Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 40945
Mărime: 155.07KB (arhivat)
Publicat de: Marius P.
Puncte necesare: 15
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE ,, ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE POLIŢIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE.6
 2. CAPITOLUL I.9
 3. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERORISMUL.9
 4. 1.1. TERORISMUL DE STAT.9
 5. 1.2. IMPLICAŢIILE TERORISMULUI ÎN PLAN INTERNAŢIONAL.10
 6. 1.3. NOŢIUNEA DE TERORISM.11
 7. 1.4. ORGANIZAREA TERORISMULUI.14
 8. Terorismul individual. .14
 9. Grupul terorist izolat.14
 10. Grupul terorist de franciză.14
 11. Grupul terorist cu susţinere externă.15
 12. Grupul terorist afiliat.16
 13. Organizaţiile de insurgenţă şi terorism.16
 14. CAPITOLUL II.18
 15. PRINCIPALELE METODE DE FINANŢARE A TERORISMULUI.18
 16. 2.1. FINANŢAREA TERORISMULUI.18
 17. 2.1.1. Consideraţii generale.20
 18. 2.1.2. Relaţia dintre spălarea banilor şi finanţarea terorismului .21
 19. 2.1.3. Principalele surse de finanţare a terorismului .23
 20. 2.1.4. Spălarea banilor şi terorismul în contextul globalizării .24
 21. 2.2. SPONSORI ŞI ACTORI ÎN FINANŢAREA TERORISMULUI.26
 22. Cuba .27
 23. Iranul.28
 24. Irakul.30
 25. Libia .31
 26. Coreea de Nord .32
 27. Sudanul .33
 28. Siria .35
 29. Afganistanul .36
 30. 2.3. ALTE MIJLOACE DE FINANŢARE A TERORISMULUI INTERNAŢIONAL.36
 31. 2.4. TERORISMUL DE NUANŢĂ ISLAMICĂ ŞI PRINCIPALELE SALE SURSE DE FINANŢARE.46
 32. 2.5. TERORISMUL NAŢIONALIST SEPARATIST ŞI PRINCIPALELE SALE SURSE DE FINANŢARE.62
 33. CAPITOLUL III.69
 34. PRINCIPALELE METODE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
 35. 3.1. REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA REPRIMĂRII FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
 36. 3.2. CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REPRIMAREA FINANŢĂRII TERORISMULUI.69
 37. 3.2.1. Dispoziţiile de fond ale Convenţiei . .70
 38. 3.2.2. Incriminarea finanţării actelor de terorism .71
 39. 3.3. REZOLUŢIILE CONSILIULUI DE SECURITATE, REFERITOARE LA FINANŢAREA TERORISMULUI.77
 40. 3.3.1. Rezoluţia nr. 1373/2001 .78
 41. 3.3.2 Îngheţarea fondurilor financiare ale teroriştilor şi ale organizaţiilor teroriste .81
 42. 3.4. RECOMANDĂRILE SPECIALE ALE GAFI, REFERITOARE LA FINANŢAREA TERORISMULUI.82
 43. 3.4.1. Istoric .82
 44. 3.4.2. Recomandarea Specială nr. 1: Ratificarea şi punerea în aplicare a Convenţiei şi rezoluţiilor Naţiunilor Unite .84
 45. 3.4.3. Recomandarea Specială nr. 2: Incriminarea finanţării terorismului şi a spălării de bani comise în cadrul activităţilor teroriste .84
 46. 3.4.4. Recomandarea Specială nr. 3: Îngheţarea şi confiscarea bunurilor teroriştilor .85
 47. 3.4.5. Recomandarea Specială nr. 4: Declararea tranzacţiilor suspecte în legătură cu terorismul .86
 48. 3.4.6. Recomandarea Specială nr. 5: Cooperarea internaţională .86
 49. 3.4.7. Recomandarea Specială nr. 6: Transferul alternativ de fonduri .87
 50. 3.4.8. Recomandarea Specială nr. 7: Identificarea clientului în cazul viramentelor electronice .87
 51. 3.4.9. Recomandarea Specială nr. 8: Organizaţiile fără scop lucrativ .87
 52. 3.4.10. Recomandarea Specială nr. 9: Transportatorii de fonduri .88
 53. CAPITOLUL IV.89
 54. CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI.89
 55. 4.1. Fenomenul terorismului internaţional .90
 56. 4.2. Contribuţia României la lupta împotriva terorismului pe plan internaţional, în cadrul organizaţiilor internaţionale .90
 57. 3.5.3. Lupta împotriva terorismului pe plan intern .92
 58. CAPITOLUL .95
 59. CONCLUZII CU PRIVIRE LA FENOMENUL TERORISMULUI.95
 60. 5.1. TENDINŢE MAJORE ÎN TERORISMUL ACTUAL.95
 61. 4.1.1. Adaptarea tacticilor teroriste la spectrul tehnologic modern .96
 62. 4.1.2. Posibilitatea dezvoltării unei pieţe negre a materialelor nucleare .91
 63. BIBLIOGRAFIE.101

