIZA-GESTIUNII-RESURSELOR-U46.php [accesat: 02.03.2017]19. http://www.goldring.ro/care-sunt-indicatorii-fundamentali.html [accesat: 09.11.2016]20. http://www.scritub.com/economie/Analiza-ratelor-de-rentabilita2031331817.php [accesat 08.05.2017]

Preview document

Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 1
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 2
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 3
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 4
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 5
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 6
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 7
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 8
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 9
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 10
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 11
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 12
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 13
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 14
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 15
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 16
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 17
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 18
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 19
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 20
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 21
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 22
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 23
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 24
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 25
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 26
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 27
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 28
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 29
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 30
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 31
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 32
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 33
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 34
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 35
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 36
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 37
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 38
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 39
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 40
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 41
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 42
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 43
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 44
Analiza statistico economică la o societate comercială - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Analiza statistico economica la o societate comerciala.docx

Alții au mai descărcat și

Riscurile în procesul creditării

1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de...

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

FINANCIARE Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Diagnostic și Strategie în Activitatea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I: Necesitatea şi importanţa activităţii de diagnosticare şi stabilire a strategiei activităţii întreprinderii “Realizarea unui...

Eficiența activității economice la nivelul întreprinderilor agroalimentare

Criza alimentară mondială, criza de resurse alimentare impune pe de o parte descifrarea tuturor implicaţiilor pe care aceasta criza le determina...

Analiza diagnostic a resurselor umane la o societate comercială

CAPITOLUL 1. MUNCA -FACTOR ACTIV ŞI DETERMINAT AL PRODUCŢIEI Munca este activitatea conştientă, specific umană, îndreptată spre un anumit scop...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Te-ar putea interesa și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale

INTRODUCERE Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Sistemul de Indicatori de Performanță Utilizați în Managementul Financiar

INTRODUCERE Transformările economice şi sociale la nivel global au determinat schimbarea modului de gândire şi de desfăşurare a afacerilor...

Lucrare practică în cadrul firmei SC Comvig SRL

PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE S.C. ’’COMVIG” SRL a fost infiintata in anul 2003, fiind inmatriculata la Camera de Comert si...

Abordări ale Sistemului Informațional financiar-contabil prin Prisma Normalizării Contabile la Nivel European și Internațional

. Introducere Cele mai mari probleme pentru realizatorii de sisteme informatice pentru activitatea financiar-contabilă sunt ridicate de...

Metode Statistice de Calcul și Analiză a Eficienței Economice în Comerț

CAPITOLUL I EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Concepte privind eficienţa economică Atât viaţa oamenilor, în general, cât şi activităţile lor economice,...

Prima netă la asigurările de viață

1. Factori determinanţi În asigurările de viaţă, drepturile şi obligaţiile specificate în acord sunt dependente de probabilitatea de supravieţuire...

Ai nevoie de altceva?