Contractul de mandat comercial

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4114
Mărime: 49.29KB (arhivat)
Publicat de: Florea Murariu
Puncte necesare: 9
Facultatea: Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea: Finante si Banci

Cuprins

 1. CAP I. Contractul de mandat comercial reglemenat de CODUL COMERCIAL
 2. 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic
 3. 1.1.1 Notiuni generale
 4. 1.1.2 Cadrul juridic
 5. 1. 2. Efectele contractului de mandat comercial
 6. 1.2.1 Obligatiile partilor
 7. 2.2.2 Privilegiul mandatarului
 8. 2.3.3 Efectele executarii mandatului
 9. 1.3. Fiscalitatea contractului de mandat comercial
 10. CAP II. Contractul de mandat comercial revizuit de NOUL COD CIVIL
 11. 2.1 Notiuni generale
 12. 2.2 Efecltele contractului de mandate commercial
 13. 2.2.1 Intinderea mandatului
 14. 2.2.3 Raspunderea pentru obligatiile tertilor
 15. 2.2.4 Substituirea facuta de mandatar
 16. 2.2.5 Obligatiile mandantului
 17. 2.3 Modurile de incetare a mandatului
 18. CAP III. Exemplu CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Extras din proiect

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL

1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic

1.1 .1Notiuni generale

Mandatul este contractul în temeiul căruia o persoană (mandant) împuterniceşte altă persoană (mandatar) să încheie anumite acte juridice în numele şi pe seama mandantului. Mandatul este comercial dacă actele încheiate sunt acte comerciale; mandatul civil are ca obiect încheierea de acte civile.

Mandatul comercial prezintă următoarele caracteristici:

o are ca obiect, spre deosebire de mandatul civil, afaceri comerciale şi nu se presupune a fi

gratuit (sunt afaceri comerciale oricare dintre actele enumerate în articolul 3 Cod comercial, care sunt fapte de comerţ pentru mandant);

o este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o sumă fermă sau forfetară ori

sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri. Chiar dacă părţile nu au prevăzut în contract plata sau modalităţile de plată, mandantul datorează remuneraţie (art. 374 Cod comercial). În absenţa unei stipulaţii contractuale, remuneraţia este stabilită de instanţa de judecată. Mandatul comercial, fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat în mod unilateral.

Mandatul poate fi :

- cu reprezentare

- fără reprezentare

aceasta nu de este esenţa mandatului, ci numai de natura lui.

- poate fi general (pentru toate afacerile mandantului)

- special (pentru o anumită afacere)

În cazul mandatului comercial se conferă mandatarului o mai mare libertate de acţiune şi independenţă, potrivit dinamicii activităţii comerciale.

Condiţii de validitate

Pentru a fi valabil încheiat, contractul de mandat comercial trebuie să respecte condiţiile prevăzute de articolul 948 Cod civil: consimţământul, capacitatea părţilor, obiectul contractului şi cauza.

a) Consimţământul părţilor

Fiind un contract consensual, contractul de mandat se consideră perfectat în momentul acordului de voinţă al mandatarului şi mandantului. Mandatul poate fi:

o expres

o tacit (acceptarea mandatului rezultă din executarea lui).

b) Capacitatea părţilor

Mandatul trebuie să aibă capacitatea de a încheia el însuşi actele juridice care urmează să fie încheiate în numele său de către mandatar. Mandatarul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu pentru a fi în măsură să încheie acte juridice personal, în numele şi pe seama altuia, fără însă ca legea să-i ceară şi calitatea de comerciant.

Cât priveşte calitatea voinţei, buna sau reaua-credinţă la încheierea actului juridic, modalitatea şi locul încheierii actului juridic, se raportează la persoana reprezentantului mandatar şi la terţ.

c) Obiectul mandatului comercial este „tratarea de afaceri comerciale”, deci obiectul contractului de mandat îl constituie faptele de comerţ. În afara condiţiilor generale, comune tuturor contractelor (să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, licit, în circuitul civil etc.), în privinţa obiectului mandatului se impun următoarele precizări:

o mandatul are ca obiect încheierea de acte juridice de către mandatar; dacă acesta îndeplineşte şi fapte materiale, ele vor avea un caracter accesoriu (de exemplu: preluarea bunului care urmează a fi vândut de către mandatar, în numele şi pe seama mandantului);

o actele juridice cu caracter strict personal (de exemplu, testamentul) sau alte declaraţii strict personale nu pot fi încheiate prin mandatar.

Cauza (scopul) contractului de mandat. Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie să îndeplinească acele condiţii comune tuturor acelor acte juridice: să fie reală, licită, morală şi să nu contravină regulilor de convieţuire socială.

Bibliografie

1. Cristea, S., Stoica, C., „Drept comercial”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002

2. Angheni, S., Stoica, C., „Drept comercial”, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2002, pg. 399-408

3. www.euroavocatura.ro

4. www.ejuridice.ro

5. www.rubinian.ro

Preview document

Contractul de mandat comercial - Pagina 1
Contractul de mandat comercial - Pagina 2
Contractul de mandat comercial - Pagina 3
Contractul de mandat comercial - Pagina 4
Contractul de mandat comercial - Pagina 5
Contractul de mandat comercial - Pagina 6
Contractul de mandat comercial - Pagina 7
Contractul de mandat comercial - Pagina 8
Contractul de mandat comercial - Pagina 9
Contractul de mandat comercial - Pagina 10
Contractul de mandat comercial - Pagina 11
Contractul de mandat comercial - Pagina 12
Contractul de mandat comercial - Pagina 13
Contractul de mandat comercial - Pagina 14
Contractul de mandat comercial - Pagina 15
Contractul de mandat comercial - Pagina 16
Contractul de mandat comercial - Pagina 17
Contractul de mandat comercial - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Contractul de mandat comercial.docx

Alții au mai descărcat și

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Politica de concurență în Uniunea Europeană

Capitolul I. Elemente introductive ale politicii de concurenţă “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au cele mai...

Contract de Mandat Comercial

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL PARTICULARITATI Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si...

Statutul notarului public

Dreptul notarial este constituit din ansamblul normelor juridice care reglementează modul de organizare a activităţii notariale, statutul notarului...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Contractul de Mandat Comercial

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 1.1.Noţiune şi definiţie Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul...

Drept Economic - Contractul de Mandat Comercial

Secţiunea I. Contractul de mandat comercial Subsecţiunea I. Noţiunea fi caracteristicile mandatului comercial 1. Noţiunea mandatului comercial....

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Contractul de vânzare-cumpărare și contractul de mandat comercial

Contractul de vânzare-cumpărare Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute...

Contract de Mandat Comercial

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL PARTICULARITATI Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si...

Contractul de Mandat Comercial

1.CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Instrument juridic important în viaţa economică, contractul este cunoscut din cele mai...

Ai nevoie de altceva?