Contractul de vânzare-cumpărare

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 34723
Mărime: 111.89KB (arhivat)
Publicat de: Radu Munteanu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Cap. I: Contractul de vânzare-cumpărare
 2. 1.1: Originea contractului de vânzare-cumpărare 1
 3. 1.2: Raportul contract convenţie 2
 4. 1.3: Vânzare-cumpărare. Generalităţi 2
 5. 1.4: Apariţia contractului de vânzare-cumpărare 3
 6. Cap. II: Noţiunea, reglementarea legală şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare
 7. 2.1 : Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare 4
 8. 2.2 : Reglementarea legală a contractului de vânzare-cumpărare 5
 9. 2.3 : Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare 6
 10. Cap. III: Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare
 11. 3.1 : Consimţământul părţilor 10
 12. 3.1.1: Promisiunea unilaterală de vânzare (sau cumpărare) 11
 13. 3.1.2: Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 12
 14. 3.1.3: Pactul de preferinţă 13
 15. 3.2 : Obiectul contractului de vânzare-cumpărare 14
 16. 3.2.1: Lucrul vândut 14
 17. 3.2.2: Preţul 18
 18. 3.3 : Cauza contractului de vânzare-cumpărare 21
 19. 3.4 : Capacitatea părţilor contractului de vânzare-cumpărare 22
 20. 3.4.1: Consideraţii generale 22
 21. 3.4.2: Regula. Capacitatea de a contracta 23
 22. 3.4.3: Capacitatea contractuală a persoanelor fizice 24
 23. 3.4.4: Capacitatea contractuală a persoanelor juridice 31
 24. 3.4.5: Consideraţii generale privind incapacităţile de drept civil 32
 25. 3.4.6: Clasificarea incapacităţilor de a contracta 34
 26. Cap. IV: Interdicţii legale în materia contractului de vânzare-cumpărare
 27. 4.1 : Principiul libertăţii de a vinde şi de a cumpăra 44
 28. 4.2 : Incapacităţi speciale 45
 29. 4.2.1: Incapacităţi de a vinde şi de a cumpăra 45
 30. 4.2.2: Incapacităţi de a cumpăra 48
 31. 4.2.3: Incapacităţi de a vinde 56
 32. Cap. V: Alte condiţii de validitate
 33. 5.1 : Forma contractului de vânzare-cumpărare 61
 34. 5.1.1: Forma ad validitatem 61
 35. 5.1.2: Forma ad probationem 61
 36. 5.1.3: Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 62
 37. 5.2 : Autorizarea prealabilă a înstrăinării unor bunuri 62
 38. Cap. VI: Practică judiciară
 39. CONCLUZII 72
 40. BIBLIOGRAFIE 73

Extras din proiect

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare

1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare

Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc). În lipsa unei monede de schimb, care era în acelaşi timp şi măsură a valorii de schimb, şi pentru a-şi satisface nevoile existenţiale, oamenii tranzacţionau şi işi schimbau produsele muncii lor între ei. În Digeste, se arată că “neexistând monedă, nu era un cuvânt deosebit spre a se distinge marfa de preţ. Întâmplându-se cuiva să-i lipsească tocmai din lucrurile ce altul avea în prea mare cantitate, acel care avea prea mult din unele lucruri le schimba cu altele, ce-i lipseau. Fiind însă cam greu ca două persoane să aibă lucruri din acele ce le trebuie reciproc, s-a ales o materie având valoare publică, fixă şi determinată, menită a reprezenta toate lucrurile, în scop de a se preîntâmpina greutăţile ce rezultau din schimb. Această materie investită cu marca autorităţii publice, a servit la strămutarea proprietăţiimai mult prin valoarea ce i s-a dat, decât prin însăşi substanţa materiei. De atunci ambele materii nu se mai numesc mărfuri, ci una se numeşte preţul celeilalte.”

şi a varietăţii lui, s-a impus necesitatea unui obiect unic ca măsura a valorii şi obiect de schimb- banul.

Apariţia monedei a făcut ca metalul să nu se mai aprecieze după greutate, ci după numărul bucăţilor de metal. Contractul nu va mai fi un schimb, după cum era din capul locului, ci va fi o vânzare-cumpărare, după rolul fiecărei părţi. Vânzătorul va fi acela care va înstrăina marfa, iar cumpărătorul va fi acela care va da preţul în bani. Fernand Braudel remarcă faptul că „Economia începe în pragul valorii de schimb”, existând un spaţiu vast şi complex de la trocul elementar până la capitalismul cel mai sofisticat.

