Prevenirea delicvenței juvenile

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 29478
Mărime: 99.68KB (arhivat)
Publicat de: Popescu A.
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Chipaila
UNIVERSITATEA „BIOTERRA” BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTROL ŞI EXPERTIZĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE
 3. 1.1. Devianţa. Comportament deviant.
 4. 1.2. Delincventa juvenilă - formă a devianţei sociale.
 5. 1.3. Concepţii şi teorii fundamentale in evaluarea cauzelor delincventei juvenile.
 6. CAPITOLUL II – COMUNITATEA, LOCUL UNDE IA NAŞTERE ŞI SE CONSUMĂ CRIMINALITATEA
 7. 2.1. Definirea şi formele comunităţii.
 8. 2.1.1. Satul.
 9. 2.1.2. Oraşul.
 10. 2.2. Componentele comunităţii.
 11. 2.2.1. Familia.
 12. 2.2.2. Şcoala.
 13. 2.2.3. Biserica.
 14. 2.2.4. Mass-media.
 15. 2.2.5. Grupurile de afaceri, productive şi din sfera serviciilor.
 16. 2.2.6. Organizaţiile nonguvernamentale.
 17. 2.2.7. Instituţiile descentralizate ale statului, în plan local şi administraţia locală.
 18. CAPITOLUL III – POTENŢIALUL DELINCVENŢIONAL ŞI POSIBILITĂŢI DE INSTIGARE A DELINCVENŢEI JUVENILE
 19. 3.1. Aspecte privind potenţialul delincvenţional.
 20. 3.2. Particularităţi ale metodologiei utilizate în evaluarea cantitativa a fenomenului de delincventă juvenilă.
 21. 3.3. Metodologii de testare a propensiunii spre delincventă.
 22. 3.4. Metode şi tehnici de predicţie a delincventei juvenile.
 23. 3.5. Evaluarea predictivă a raportului dintre predelincvenţă şi delincventă.
 24. CAPITOLUL IV - STUDIU ASUPRA UNUI GRUP DE MINORI DELINCVENŢI
 25. 4.1. Necesitatea cercetării practice
 26. 4.2. Obiectivele cercetării
 27. 4.3. Scopul cercetării
 28. 4.4. Ipoteze de lucru
 29. 4.5. Metodologie
 30. 4.6. Analiza rezultatelor cercetării din teren
 31. 4.7. Concluzii
 32. CAPITOLUL V - TIPURI DE POLITICI SOCIALE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE, CONTROL ŞI REINSERŢIE SOCIALĂ A MINORILOR CU COMPORTAMENT DELINCVENT
 33. 5.1. Tipuri de politici sociale :
 34. 5.1.1. Realitatea românească
 35. 5.1.2. Realitatea altor ţari
 36. 5.2. Modalităţi de prevenire a manifestărilor antisociale.
 37. 5.2.1. Consideraţii generale
 38. 5.2.2. Tipuri de acţiune preventivă
 39. 5.2.3. Formele activităţilor de prevenire
 40. 5.2.4. Scopul activităţii de prevenire
 41. 5.2.5. Limitele activităţii de prevenire
 42. 5.2.6. Delimitarea conceptului
 43. 5.2.7. Realizarea activităţii de prevenire
 44. 5.3. Politica de asistenţă socială privind ocrotirea minorilor cu comportament antisocial.
 45. 5.3.1. Protecţia copilului-instituţii şi legislaţie
 46. 5.3.2. Cooperarea la nivel european
 47. 5.3.3. Managementul resurselor destinate copilului în dificultate
 48. 5.3.4.Obiective şi priorităţi în domeniul protecţiei copilului
 49. 5.3.5. Noi modalităţi de ocrotire a minorului
 50. CONCLUZII
 51. ANEXE
 52. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Introducere

Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă, marginalizare, delincventă, criminalitate.

Recrudescenţa violenţei, creşterea frecvenţei şi diversificarea delictelor contra persoanei şi patrimoniului, concepţia, dincolo de încălcarea normelor şi valorilor legitime, alături de prejudiciile morale şi materiale pe care le produc, au efecte negative asupra securităţii vieţii indivizilor, perturbând considerabil ordinea socială, echilibrul ansamblului social.

Reliefând o discrepanţă semnificativă între modelele (valorile, normele) sociale şi culturale existente în orice societate şi aşteptările legitime ale oamenilor, antrenând reacţia organică a opiniei publice, delincventa şi criminalitatea ca fenomene şi probleme sociale - se constituie în domeniu de cercetare al mai multor discipline (sociologie, psihologie, criminologie, penalogie, medicină legală etc.) interesate în identificarea cauzelor şi factorilor care le generează, a condiţiilor care le favorizează, ca şi a modalităţilor şi mijloacelor de prevenire, intervenţie şi tratament al delincventei şi crimelor.

în România, delincventa juvenilă, în contextul săvârşirii faptelor antisociale cu pronunţat caracter infracţional, abia începe să fie studiată sistematic, ştiinţific, cu antrenarea unor echipe pluridisciplinare de specialişti (sociologi, psihologi, lucrători sociali, educatori) a instituţiilor statale şi a organizaţiilor neguvernamentale care realizează programe de apărare şi de promovare a acţiunilor preventiv-protective din perspectiva drepturilor copilului şi adolescentului.

Delincventa juvenilă este percepută atât la nivelul cunoaşterii comune cât şi în cadrul instituţiilor statului, mai degrabă, ca fiind nesemnificativă, cu toate că în multe dintre cazuri victime sunt copiii.

Fenomenul este produs de multiple cauze care se află în interdependenţă . Ele se diferenţiază în funcţie de abuz .

