Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 24289
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Publicat de: Andreea O.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Botinã Mãdãlina
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul I : Considerații generale privind noțiunea de obligație de întreținere
 3. Secțiunea 1.1 : Noțiunea și fundamentul obligației de întreținere . ..
 4. Secțiunea 1.2 : Caracterele obligației de întreținere ...
 5. Secțiunea 1.2.1 : Obligația de întreținere are un caracter legal
 6. Secțiunea 1.2.2 : Obligația de întreținere are un caracter personal ..
 7. Secțiunea 1.2.3 : Obligația de întreținere se execută succesiv ..
 8. Secțiunea 1.2.4 : Obligația de întreținere are caracter variabil ..
 9. Secțiunea 1.2.5 : Obligația de întreținere are caracter divizibil ..
 10. Secțiunea 1.2.6 : Obligația de întreținere are caracter reciproc ..
 11. Secțiunea 1.3 : Ordinea în care se datorează întreținerea ..
 12. Secțiunea 1.4 : Comparație între obligației de întreținere și alte instituții juridice prin care se urmărește asigurarea existenței unei persoane ...
 13. Secțiunea 1.4.1 : Obligația de întreținere și obligațiile civile în general .
 14. Secțiunea 1.4.2 : Obligația de întreținere și obligația contractuală de întreținere...
 15. Secțiunea 1.4.3 : Obligația de întreținere și donația cu sarcina întreținerii
 16. Secțiunea 1.4.4 : Obligația de întreținere și renta viageră ...
 17. Capitolul II : Condițiile de existenta a obligației de întreținere
 18. Secțiune 2.1 : Condiții cu privire la creditorul obligației de întreținere ...
 19. Secțiunea 2.2 : Condiții cu privire la debitorul obligației de întreținere ...
 20. Capitolul III : Persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care se datorează
 21. Secțiunea 3.1 :Subiectele obligației de întreținere ..
 22. Secțiunea 3.2 : Ordinea în care se datorează întreținerea ..
 23. Secțiunea 3.2.1 : Reguli generale
 24. Secțiunea 3.2.2 : Ordinea în care se datorează întreținerea în cazul adopției .
 25. Secțiunea 3.2.3 : Ordinea între celelalte categorii de persoane obligate la întreținere
 26. Capitolul IV : Obligația de întreținere dintre părinți și copii și modalitatea de executare a acesteia
 27. Secțiunea 4.1 : Noțiuni introductive .. ..
 28. Secțiunea 4.2: Precizări cu privire la debitorul și creditorul obligației legale de întreținere a părinților față de copiii minori sau majori
 29. Secțiunea 4.3: Stabilirea întreținerii prin acordul părtilor ...
 30. Secțiunea 4.4 : Stabilirea obligației de întreținere prin hotarârea instanței de tutelă
 31. Secțiunea 4.5 : Obiectul obligației de întreținere
 32. Secțiunea 4.6 : Cuantumul obligației de întreținere .
 33. Secțiunea 4.7 : Executarea obligației de întreținere .. Secțiunea 4.7.1 : Cine poate executa obligația de întreținere în natură Secțiunea 4.7.2 : Aspecte procedurale . Secțiunea 4.7.2.1 : Obținerea de către părintele „nerezident” a dreptului de a-și executa obligația de întreținere în natură Secțiunea 4.7.2.2: Obligarea ambilor părinți la executarea obligației de întreținere Secțiunea 4.7.3 : Cum se execută obligația de întreținere în natură ..
 34. Secțiunea 4.8 : Cauzele generale de încetarea a obligației de întreținere ..
 35. Secțiunea 4.9 : Cauzele speciale de încetare a obligației de întreținere .
 36. Concluzii .
 37. Studiu de caz
 38. Bibliografie
 39. Anexe

Extras din licență

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, obligația de întreținere a făcut obiectul diferitelor studii și cercetări, precum și numeroaselor reglementări în legislație.

De la bun început trebuie subliniat faptul că există mai multe categorii de persoane care au nevoie de întreținere, și aici putem exemplifica vârstnicii, așa cum este definită această categorie în Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice , precum și de copiii minori, așa cum aceștia sunt definiți în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Obligația de întreținere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educării și pregătirii profesionale. Fundamentul obligației de întreținere constă în îndatorirea de sprijin moral și material a persoanei aflate în raporturi de rudenie, de căsătorie și alte raporturi asimilate celor de rudenie.

În prezenta lucrare, ne propunem să tratăm aspecte legale generale referitoare la obligația de întreținere, precum și unele aspecte ce decurg din normele speciale care reglementează obligația legală de întreținere.

