Criminologie - criminalitatea informatică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 28086
Mărime: 278.62KB (arhivat)
Publicat de: Melania Gabor
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Preda Aura Marcela
Facultatea de Drept si Administratie Publica
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Cuprins

 1. Cuprins .. ..
 2. Introducere .. Pag. 2
 3. Pag. 3
 4. CAPITOLUL I
 5. CADRUL JURIDIC PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATICA
 6. 1.1 Aspecte juridice naționale ... . Pag. 7
 7. Pag. 7
 8. 1.2. Aspecte juridice internationale privind criminalitetea informatică . .. Pag. 16
 9. 1.3 Delimitări conceptual Pag. 24
 10. CAPITOLUL 2
 11. ANALIZA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A CRIMINALITĂȚII INFORMATICE Pag. 31
 12. 2.1 Analiza cantitativă a criminalității informatice ... Pag. 31
 13. 2.2. Analiza calitativa Pag. 36
 14. 2.2.1. Portretul psihologic al infractorului informatic .. Pag. 36
 15. CAPITOLUL III .
 16. TEORII CRIMINOLOGICE ÎN CRIMINALITATEA INFORMATICĂ
 17. 3.1 Considerații introductive privind teoriile criminologice existente . .. Pag. 48
 18. Pag. 48
 19. 3.2 Teoria psihologică . Pag. 50
 20. 3.3 Teoria sociologică Pag. 53
 21. CAPITOLUL IV .
 22. STRATEGII DE PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII
 23. 4.1. Politici de prevenire și apărare socială contra criminalității . Pag. 58
 24. Pag. 58
 25. 4.1.1 Conceptul prevenirii criminalității informatic Pag. 58
 26. 4.1.2 Modelul clasic de prevenire al criminalității . Pag. 60
 27. 4.1.3 Modelul social de prevenire a criminalității .. Pag. 63
 28. 4.2. Masuri,metode și mijloace de înfăptuire a prevenirii și combaterii infracționalității informatice ...
 29. Pag. 64
 30. 4.2.1 Securitate și prevenire .. Pag. 65
 31. 4.2.2 Criminalitatea informatică versus securitatea informatică . Pag. 70
 32. CONCLUZII ȘI PROPUNERI . Pag. 71
 33. B I B L I O G R A F I E .
 34. Pag. 75

Extras din licență

“Empires of the future are Empires of the Mind”

WINSTON CHURCHIL

INTRODUCERE

Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, în Italia, de către un medic. Ulterior, profesori de drept și magistrați, s-au preocupat în mod special de analizele sociologice, psihologico-morfologice ale criminalității în consonanță cu descoperirile juridice.

Criminalitatea, ca obiect de studiu al criminologiei, este definită ca fiind fenomenul social de masă care cuprinde totalitatea infracțiunilor săvârșite în decursul întregii evoluții umane sau numai în raport cu anumite civilizații, epoci, intervale de timp ori spații geografice determinate .

Întrucât domeniul tehnologiei informatice s-a dezvoltat intr-un ritm alert în ultima perioadă la nivel mondial, acest lucru nu putea să producă și urmări negative, una dintre acestea fiind deschiderea unei noi porți către produ cerea unor fapte antisociale, denumite „criminale" atât în dreptul internațional penal, cât și în rapoartele prezentate de specialiști ai informaticii, acesta fiind un terranova al criminalității întrucât această categorie de fapte nu ar fi putut fi comise în condițiile tehnologice existente, să spunem acum ... 15 ani. Totodată între infracțiunile din domeniul informatic și cele clasice există diferențe majore, astfel infractorii informatici au reale avantaje exploatând naivitatea utilizatorilor de tehnologie.

Infracțiunile din domeniul informatic sunt diferite de infracțiunile clasice, prin mai multe caracteristici esențiale, care se transformă în avantaje reale de care profită făptuitorii, acestea fiind: anonimitate, caracterul transfrontalier, credibilitate, simplicitate, rapiditate, costuri foarte reduse.

Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, drept urmare a devenit un fenomen mediatizat la scară largă și în media. Există studii care au demonstrat că teama de atacurile informatice depășește în intensitate pe cea față de furturile sau fraudele obișnuite. Cercetările criminologice asupra infracțiunilor realizate prin sistemele informatice se află încă în stadiul tatonărilor. Chiar și cele realizate până în acest moment tind să schimbe modul clasic în care sunt privite infracțiunile în sistemele actuale de justiție penală dat fiind și faptul că acest gen de criminalitate afecteaza utilizatorii de computere din întreaga lume, fie că vorbim despre interceptarea unor comunicații, intruziune ilegală în computere, furturi sau fraude privind identitatea, exploatare sexuala a copiilor sau atacuri de tip DOS.

