Spălarea banilor prin sisteme informatice

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 25395
Mărime: 99.76KB (arhivat)
Publicat de: Sidonia Moraru
Puncte necesare: 11

Extras din disertație

INTRODUCERE

Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de „tranzacţii comerciale legale – buna credinţă - resurse financiare licite versus spălare de bani - resurse financiare ilicite”, toate privite din perspectiva prestabilirii şi determinării condiţiilor care impun adoptarea unor strategii şi a unor reguli general – aplicabile, pentru ca principiile valorilor democratice, ale drepturilor omului şi a respectului culturilor şi civilizaţiilor planetei să fie apărate şi recunoscute.

S-a constatat, în ultimele două decenii, că umanitatea a fost confruntată din ce în ce mai mult cu intensificarea activităţilor infracţionale circumscrise domeniului financiar, desfăşurate atât la nivel naţional cât şi internaţional, grupările infracţionale utilizând avantajele tehnologiei moderne în favoarea lor, motiv pentru care în prezent „criminalitatea afacerilor” a devenit corelativă sectoarelor economice aferente ramurilor de industrie naţională, manifestându-se fie prin adjudecarea frauduloasă a unor oferte de achiziţii publice, prin deturnarea de fonduri bancare, prin manipularea pieţelor de capital sau prin „evazionarea” unor domenii fiscalizate prin proceduri speciale.

În toată această ecuaţie constatăm faptul că, în ansamblul său, activităţile financiare ilicite sunt întâlnite adeseori ca o articulaţie sau o prelungire a puterii, acestea adaptându-şi comportamentul şi întinderea în raport cu reacţiile autorităţilor judiciare din fiecare stat, ale administraţiei publice, ale autorităţilor de control de pe piaţa bancară, piaţa asigurărilor şi piaţa de capital, precum şi cu ale instituţiilor Uniunii Europene.

Tendinţele de globalizare, mobilitatea populaţiei, precum şi dispariţia graniţelor financiare ar fi trebuit să ajute la o mai buna dezvoltare a economiei mondiale şi la o circulaţie mai eficientă a resurselor financiare. Şi poate că, din această perspectivă, anumite progrese s-au înregistrat, însă în acelaşi timp nu putem nega faptul că, în paralel, s-au dezvoltat noi forme sofisticate de săvârşire a anumitor categorii de activităţi infracţionale. Ca atare, din acest punct de vedere, investigarea infracţiunilor în domeniul financiar, în general, şi al spălării banilor, în special, se conturează ca fiind una din cele mai mari provocări adresate organelor judiciare, cu precădere celor aparţinând statelor est-europene, între care se află şi România.

Independent de această viziune şi de necesitatea de armonizare a înţelegerii naturii şi aspectelor generale ale situaţiei expuse mai sus, comunitatea internaţională nu a reuşit încă să acceptate unanim o definiţie a ceea ce înseamnă, în esenţă, activităţile de „spălare a banilor” şi de „crima organizată”.

În aceste condiţii în absenţa unor definiţii unice şi unanim acceptate, şi a unei legislaţii internaţionale armonizate, singura posibilitate de luptă, împotriva unor astfel de activităţi ilicite, pe care comunitatea internaţională a identificat-o constă în elaborarea unor principii de politică internaţională şi a unor metodologii de analizare, identificare, prevenire şi combatere a cauzelor şi a modului de desfăşurare a infracţiunilor preconizate de grupare.

Considerăm că o astfel de abordare va permite identificarea tipologiilor folosite în vederea realizării activităţii de spălare a banilor, a metodelor pe care sistemul financiar le poate utiliza pentru a prevenii săvârşirea unor astfel de activităţi ilicite, precum şi a mijloacelor investigative pe care autorităţile judiciare de aplicare a legii le pot folosii pentru combaterea eficientă a acestui fenomen.

Un alt aspect pe care dorim să-l subliniem este dat de faptul că, de regulă în literatura de specialitate, infracţiunea de spălare a banilor este circumscrisă dreptului penal al afacerilor, pe considerentul că aceasta prin natura sa juridică fiind o infracţiune subsecventă infracţiunilor predicat generatoare de fonduri ilicite, trebuie tratată în acest domeniu generos şi larg.

Deşi pare o abordare corectă din punct de vedere al calificării sale, în realitate trebuie observat că obiectul juridic al acestei infracţiunii speciale este mult mai larg, deoarece şi alte infracţiuni, care nu sunt relaţionate domeniului afacerilor, pot genera importante fonduri ilicite, care să se circumscrie laturii obiective a infracţiunii de spălare a banilor, cum ar fi: infracţiunile de tâlhărie, lipsire de libertate în formă calificată, piraterie, infracţiuni informatice.

Este evident că pentru a se bucura de roadele infracţiunilor săvârşite, fie că este vorba de trafic cu droguri, trafic de arme, contrabandă, infracţiuni de corupţie sau înşelăciune în domeniul financiar-bancar, „spălătorii de bani” trebuie să găsească o cale pentru a disimula natura ilicită a câştigurilor realizate şi a le atrage în fluxul afacerilor legitime, deoarece odată încununată cu succes, această activitate va permite menţinerea controlului asupra acestor venituri şi, în ultimă instanţă, le va conferii acoperirea legitimă de care au nevoie.