Obligația de întreținere a cunoscut un tratament juridic diferit, aspecte legate de exercitarea acestei întrețineri găsindu-se în vechea legislație, respectiv în Codul Familiei, preluat în parte în Noul Cod Civil (NCC). În această lucrare, intitulată „Prevederile aplicabile obligația legală de întreținere in Noul Cod civil”, am încercat să analizez tot ceea ce este necesar pentru ca o persoană să înțeleagă cu ușurință atât drepturile cât și obligațiile pe care le avem noi, ca oameni , față de cei apropiați, precum și măsurile care se iau în condițiile în care aceste obligații nu sunt respectate. Aceste măsuri se regăsesc în practica judiciară prin intermediul acțiunilor ce au ca obiect plătirea pensiilor alimentare în cazul copiilor minori sau a pensiei de întreținere, în alte cazuri expres prevăzute de lege. Lucrarea este structurată în patru capitole, astfel: În primul capitolul denumit sugestiv „Considerații introductive”, am definit noțiunea de obligație legală de întreținere, am arătat fundamentul și caracterele generate ale obligației de întreținere, ordinea în care se datorează întreținerea , însă nu am insistat pe acest aspect întrucât acesta va fi dezvoltat într-un capitol ulterior și am încercat sa fac o comparație între obligația de întreținere și alte instituții juridice prin care se urmărește asigurarea existenței unei persoane.

Cel de-al doilea capitol, intitulat “Condițiile de existență a obligației de întreținere” am făcut o analiză asupra condițiilor cu privire la creditorul si debitorul obligației legale de întreținere. În al treilea capitol, intitulat “Persoanele între care există obligație legală de întreținere și ordinea în care se datorează” sunt prezentate subiectele obligației de întreținere, unde am analizat categoriile de persoane între care există obligația de întreținere. În ceea ce privește obligația de întreținere dintre soți am prezentat ipotezele în care soții își datorează întreținere, am arătat data de la care se datorează obligația de întreținere dintre soți, obiectul și cuantumul acesteia, felul și modalitățile de executare a ei și cazurile în care încetează plata ei. Obligația de întreținere între foștii soți arată rațiunea pentru care foștii soți își datorează întreținere, am arătat data de la care se datorează întreținere între foștii soți, cuantumul acesteia, felul și modalitățile de executare a ei și cazurile în care încetează plata acesteia.

Cel de-al patrulea capitol, denumit „ Obligația de întreținere dintre părinți și copii și modalitatea de executare a acesteia” detaliază obligația de întreținere dintre părinți și copii, arătând bineînțeles cuantumul acesteia, felul și modalitățile de executare a ei și cazurile în care încetează plata acesteia.

Motivul alegerii acestei lucrari se regăsește în importanța pe care o au drepturile și îndatoririle persoanei care exercită obligația legala de întreținere.

Bibliografia utilizată a fost variată, incluzând cărti și tratate de specialitate. Pe parcursul lucrării am facut referire la legislația în vigoare, în special am analizat reglementările cu aplicabilitate in problematica obligației legale de întreținere, din domeniul dreptului familiei.

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NOȚIUNEA DE OBLIGAȚIE DE ÎNTREȚINERE

1.1 Obligația legală de întreținere - Noțiuni introductive Conceptul de obligație, ajuns în stadiul perfectei elaborări, presupune un raport juridic caracterizat printr-un înalt grad de abstractizare. La origine însă, obligația a fost o simplă legătură materială, fizică, legătură care s-a spiritualizat, s-a juridicizat, într-un îndelungat și complex proces de evoluție1.

Obligația legală de întreținere este îndatorirea impusă de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului inclusiv satisfacerea nevoilor spirituale, precum și - în cazul obligației de întreținere a părinților față de copiii lor minori - mijloacele pentru educare , învățătura și pregătirea lor profesională2.

Obligația de întreținere are un caracter mai complex decât simpla obligație alimentară , căci , deși este destinată, în principal, satisfacerii nevoilor alimentare ale creditorului obligației, ea nu se limitează numai la acestea, având menirea de a satisface si nevoile de locuința, tratament medical, precum și a altor necesități social-culturale3. Putem afirma că izvorul obligației de întreținere se regăsește atât în relațiile de familie indiferent de natura lor, cât și în acele relații asimilate de către legiuitor acestora.

