Criminogeneza siguranței cetățeanului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 37943
Mărime: 136.09KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE IN MATERIA ,,SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI’’ 7
 3. 1.1. CONCEPTUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 7
 4. 1.2. RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE 7
 5. 1.3. CRIZE ȘI CONFLICTE 9
 6. 1.4. MODALITĂȚI DE INVESTIGARE, CUNOAȘTERE ȘI ANIHILARE A FACTORILOR DE INSTABILITATE 11
 7. CAPITOLUL 2. STRUCTURILE DE ORDINE PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989 13
 8. 2.1. POLIȚIA ROMÂNĂ 13
 9. 2.1.1. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A POLIȚIEI ROMÂNE 14
 10. 2.1.2. ATRIBUȚIILE POLIȚIEI ROMÂNE 14
 11. 2.2.POLIȚIA DE PROXIMITATE 17
 12. 2.2.1. OBIECTIVELE DE PREVENIRE ALE POLIȚIEI DE PROXIMITATE 18
 13. 2.2.2. PRINCIPALELE LINII DE ACȚIUNE 19
 14. 2.3. POLIȚIA ADMINISTRATIVĂ 21
 15. 2.4. JANDARMERIA ROMÂNĂ 22
 16. CAPITOLUL 3. SECURITATEA SUB IMPACTUL GLOBALIZĂRII 24
 17. 3.1.SECURITATEA - DEFINIRI CONCEPTUALE 24
 18. 3.1.1. PRINCIPIILE SECURITĂȚII COMUNE 30
 19. 3.2. SECURITATEA NAȚIONALĂ 31
 20. 3.2.1. INTERESELE NAȚIONALE 33
 21. 3.3. RISCUL ȘI SECURITATEA 35
 22. 3.4. STRATEGIA DE SECURITATE A ROMÂNIEI 38
 23. 3.4.1. STRATEGIA NAȚIONALĂ DE SECURITATE 40
 24. 3.4.2. STRUCTURA STRATEGIEI DE SECURITATE 41
 25. 3.5. SECURITATEA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 43
 26. 3.5.1. DE LA SECURITATE INDIVIDUALĂ LA SECURITATE GLOBALĂ 44
 27. 3.6. GESTIONAREA CRIZELOR POLITICO - MILITARE 47
 28. 3.6.1. MODELUL STRATEGIC AL GESTIONĂRII CRIZELOR 47
 29. CAPITOLUL 4. GLOBALIZAREA ÎN CONTEXTUL ACUTIZĂRII FENOMENELOR SOCIALE 55
 30. 4.1.CRIZELE, FENOMENE SOCIALE ANOMICE 55
 31. 4.2. CRIZELE POLITICO - MILITARE 59
 32. 4.3. DIMENSIUNILE GLOBALIZĂRII 64
 33. 4.4. FORMELE DE MANIFESTARE ALE GLOBALIZĂRII 67
 34. CAPITOLUL 5. COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ 70
 35. 5.1. COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII CRIMINALITĂȚII 70
 36. 5.2.1. ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE POLIȚIE CRIMINALĂ - INTERPOL 71
 37. 5.2.2. COMPUNEREA INTERPOL 72
 38. 5.2.3. ORGANELE TEHNICE PERMANENTE 73
 39. 5.2.4. MODALITĂȚI DE REALIZARE A COOPERĂRII ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE INTERPOL 77
 40. 5.2.5. DOMENII PRIORITARE DE COOPERARE ALE CRIMINALITĂȚII 80
 41. 5.3. EUROPOL (Oficiul european de poliție) 84
 42. 5.3.1 OBIECTIVELE EUROPOLULUI 85
 43. 5.3.2 COOPERAREA DINTRE ROMÂNIA ȘI EUROPOL 85
 44. CONCLUZII 88
 45. BIBLIOGRAFIE 91

Extras din licență

INTRODUCERE

Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în integralitatea ei. Personalitatea umană se constituie ca o entitate biopsihosocioculturală. În acest context, nimic din ceea ce este specific omului nu este ignorat în pregătirea pentru activitățile din domeniul siguranței cetățeanului.