Se poate spune că dimensiunea cibernetică este o dimensiune a razboiului contemporan, față de cele clasice: pe pamant, în aer, pe apă, în cosmos și acum și în spațiul cibernetic. Putem astfel concluziona că puterea cibernetică poate deveni variabila care va face diferența în calculele de putere.

Intrucât internetul a devenit o parte indispensabilă a societății și economiei, comerțul electronic global cumuleaza, în fiecare an circa 8 miliarde de dolari iar în prezent conform datelor Eurostat disponibile la 14 decembrie 2012, rețelele de socializare sunt utilizate de 80% dintre tinerii europeni. Aceste date sunt suficiente pentru a ne face să constientizăm dimensiunea atinsă de această noua și indispensabilă ramura a omenirii, INFORMATICA.

Ca urmare a acestor aspecte, având în vedere că în fiecare zi circulă pe internet mai mult de 130.000 de viruși și alte tipuri de coduri malițioase, cărora le cad victime milioane de persoane și sunt blocate zilnic pâna la 700.000 de conturi de Facebook din cauza unor tentative de piraterie, trebuie să învațăm să ne protejam de pericolele care ne asteaptă la tot pasul în lumea virtuală, acest lucru putând fi făcut prin a ne informa.

Pentru a constientiza dimensiunea acestui nou tip de criminalitate este interesantă o declarație a reprezentanților Consiliului European referitor la Criminalitatea informatică din care putem deduce importanța concretă a acesteia în contextul economic al secolului XXI,”În condițiile în care consolidarea creșterii economice este fundamentală, lupta împotriva crimei organizate va fi esentială pentru menținerea încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în comerțul și comunicarea online".

Până la momentul actual nu s-a putut da o definiție unanim acceptată a criminalității informatice deși au avut loc numeroase dezbateri între experții din acest domeniu privind elaborarea unei definiții însă toți cercetătorii au recunoscut că fenomenul există. Chiar în pofida acestui fapt există în prezent mai multe definiții funcționale ale acestui flagel, una dintre cele mai complete fiind urmatoarea “infracțiunea informatică reprezintă orice infracțiune în care un calculator sau o rețea de calculatoare este obiectul unei infracțiuni, sau în care un calculator sau o rețea de calculatoare este instrumentul sau mediul de înfăptuire a unei infracțiuni.”

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Legea nr. 161/2003 Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - Titlul III - Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice;

2. Lege nr. 365 din 7 iunie 2002 Privind comerțul electronic;

3. Legea nr. 285/23.06.2004 pentru modificarea și completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturi conexe;

4. H.G. nr. 354 din 15 aprilie 2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Acreditare de Securitate, Agenției de Securitate pentru Informatică și Comunicații și Agenției pentru Distribuirea Materialului Criptografic;

5. H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;

6. Codul penal;

7. Codul de procedură penală ;

8. Cod practic pentru managementul securității informatiei “Tehnologia informației" - iso 17799;

9. Convenția privind criminalitatea informatică, economico-financiară și cibernetică - 2001;

10. Convenția Consiliului Europei ce vizează criminalitatea informatică, economico-financiară și cibernetică - adoptată la 23 aprilie 2004 și intrată în vigoare la 01 iulie 2004.

DOCTRINĂ ȘI JURISPRUDENȚĂ

1. Tudor AMZA, Criminalitatea Informatică, Ed. Lumina Lex, București, 2003;

2. Rodica Mihaela Stănoiu, Criminologie,Ed. Oscar, 1998;

3. Ion STAICU, Criminologie, Ed. Omnia Uni S.A.S.T., Brașov, 2007;

4. Ion Eugen SANDU, Florin SANDU și Gheorghe Iulian IONIȚĂ, Criminologie, Ed. Sylvi, București, 2001;

5. Mihai Adrian HOTCA, Maxim DOBRINOIU, Infracțiuni prevăzute în legi speciale. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2008;

