Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 170 în total
Cuvinte : 64929
Mărime: 221.14KB (arhivat)
Publicat de: Aleodor Moga
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.dr. Bogdan Pătraşcu
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Cuprins

 1. Capitolul I – Noţiuni introductive
 2. 1. Considerații generale
 3. 2. Noțiunea și rolul contractelor speciale
 4. 3. Principalele elemente avute în vedere la adoptarea noului Cod Civil
 5. 4. Regulile care guvernează contractele speciale
 6. Capitolul II – Noțiunea contractului de vânzare cumpărare, condițiile de validitate, obiectul și capacitatea părților
 7. 1. Noțiune – definiție
 8. 1.1. Reglementări în materie pe plan național și internațional
 9. 1.2. Caractere juridice ale contractului de vânzare cumpărare
 10. 2. Condiții de validitate
 11. 2.1. Consimțământul părților
 12. 2.1.1. Antecontractul de vânzare cumpărare
 13. 2.1.2. Pactul de opțiune – promisiune unilaterală
 14. 2.1.3. Promisiune bilaterală de vânzare cumpărare
 15. 2.1.4. Pactul de preferință;
 16. 2.1.5. Promisiunea faptei altuia (Convenția de Port-Fort);
 17. 2.1.6. Dreptul de preemțiune al cumpărătorului.
 18. 2.2. Capacitatea părților de a contracta
 19. 2.2.1. Definiția capacității;
 20. 2.2.2. Incapacități speciale de a vinde și de a cumpăra
 21. 2.2.2.1. Incapacități de a cumpăra
 22. 2.2.2.2. Incapacități de a vinde
 23. 2.3. Obiectul contractului de vânzare cumpărare
 24. 2.3.1. Definiție
 25. 2.3.2. Lucrul Vândut
 26. 2.3.2.1. Lucrul trebuie să fie posibil
 27. 2.3.2.2. Lucrul vândut trebuie să existe sau să poată exista
 28. 2.3.2.3. Lucrul trebuie să fie în circuitul civil
 29. 2.3.2.4. Lucrul trebuie să fie determinat sau determinabil
 30. 2.3.2.5. Lucrul sa fie licit sau moral
 31. 2.3.2.6. Lucrul sa fie proprietatea vânzătorului
 32. 2.4. Prețul, obiect al obligației cumpărătorului
 33. 2.41. Prețul trebuie stabilit în bani
 34. 2.42. Prețul trebuie sa fie determinat sau determinabil
 35. 2.43. Prețul trebuie sa fie real sau serios
 36. 2.44. Prețul lezionar și vânzarea pe un euro.
 37. 2.5. Cauza – Definiție, motivul, scopul și interesul părților.
 38. Capitolul III - Obligațiile părților în contractul de vânzare cumpărare
 39. 1. Noțiunea de obligație
 40. 2. Transferul dreptului de proprietate și a riscurilor de la vânzător la cumpărător
 41. 2.1. Transferul proprietății
 42. 2.2. Strămutarea proprietății
 43. 2.3. Momentul transmiteri dreptului de proprietate
 44. 2.4. Riscul pieririi fortuite a lucrului și al contractului.
 45. 3. Obligațiile vânzătorului
 46. 3.1. Obligația de a transmite proprietatea bunului sau dreptului vândut
 47. 3.2. Obligația de predare a bunului vândut și de conservare a acestuia până la predare
 48. 3.3. Obligația de garanție pentru evicțiune
 49. 3.4. Obligația de garanție contra viciilor ascunse.
 50. 4. Obligațiile cumpărătorului
 51. 4.1. Obligația de plată a prețului
 52. 4.1.1. Dobânda prețului vânzării
 53. 4.1.2. Sancțiunea neplății prețului
 54. 4.1.3. Simulația prețului
 55. 4.2. Obligația de a prelua lucrul vândut
 56. 4.3. Obligația de a suporta cheltuielile vânzării.
 57. Concluzii
 58. Bibliografie

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE

1. 0Considerații generale

Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. Iniţial, o dată cu apariţia proprietăţii private, apare, căpătând o amploare deosebită, contractul chemat să asigure trecerea prin schimb a bunurilor dintr-o gospodărie în alta (permutatio).

Acest contract, pe care îl numim astăzi contract de schimb, şi-a căpătat autoritatea cuvenită cu mult înainte de apariţia monedei ca unitate de schimb, deoarece satisfăcea necesităţile societăţii romane timpurii, care se afla în faza trecerii de la gospodăria naturală la gospodăria bazată pe relaţiile de schimb. Anume contractul de schimb este temelia apariţiei şi dezvoltării contractului de vânzare-cumpărare.

Din punct de vedere juridic, vânzarea se prezintă ca o variantă mai evoluată a schimbului, din care îşi trage rădăcinile.

Într-adevăr, vânzarea-cumpărarea în sens economic, iniţial, pare a fi preluat forma schimbului dintre două lucruri, unul din ele având valoarea echivalentului general.

Mai târziu, o dată cu apariţia monedei în sensul apropiat celui actual, vânzarea-cumpărarea capătă sensul schimbului unui lucru (res) contra unei valori monetare – preţ (pretium).