Siguranța cetațeanului nu este un concept abstract. Domeniile sale sunt precise, iar gradul în care siguranța cetațeanului este garantată are, cel mai adesea, posibilități de a fi cuantificat. Asumarea siguranței cetățeanului presupune un permanent și în cadrul unor normative și standard bine definite pe plan european și național al managementului riscului, vulnerabilităților și porotecția infrastructurilor critice necesare funcționării în siguranță și la un nivel bine definite de cerințele societăților modern actuale.

Incertitudinea, imprevizibilitatea, nesiguranța, teama, lipsa de infomații utile și normative legale care să orienteze modul de acțiune al individului și comunităților,constituie factori de risc care afectează nivelul siguranței personale și prin extensie cel al siguranței naționale. Este foarte important ca administrația locală și centrala, structurile guvernului și parteneriatul public privat în domeniul securității și managementului infrastructurilor critice, să aibă în vedere scăderea factorilor de risc.

Autoritățile locale, naționale sau internaționale recunoscute de către fiecare stat în parte, de regulă analizează (prin structurile abilitate, prin mandatarea unor organizații specializate sau prin promovarea consecventă a parteneriatului public - privat), vulnerabilitățile care sunt rezultatul combinării riscurilor existente la adresa unei societăți cu capacitatea acesteia de a face față și de a supraviețui situațiilor de urgență, manifestate în interiorul unui sistem, pe plan intern și/sau extern.

Am ales această tema deoarece siguranța cetățeanului este o responsabilitate permanentă a structurilor abilitate ale statului, a structurilor administrative locale și operatorilor economici unde aceștia urmaresc să analizeze și să stabiliească măsurile necesare de contracarare a unor amenințări directe, reprezentate de indiciile unei intenții de a acționa agresiv asupra unei persoane, a unei infrastructuri vitale societății, atât local cât și național sau intenațional, fiind semnificative în această categorie, potențiale activități teroriste. Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine și siguranță publică reprezintă permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile specializate și abilitate în baza legislatiei în vigoare sau cele care se vor constitui luând în considerare legislația europeană, caută să identifice cele mai eficiente forme și modalități de realizare a acestui obiectiv.

În capitolul 1, Delimitări conceptuale în materia siguranței cetățeanului, vom încerca să identificam aceste obiective ale ordinii si siguranței publice si sa identificăm si eventualele riscuri si amenințări la adresa ordinii si siguranței publice.

Evoluția generală a societății, caracterizată prin perpetuarea unor fapte infracționale (care pun în pericol funcționarea unor servicii și infrastructuri vitale societății, viața și integritatea persoanei, avutul public și privat, drepturile și interesele legitime ale cetățenilor), impun o reevaluare a elementelor care stau la baza bunei funcționări a structurilor și serviciilor abilitate în prevenirea și protecția infrastructurilor și serviciilor critice, combaterea fenomenului infracțional, prin perfecționarea metodelor de asigurare a ordinii și siguranței publice.

În capitolul 2, Structurile de ordine publică în România după 1989, vom identifica structurile de ordine și siguranța publică care au funcționat în România după 1989 și până în prezent. Siguranța publică este percepută, îndeosebi de către individ dar și de societate, ca un sentiment de liniște și încredere pe care îl conferă aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice (de către Jandarmeria Română, Poliție, diverse companii din sectorul privat al serviciului de pază și protecție), având ca scop principal creșterea gradului de siguranță al persoanelor, colectivităților, a bunurilor și a proprietății private, a serviciilor și infrastructurilor critice locale și naționale.

Siguranța cetățeanului reprezintă starea de legalitate, de echilibru și de pace, corespunzătoare unui nivel social acceptabil de respectare a normelor legale și de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor constituționale, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții sociale și economice locale și la nivel național.

În capitolul 3, Securitatea sub impactul globalizări vom discuta despre riscurile securității la nivel național dar și la nivel modial. Rolul autorităților locale în momentul situațiilor de criză, ca și acțiunea lor de zi cu zi, constă în creșterea climatului de siguranță a populației, pe fondul întăririi ordinii și liniștii publice, cu participarea activă a cetățenilor, a organizațiilor și instituțiilor locale, indiferent de orientările acestora filozofice și sexuale, de apartenența lor etnică, politică, culturală și religioasă sau de situația lor juridică.