6. Ioana VASIU, Lucian VASIU, Prevenirea criminalității informatice, Ed. Hamangiu, 2006

7. Ioana VASIU , Totul despre hackeri, Ed. Nemira, 2001;

8. Dumitru OPREA, Protecția și securitatea informațiilor, Ed. Polirom, 2003;

9. Jean Pinatel - Criminologie, Paris, 1988;

10. Gheorghe Nistoreanu, Costică Păun - Criminologie, Ed. Europa Nova, București, 2000;

11. Valentin Cioclei - Manual de criminologie, ediția a II-a, Ed. ALL Beck, București, 2003;

12. Lars Klander, Anti hacker, Ed. All Educațional, București, 1998;

13. Ioana VASIU, Internet - Ghid de navigare, Ed. Albastră,Cluj Napoca, 1996;

14. Ioana VASIU , Criminalitate informatica, Ed Nemira, 2001;

15. Stefan PRUNA, Ioan COSMIN-MIHAI, Criminalitatea informatică, Ed. Sitech, 2008;

16. Jean PINATEL, La societe cruminogene,cap. 2, Editura Colmann, 1971;

17. Daniela Grăiman, Dreptul și informatica, Ed. ALL Beck, 2003;

18. Eugen POPA, Securitatea sistemelor informatice, Note de curs, Facultatea de Inginerie Bacău, 2007;

19. Lygia NEGRIER-DORMONT, Criminologie, Ed. Litec, Paris, 1992;

20. Emilian Stancu - Metodologia investigarii criminalistice a infractiunilor informatice, Ed. Universul Juridic, București, 2011.

ALTE SURSE:

- http://www.politiaromana.ro/statistici.htm

- http://www.efrauda.ro/‎

- http://www.criminalitatea-informatica.ro

- http://www.criminalitate.info/‎

- http://www.e-crime.ro/‎

- http://www.legi-internet.ro/

- http://www.riti-internews.ro/Capitolul%2005%20-%20Reglementarea%20criminalitatii%20informatice.pdf

- http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/criminalitate-informatica/prevederi-legislative-privind-prevenirea-si-combaterea-criminalitatii-informatice.html

- http://www.diicot.ro/

- http://www.just.ro

- htttp://www.gecadnet.ro/securitate

- www.nesa.com

http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202011/Annual-Report-2011-RO.pdf

- http://security.ase.md

- http://www.acuz.net/

- http://www.consilium.europa.eu

- http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm

- http://www.fbi.gov/about-us/investigate/cyber/cyber

- http://www.infowarrior.org

- http://www.nsa.gov

- http://www.terrorism.com

- http://www.computerworld.com/security

- http://www.crime-reasearch.org

Preview document

Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 1
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 2
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 3
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 4
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 5
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 6
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 7
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 8
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 9
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 10
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 11
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 12
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 13
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 14
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 15
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 16
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 17
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 18
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 19
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 20
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 21
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 22
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 23
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 24
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 25
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 26
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 27
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 28
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 29
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 30
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 31
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 32
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 33
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 34
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 35
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 36
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 37
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 38
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 39
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 40
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 41
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 42
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 43
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 44
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 45
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 46
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 47
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 48
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 49
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 50
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 51
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 52
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 53
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 54
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 55
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 56
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 57
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 58
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 59
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 60
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 61
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 62
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 63
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 64
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 65
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 66
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 67
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 68
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 69
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 70
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 71
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 72
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 73
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 74
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 75
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 76
Criminologie - criminalitatea informatică - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Criminologie - criminalitatea informatica.doc

Alții au mai descărcat și

Funcția publică în actualul context european

CONSIDERAŢII GENERALE Instituţia administraţiei publice, parte a dreptului administrativ poate să funcţioneze ca un organism viu numai prin...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Parlamentul European

CAP 1. SCURT ISTORIC AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European este singura institutie supranationala ai carei membri sunt alesi in mod...

Criminalitatea Informatică

I.Introducere Internetul reprezintă un mediu extrem de favorabil pentru infractori. Deplasarea criminalității informatice pe terenul Internetului...

Te-ar putea interesa și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Introducere Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin...

Combaterea infracționalității informatice în România

INTRODUCERE Reţelele de comunicaţii electronice şi sistemele informatice au devenit o parte esenţiala din viaţa de zi cu zi a oamenilor, tinzând...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Orientare psihologică în teoria cauzalitații în criminologie

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Consideratii introductive În sens etimologic, criminologia, derivă din latinescul „Crimen” crimă, infracţiune şi...

Criminalitatea Electronică

1. Introducere Informatica ne-a rezervat surprize de proporții încă din primele etape ale apariției și evoluției, ca bază de dezvoltare a...

Ai nevoie de altceva?