Cei mai expuşi la a intra în conflict cu legea sunt copiii proveniţi din familii problemă, care aparţin celor mai joase pături socio-economice. Sunt familiile care suferă de sărăcie, şomaj, au un nivel de pregătire şcolară foarte scăzut şi sunt lipsite de locuinţe decente. Sunt familiile foarte numeroase, cu cinci-zece copii, privaţi de condiţii proprii de viaţă şi dezvoltare, care să le asigure îngrijire şi protecţie. Agresivitatea, violenţe, ostilitatea sunt tipuri de relaţii părinte-copil care apar în astfel de situaţii. La aceşti copii sunt înregistrate, într-o mai mare măsură decât la alţii, tulburări de comportament ca: înclinaţia spre vagabondaj, minciuna şi delincvenţa .

Procentul abandonului şcolar în cazul minorilor certaţi cu legea este foarte mare ( peste 90% ), pregătirea şcolară limitându-se la marea majoritate la patru-cinci clase. Nivelul de dezvoltare mintală a copiilor indică o majoritate pentru valoarea "intelect normal" faţă de "intelect la limită" sau "subliminal".

Lipsiţi de familie, de un cămin, în căutare permanentă de surse de supravieţuire, copii sunt victimele cele mai sigure. Din dorinţa de a-şi depăşi condiţia , ei acceptă implicarea în diferite angrenaje ai căror lideri , profitând de nevoile bazale în prima fază , iar ulterior de cele dobândite (drog, alcool, solvenţi etc.) le oferă "avantaje" la care ei nici nu sperau, transformând inocenţa începutului în dependenţă, accentuând implicarea lor pe măsura scurgerii timpului . Avantajele materiale îi transformă pe lideri în abuzatori, iar pe copiii implicaţi în adevărate victime. Intre abuzatori se înscriu atât adulţi cât şi minori. Calea cea mai simplă pentru aceşti copii de a deveni victime începe fie prin intermediul altor prieteni de vârstă similară, fie prin a fi racolaţi de adulţi sau de către cei cu experienţă mai mare. Astfel apare o nouă ocupaţie de care sunt pe deplin acaparaţi, experienţă în a săvârşi infracţiuni şi, de aici, autoritatea fiind singurul factor important pentru care copiii manifestă respect şi interes. În cazul lor, normele şi valorile morale sunt răsturnate aderând încet dar sigur, la cele ale subculturilor delincvente.

Caracterul exploziv al fenomenului este evident dacă urmărim statisticile ultimilor ani.

De la an la an , se observă creşteri marcante ale numărului de infractori minori şi infracţiuni şi este de prevăzut ca în lipsa unor măsuri de prevenire, control şi reinserţie socială şi în anii următori se va manifesta această tendinţă.

Aceste fenomene sunt influenţate sensibil de starea de anomie ce caracterizează unele domenii ale vieţii sociale , de scădere a eficacităţii legii justiţiei, de amplificare a toleranţei faţă de anumite acte şi manifestări delincvente.

Tinerii reprezintă o categorie socială supusă diferitelor determinări biopsihice şi socio-culturale, dar care se individualizează printr-o serie de trăsături de vârstă, gândire, aptitudini, mentalităţi şi comportamente. Ei pun astăzi probleme derutante , probleme pe care s-ar părea că omenirea nu le-a mai cunoscut şi care sunt legate de acele transformări petrecute în ultimele decenii, care au dat societăţii o înfăţişare cu totul nouă (expansiunea demografică, urbanizarea, dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă, expansiune industrială , transfrontierismul , migraţia elementului uman , conflictele etnice şi religioase , modificarea sferelor de influenţă geopolitică, etc.)

Preview document

Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 1
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 2
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 3
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 4
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 5
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 6
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 7
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 8
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 9
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 10
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 11
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 12
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 13
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 14
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 15
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 16
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 17
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 18
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 19
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 20
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 21
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 22
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 23
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 24
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 25
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 26
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 27
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 28
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 29
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 30
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 31
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 32
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 33
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 34
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 35
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 36
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 37
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 38
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 39
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 40
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 41
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 42
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 43
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 44
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 45
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 46
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 47
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 48
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 49
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 50
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 51
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 52
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 53
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 54
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 55
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 56
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 57
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 58
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 59
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 60
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 61
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 62
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 63
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 64
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 65
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 66
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 67
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 68
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 69
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 70
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 71
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 72
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 73
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 74
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 75
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 76
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 77
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 78
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 79
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 80
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 81
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 82
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 83
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 84
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 85
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 86
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 87
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 88
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 89
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 90
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 91
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 92
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 93
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 94
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 95
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 96
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 97
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 98
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 99
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 100
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 101
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 102
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 103
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 104
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 105
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 106
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 107
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 108
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 109
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 110
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 111
Prevenirea delicvenței juvenile - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Prevenirea Delicventei Juvenile.doc

Alții au mai descărcat și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Criminalitatea

INTRODUCERE Pornind de la faptul că fenomenul criminalității este în esența lui un fenomen social, compus din totalitatea infracțiunilor săvârșite...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Justiția Restaurativă în Sistemul Justiției Juvenile

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă în trecut, delincvenţa juvenilă era aproape ignorată, în a doua jumătate a secolului XX ea devine tema favorită a...

Mijloace de Prevenire a Delincvenței Juvenile

Introducere În epoca noastră, tineretului, ca puternică forţă creativă, i se recunoaşte din ce în ce mai mult, dreptul de a revendica o identitate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Delicvența juvenilă - formă a devianței sociale

INTRODUCERE In ansamblul formelor particulare de devianta, delicventa sau infractionalitatea apare a avea gradul cel mai ridicat de...

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Rolul ONU în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

Introducere “[.] din cauza lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie şi de îngrijire speciale, şi, în...

Ai nevoie de altceva?