Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6994
Mărime: 45.08KB (arhivat)
Publicat de: Medeea F.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Drept
Universitatea "Dimitrie Cantemir", Targu Mures

Cuprins

  1. 1. CONSIDERAȚII GENERALE
  2. 2. OCROTIREA PĂRINTEASCĂ A MINORULUI ...
  3. 3. TUTELA MINORULUI .. .
  4. 4. CURATELA MINORULUI
  5. 5. OCROTIREA BOLNAVULUI PSIHIC PRIN PUNEREA SUB INTERDICȚIE JUDECĂTOREASCĂ .
  6. 6. OCROTIREA PERSOANEI CAPABILE PRIN CURATELĂ ...
  7. 7. CONCLUZII .
  8. 8. BIBLIOGRAFIE ...

Extras din referat

I. CONSIDERAȚII GENERALE

Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept civil prin intermediul cărora se asigură recunoașterea și protecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, pecum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice ca participantă la circuitul civil.

Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice.

Pentru ocrotirea intereselor anumitor categorii de persoane precum minorii, interzișii judecătorești sau persoanele aflate în anumite situații excepționale, legea civilă instituie anumite mijloace juridice și anume: ocrotirea părintească, tutela, respectiv curatela, cu mențiunea că, în temeiul art. 104 alin.1 din Codul civil, republicat, orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabilește numai în interesul acesteia. Așa cum s-a afirmat în literatura de specialitate , în temeiul art. 104 alin.2 din Codul civil, republicat, scopul ocrotirii persoanei fizice prin mijloace de drept civil este acela de a proteja drepturile și interesele legitime, patrimoniale sau nepatrimoniale, ale acesteia, desemnate generic în textul invocat sub noțiunea de „interes”.

Astfel, ocrotirea minorilor se asigură de regulă prin părinți, iar în lipsa acestora prin instituirea tutelei, respectiv a curatelei, la care se adaugă darea în plasament și alte măsuri de protecție specială anume prevăzute de lege. În această ultimă categorie amintim plasamentul în regim de urgență și supravegherea specializată, măsuri de protecție specială instituite de art. 55 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

În ceea ce privește majorii, ocrotirea acestora are loc prin tutela, în cazul punerii sub interdicție judecătorească sau prin curatela în cazurile și condițiile prevăzute de lege .

Dreptul civil , ca și alte ramuri de drept, cuprinde numeroase instituții și norme prin care se asigură apărarea și ocrotirea drepturilor subiective ale persoanelor fizice. De principiu, dreptul civil este un drept de protecție al drepturilor omului și în special a unor categorii de persoane.

II. OCROTIREA PĂRINTEASCĂ A MINORULUI

Ocrotirea părintească este mijlocul cel mai natural și firesc de ocrotire a minorilor, care constă în ansamblul drepturilor și îndatoririlor ce revin părinților față de copiii lor minori, indiferent dacă aceștia provin din căsătorie sau din afara căsătoriei și dacă aceștia sunt naturali sau adoptați, a căror exercitare, respectiv executare trebuie să se facă exclusiv în interesul minorului, cu respectarea independenței patrimoniale a celor ocrotiți și sub îndrumarea și controlul efectiv al autorității tutelare.

Prin ocrotirea părintescă se urmărește realizarea unui dublu scop: creșterea, educarea și pregătirea copilului pentru viață, care trebuie să sefacă în armonie cu țelurile societății, acesta fiind un scop personal și social; administrarea patrimoniului propriu al minorului potrivit cu interesul acestuia.

Ocrotirea părintească este mijlocul juridic obișnuit de ocrotire a minorului, constând în ansamblul drepturilor și îndatoririlor ce revin părinților față de copii lor minor .

Normele privind autoritatea părintească a minorilor se regăsesc în Cartea a II-a - „Despre familie”, Titlul IV - „Autoritatea părintească”. Codul civil, republicat, în art. 483 alin.1, definește autoritatea părintească ca fiind ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți . Sub aspect juridic, precizăm că, noțiunea de "părinți" cuprinde atât părinții firești, cât și părinții adoptatori .

A) Principiile ocrotirii părintești

Regulile care guvernează autoritatea părintească - mijloc de ocrotire a minorului sunt cuprinse în art. 18 pct. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului și se desprind și din Codul civil, republicat, după cum urmează:

- drepturile și îndatoririle părintești trebuie exercitate, respectiv îndeplinite numai în interesul superior al copilului (art. 483 alin. 2 teza 1 din Codul civil, republicat);

- ambii părinți răspund pentru creșterea copiilor lor minori (art. 483 alin. 3 din Codul civil, republicat) . Observăm că legiuitorul nu face distincția între copiii din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție, iar ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus;

- drepturile și îndatoririle care formează conținutul autorității părintești aparțin în mod egal ambilor părinți (art. 483 alin. 1 art. 503 alin. 1 din Codul civil, republicat);

- părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului și nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la moștenire și la întreținere (art. 500 Codul civil, republicat a cărui denumire marginală este independența patrimonială);

- exercitarea ocrotirii părintești se realizează sub controlul societății, prin intermediul serviciilor publice de asistență socială și al instanței de tutelă ;

B) Modalități de exercitare

Regula consacrată de art. 503 alin.1 din Codul civil, republicat, este aceea a exercitării autorității părintești de către ambii părinți, în mod egal. Excepția o constituie exercitarea autorității părintești de către unul din părinți, dacă celălalt este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din drepturile părintești sau, dacă din orice motiv, se află în neputință de a-și exprima voința (art. 507 din Codul civil, republicat). De asemenea, în doctrină au fost evidențiate următoarele cazuri în care autoritatea părintească poate fi exercitată de un singur părinte:

Bibliografie

1. Valeria Gheorghiu, Drept civil. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2013;

2. Valeria Gheorghiu, Drept civil. Persoanele, Editura Sitech, Craiova, 2014;

3. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2012;

4. Tamara Carmen Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2013;

5. P. Vasilescu, S. Diaconescu, I. Reghini, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013;

6. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2013.

Preview document

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 1
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 2
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 3
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 4
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 5
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 6
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 7
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 8
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 9
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 10
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 11
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 12
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 13
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 14
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil.docx

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Civil - Capitolul 3 - Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

Într-o prezentare sintetica, categoriile de persoane fizice si mijloacele de drept civil pentru ocrotirea lor sunt: – minorii, a caror ocrotire...

Drept civil - partea generală - persoanele

Cap. I. PROBA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL 1. Consideraţii generale privind probele 1.1. Noţiune Termenul de „probă” sau „dovadă” cunoaşte mai...

Te-ar putea interesa și

Doctrina și practica judiciară în materia plasamentului

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice a apărut odată cu apariția vieții pe pământ, din nevoia firească de a asigura protejarea și ajutorarea unor...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Persoană fizică - subiect individual de drept civil

Orice raport juridic isi are izvorul in acte de ratiune.Dreptul nu poate fi,deci,decat o ordine rationala introdusa in societate prin...

Ai nevoie de altceva?