Bibliografie

I. Cărți, tratate, cursuri, monografii

1. AVRAM, Marieta, ANDREI, Laura Marina, Instituția familiei în noul Cod Civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG, 2010, București, România;

2. BACACI, Alexandru, DUMITRACHE, Viorica-Claudia, HAGEANU, Cristina Codruța, Dreptul Familiei, Ed. C.H. Beck, 2009, București, România; 3. BAIAȘ, Flavius-Antoniu , CHELARU, Eugen, CONSTANTINOVICI, Rodica, MACOVEI, Ioan(coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2012, București, România;

4. BODOAȘCĂ, Teodor, Dreptul familiei. Curs universitar, Ediția a III-a revăzută și adăugită conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, 2015, București, România;

5. BRAHINSKY, C.R., Dreptul familiei, ed. a 2-a, Editura Gualino,2006, Paris, Franța;

6. CORHAN, Adriana, Dreptul familiei: teorie si practică, Ed. Lumina Lex, 2008, București, România;

7. DOGARU, Ion, CERCEL, Sevastian, DĂNIȘOR, Dan Claudiu, Întreținerea în contextul drepturilor fundamentale, Ed. Themis, 2001, Craiova, România;

8. DRĂGHICI, Andreea, DUMINICĂ, Ramona , Obligația legală de întreținere, Ed. Univesul Juridic, 2014, București, România;

9. EMESE, Florian, Dreptul familiei.Căsătoria. Regimurile matrimoniale. Filiația , Ed. C.H. Beck, 2016, București, Romania;

10. FILIPESCU, P. Ion , FILIPESCU, I. Andrei, Tratat de dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, 2006, București, România;

11. FRENȚIU, Gabriela Cristina, Dreptul familiei, Practica juridica potrivit noului Cod civil, Jurisdictia CEDO, Ed. Hamangiu,2013, Bucuresti, România;

12. LUPAȘCU, Dan, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, 2008, București, România;

13. MOLOMAN, Bogdan Dumitru, URECHE, Lazăr-Ciprian, Noul Cod Civil. Comentarii, explicații și jurisprudență , Ed.Universul Juridic, 2012, București, România;

14. POP, Liviu , POPA, Ionu - Florin, VIDU, Stelian Ioan , Tratat elementar de drept civil. Obligațiile conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,2012, București, România.

II. Articole și lucrări conferințe

1. DIAMANT, B. , KAVACS G. , Notă de practică judiciară, in Revista română de Drept nr.4/2005; 2. IEKEL, Paula - Biroul teritorial Iași, Instituția Avocatul Poporului, Cum se stabilește legal valoarea pensiei alimentare, 13.10.2014 (www.ziaruldeiasi.ro/); 3. OROVICEANU, Cătălin, Executarea în natură a obligației de întreținere, Juridice, 8.05.2013, (http://www.juridice.ro/);

4. BODOAȘCĂ, Teodor, Aspecte critice privind obligația de întreținere în reglementarea Codului civil ( Legea nr.287/2009), Revista “Dreptul”, nr.4/2012 (http://www.ujr.revistadreptul.ro/index.htm/).

III. Legislație

1. ***- Noul cod Civil și Legea de punere în aplicare, Editia a 8-a, actualizată la 01 septembrie 2013, Ed. Hamangiu, 2015, București, România; 2. ***- Noul Cod de procedură civilă si 12 legi uzuale, Editia a 9-a, actualizată la 10 septembrie 2015, Editura Hamangiu, 2015, București, România;

3. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, M. Of. nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului replublicată, M. Of. nr. 159 / 5.03.2014, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Pagini web

1. http://www.juridice.ro/ ; 2. http://legestart.ro ; 3. http://legeaz.net ;

4. www.asistenta-juridica.eu ;

5. http://ujr.revistadreptul.ro/ ;

6. www.ziaruldeiasi.ro/ .

Preview document

Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 1
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 2
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 3
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 4
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 5
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 6
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 7
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 8
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 9
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 10
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 11
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 12
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 13
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 14
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 15
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 16
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 17
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 18
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 19
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 20
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 21
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 22
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 23
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 24
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 25
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 26
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 27
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 28
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 29
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 30
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 31
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 32
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 33
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 34
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 35
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 36
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 37
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 38
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 39
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 40
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 41
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 42
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 43
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 44
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 45
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 46
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 47
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 48
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 49
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 50
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 51
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 52
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 53
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 54
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 55
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 56
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 57
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 58
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 59
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 60
Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Prevederile aplicabile obligatiei legale de intretinere in noul cod civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Formele și Motivele de Divorț

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE §1. Noțiunea de “desfacere a căsătoriei”. Apariția și evoluția reglementărilor în materie Desfacerea...

Ai nevoie de altceva?