Dreptul roman clasic atribuia vânzarea-cumpărarea contractelor consensuale. În baza contractului de vânzare-cumpărare (emptio et venditio) o parte, numită vânzător (venditor), se obligă să transmită altei părţi, numită cumpărător (emptor), un bun (merx), iar cumpărătorul se obligă să plătească pentru acest bun o cantitate de metal numită preţ (pretium).

Dreptul roman privat reglementa şi vânzarea viitoarelor bunuri (mei futurae sivi speratae), cum bunăoară era considerată recolta aşteptată. În acest caz contractul de vânzare-cumpărare se considera a fi încheiat sub condiţie suspensivă.

Întâmplându-se adeseori ca cuiva să-i lipsească tocmai din lucrurile ce altul avea în prea mare cantitate, acel care avea prea mult din unele lucruri le schimba cu altele, ce-i lipseau. Fiind însă cam greu ca două persoane să aibă lucruri din cele ce le trebuiesc reciproc, s-a ales o materie având o valoare publică, fixă şi determinată, menită a reprezenta toate lucrurile, în scop de a se preîntâmpina greutăţile ce rezultau din schimb. Această materie investită cu marca autorităţii publice, a servit la strămutarea proprietăţii mai mult prin valoarea ce i s-a dat, decât prin însăşi substanţa materiei. De atunci ambele materii nu se mai numesc mărfuri, ci una se numeşte preţul celeilalte”.

La romani, vânzarea-cumpărarea sub forma ei consensuală, a apărut numai spre finele republicii, deoarece iniţial vânzarea lucrurilor contra unui echivalent măsurat în bani s-a făcut ori prin mancipaţiune (mancipatio – o vânzare imaginată prin aramă şi balanţă), ori prin predarea obiectului în momentul când cumpărătorul numără suma.

Prima modalitate de înstrăinare (mancipatio) este romană, cea de-a doua aparţine dreptului natural şi se aseamnă cu trocul, ceea ce o deosebeşte fiind numai folosirea monedei.

Cât priveşte originea contractului de vânzare-cumpărare consensuală, se pare că acest contract a fost încheiat iniţial sub forma a două stipulaţii reciproce şi anume: vânzătorul işi stipula preţul, iar cumpărătorul îşi stipula marfa de unde şi denumirea dublă păstrată până în zile noastre de emtio-venditio.

Preview document

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 1
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 2
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 3
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 4
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 5
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 6
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 7
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 8
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 9
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 10
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 11
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 12
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 13
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 14
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 15
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 16
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 17
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 18
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 19
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 20
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 21
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 22
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 23
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 24
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 25
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 26
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 27
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 28
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 29
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 30
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 31
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 32
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 33
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 34
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 35
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 36
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 37
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 38
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 39
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 40
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 41
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 42
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 43
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 44
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 45
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 46
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 47
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 48
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 49
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 50
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 51
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 52
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 53
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 54
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 55
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 56
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 57
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 58
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 59
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 60
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 61
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 62
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 63
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 64
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 65
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 66
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 67
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 68
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 69
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 70
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 71
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 72
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 73
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 74
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 75
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 76
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 77
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 78
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 79
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 80
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 81
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 82
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 83
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 84
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 85
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 86
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 87
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 88
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 89
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 90
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 91
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 92
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 93
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 94
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 95
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 96
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 97
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 98
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 99
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 100
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 101
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 102
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 103
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 104
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 105
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 106
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 107
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 108
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 109
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 110
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 111
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 112
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 113
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 114
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 115
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 116
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 117
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 118
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 119
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 120
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 121
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 122
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 123
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 124
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 125
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 126
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 127
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 128
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 129
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 130
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 131
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 132
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 133
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 134
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 135
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 136
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 137
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 138
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 139
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 140
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 141
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 142
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 143
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 144
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 145
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 146
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 147
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 148
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 149
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 150
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 151
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 152
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 153
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 154
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 155
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 156
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 157
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 158
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 159
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 160
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 161
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 162
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 163
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 164
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 165
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 166
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 167
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 168
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 169
Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare - Pagina 170

Conținut arhivă zip

 • Obligatiile Partilor in Contractul de Vanzare-Cumparare.docx

Alții au mai descărcat și

Patromoniul societăților comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contractul de vânzare-cumpărare Comercial - Regimul Juridic

INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Evaluarea economică și financiară a afacerii - lichidarea societăților comerciale

1.1. PRECIZĂRI PREALABILE Societatea comercială se constituie pentru a desfăşura o activitate comercială pe durata de timp stabilită în actul...

Drept Comercial

1. Izvoarele dreptului comercial, clasificare si prezentare. - Codul civil - Legi comerciale a) Regimul juridic al PFA Din punct de vedere al...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing

Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest...

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Procesul de achiziție și producție a mașinilor de jucărie din lemn

Cap. 1. Motivaţia Am ales acest produs, maşini de jucărie din lemn, din mai multe motive: principalul motiv ar fi pasiunea pentru astfel de...

Contractul de Leasing, Report și Factoring

CAPITOLUL I Introducere în studiul dreptului 1.1.Organizarea ştiinţelor juridice în sistemul ştiinţelor Relaţiile în care intră oamenii sunt...

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Contractul de Leasing

INTRODUCERE În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul...

Aspecte teoretice și practice privind contractul de vânzare - cumpărare comercială

Capitolul I NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE COMERCIALA 1. Importanta contractului de vanzarea-cumpararea comerciala Contractul de...

Ai nevoie de altceva?