Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 9814
Mărime: 59.91KB (arhivat)
Publicat de: Miki M.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. Organizarea, amenajarea și dotarea aresturilor.
  2. 2. Primirea arestaților (reținuților) în arest. Acte și operațiuni ce se execută.
  3. 3. Paza și supravegherea arestaților (reținuților).
  4. 4. Regimul arestaților (reținuților).
  5. 5. Scoaterea arestaților(reținuților) din arest.
  6. 6. Instruirea și controlul agenților din paza și supravegherea aresturilor.

Extras din proiect

1. ORGANIZAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA ARESTURILOR

În îndeplinirea atribuțiilor sale, poliția respectă și apără demnitatea umană, susține și încurajează drepturile omului față de toate persoanele, acționând în spiritul Codului de Conduită al polițiștilor, adoptat prin Rezoluția Adunării generale a O.N.U. din 17 decembrie 1979, precum și al Codului European de Etică al Poliției din 2001.

Pentru finalizarea sarcinilor dificile care revin poliției, formațiunile de specialitate colaborează permanent, folosind mijloace și metode specifice activităților pe care le desfășoară, în conformitate cu legile și ordinele în vigoare.

Această colaborare se realizează pe tot parcursul activităților de prevenire, descoperire și cercetare a faptelor de natură penală, în scopul soluționării operative a tuturor cauzelor penale , prin stabilirea împrejurărilor în care infracțiunile au fost comise și probarea vinovăției făptuitorilor.

De regulă, sunt rare cazurile când infracțiunea comisă se conturează și se probează foarte ușor la scurt timp de la comitere. De cele mai multe ori, este necesar să se efectueze activități complexe pentru stabilirea faptelor, administrarea probelor si aflarea adevărului, activități care se desfășoară în faza de urmărire penală și de judecată. Pentru executarea unor astfel de activități necesare bunei desfășurări a procesului penal, făptuitorii trebuie ținuți sub pază si supraveghere până la terminarea urmării penale și a judecății ori până la depunerea lor în penitenciare. Această măsură se ia în vederea împiedicării făptuitorilor să mai comită și alte infracțiuni (situație posibilă dacă ar fi cercetați și judecați în stare de libertate), precum și pentru a-i împiedica să distrugă probe, să ascundă bunuri sau valori rezultate din infracțiune ori să îngreuneze aflarea adevărului prin influențarea unor martori, amenințarea unor persoane vătămate , experți sau a altor participanți la procesul penal.

În acest scop, în conformitate cu Legea nr. 604/2003, modificată, privind organizarea și funcționarea MAI, Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legea nr. 275/2006 referitoare la executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în procesul penal, H.G. nr. 1897 din decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006, în cadrul unităților de poliție sunt organizate și funcționează locuri de reținere și arest preventiv.

Din punct de vedere legal, conform art.11 din Legea nr.275/2006, pedeapsa detențiunii pe viață și a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare, înființate prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit art. 81 din același act normativ, reținerea și arestarea preventivă în cursul urmăririi penale se execută în centrele de reținere și arestare preventivă, care se organizează și funcționează în subordinea M.A.I., iar arestarea preventivă în cursul judecății se execută în secțiile speciale de arestare preventivă din cadrul penitenciarelor, organizate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. Centrele de reținere și arestare preventivă se înființează prin Ordin al ministrului afacerilor interne, fiecare asemenea centru urmând a funcționa în circumscripția unui penitenciar. Legalitatea în executarea măsurilor privative de libertate în cadrul centrelor de reținere și arestare preventivă este asigurată prin controlul și supravegherea unui judecător delegat.

Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilește penitenciarul în a cărui circumscripție funcționează centrele de reținere și arestare preventivă, iar prin ordin al ministrului justiției se stabilește penitenciarul în a cărui circumscripție funcționează centrele de arestare preventivă.

Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și a centrelor de arestare preventivă se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției.

În continuare se va prezenta organizarea actuală a locurilor de reținere și arest preventiv care funcționează în cadrul unităților de poliție, precum și normele juridice stabilite prin Legea nr. 275 din 2006 și Regulamentul de aplicare al acesteia, aprobat prin H.G. nr. 1897 din decembrie 2006.

Așadar, pentru M.A.I., au existat locuri de reținere și arest preventiv, înființate prin ordin în cadrul următoarelor unități de poliție:

- la Direcția Cercetări Penale, desființată și înlocuită în prezent de Centrul de Politici în domeniul Cercetărilor Penale;

- la inspectoratele de poliție județene și la Poliția Capitalei ;

- la unele poliții municipale și orășenești, precum și la unele secții de poliție( inclusiv din București).

În prezent, s-au păstrat și există locuri de reținere și arest preventiv la inspectoratele de poliție județene și la Poliția Capitalei .

Funcționează, de asemenea, locuri de reținere și arest preventiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Toate aceste aresturi sunt astfel organizate și amenajate încât să asigure condițiile necesare aplicării regimului de executare a măsurii reținerii și arestării preventive, cazării, hrănirii, igienei, asistenței medicale, executării pazei și supravegherii persoanelor aflate în stare de deținere.

Camerele pentru reținere și arest preventiv situate în sediile unităților sau subunităților de poliție sunt dotate cu instalații sanitare, de încălzire, iluminat, aerisire si ventilație necesare, compartimentate în așa fel încât să se asigure pentru fiecare arestat câte un pat și un spațiu de minimum 6 mc de aer.

Camerele pentru reținere și arest preventiv se amenajează și se dotează astfel:

- cu gratii și plase metalice la ferestre, calorifere și în jurul surselor de iluminat;

- cu uși din metal sau lemn care să prezinte siguranță și posibilități de supraveghere a reținuților și arestaților preventiv (fiecare ușă de la camerele arestului este prevăzută cu vizetă și cel puțin 2 sisteme de închidere);

- cu mijloace tehnice de pază și alarmare;

- cu mijloace de imobilizare prevăzute în dotare (ex.: bastoane de cauciuc, cătușe, lanțuri, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene);

- cu materiale și mijloace pentru cazare, hrană și igienă (paturi, saltele și lenjerie de pat, lanterne , dulapuri, dușuri sau băi, veselă pentru servitul mesei).

Bibliografie

- Codul Penal

- Codul de procedura penala

- Legea nr. 254 din 19 iulie, actualizată, privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

- Hotărârea nr.157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

- O.M.A.I. nr. 14/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora

- Constantin, C., Tactică polițienească, Editura Sitech, Craiova, 2014

Preview document

Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 1
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 2
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 3
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 4
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 5
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 6
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 7
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 8
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 9
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 10
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 11
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 12
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 13
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 14
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 15
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 16
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 17
Organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arest preventiv în cadrul unităților de poliție - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si functionarea centrelor de retinere si arest preventiv in cadrul unitatilor de politie.docx

Alții au mai descărcat și

Activități Specifice Executate de Ofițerii de Poliție Pentru Prevenirea și Descoperirea Infracțiunilor și a Altor Fapte Antisociale la Regimul Armelor și Munițiilor

1. Considerații generale privind regimul armelor de foc și al munițiilor Personaj principal în evoluţia omenirii, din primul moment al existenţei...

Criminogeneza siguranței cetățeanului

INTRODUCERE Profesiile din domeniul siguranței cetățeanului solicită prin ansamblul competențelor pe care le implică ființa umană în...

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Psihologie criminalistică

Personalitatea este la nivelul omului integral, un nivel bio-psiho-socio cultural, ce se constituie fundamental in conditiile existentei si...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Te-ar putea interesa și

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Ai nevoie de altceva?