Contractul de Mandat Comercial

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4600
Mărime: 30.98KB (arhivat)
Publicat de: Remus Danciu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector POPESCU ADA
Proiectul este intocmit pentr anul I , disciplina Drept economic

Cuprins

 1. 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 2
 2. 1.1.Noţiune şi definiţie 2
 3. 1.2. Reglementare 3
 4. 2.ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL (CONDIŢII DE VALIDITATE/ ELEMENTE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL) 3
 5. 3. EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4
 6. 3.1.Obligaţiile mandatarului 4
 7. 3.2.Obligaţiile mandantului 6
 8. 3.3.Privilegiul mandatarului 7
 9. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL 8
 10. 5. APLICAŢIE PRACTICĂ-REDACTAŢI CLAUZELE UNUI CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL 8
 11. 6. CONCLUZII – IMPORTANŢA CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL PENTRU ACTIVITATEA ECONOMICĂ 13
 12. 7. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din proiect

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE

1.1.Noţiune şi definiţie

Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul commercial reglementează amplu contractul de mandat comercial.

Mandatul comercial are, spre deosebire de mandatul civil, funcţia de a mijloci afacerile comerciale, ceea ce reclamă existenţa unor norme specific care să-l facă apt exigenţelor activităţii comerciale. Normele specifice privind mandatul comercial sunt cuprinse în art. 374 – 391 din Codul comercial.

Codul comercial nu dă o definiţie a mandatului comercial, dar cuprinde unele elemente ce caracterizează acest contract. De exemlu,art.374 din Codul comercial prevede că: ,,Mandatul commercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama şi socoteala mandatului. Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit.’’

Pentru a putea define mandatul comercial trebuie să ţinem cont şi de definiţia mandatului care , conform art. 1532 din Codul civil, este definit ca fiind ,,un contract în puterea căruia o persoană (mandatarul) se obligă să îndeplinească anumite acte juridice pe seama altei personae (mandantul) de la care a primit însărcinarea.’’

Astfel, având în vedere prevederile art. 1532 din Codul civil şi art.374 din Codul comercial putem defini contactul de mandate comercial ca: acel contract în temeiul căruia o persoană (mandatarul) se obligă să încheie în numele şi pe seama altei persoane care i-a dat împuternicirea (mandantul) anumite acte juridice care pentru mandant sunt fapte de comerţ.

Comparative cu mandatul civil, mandatul comercial are unele particularităţi, care îl deosebesc de primul :

-Obiectul contractului – mandatul comercial are ca obiect încheierea actelor juridice care, conform Codului comercial, sunt fapte de comerţ pentru mandant. Mandatul este comercial numai dacă actele juridice pe care urmează să le încheie mandatul cu terţul sunt comerciale. Deasemenea, legea prevede ca aceste acte juridice să fie acte de comerţ pentru mandant, în numele şi pe seama căruia se încheie aceste acte. În concluzie, mandatul nu poate fi considerat a fi comercial dacă actele juridice încheiate de mandatar cu terţul sunt acte de comerţ numai pentru terţ.

-Mandatul comercial este cu titlu oneros, deoarece afacerile nu sunt gratuite . Chiar dacă, la încheierea contarctului părţile nu au prevăzut expres în contract plata unei remuneraţii, mandantul datorează o remuneraţie mandatarului deoarece ,,mandatul comercial nu se prezumă a fi gratuit’’ . Dacă remuneraţia nu este stipulată în contract, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească.

-Mandatul comercial poate fi: cu reprezentare (mandatarul încheie actele juridice cu terţul în numele şi pe seama mandantului) sau fără reprezentare (mandatarul încheie actele juridice cu terţul în nume propriu, dar pe seama mandantului). Codul comercial reglementează, pe lângă mandatul comercial, care este mandatul cu reprezentare, şi contractual de comision, care este o formă tipică de mandat fără reprezentare.

-Puterile mandatarului. În contract trebuie prevăzute riguros puterile mandatarului, mandatul putând fi, în acest caz, de două feluri:

- general, când contractual este încheiat pentru toate afacerile mandatarului;

- special, când contractual este încheiat pentru o anumită afacere a mandatarului.

Limitele puterii mandatarului nu sunt foarte stricte, mandatul comercial conferă mandatarului o mai mare libertate de acţiune şi independenţă. De exemplu, mandatul dat pentru o anumită afacere cuprinde împuternicirea pentru toate actele necesare executării ei, chiar dacă acest lucru nu este precizat în mod expres.

În cazul mandatului comercial, mandatarul se confundă cu un presupus al comerciantului şi poate îndeplini toate operaţiunile necesare comerţului. Art. 395 din Codul comercial, care reglementează mandatul tacit al presupusului, prevede că: ,,faţă de cel de-al treilea, mandatul tacit al presupusului se socoteşte general şi cuprinde toate actele necesare exerciţiului comerţului pentru care este dat.’’

1.2. Reglementare

Contractul de mandat comercial este reglementat de art. 374 – 391 din Codul comercial. De asemenea, fiind un contract de mandat, este reglementat de art. 1532 – 1552 din Codul civil.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL (CONDIŢII DE VALIDITATE/ ELEMENTE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL)

Pentru a fi valabil valabil încheiat, contractul de mandat comercial trebuie să îndeplinească condiţiile cerute pentru orice contract:

-Consimţământul părţilor. Contractul de mandat comercial se încheie prin acordul de voinţă al mandantului şi mandatarului. În aceste condiţii, contractul de mandat comercial este un contract consensual. Mandatul poate fi expres sau tacit; primirea mandatului poate să fie tacită şi să rezulte din executarea lui din partea mandatarului .

Comerciantul care nu vrea să primească însărcinarea mandantului are obligaţia ca, în cel mai scurt termen posibil, să îl înştiinţeze pe mandant despre refuzul său .

Preview document

Contractul de Mandat Comercial - Pagina 1
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 2
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 3
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 4
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 5
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 6
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 7
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 8
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 9
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 10
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 11
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 12
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 13
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Contractul de Mandat Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Contractul de vânzare-cumpărare

1. Notiune Contractul reprezinta actul juridic civil care consta in acordul de vointa incheiat intre doi sau mai multi agenti economici, in scopul...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Contractul de vânzare-cumpărare

Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute proprietatea unui lucru şi cumpărătorul...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Drept Economic - Contractul de Mandat Comercial

Secţiunea I. Contractul de mandat comercial Subsecţiunea I. Noţiunea fi caracteristicile mandatului comercial 1. Noţiunea mandatului comercial....

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Contractul de vânzare-cumpărare și contractul de mandat comercial

Contractul de vânzare-cumpărare Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute...

Contract de Mandat Comercial

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL PARTICULARITATI Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si...

Contractul de Mandat Comercial

1.CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Instrument juridic important în viaţa economică, contractul este cunoscut din cele mai...

Ai nevoie de altceva?