Extras din licență

INTRODUCERE

Terorismul este un fenomen complex şi contradictoriu, manifestându-se încă din timpurile cele mai străvechi, prin atentate la viaţa conducătorilor de stat sau prin acţiuni violente îndreptate împotriva unor categorii sau clase sociale considerate ca fiind opozante obiectivului propus, cu scopul de a destabiliza viaţa socială, de a schimba conducerea sau de a impune o anumită conduită membrilor din cadrul unei comunităţi.

Combaterea terorismului se impune ca o necesitate, în special datorită stării de pericol permanente şi a efectelor pe care acesta le generează (crearea unui climat de insecuritate socială, numeroase victime omeneşti, pagube materiale considerabile etc.).

În momentul de faţă, nu există o definiţie clară a terorismului, care să fie universal acceptată. Dificultatea definirii terorismului este o problemă de percepţie culturală, politică şi socială a actului de violenţă şi a scopului politic urmărit prin teroare.

Definirea şi înţelegerea corectă şi completă a fenomenului de terorism sunt absolut necesare pentru elaborarea unor strategii şi tactici eficiente de luptă antiteroristă. Întrucât nu există un model general valabil, definirea şi analiza actului terorist trebuie făcute pentru fiecare caz în parte. Principalele elemente de definire a terorismului sunt:

1. mijloacele: acţiuni violente;

2. metoda: inducerea fricii în sufletul cetăţenilor;

3. ţinta: civilii (necombatanţi);

4. scopul: producerea unei schimbări politice majore;

5. participanţii: indivizi sau grupuri nonstatale.

Existenţa în lume a fenomenului terorist, a dinamicii organizaţionale şi ideologico-religioase a grupărilor teroriste, internaţionalizarea acestora pe toate planurile determină cu necesitate ca, şi în România, activitatea specifică de prevenire şi combatere a terorismului să reprezinte o parte componentă a unui complex de măsuri instituite pentru realizarea siguranţei naţionale. Aceste măsuri se execută permanent şi într-o concepţie unitară pe întreg teritoriul naţional, de către S.R.I.

Combaterea terorismului nu poate fi lăsată doar în responsabilitatea structurilor de informaţii. Lupta cu terorismul impune o nouă configuraţie a efortului militar, o nouă dimensiune a spaţiului de confruntare, precum şi o nouă metodă de abordare a acesteia. Imprevizibilul acţiunilor desfăşurate de către elementele teroriste, posibilităţile crescute de a folosi mijloace de distrugere în masă, cu predilecţie arme biologice şi chimice, concomitent cu creşterea letalităţii actelor teroriste, conferă un mare grad de dificultate în acţiunea de identificare şi anihilare a ţintelor.

În ceea ce priveşte activitatea de investigaţii în prevenirea acţiunilor extremist-teroriste, aceasta se referă atât la aspectul organizatoric, cât şi la problemele de cunoaştere sub diferite forme a potenţialilor adversari.

Cunoaşterea adversarului potenţial constituie un element axiomatic în oricare tip de luptă, dar caracterul subversiv, conspirativ şi evaziv al majorităţii organizaţiilor teroriste uşurează, dintr-un anumit punct de vedere, rolul activităţii de informaţii în combaterea acestora.

Activitatea de informaţii trebuie să precizeze, cât mai repede posibil, natura ameninţării reale şi potenţiale pe care o reprezintă organizaţiile teroriste. Acest lucru va motiva autorităţile în vederea elaborării strategiei şi măsurilor necesare etapei respective.

Acest demers este dificil, mai ales, în prima etapă de desfăşurare a acţiunilor unei grupări teroriste.

