Criminalitatea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 25058
Mărime: 103.55KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. REPERELE CERCETĂRII CRIMINOLOGICE 5
 3. 1.1 Obiectul cercetării criminologice 5
 4. 1.2. Fenomenul criminal 6
 5. 1.3. Actul criminal 17
 6. CAPITOLUL II. CAUZELE CRIMEI CA ACT INDIVIDUAL 20
 7. 2.1. Notiunea de crimă 20
 8. 2.2. Noțiunea de criminal 24
 9. 2.3. Factorii criminogeni 27
 10. 2.4. Personalitatea infractorului 40
 11. CAPITOLUL III. TEORII CRIMINOLOGICE PRIVIND ACTUL CRIMINAL 46
 12. 3.1. Noțiunea de act criminal. Clasificarea actelor criminale 46
 13. 3.2. Actul infracțional din prespectivă etiologică. Reprezentanți și teoriile lor 48
 14. 3.3. Teoria lombrosiană 49
 15. 3.4. Teoria lui Goring: crima - un efect ereditar 53
 16. 3.5. Teoria lui Gabriel Tarde. Legea imitației 56
 17. 3.6. Teoria lui Maurice Cusson privind controlul social 58
 18. 3.7. Teoriile lui Sigmund Freud 60
 19. CAPITOLUL IV. ASPECTE PRIVIND POLITICA CRIMINOLOGICĂ ÎN COMBATEREA ACTULUI CRIMINAL 69
 20. 4.1. Tendințe moderne în politica penală 70
 21. 4.2. Modele de reacție socială 72
 22. 4.3. Componenta preventivă a criminalității 75
 23. 4.4. Mijloace de luptă împotriva criminalității în Criminologia modernă 76
 24. CONCLUZII 79
 25. BIBLIOGRAFIE 82

Extras din licență

INTRODUCERE

Pornind de la faptul că fenomenul criminalității este în esența lui un fenomen social, compus din totalitatea infracțiunilor săvârșite într‐un timp și într‐un spațiu determinat, vom constata că un asemenea fenomen implică oameni cu trăiri emoționale, aptitudini și trăsături caracteriale, într‐un cuvânt, indivizi cu personalități bine conturate.

Din acest motiv, atenția specialiștilor din domeniul criminologiei s‐a concentrat asupra personalității infractorului, acesta fiind de fapt obiectul principal al studiilor de criminologie, de psihiatrie, psihologie sau de sociologie a infracționalității.

În în etapa actuală a cercetării criminologice sunt de remarcat tendințele de a‐l privi pe infractor în dinamica devenirii sale, lasând deoparte ideile primilor cercetători criminologi care îl considerau ca pe un individ, fie doar cu dereglări biologice sau psihologice, fie doar cu defecte sau insuficiențe ale componentei sociale a personalității.

Pe zi ce trece se conturează tot mai mult tendința de a se tine seama de totalitatea factorilor care îl pot face pe individ să ajungă infractor, de modalitățile specifice prin care se ajunge la actul infracțional și de rolul victimei în cadrul acestui proces.

Trăim într-o societate în care criminalitatea a ajuns la cote incredibil de mari, o societate în care criminalitatea nu doar este extrem de mediatizată ci și de foarte multe ori încurajată.

Copiii de mici iau contact cu tot ceea ce ar putea influența într-un viitor apropiat comportamentul lor care în loc să fie unul normal va putea avea tendințe de natură antisocială, ajungând să săvârșească fapte de natură penală.

Pentru protejarea valorilor sociale statul instituie un sistem legal de sancțiuni împotriva persoanelor ce săvârșesc fapte criminale, în rândul cărora sunt incluse pedepse, măsuri educative și măsuri de siguranță. Princiapala pedeapsă o reprezintă închisoarea, care se materializează, de cele mai multe ori, în privarea de libertate.

Închisoarea și societatea sunt două lumi diferite aproape în toate privințele și nu este realist să credem că un individ format la școala celei dintâi poate supraviețui celei de-a doua.

