Contractul de vânzare-cumpărare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 72999
Mărime: 172.68KB (arhivat)
Publicat de: Avram Bogdan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Horatiu

Extras din curs

CONTRACTE CIVILE.

Cap. I Consideraţii preliminare.

Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă unificarea dispoziţiilor dreptului civil cu cele ale dreptului comercial, a dus mutaţii semnificative şi în materia contractelor, astfel că, prin abrogarea Codului comercial român , noul C. civ. rămâne dreptul comun intern în materia relaţiile comerciale. Sub acest aspect, dispoziţiile art.2 din C. civ. stipulează că prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale. De asemenea , potrivit art. 3 din noul C. civ., dispoziţiile acestuia se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. În accepţiunea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului C.civ , noţiunea de ,, profesionist” prevăzută de art. 3 din C. civ., include toate categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a C. civ.

În consecinţă, dreptul nostru intern, nu mai face distincţia între actele civile şi cele comerciale , întrucât , noul C. civ., desăvârşind concepţia monistă a unificat dispoziţiile legii civile cu cele ale legii comerciale.

Pe de altă parte , potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a noului C. civ., în toate actele normative în vigoare, expresiile ,, acte de comerţ”, respectiv, ,, fapte de comerţ” se înlocuiesc cu expresia ,, activităţile de producţie, comerţ şi prestări de servicii”.

În fine , mai precizăm faptul că, potrivit art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011, pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind C. civ. , în locul sintagmelor ,, contract comercial” şi ,, contracte sau acte de comerţ” se folosesc sintagmele ,, contract civil” , respectiv ,, contracte”.

Se poate concluziona aşadar că, deşi concepţia monistă consacrată prin noul C. civ., a condus la unificarea dispoziţiilor de drept civil cu cele ale dreptului comercial, având drept consecinţă abrogarea expresă a Codului comercial român , şi noul C. civ., utilizează prin art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 conceptul ,, activităţi de comerţ”.

Cu privire la efectele caracterului ,, monist” al C. civ. român actual asupra fiinţării, în continuare , a unui ,,drept comercial” în România, în literatura de specialitate se arătată că, în sinteză, se poate vorbi(discuta) în prezent despre un drept comercial(român), dar numai dacă această sintagmă este concepută ca o diviziune(componentă) a dreptului profesioniştilor, diviziune care , la rândul ei, constituie o subramă a dreptului civil. În general, juriştii români trebuie să înţeleagă odată că adoptarea unui nou C. civ., ca, de altfel, şi a unui C.pr. civ., a fost o necesitate obiectivă, de modernizare a legislaţiei române, a aducerii la nivelul legislaţiilor contemporane din statele avansate, iar , dacă sunt de bune credinţă, nu trebuie să se transforme în veşnice Casandre ale noilor coduri( civil şi de procedură civilă), ci trebuie să aibă permanent în vedere adagiul dreptului roman, potrivit căruia actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, adică, actul(lato sensu, deci şi legea) trebuie să fie interpretat în sensul(înţelesul) în care el să aibă( să poată produce) un efect, iar nu pentru a-l nimici(a-l lăsa fără de efect).

Preview document

Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 26
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 27
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 28
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 29
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 30
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 31
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 32
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 33
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 34
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 35
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 36
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 37
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 38
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 39
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 40
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 41
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 42
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 43
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 44
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 45
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 46
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 47
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 48
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 49
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 50
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 51
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 52
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 53
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 54
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 55
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 56
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 57
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 58
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 59
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 60
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 61
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 62
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 63
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 64
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 65
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 66
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 67
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 68
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 69
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 70
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 71
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 72
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 73
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 74
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 75
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 76
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 77
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 78
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 79
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 80
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 81
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 82
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 83
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 84
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 85
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 86
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 87
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 88
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 89
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 90
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 91
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 92
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 93
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 94
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 95
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 96
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 97
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 98
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 99
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 100
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 101
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 102
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 103
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 104
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 105
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 106
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 107
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 108
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 109
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 110
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 111
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 112
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 113
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 114
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 115
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 116
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 117
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 118
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 119
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 120
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 121
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 122
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 123
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 124
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 125
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 126
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 127
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 128
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 129
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 130
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 131
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 132
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 133
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 134
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 135
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 136
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 137
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 138
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 139
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 140
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 141
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 142
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 143
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 144
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 145
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 146
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 147
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 148
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 149
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 150
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 151
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 152
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 153
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 154
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 155
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 156
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 157
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 158
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 159
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 160
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 161
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 162
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 163
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 164
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 165
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 166
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 167
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 168
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 169
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 170
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 171
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 172
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 173
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 174
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 175
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 176

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Vanzare-Cumparare.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Executării Obligațiilor

INTRODUCERE În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Aspecte teoretice și practice privind contractul de vânzare - cumpărare comercială

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Ai nevoie de altceva?