Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 30940
Mărime: 263.27KB (arhivat)
Publicat de: Elisaveta Neagoe
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cibotariu Irina Stefana
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele indirecte 8
 3. 1.1. Consideraţii generale asupra veniturilor fiscale 8
 4. 1.2. Conţinutul impozitelor 14
 5. 1.3. Rolul impozitelor 16
 6. 1.4. Structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal 17
 7. 1.5. Caracterizarea impozitelor indirecte 19
 8. 1.6. Limitele presiunii fiscale 27
 9. CAPITOLUL II Abordări conceptuale şi legislative privind accizele 30
 10. Analiza accizelor 30
 11. 2.1. Interesul statului privind instituirea accizelor 32
 12. 2.2. Introducere în problematica accizelor 34
 13. 2.3. Studiu legislativ privind accizele 36
 14. 2.4. Evoluţia accizelor în România 37
 15. CAPITOLUL III Tipologia accizelor. Obligaţiile plătitorilor. Scutiri 42
 16. 3.1. Accizele armonizate; sfera de aplicare şi modul de calcul 42
 17. 3.1.1. Accizele pentru băuturile alcoolice 43
 18. 3.1.2. Accizele datorate pentru produsele din tutun 48
 19. 3.1.3. Accizele pentru uleiurile minerale 50
 20. 3.1.4. Accizele pentru alte produse şi grupe de produse 51
 21. 3.2. Impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 54
 22. 3.3. Obligaţiile plătitorilor de accize 55
 23. 3.4. Scutiri acordate la plata accizelor 58
 24. 3.5. Contabilizarea accizelor 60
 25. CAPITOLUL IV Accizele – abordarea şi armonizarea legislaţiei cu cea a Uniunii Europene 62
 26. 4.1. Imagine de ansamblu asupra Uniunii Europene 62
 27. 4.2. Prezentarea comparativă a accizelor practicate în România faţă de cele practicate de ţările membre ale Uniunii Europene 64
 28. CONCLUZII 72
 29. CAPITOLUL V STUDIU DE CAZ Determinarea accizelor la alcool vrac şi băuturi alcoolice în cadrul S.C. Metro Spirits SRL 75
 30. ANEXE 87
 31. BIBLIOGRAFIE 94

Extras din licență

INTRODUCERE

Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea armonizării legislaţiei române cu legislaţia comunitară, au generat de-a lungul anilor, schimbări fundamentale în modul de aşezare şi percepere a impozitelor şi taxelor din ţara noastră. Acest fapt a dus, în ultimă fază, la modificarea veniturilor strânse la dispoziţia statului.

Finanţele publice ocupă un loc determinant în viaţa societăţii ţinând cont de funcţiile importante ce-i sunt însărcinate, mai exact de constituire a fondurilor la dispoziţia statului, fonduri ce îndeplinesc o a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice şi distribuirea acestora.

În procesul procurării şi repartizării resurselor de care are nevoie statul pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale, se nasc anumite relaţii sociale, relaţii de natură economică şi care exprimă repartizarea unei părţi din produsul social şi mai cu seamă din venitul naţional, prin intermediul statului, între diferite grupuri sociale. Procurarea şi distribuirea resurselor financiare ale statului se realizează în procesul repartizării produsului intern brut cu ajutorul unor metode şi instrumente specifice, într-un cadru juridic adecvat, în scopul satisfacerii nevoilor sociale şi al influenţării activităţii economice. Aceste prelevări şi redistribuiri de resurse băneşti au loc între persoane fizice şi juridice, prin intermediul autorităţilor publice şi afectează, direct sau indirect, întreaga economie naţională şi pe toţi membrii societăţii. Astfel se corectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, disproporţiile şi inechităţile deseori foarte mari între cei avuţi şi cei săraci.

Prin activitatea sa, finanţele publice influenţează procesele economice din cadrul economiei naţionale, prin sporirea ori relaxarea fiscală, prin posibilitatea pe care o dă în vederea încurajării unor anumite ramuri sau subramuri economice prin reducerea dacă nu scutirea de la plata impozitelor sau din contra de a descuraja, pe calea suprataxării, în vederea modificării consumului pentru anumite bunuri, prin creşterea sau reducerea impozitelor pe profit, pe venituri, modificând astfel în sensul creşterii ori descreşterii coeficientului de economisire şi implicit de investire.

Astfel putem avea o imagine de ansamblu asupra finanţelor publice, asupra rolului deosebit de important pe care îl joacă în viaţa social-economică, în viaţa fiecărui individ al societăţii.

Lucrarea de faţă se vrea a fi o oglindă ce reflectă, din funcţiile finanţelor publice, funcţia de constituire a fondurilor şi în cadrul acesteia cu precădere se va urmări rolul impozitelor indirecte, respectiv al accizelor.