Acest rol trebuie asigurat prin respectarea cadrului legal de acces al tuturor locuitorilor la serviciile oferite în cadrul comunității de către instituțiile statului cât și cele oferite de către sectorul privat, cu sau fără existența unui parteneriat public privat care să stabilească anumite condiții speciale.

În capitolul 4, Globalizarea în contextul acutizării fenomenelor sociale, vom discuta despre crizele survenite ca urmare a diverselor fenomene sociale, cum ar fi: urmările unor conflicte armate, criza economica etc. Crizele reprezintă etape sau momente dificile ale raporturilor politice, economice, sociale, culturale, din sânul societății și apar ca urmare a unor mari acumulări de tensiuni, a unor disfuncționalități, adesea cronice, pe fondul deteriorării situației generale sau în intervale care marchează trecerea de la ordinea existentă, considerată a fi perimată, restrictivă, nefuncțională, depășită, la o nouă ordine

Bibliografie

1. Arădăvoaice, Gh., Comandantul și arta de a conduce - dimensiuni psihosociologice deontologice, Editura Sylvie, București, 2000

2. Art.2 din Statutul OIPC Interpol

3. Art. 2 pct.1 din Convenția de înființare a Biroului European de Poliție

4. Association of Chief of Police Officers, Manual of Guidance on Police Use of Firearms, chapter 2, Use of Force Revised February 2005

5. Bari, I., Probleme globale contemporane, Editura Economică, București, 2003

6. Brecher, Michael, Studies in crisis behaviour Special Issue The Ierusalim of International Relations, 1978,

7. Buzan, Barry, Peopte, States and Fear, National Security Problem in International Relations, Harvester Wheatsheaf, 1991

8. Caceu , Septimiu , Siguranța cetățeanului și a comunităților locale , Revista ,,ALARMA” , 2009

9. Cernat, Iulian, Apărarea națională ca sistem de acțiune , Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară, București, 1980

10. Chelaru, Mircea, Geopolitica în mișcare. De la Războiul Rece la pacea fierbinte, Editura AISM, 1996

11. Chiciudean, Ion , Gestionarea crizelor de imagine, Curs de lecții, SNSPA, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, București, 2002

12. Cloșcă , Ionel , Conflicte armate și căile soluționate lor , Editura Militară , București , 1982

13. Deutsch, Karl , Crisis Decision-Making the Information Approach, 1982

14. Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 1998

15. Drăghici, Constantin , S.Șerb, A.Ignat, A.Iacob - Drept polițienesc, Editura Tritonic, București, 2003

16. Fusalba, Thierry, Managementul crizei, Editura C.H. Beck, 2012

17. Gary, T. Marx, Some reflections on the Democratic Policing of Demonstrations, in The Policing of Protest in contemporary democraties, University of Minesota Press, 1999

18. Generic, Crisis management handbook

19. Herman, Charles F. , Crises in Foreign Policy. A Simulation Analysis , Indianapolis , 1969

20. Iacob, Adrian, Tactici de cooperare polițienească internațională, Editura Sitech, Bucuresti, 2007

21. Ioniță, Tudor, Poliția administrativă - teză de doctorat - Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, 1999

22. Lebow, Richard , Between Peace and War. The nature of International Crisis, Baltimore, 1981

23. Legea nr. 26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

24. Legea nr. 55 din 22 martie 2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie

25. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice

26. Legea nr. 116 din 5 iunie 1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

27. Legea nr. 218 din 9 mai 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

28. Legea nr. 281/2003 privind modificarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale

29. Legea nr. 360 din 24 iunie 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare

30. Legea nr. 550 din 13 decembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

31. Marin, D. ,Globalizarea și aproximările ei, Editura Economică, București, 2004

32. McCartilex, Shaun P., The Function of Intelligence in Crisis Management

33. Mica enciclopedie de politologie, 1977

34. Mihai, T., Oroveanu, Tratat de drept administrativ,București, 1994

35. Padelford, N.J., Dynamics of International Politics , 1975

36. Podsakoff, Apud, Aradovoaicei, Gheorghe, Managementul organizației militare, științei, teorie, artă, practică, metode, experiență, Editura Silvi, București, 1998

