Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2580
Mărime: 490.08KB (arhivat)
Publicat de: Jenel Mirea
Puncte necesare: 8
Structura lucrări: Lucrarea este formată din doua subiecte : Capitolul I. Abordări conceptuale privind produsul intern brut este prezentat de partea teoretică a lucrării, prin descrierea indentificarea indicatorilor macroeconomici și definirea acestora, de asemenea a structuri și metodelor de calcul a podusului intern brut. Capitolul II. Evoluți produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene- în acest capitol este prezentat produsul intern brut net și pe cap de locuior în perioada anilor 1957, 1995, 2005 și 2014, de asemenea este prezentată dinamica acestor indicatori pentru fiecare stat membru al uniuni europene.

Extras din referat

Introducere

Actualitatea temei. PIB-ul stă la baza a numeroase decizii și instrumente politice ale Uniunii Europene. Necesitatea de a îmbunătăți datele și indicatorii care vin în completarea PIB-ului este tot mai des recunoscută și constituie elementul central al unei serii de inițiative internaționale. Aceste inițiative reflectă totodată noile priorități societale și politice. În perioada actuală de recesiune economică, restabilirea creșterii economice reprezintă principala provocare, iar creșterea PIB-ului este un indicator esențial pentru evaluarea eficacității planurilor de redresare elaborate de UE și de guvernele naționale.

Scopul lucrării date este de a prezentă o analiză a evoluției produsului intern brut realizat de țările membre a Uniunii Europene. Elaborarea prezentei lucrări ne dă prilejul de a evalua onest şi deschis situaţia din UE.

Obiectivele:

- Analiza evoluției în dinamică a produsului intern brut al statelor Uniuni Europene;

- Analiza evoluției în dinamică a produsului intern brut pe cap de loitor al statelor Uniuni Europene;

- Determinarea modificări mediei produsului intern brut în urma aderări noilor state.

Obiectul acestei lucrări este: Studierea evoluție produsului intern brut în Uniunea Europeana în urma aderării noilor state și în contextult crizei financiare internaționale.

Metodologia de cercetare aplicată, include: a) baza informațională formată din surse metodologice, lucrări ştiinţifice, baze de date statistice ale Comitetului European, Fondul Monetar internațional etc.b) metodele de cercetare utilizate (cantitative șicalitative);

Cuvinte-cheie. Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut și Produsul Intern Brut pe cap de locuitor.

Structura lucrări: Lucrarea este formată din doua subiecte :

Capitolul I. Abordări conceptuale privind produsul intern brut este prezentat de partea teoretică a lucrării, prin descrierea indentificarea indicatorilor macroeconomici și definirea acestora, de asemenea a structuri și metodelor de calcul a podusului intern brut.

Capitolul II. Evoluți produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene- în acest capitol este prezentat produsul intern brut net și pe cap de locuior în perioada anilor 1957, 1995, 2005 și 2014, de asemenea este prezentată dinamica acestor indicatori pentru fiecare stat membru al uniuni europene.

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PRODUSUL INTERN BRUT

Activitatea economică desfăşurată în cadrul unei economii naţionale se materializează într-o gamă largă de bunuri şi servicii. Evaluarea rezultatelor acestei activităţi se realizează cu ajutorul indicatorilor microeconomici şi macroeconomici.

Indicatorii microeconomice reflectă rezultatele la nivelul unei interprinderi, cum sunt: cifra de afaceri, producţia netă, valoarea adăugată, etc. În schimb, indicatorii macroeconomici exprimă performanţa la nivelul ansamblului economiei naţionale. Principalii indicatori macroeconomici sunt: produsul global brut, produsul intern brut,produsul naţional brut, produsul intern net şi venitul naţional.

PIB reprezintă valoarea brută a producţiei finale realizată pe o perioadă de timp determinată, de obicei un an, de către agenţii economici care îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul unei ţări.

PIB-ul este format din cinci componente:

- Consumul privat reprezintă ansamblul cheltuielilor gospodăriilor în economie;

- Cheltuielile statuluiformate din totalitatea cheltuielilor guvernamentale pentru bunuri şi servicii;

- Investiţiile în fabrici, echipamente, inventar, etc;

- Exporturile

- Importurile

PIB se poate calcula prin următoarele metode:

a) Metoda de producţie presupune însumarea valorii adăugate brute corespunzătoare ramurilor de activitate la producerea output-ului anual de bunuri şi servicii.

b) Metoda cheltuielilor se realizează prin însumarea cheltuielilor realizate într-un an pentru obţinerea output-ului de bunuri şi servicii.

c) Metoda veniturilor. Presupune agregarea veniturilor agenţilor economici obţinute din activitatea economică şi din patrimoniu. Aceasta înseamna că în PIB sunt incluse remuneraţiile reprezentând recompensarea muncii, profitul obţinut de către întreprinzători, precum şi rente, dobânzi la care se adaugă şi veniturile din proprietate.

Dinamica prezintă evoluţia în timp a indicatorilor macroeconomici. Dinamica PIB-ului real este folosită pentru a măsura creşterea economică a unei ţări.

Bibliografie

1. Constantin Anghelache, Analiză macroeconomică-Sinteze şi studii de caz, Editura Economică, Bucureşti, 2007,pag. 142

2. Angelica Băcescu-Cărbunaru, Analiza Macroeconomică, Editura Economica, Bucureşti,2002, pag. 42

3. http://ec.europa.eu/

4. http://databank.worldbank.org/

5. http://www.econstats.com/

6. http://www.fmi.org/

7. http://www.coe.int/en/

Preview document

Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 1
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 2
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 3
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 4
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 5
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 6
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 7
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 8
Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Evolutia produsului intern brut al tarilor membre ale Uniunii Europene.pdf

Alții au mai descărcat și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Dinamica PIB în UE

suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilor şi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei ţări...

Politică de dividente în corporații

1. Dividendul Dividendul este un rezultat contabil, remuneraţia cuvenită unei acţiuni ȋn decurs de un an. Deţinătorii de acţiuni au dreptul de a...

Criza financiară actuală

CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA 1.1. DEFINITIA CONCEPTULUI DE CRIZA Criza economica Criza economica reprezinta o situatie in care...

Produsul Intern Brut și Bunăstarea Economică

INTRODUCERE Activităţile economice, ce se desfasoară în cadrul unei economii naţionale, se concretizează într-o gamă variată de bunuri şi...

Sisteme Administrative din Germania și Belgia

Sistemul administrative din Germania şi Belgia Consideraţii generale Administraţia nu poate fi privită ca o entitate universală şi permanentă,...

Creșterea Economică Durabilă în Contextul Globalizării

După cel de-al doilea război mondial, sub impulsurile progresului tehnologic şi ale sporirii continui a cererii globale de bunuri şi servicii s-a...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Euromarketing - țările membre UE

POLONIA Macromediul sau mediul international cuprinde un set complex de variabile care împreună formează un cadru guvernat de următorii factori :...

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Evoluția și structura veniturilor fiscale în România

1. Analiza evolutiei gradului de fiscalitate în România. Comparatii internationale Masurile de politica fiscala promovate de autoritatile fiscale...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Secțiunea de Analiză

Cap. I. Analiza macromediului 1. Mediul politic si legislativ România se alfa în perioada în care continua sa îndeplineasca criteriile politice...

PIB în România în perioada 2007-2012

Introducere Este indiscutabil că, România, în trecut, ca şi astăzi , s-a confruntat şi continuă să se confrunte cu numeroase probleme privind...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Ai nevoie de altceva?