Importanţa analizei impozitelor pentru contribuabil este deosebit de mare dacă ţinem seamă de faptul că impozitele indirecte duc la scăderea nivelului de trai şi totodată acestea duc la scăderea puterii de cumpărare, descurajării consumului şi micşorării veniturilor reale.

Analizând măsura în care impozitele indirecte sunt suportate de păturile sociale, observăm că un efect mai puternic are asupra persoanelor cu venituri mai mici şi mijlocii. Repartizarea impozitelor indirecte are loc nu pe veniturile realizate ci pe consum, iar consumul populaţiei reprezintă aproximativ aceleaşi produse, deci cu cât veniturile persoanelor sunt mai mici cu atât ponderea impozitelor indirecte este mai mare. Astfel spus, cu cât o persoană este mai săracă cu atât suportă un impozit indirect relativ mai mare.

Impozitele indirecte provoacă greutăţi persoanelor mai sărace comparativ cu cele bogate creând acestora din urmă un surplus de bogăţie prin economisirea diferenţei de venit neimpozabil rămas.

Pentru agenţii economici ce urmăresc creşterea performanţelor, creşterea profitului în ultimă fază, trebuie subliniat faptul că impozitele indirecte chiar dacă nu sunt suportate de aceştia, ci sunt suportate indirect de consumatori, au un efect deosebit de mare asupra ciclurilor financiare ale societăţii. Astfel, se influenţează lichiditatea pe termen scurt a societăţii, capacitatea de investire. Dacă mai adăugam şi faptul că aceste impozite duc la creşterea preţurilor produselor comercializate de societatea respectivă, la suprimarea ori favorizarea desfăşurării unei anumite activităţi, unei anumite ramuri a economiei naţionale, avem o privire de ansamblu şi asupra importanţei pe care o joacă impozitarea indirectă asupra agenţilor economici.

La momentul actual, legislaţia naţională este armonizată în mare parte cu legislaţia comunitară, în special din punctul de vedere al reglementărilor referitoare la sfera de aplicare, plătitorii impozitelor, exigibilitatea impozitelor. Însă, în continuare mai există unele diferenţe datorate în special condiţiilor specifice României în ceea ce priveşte situaţia economică şi socială.

Diferenţele încă existente faţă de prevederile legislaţiei comunitare se datorează în principal complexităţii procesului de aronizare, complexitate care pentru România este cu atât mai mare cu cât legislaţia în domeniu a fost caracteristică unui sistem economic şi social total diferit de cel actual.

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea statului. După trăsăturile de fond şi formă, impozitele se grupează, aşa cum se regăsesc de altfel şi în clasificaţia bugetară, în impozite directe şi impozite indirecte.

Preview document

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 1
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 2
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 3
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 4
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 5
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 6
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 7
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 8
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 9
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 10
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 11
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 12
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 13
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 14
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 15
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 16
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 17
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 18
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 19
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 20
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 21
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 22
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 23
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 24
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 25
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 26
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 27
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 28
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 29
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 30
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 31
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 32
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 33
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 34
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 35
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 36
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 37
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 38
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 39
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 40
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 41
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 42
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 43
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 44
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 45
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 46
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 47
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 48
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 49
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 50
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 51
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 52
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 53
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 54
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 55
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 56
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 57
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 58
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 59
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 60
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 61
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 62
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 63
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 64
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 65
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 66
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 67
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 68
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 69
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 70
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 71
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 72
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 73
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 74
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 75
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 76
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 77
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 78
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 79
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 80
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 81
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 82
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 83
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 84
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 85
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 86
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 87
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 88
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 89
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 90
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 91
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 92
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 93
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 94
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 95
Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Accizele Armonizate - Sfera de Aplicare si Modalitati de Calcul.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind structura și funcționaliatea sistemului bugetar în state unitare

Introducere Bugetul public reprezintă un echilibru între două componente foarte importante ale sale și anume: veniturile și cheltuielile. Cu o...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene

Introducere Actualitatea temei. PIB-ul stă la baza a numeroase decizii și instrumente politice ale Uniunii Europene. Necesitatea de a îmbunătăți...

Taxele Vamale și Modul Lor de Calcul

ARGUMENT Taxele vamale au dobandit o importanta deosebita datorita influentei lor positive asupra economiei nationale. Prin intermediul lor se...

Produsul Intern Brut și Bunăstarea Economică

INTRODUCERE Activităţile economice, ce se desfasoară în cadrul unei economii naţionale, se concretizează într-o gamă variată de bunuri şi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Finanțe Publice

Prefata Lucrarea FINANTE PUBLICE a fost conceputa ca un îndrumar pentru studentii de la învatamântul cu frecventa redusa si la distanta si...

Finanțe Publice

1. FINANTE PUBLICE – CONCEPT, CONTINUT, FUNCTII 1.1. Conceptul de finante publice 1.2. Evolutia finantelor publice 1.3. Continutul economic...

Ai nevoie de altceva?