Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 31109
Mărime: 124.53KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

1.1. Noţiunea de autoritate părintească

În limbaj curent, termenul ,,autoritate” are semnificaţia de drept sau împuternicire de a comanda ori de a da dispoziţii sau de a impune cuiva ascultare .

Prezumția de autoritate părintească comună a fost introdusă în legislațiile multor state pentru a corecta situația discriminatorie în care se aflau părinții de sex masculin cu privire la încredințarea minorilor.

Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea în Anglia, imperiu global la acea vreme, în caz de divorț copii au fost acordați în mod automat mamelor spre creștere și educare în baza unei presupuneri că acest părinte ar avea abilități parentale mai dezvoltate decât părintele de sex opus.

Începând cu sfârșitul secolului XX și până în prezent, această prezumție de încredințare către mamă a fost eliminată treptat din majoritatea legislațiilor naționale, fiind înlocuită de prezumția de autoritate părintească comună .

Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă, autoritatea părintească. Aceasta constituie cadrul general cu privire la drepturile şi îndatoririle părinteşti privind persoana şi bunurile copilului minor, exercitarea autorităţii părinteşti şi decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti.

Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri, care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi .

Părinţii vor exercita autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl vor asocia pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate. Autoritatea părintească se va exercita până la data când copilul obândeşte capacitatea deplină de exerciţiu .

Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori. Dacă părinţii sunt divorţaţi, autoritatea părintească se va exercita potrivit dispoziţiilor referitoare la efectele divorţului în raporturile dintre părinţi şi copii.

Una din importantele instituţii ale dreptului civil civil roman era puterea părintească cunoscută sub denumirea de patria potestas. Aceasta reprezenta puterea pe care ascendentul o avea asupra persoanelor libere (liberi) ce făceau parte din familia lui, respectiv asupra descendenţilor săi :fii, fiice şi nepoţi din fii numiţi filii familias .

În opinia noastră renunţarea la denumirea ,,ocrotirea părintească” din vechea reglementare, şi opţiunea pentru expresia ,,autoritatea părintească” marchează revenirea la tradiţia normativă română din domeniu .

Sub imperiul vechii reglementări coniţinută de prevederileCodului familiei,Decretul nr.31/1954 şiDecretul nr. 32/1954, care nu foloseau expresia „autoritate părintească”, ci pe aceea de„ocrotire părintească” aceasta din urmă a fost definită ca „mijlocul juridic de ocrotire a minorului încare drepturile şi îndatoririle cu privire la persoana şi bunurile minorului se exercită, respectiv seîndeplinesc de către părinii săi .

Puterea părintească sub fiii e familie erau puşi înceta la moartea lui pater familias când aceştia deveneau persoane sui juris. Nu deveneau însă persoană sui juris, prin moartea bunicului, nepotul ce se găsea sub puterea acestuia întrucât trecea sub puterea tatălui său, rămânând până la decesul acestuia din urmă persoană alieni juris, indiferent de vârsta pe care o avea.

Dacă tatăl deceda înaintea bunicului, nepotul devenea persoană sui juris la moartea bunicului său .

Preview document

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 1
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 2
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 3
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 4
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 5
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 6
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 7
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 8
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 9
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 10
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 11
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 12
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 13
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 14
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 15
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 16
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 17
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 18
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 19
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 20
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 21
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 22
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 23
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 24
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 25
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 26
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 27
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 28
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 29
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 30
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 31
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 32
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 33
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 34
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 35
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 36
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 37
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 38
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 39
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 40
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 41
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 42
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 43
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 44
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 45
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 46
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 47
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 48
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 49
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 50
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 51
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 52
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 53
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 54
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 55
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 56
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 57
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 58
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 59
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 60
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 61
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 62
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 63
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 64
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 65
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 66
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 67
Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Parintilor Pentru Modul de Exercitare a Autoritatii Parintesti.docx

Alții au mai descărcat și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Protecția copilului în dreptul familiei

CAPITLOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PROTECŢIEI COPILULUI ÎN DREPTUL FAMILIEI I.1. Scurt istoric Protecţia(ocrotirea) persoanei...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Litera și spiritul legii - abuzul de drept, fraudă la lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Drepturile și Îndatoririle Parintesti

INTRODUCERE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie.1 Definirea exactă a noţiunii de...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Nulitatea contractului de căsătorie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI 1.1. Noţiunea de căsătorie şi caracterele juridice ale acesteia Familia, ca...

Autoritatea Părintească

a) Reglementare si definire Noul Cod civil reglementează o noţiune nouă,autoritatea părintească,dispozitiile cu privire la aceasta fiind...

Ai nevoie de altceva?