Dificultatea are două surse:

- cunoaşterea limitată, în general, a potenţialului adversar în această fază;

- greutatea de a „calibra” ameninţarea, adică de a-i determina gradul potenţial de gravitate.

Estimarea corectă a ameninţării este importantă, întrucât va fi factorul principal în adoptarea deciziei de către autorităţi, în legătură cu măsurile care urmează a fi luate şi incluse, ulterior, într-un plan care să cuprindă evenimentele neprevăzute (pentru situaţiile de urgenţă sau criză).

Este necesar să se acorde o atenţie deosebită ideologiei care motivează organizaţia teroristă; înţelegerea aprofundată a acesteia, a potenţialului de evoluţie şi de influenţă asupra modalităţilor de acţiune va avea un rol important în prevenirea ameninţării.

Protecţia şi apărarea antiteroristă constau în:

- activităţi informativ-operative, de culegere de date şi informaţii referitoare la potenţiali atentatori şi despre vulnerabilităţi ale sistemelor, care pot fi exploatate de către aceştia;

- instituirea unor dispozitive fixe sau mobile de protecţie antiteroristă;

- adoptarea unor măsuri şi dispozitive de intimidare şi descurajare a elementelor predispuse la acţiuni teroriste, prin exerciţii simulate şi patrulări executate de forţe specializate;

- trecerea la dispozitivul de apărare, în situaţia în care obiectivul este atacat pentru respingerea atacatorilor, capturarea sau anihilarea acestora şi crearea condiţiilor favorabile intrării în acţiune a forţelor specializate de intervenţie.

Protecţia şi apărarea antiteroristă se realizează prin:

- dispunerea elementelor de dispozitiv, fixe sau mobile, formate din luptători, în locurile pretabile de acces în obiectiv, cât şi în zonele stabilite ca fiind favorabile acţiunii elementelor extremist-teroriste;

- patrularea echipajelor de luptă, dotate cu tehnică şi mijloace necesare respingerii oricărei acţiuni îndreptate împotriva obiectivului protejat;

- amplasarea, în punctele şi pe direcţiile de interzis a rezervelor de intervenţie antiteroristă, de tărie variabilă, permanente sau temporare.

Preview document

Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 1
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 2
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 3
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 4
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 5
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 6
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 7
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 8
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 9
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 10
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 11
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 12
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 13
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 14
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 15
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 16
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 17
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 18
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 19
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 20
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 21
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 22
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 23
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 24
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 25
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 26
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 27
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 28
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 29
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 30
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 31
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 32
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 33
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 34
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 35
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 36
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 37
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 38
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 39
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 40
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 41
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 42
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 43
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 44
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 45
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 46
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 47
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 48
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 49
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 50
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 51
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 52
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 53
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 54
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 55
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 56
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 57
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 58
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 59
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 60
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 61
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 62
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 63
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 64
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 65
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 66
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 67
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 68
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 69
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 70
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 71
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 72
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 73
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 74
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 75
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 76
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 77
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 78
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 79
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 80
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 81
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 82
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 83
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 84
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 85
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 86
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 87
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 88
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 89
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 90
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 91
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 92
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 93
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 94
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 95
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 96
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 97
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 98
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 99
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 100
Investigarea fraudelor - prevenirea și combaterea finanțării terorismului - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Investigarea Fraudelor - Prevenirea si Combaterea Finantarii Terorismului.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Rolul organizațiilor internaționale în managementul crizelor

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Într-o lume a interdependenţelor tot mai accentuate şi a globalizării, organizaţiile internationale s-au...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Carta Internațională a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Alegerea unei teme cum este Carta Internaţională a Drepturilor Omului mi se pare a fi firească în contextul actual, aici referindu-mă...

Aspecte specifice ale terorismului internațional la început de secol XXI

INTRODUCERE În ultima decadă a mileniului , climatul de securitate internaţional a suferit modificări extraordinare . Ani întregi de strategii şi...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Te-ar putea interesa și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Spălarea banilor

CURSUL NR. I. SPALAREA BANILOR FLAGEL ECONOMICO-FINANCIAR SI VALUTAR CONTEMPORAN 1.1. INTRODUCERE ; SCURT ISTORIC AL FENOMENULUI DE SPALARE A...

Ai nevoie de altceva?