Dreptul la libertate este fără doar și poate un drept fundamental al omului care ar trebui suprimat doar în cazuri excepționale. Cu toate acestea, se poate observa o practică a instanțelor judecătorești în a pronunța condamnări chiar și atunci când fapta săvârșită nu este de o gravitate mare iar infractorul ar putea fi îndreptat și prin alte mijloace. Nu trebuie uitat faptul că orice condamnare rămâne umbra mai mult sau mai puțin vizibilă a fostului deținut și că în pofida reabilitării sale judecătorești, societatea nu îl reabilitează.

De-a lungul timpului numeroși cercetători au fost preocupați să identifice etiologia ce poate genera astfel de comportamente în rândul oamenilor. Părerile, cum era de așteptat, au fost diverse astfel că unii cercetători au considerat că un astfel de comportament este ereditar, alții au considerat că un astfel de comportament se datorează influenței anumitor factori fie ei de natura socială, cum ar fi sărăcia, lipsa unui loc de muncă, războaiele, sau de natură psihică cum ar fi diversele boli psihice de care poate suferi o persoană, etc .

Bibliografie

I. CURSURI, TRATATE, MONOGRAFII

1. Tudor Amza, Cosmin Petronel Amza, Tratat de teorie si politica criminologica, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002;

2. Dan Banciu, Sociologie Juridică: Probleme, Domenii, Cercetari, Editura Lumina Lex, București, 2007

3. Tudorel Butoi, Ioana Teodora Butoi, Psihologie Judiciara vol. I, Editura Fundația România de mâine, București, 2001;

4. Ciobanu Igor, Criminalitatea organizată la nivel transnațional și unele forme de manifestare în Republica Moldova, Editura Museum, Chișinău, 2001;

5. Cioclei Valerian, Mobilul în conduita criminală, Editura All Beck, București, 1999;

6. Cioclei Valerian, Manual de Criminologie, Editura CH Beck, București, 2011;

7. Charles Darwin, Despre originea speciilor, Editura Academiei, 1957;

8. Freud Sigmund, Introducere în psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Psihopataologia vieții cotidiene, Editura Didactică și Pedagogică, București;

9. Gladchi Gheorghe, Criminologie generală, Editura. Museum, Chișinău, 2001;

10. Medeanu Tiberiu-Constantin, Crima și criminalul. Geneza crimelor și descoperirea criminalilor, Editura Lumina Lex, București, 2001;

11. Mihalcea Ion: Metode și tehnici de investigare criminologică, Editura Independența Economică, 2010

12. Munteanu Ana, Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iași, 2006;

13. Gh.Nistoreanu, C.Paun,”Criminologie”, Editura Europa Nova. București, 2000;

14. Oancea Ion, Probleme de Criminologie, Editura ALL Educational S.A., București, 1998

15. Politic Gabriela, Criminologie (note de curs), Editura Fundației Chemarea, Iași, 1996;

16. Rădulescu Sorin, Banciu Dan, Sociologia crimei și criminalității, Editura Șansa- SRL, București, 1996;

17. Rodica M. Stănoiu: Criminologie vol. I, Editura Oscar Print, seria Criminologie, 1995;

18. Rodica Stanoiu, Criminologie și Penologie, Editura Oscar Print, București, 2006

19. Rodica M.Stanoiu, Metode și tehnici de cercetare în Criminologie, București, Editura Academiei, 1981

20. Camil Tănăsescu, Suport curs pentru studenți, 2012- lucrare ce poate fi consultată în format elctronic pe www.scribd.com

21. Georgeta Ungureanu, Criminologie generală, note de curs, 2012, lucrare ce poate fi consultată în format electronic pe www.scribd.com

II. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1. V. Dem. Zamfirescu, Câteva prejudecăți despre Freud în caiete de psihanaliză, nr. 1, Editura Jurnalul literar, 1992

2. Revista de Criminologie, de Criminalistică și de Penologie, nr. 4, 1999

III. LEGISLAȚIE

1. Noul Cod penal(Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările aduse prin legea nr.27/2012, Legea nr.63/2012, Legea nr.187/2012)

