Capacitatea civilă a persoanei fizice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15803
Mărime: 175.22KB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Ionut

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6
 3. CAPITOLUL I PERSOANA FIZICĂ 7
 4. 1.1. Noţiunea de persoană fizică 7
 5. 1.2. Existenţa persoanei fizice 8
 6. 1.2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică 8
 7. 1.2.2. Viaţa umană şi personalitatea juridică 10
 8. 1.3. Identificarea persoanei fizice 12
 9. 1.3.1. Necesitate şi elemente 12
 10. 1.3.2. Numele 14
 11. 1.3.3. Domiciliul 14
 12. 1.3.4. Cetăţenia 16
 13. 1.3.5. Starea civilă 17
 14. CAPITOLUL II PERSOANA FIZICĂ PRIVITĂ CA SUBIECT DE DREPT
 15. ŞI CAPACITATEA SA CIVILĂ 18
 16. 2.1. Noţiuni preliminare 18
 17. 2.2. Elementele dreptului subiectiv 19
 18. 2.3. Elementele obligaţiei juridice 24
 19. 2.4. Capacitatea civilă 26
 20. CAPITOLUL III CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI
 21. FIZICE 29
 22. 3.1. Noţiune şi caractere 29
 23. 3.1.1. Noţiunea de capacitate de folosinţă 29
 24. 3.1.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă 30
 25. 3.2. Durata capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31
 26. 3.2.1. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 31
 27. 3.2.2. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 33
 28. 3.3. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 35
 29. 3.3.1. Noţiune, reguli şi criterii de determinare a conţinutului 35
 30. 3.3.2. Restrângerile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice 37
 31. 3.4. Îngrădiri ale capacităţii de folosinţă 39
 32. CAPITOLUL IV CAPACITATEA DE EXERCIŢIU A PERSOANEI
 33. FIZICE 42
 34. 4.1.Noţiune şi caractere juridice 42
 35. 4.1.1. Noţiune 42
 36. 4.1.2. Caractere 48
 37. 4.2. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice 49
 38. 4.2.1. Categoriile de persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu 49
 39. 4.2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de
 40. exerciţiu 50
 41. 4.2.3. Acte juridice civile permise celui lipsit de capacitatea de
 42. exerciţiu 51
 43. 4.2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de exerciţiu 52
 44. 4.3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice 53
 45. 4.4. Capacitatea de exerciţiu deplină a persoanei fizice 58
 46. 4.5. Sancţiunea nerespectării regulilor capacităţii de exerciţiu 59
 47. 4.5.1. Caracterizare generală 59
 48. 4.5.2. Nulitatea 60
 49. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 61
 50. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din proiect

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele mai importante legături din diferitele domenii ale vieţii sunt diriguite de reguli preluate de drept şi transformate în norme juridice, dacă normele juridice stabilesc comportamentul oamenilor, se desprinde cu uşurinţă concluzia că dreptul, în general şi dreptul civil, în special au drept destinatar şi, deopotrivă, subiect omul privit individual (ca persoană fizică) sau în colectiv (ca persoană juridică).

Capacitatea de folosinţă îl defineşte pe individ ca persoană fizică prin putinţa generală şi abstractă de a dobândi drepturi şi obligaţii, iar capacitatea de exerciţiu îl prezintă în ipostaza în care acţionează singur şi neîngrădit prin încheierea de acte juridice proprii, ori în ipoteza în dare acţionează singur prin acte juridice proprii dar care, în privinţa celor mai importante dintre ele, sunt supuse încuviinţării prealabile din partea reprezentantului legal, sau, într-o ultimă ipoteză când dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii - nu singur - ci prin reprezentantul legal.

Remarcă preliminară. Doar persoanele pot apărea ca subiecte de drept. Nici o altă entitate, indiferent de natura ei, în afara persoanelor fizice sau juridice, nu poate avea ca atare drepturi.

Nici un grup de persoane, indiferent de importanţa sau de coeziunea sa internă sau de elementele distinctive faţă de alte grupuri, nu poate fi titular de drepturi, ca atare, ci doar dacă dreptul obiectiv îi recunoaşte calitatea de persoană în sens juridic. Un grup fără personalitate poate avea interese, nu drepturi.