Operaţiunea juridică a vânzării s-a realizat încă din epoca foarte veche, dar contractul consensual de vânzare, ca formă de realizare a acestei operaţiuni, a apărut abia spre sfâeşitul republicii romane.

Vânzarea, la romani, nu atrăgea prin ea însăşi strămutarea proprietătii, vânzătorul obligându-se numai a preda lucrul vândut şi a garanta cumpărătorului paşnica lui posesiune deci nu era un modus adquirendi, precum este astăzi, ci numai titulus ad adquirendum.

1.2. Raportul contract-convenţie

Unii autori au considerat că notiunea de convenţie ar avea o sferă de cuprindere mai mare decât cea de contract, contractul fiind specia in cuprinsul genului (genul fiind convenţia), apreciindu-se că ceea ce caracterizează contractul este însuşirea lui de a fi izvor de obligaţii, pe când convenţia poate fi un acord de voinţă care produce efectul de a modifica un raport de drept, dar care nu generează o obligaţie, ci o face să se modifice pe cea existentă.

Majoritatea autorilor consideră că, în spiritul Codului civil român, contractul si convenţia sunt noţiuni echivalente, sinonime, aducându-se ca argument, printre altele, şi faptul că art. 942 C. civ. este înscris în cuprinsul Titlului III, denumit „Despre contracte şi convenţii”. De altfel, practica judiciară foloseşte termenii de contract şi convenţie cu acelaşi înţeles.

1.3. Vânzare-cumpărare. Generalităţi.

Având o consacrare juridică precis şi clar determinată, actul juridic ce consacră operaţiunea de vânzare-cumpărare nu necesită discuţiile referitoare la posibila diferenţiere a termenilor de „contract” şi „convenţie”, aici fiind întotdeuna vorba de naşterea unor obligaţii certe în sarcina părţilor.

Este inutil să aducem argumente pentru a demonstra că în materia contractelor speciale, vânzare-cumpărarea ocupă un loc prioritar.

Regulile de cea mai mare principialitate şi generalitate din materia contractelor speciale sunt cele asigurate de contractul de vânzare-cumpărare, ceea ce face ca adesea celelalte contracte să se refere la ele, să facă trimitere la ele; tot astfel, cele mai frecvente cazuri de analogie a legii privesc raportarea la normele care reglementează vânzarea-cumpărarea, după cum, cele mai frecvente cazuri de analogie a dreptului privesc raportarea la principiile de drept din aceeaşi materie.

Preview document

Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 26
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 27
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 28
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 29
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 30
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 31
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 32
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 33
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 34
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 35
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 36
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 37
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 38
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 39
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 40
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 41
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 42
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 43
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 44
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 45
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 46
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 47
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 48
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 49
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 50
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 51
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 52
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 53
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 54
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 55
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 56
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 57
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 58
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 59
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 60
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 61
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 62
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 63
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 64
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 65
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 66
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 67
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 68
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 69
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 70
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 71
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 72
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 73
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 74
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 75
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 76
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 77
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 78
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 79
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 80
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 81
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 82
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 83
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 84
Contractul de vânzare-cumpărare - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Contractul de vânzare - cumpărare

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare Art. 1294 C. civ. defineste vanzarea ca...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Structura și conținutul contractului de vânzare-cumpărare internațională

Fiecare tranzacţie internaţională are un anumit specific :părţi, obiect, mod de derulare,ceea ce se transpune în plan juridic prin contracte...

Contractul de Mandat Comercial

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 1.1.Noţiune şi definiţie Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Contractul de vânzare cumpărare comercială

Trecerea la economia de piaţă, după revoluţia din 1989, a dus la redescoperirea Codului comercial, care s-a trezit la o nouă viaţă, devenind...

Aspecte teoretice și practice privind contractul de vânzare - cumpărare comercială

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Contractul de vânzare cumpărare comercială - noțiune, condiții de validitate și efecte

CAPITOLUL 1. Noțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială 1.1. Noțiunea și definiția contractului de vânzare – cumpărare comercială...

Contract de vânzare-cumpărare comercială

CAP 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE COMERCIALA IMPORTANTA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA CARACTERIZARE GENERALA:...

Contractul de Vânzare - Cumpărare Comerciala

CAPITOLUL I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ 1.1. Importanţa contractului de vânzare-cumpărare comercială Contractul de...

Ai nevoie de altceva?