37. Pele, Gheorghe, Ioan, Hurdubaie - Interpolul și criminalitatea internațională, Editura Ministerului de Interne, București, 1983

38. Popescu, Dumitra, Florian, Coman - Drept internațional public, Editura Ministerului de Interne, București, 1993

39. Regester, Michael , Judy, Larkin Managementul crizelor si al situatiilor de risc, Editura Comunicare, 2003

40. Rotaru, Nicolae, Criză și dialog, Editura. RAO, 2003, Bucuresti.

41. Soare, Corneliu, Teorii militare contemporane, Editura Militară, București, 1978

42. Stoica, C., Hedesiu E., Toma, Gh., Securitatea internațională sub impactul globalizării, Editura A.N.I., Bucuresti, 2007

43. Stoica, Mihai-Gheorghe , Constantin-Cristian, Cătuși - Cooperarea polițienească internațională în România, Editura Paper Print Invest, București, 2006

44. Suceavă, Ion și Florian, Coman - Criminalitatea și organizațiile internaționale, Editura Romcartexim, București, 1997

45. Șerb, S. , C-tin Drăghici , A.,Iacob , A.,Ignat - Drept polițienesc și contravențional, Editura Tritonic, București, 2003

46. Teodoru, Stefan, Cristian, Barna: Globalizarea amenințărilor asimetrice, Editura A.N.I., 2007 , București

47. Tudor, Georgiana, Mariana, Constantinescu, Mandatul european de arestare. Aspecte teoretice si practica judiciara, Editura. Hamangiu, Bucuresti,

48. Turianu, Corneliu, Poliția - între siguranța cetățeanului și cea a clanurilor mafiote, Curentul, 2004

49. Zamfir, Cătălin , Criza, în Dicționar de sociologie, coord. Cătălin Zamfir și Lazăr Vlăsceanu, Editura. Babel, București, 1998

50. Waltz, Kenneth N., Theory of International Politics, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1979

Preview document

Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 1
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 2
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 3
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 4
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 5
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 6
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 7
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 8
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 9
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 10
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 11
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 12
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 13
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 14
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 15
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 16
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 17
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 18
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 19
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 20
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 21
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 22
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 23
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 24
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 25
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 26
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 27
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 28
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 29
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 30
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 31
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 32
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 33
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 34
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 35
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 36
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 37
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 38
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 39
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 40
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 41
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 42
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 43
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 44
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 45
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 46
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 47
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 48
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 49
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 50
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 51
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 52
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 53
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 54
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 55
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 56
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 57
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 58
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 59
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 60
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 61
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 62
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 63
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 64
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 65
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 66
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 67
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 68
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 69
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 70
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 71
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 72
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 73
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 74
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 75
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 76
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 77
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 78
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 79
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 80
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 81
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 82
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 83
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 84
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 85
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 86
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 87
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 88
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 89
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 90
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 91
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 92
Criminogeneza siguranței cetățeanului - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Criminogeneza sigurantei cetateanului.doc

Alții au mai descărcat și

Modelul Românesc de Prevenire a Criminalității

Introducere În literatura de specialitate întâlnim, pentru desemnarea preocupărilor practice legate de fenomenul criminal, formulări diverse, cum...

Activități Specifice Executate de Ofițerii de Poliție Pentru Prevenirea și Descoperirea Infracțiunilor și a Altor Fapte Antisociale la Regimul Armelor și Munițiilor

1. Considerații generale privind regimul armelor de foc și al munițiilor Personaj principal în evoluţia omenirii, din primul moment al existenţei...

Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție

1. ORGANIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA ARESTURILOR În îndeplinirea atribuțiilor sale, poliția respectă și apără demnitatea umană, susține și...

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Psihologie criminalistică

Personalitatea este la nivelul omului integral, un nivel bio-psiho-socio cultural, ce se constituie fundamental in conditiile existentei si...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Ai nevoie de altceva?