2. Codul Penal din 1968;

3. Codul penal din 1937;

4. Codul penal din 1864

Preview document

Criminalitatea - Pagina 1
Criminalitatea - Pagina 2
Criminalitatea - Pagina 3
Criminalitatea - Pagina 4
Criminalitatea - Pagina 5
Criminalitatea - Pagina 6
Criminalitatea - Pagina 7
Criminalitatea - Pagina 8
Criminalitatea - Pagina 9
Criminalitatea - Pagina 10
Criminalitatea - Pagina 11
Criminalitatea - Pagina 12
Criminalitatea - Pagina 13
Criminalitatea - Pagina 14
Criminalitatea - Pagina 15
Criminalitatea - Pagina 16
Criminalitatea - Pagina 17
Criminalitatea - Pagina 18
Criminalitatea - Pagina 19
Criminalitatea - Pagina 20
Criminalitatea - Pagina 21
Criminalitatea - Pagina 22
Criminalitatea - Pagina 23
Criminalitatea - Pagina 24
Criminalitatea - Pagina 25
Criminalitatea - Pagina 26
Criminalitatea - Pagina 27
Criminalitatea - Pagina 28
Criminalitatea - Pagina 29
Criminalitatea - Pagina 30
Criminalitatea - Pagina 31
Criminalitatea - Pagina 32
Criminalitatea - Pagina 33
Criminalitatea - Pagina 34
Criminalitatea - Pagina 35
Criminalitatea - Pagina 36
Criminalitatea - Pagina 37
Criminalitatea - Pagina 38
Criminalitatea - Pagina 39
Criminalitatea - Pagina 40
Criminalitatea - Pagina 41
Criminalitatea - Pagina 42
Criminalitatea - Pagina 43
Criminalitatea - Pagina 44
Criminalitatea - Pagina 45
Criminalitatea - Pagina 46
Criminalitatea - Pagina 47
Criminalitatea - Pagina 48
Criminalitatea - Pagina 49
Criminalitatea - Pagina 50
Criminalitatea - Pagina 51
Criminalitatea - Pagina 52
Criminalitatea - Pagina 53
Criminalitatea - Pagina 54
Criminalitatea - Pagina 55
Criminalitatea - Pagina 56
Criminalitatea - Pagina 57
Criminalitatea - Pagina 58
Criminalitatea - Pagina 59
Criminalitatea - Pagina 60
Criminalitatea - Pagina 61
Criminalitatea - Pagina 62
Criminalitatea - Pagina 63
Criminalitatea - Pagina 64
Criminalitatea - Pagina 65
Criminalitatea - Pagina 66
Criminalitatea - Pagina 67
Criminalitatea - Pagina 68
Criminalitatea - Pagina 69
Criminalitatea - Pagina 70
Criminalitatea - Pagina 71
Criminalitatea - Pagina 72
Criminalitatea - Pagina 73
Criminalitatea - Pagina 74
Criminalitatea - Pagina 75
Criminalitatea - Pagina 76
Criminalitatea - Pagina 77
Criminalitatea - Pagina 78
Criminalitatea - Pagina 79
Criminalitatea - Pagina 80
Criminalitatea - Pagina 81
Criminalitatea - Pagina 82
Criminalitatea - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Criminalitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Subiecte Criminologie

1) Sensurile notiunii de “crima” (a) sensul comun – desemneaza de regula o infractiune impotriva vietii persoanei, fie ca este vorba de omor (art...

Sociologie Juridică

Unitatea de învăţare nr.1 INTRODUCERE Obiectivitatea cursului Problematica cursului de „sociologie juridică“ cuprinde teme de sociologie...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Elemente de psihologie a infractorului și victimei criminalității economico-financiare

CAPITOLUL I ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A INFRACTORULUI ŞI VICTIMEI CRIMINALITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE Lumea financiar bancară şi-a extins atât de...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Psihologia Criminalului în Serie cu Mobil Sexual

1.INTRODUCERE Din momentul în care studiul personalităţii delincventului a devenit de o importanţa fundamentală pentru aplicarea legii penale, a...

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Ai nevoie de altceva?