Este un motiv pentru care o minoritate, de orice natura, nu are, ca minoritate, drepturi; doar persoanele în sens juridic ce constituie minoritatea au drepturi, atâta vreme cât aceasta nu a dobândit personalitate juridică.

Pornind de la aceste idei, vom analiza capacitatea de a avea drepturi şi, corelativ, obligaţii (capacitatea de folosinţă), văzând care sunt caracteristicile acesteia în cazul persoanelor fizice şi capacitatea de a exercita aceste drepturi şi de a-şi asuma obligaţii (capacitate de exerciţiu).

CAPITOLUL I

PERSOANA FIZICĂ

1.1. Noţiunea de persoană fizică

Persoana fizică este fiinţa umană privita din unghiul de vedere al aptitudinii sale de a fi subiect de drept.

Deşi noţiunea nu pare să ridice dificultăţi, trebuie totuşi făcute unele precizări.

În primul rând, doar fiinţele umane privite individual sunt persoane fizice. Este exclus aşadar ca animalele să se bucure de personalitate juridică; ele nu au capacitatea de a fi subiecţi de drept.

Există, cu toate acestea, mai ales în perioadele de decadenţă, tendinţa de a acorda personalitate juridică animalelor, mai ales celor de companie. Vedem câini primind liberalităţi, vedem chiar organizaţii internaţionale ocupându-se de drepturile animalelor.

Neexcluzând existenţa unor reguli de protecţie a acestora, trebuie arătat că doar oamenii pot fi subiecţi de drepturi, personificarea animalelor fiind o tendinţă ce trebuie respinsă. Faptul că se pun limite drepturilor oamenilor de a dispune de animale nu înseamnă că animalele dobândesc personalitate.

În al doilea rând, orice fiinţă umană are personalitate juridică prin simplul fapt de a exista. Cu alte cuvinte, este exclus ca un om să fie lipsit de personalitate, cum era cazul sclavilor; sclavia este prohibită atât în dreptul intern, cât şi în dreptul internaţional.

În al treilea rând, toate fiinţele umane au aceeaşi personalitate. Acest principiu este transpus constituţional în egalitatea în drepturi, prevăzută în Constituţia română în art. 16. Este vorba de o egalitate juridică abstractă şi nu de una concretă. Principiul nu este însă la fel de strict ca cel anterior: există diferenţieri în funcţie de situaţia obiectivă a persoanei, dar şi voite, cum este cazul apatrizilor.

1.2. Existenţa persoanei fizice

1.2.1. Corpul uman şi personalitatea juridică

Corpul uman nu este doar un suport al personalităţii; el este o componentă a acesteia. Chiar dacă persoana nu se reduce la corp, corpul, ca element al personalităţii, presupune o protecţie particulară, protecţie contra atingerilor ce provin de la alţii, dar şi contra persoanei înseşi.

Preview document

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 1
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 2
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 3
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 4
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 5
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 6
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 7
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 8
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 9
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 10
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 11
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 12
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 13
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 14
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 15
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 16
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 17
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 18
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 19
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 20
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 21
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 22
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 23
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 24
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 25
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 26
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 27
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 28
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 29
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 30
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 31
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 32
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 33
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 34
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 35
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 36
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 37
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 38
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 39
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 40
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 41
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 42
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 43
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 44
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 45
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 46
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 47
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 48
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 49
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 50
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 51
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 52
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 53
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 54
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 55
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 56
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 57
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 58
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 59
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 60
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 61
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 62
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 63
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 64
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 65
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 66
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 67
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 68
Capacitatea civilă a persoanei fizice - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Capacitatea Civila a Persoanei Fizice
  • Capacitatea Civila a Persoanei Fizice.doc
  • cu[rins.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Persoana Fizică

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice; Notiune si Caractere juridice. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa în alin. 2 art. 5 D...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Te-ar putea interesa și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Starea Civilă

ARGUMENT Starea civilă a persoanei fizice, reprezintă un ansamblu de elemente prin care, aceasta se individualizează ca subiect de drepturi și...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Ai nevoie de altceva?