În aceste condiţii, având în vedere toate aceste argumente putem afirma că activitatea de „spălare a banilor” nu se înscrie ca sferă de aplicabilitate doar în ramura dreptului penal, aceasta având implicaţii şi efecte mult mai largi, afectând deopotrivă şi domeniul bancar, al asigurărilor, pieţei de capital şi al dreptului comercial în general.

Aceasta este raţiunea pentru care autorităţile de supraveghere şi control nu se pot limita, ca politică instituţională şi de supraveghere, doar la identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni, ci acestea sunt obligate să analizeze şi efectele pe care asemenea activităţi ilicite le generează deopotrivă atât sfera economică cât şi în cea socială.

Bibliografie

1. Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu şi Ionuț-Andrei Barbu – „Dreptul penal al afacerilor” – Ediția 5, C.H. Beck, Bucureşti, 2011;

2. Costică Voicu - „Spălarea Banilor Murdari”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;

3. Costică Voicu, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu – „Globalizarea şi criminalitatea financiară, bancară”, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005;

4. Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă - ,,Criminologie”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2001;

5. Tudor Amza, Cosmin-Petronel Amza - ,,Criminalitatea Informatică”, Ed. Lumina Lex, 2003;

6. Lucaci Iosif, Marin Robert - ,,Criminalitatea informatică”, Ed. Fed Print, Bucureşti, 2004;

7. Toma Gheorghe şi colectivul – „Strategia apărării totale”, Editura AMPRINT, Bucureşti,1998;

8. Patriciu Victor Valeriu, - ,,Semnături electornice și securitate infromatică”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2006;

9. Serge Le Doran, Philippe Rose - ,,Cyber-Mafia”, Editura Antet, Bucureşti, 2006;

10. Ionuț-Andrei Barbu – ,,Introducere în criminalitatea informatică”, Editura Sitech, Bucuresti, 2014;

11. Thiery Cretin – „Mafia mondială. Organizaţii criminale transnaţionale. Actualităţi şi perspective”, Ed. P.U.F., Paris, 2002;

12. Lucian Albu si colectivul - ,,Economia subterana in Romania”, Centrul roman de politici economice, Bucuresti, 2001;

13. Constituția României;

14. Codul Penal al României (Legea 286/2009);

15. Codul de Procedură Penală al României (Legea 135/2010);

16. Legea 656/2002 rep. – pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;

17. Legea 218/2002 – privind organizarea și funcționarea Poliției Române (actualizată);

18. Legea 302/2004 rep. - privind cooperarea judiciară internațională in materie penală;

19. Legea 364/2004 – privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare;

20. Legea 161/2003 - privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (cu modificările și completările ulteriorare);

21. Legea 508/2004 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – actualizată;

22. H.G.479/2002 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

23. Legea 535/2004 - privind prevenirea şi combaterea terorismului;

24. Legea nr. 39/2003 - privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate;

25. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – Manual de instruire privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, 2005;

26. Revista Dreptul;

27. Site-urile de internet: www.legeaz.net, www.euroavocatura.ro, www.onpcsb.ro, www.scribd.com, ro.wikipedia.org.

Preview document

Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 1
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 2
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 3
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 4
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 5
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 6
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 7
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 8
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 9
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 10
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 11
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 12
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 13
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 14
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 15
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 16
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 17
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 18
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 19
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 20
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 21
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 22
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 23
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 24
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 25
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 26
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 27
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 28
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 29
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 30
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 31
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 32
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 33
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 34
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 35
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 36
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 37
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 38
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 39
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 40
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 41
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 42
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 43
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 44
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 45
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 46
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 47
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 48
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 49
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 50
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 51
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 52
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 53
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 54
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 55
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 56
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 57
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 58
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 59
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 60
Spălarea banilor prin sisteme informatice - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Spalarea banilor prin sisteme informatice.doc

Alții au mai descărcat și

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

INTRODUCERE Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa...

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Analiza juridică a construcției site-urilor de internet - politici și practici de utilizare

1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica...

Spălarea banilor - evoluția fenomenului de spălare a banilor

CAPITOLUL I - NOŢIUNI CU CARACTER INTRODUCTIV I.1.UN FENOMEN ÎNTR-O CONTINUĂ SCHIMBARE Viaţa economică şi socială se află într-o continuă...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Regimul Deșeurilor

INTRODUCERE Prima lege a protecției mediului din România consacra caracterul de interes național al protecției mediului, iar Legea 137/1995 , care...

Te-ar putea interesa și

Interceptările și Înregistrările Audio și Video

Cap. 1 Mijloacele de probă Codul de procedură penală prevede în art. 63 urmãtoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice element...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Criminogeneza siguranței cetățeanului

INTRODUCERE Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în...

Dimensiunea Criminalității Bancare în România

Capitolul I : Noţiuni introductive Secţiunea I : Evoluţia instituţiilor bancare în România În România, principalele instituţii bancare au fost...

Audit Financiar la Insitutii Publice - Salarizare

INTRODUCERE Lucrarea prezintă mecanismele de funcţionare ale unui audit extern independent, într-o societate democratică modernă. Semnalează...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental

I. Notiune si cadrul legal In cuprinsul Capitolului 2 din Titlul II al Constitutiei sunt enuntate, pe parcursul a 28 de articole, drepturile si...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Ai nevoie de altceva?