Drept Procesual Civil II

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 15587
Mărime: 52.61KB (arhivat)
Publicat de: Abel Cîrstea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

EXCEPŢIILE PROCESUALE

- reprezinta mijloacele prin care in cursul procesului civil, partea interesata, procurer sau instanta din oficiu invoca, fara a pune in discutie fondul pretentiei deduse judicator neregularitati procedurale sau lipsuri privind exercitiul dreptului la actiune, avand ca efect intarzierea sau impiedicarea judecatii in fond.

Clasificare:

1.După obiectul asura căruia poartă:

a. excepţii de procedură - care vizează încălcarea regulilor procedurale privind compunerea instanţei, competenţa acesteia şi procedura de judecată;

b. excepţii de fond - vizează lipsurile referitoare la exerciţiu dreptului de acţiune;

2.După efectul lor:

a. excepţii dilatatorii - tind la amânarea judecăţii, declinarea judecăţii sau refacerea unor acte;

b. excepţii peremptorii - care tind la respingerea sau anularea cererii ori la stingerea procesului.

Unele excepţii peremptorii încep prin a avea un efect dilatatoriu în sensul că se acordă un termen pentru împlinirea lipsei şi nu se anulează automat cererea.(ex.: exceptia insuficientei timbrari, exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant). Aceste exceptii mixte pot amana initial judecarea cauzei, insa daca la termenul acordat de catre instanta lipsa invocata nu se complineste, procesul se poate stinge in faza in care se gaseste.

3. După caracterul imperativ sau dispozitiv al normai încălcate:

a. excepţii absolute - care privesc încălcarea unor norme imperative şi pot fi invocate de părţi, procuror sau instanţă din oficiu în orice faţă a procesului chiar în apel sau recurs;

b. excepţii relative - care privesc încălcarea unor norme dispozitive şi pot fi invocate numai de partea interesată şi numai într-un anumit termen (la prima zi de înfăţişare sau la următorul termen în care s-a săvârşit neregularitatea);

Potrivit articolului 137 C.pr.civilă, instanţa este obligată să se pronunţe înainte de a intra în fondul dezbaterilor asupra excepţiilor de procedură şi de fond care fac de prisos în total sau în parte cercetarea în fond a pricinii. Numai în mod excepţional, excepţia poate fi unită cu fondul numai atunci când pentru soluţionarea ei este necesară administrarea unui prabatoriu legat şi de fondul pricinii.

Legea actuală nu prevede ordinea în care trebuie rezolvate excepţiile în cazul în care sunt invocate concomitent.

Dacă excepţia invocată este întemeiată, instanţa o va admite şi va pronunţa o încheiere atunci când dispune amânarea judecăţii sau o hotărâre.

În cazul respingerii excepţiei, instanţa pronunţă o încheiere interlocutorie şi continuă judecata.

CARACTERISTICILE EXCEPŢIILOR PROCESUALE

Excepţia procesuală presupune existenţa unui proces în curs.

Excepţia procesuală este un mijloc de apărare fiind de regulă folosit de pârât. Excepţia procesuală este un mijloc tehnic prin care se invocă încălcări ale normelor de drept material sau procesual.

Admiterea excepţiei constituie în cazul excepţiilor dilatatorii un obstacol temporar în soluţionarea cererii principale, iar în cazul excepţiilor peremptorii un obstacol dirimant, determinând stingerea excepţiilor.

Admiterea excepţiei procesuale nu afectează în principiu dreptul reclamantului, iar hotărârea pronunţată ca urmare a admiterii unei excepţii nu are putere de lucru judecat în ceea ce priveşte fondul dreptului.

PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL

Judecătorul nu poate soluţiona litigiul pe baza simplelor afirmaţii ale părţilor, convingerea sa trebuind să se bazeze şi pe probele administrate în cauză.

Titularul dreptului subiectiv pentru a obţine satisfacţie trebuie să-şi probeze susţinerile. Pentru acest motiv se vorbeşte de un drept subiectiv procesual - dreptul la probă care dublează şi întăreşte dreptul substanţial.

În sens larg prin probă se înţelege acţiunea de stabilire, existenţei sau inexistenţei unui fapt.

În sens restrâns prin probă se desemnează mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt care este folosit fie de sine stătător, fie pentru dovedirea unui alt fapt material. În mod obişnuit noţiunea de probă este folosită în sensul de mijloc de probă (expertize, martori).

CLASIFICAREA PROBELOR

După cum se fac în faţa instanţei sau în afara ei:

- probe judiciare:

- probe extrajudiciare

După natura lor:

- probe personale - mărturisirea;

- proba materiale;

După cum duc direct sau nu la stabilirea faptului principal:

- probe directe

- probe indirecte

După caracterul originar sau derivat:

- probe primare primare ( imediate, nemijlocite);

- probe secundare (mediate, mijlocite);

După modul de percepţie al faptelor de către judecător:

-probe care constau în perceperea personală a judecătorului - cercetarea la faţa locului;

-probe care constau în perceperea de la alte persoane.

Convenţiile asupra probelor sunt în principiu admise cu condiţia ca ele să ducă la lărgirea posibilităţilor de probă fără a se încălca normele imperative din dreptul material sau procesual. Convenţia de restrângere a posibilităţilor de probă sunt nule.

Subiectul probei: este judecătorul.

Obiectul probei: sunt faptele juridice în sens larg care au creat, modificat sau stins raportul juridic ori faptele care au determinat ineficacitatea acestuia.

Sarcina probei: revine, potrivit articolul 1169 C.civ., celui ce face o propunere înaintea judecătorului.

Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor

Preview document

Drept Procesual Civil II - Pagina 1
Drept Procesual Civil II - Pagina 2
Drept Procesual Civil II - Pagina 3
Drept Procesual Civil II - Pagina 4
Drept Procesual Civil II - Pagina 5
Drept Procesual Civil II - Pagina 6
Drept Procesual Civil II - Pagina 7
Drept Procesual Civil II - Pagina 8
Drept Procesual Civil II - Pagina 9
Drept Procesual Civil II - Pagina 10
Drept Procesual Civil II - Pagina 11
Drept Procesual Civil II - Pagina 12
Drept Procesual Civil II - Pagina 13
Drept Procesual Civil II - Pagina 14
Drept Procesual Civil II - Pagina 15
Drept Procesual Civil II - Pagina 16
Drept Procesual Civil II - Pagina 17
Drept Procesual Civil II - Pagina 18
Drept Procesual Civil II - Pagina 19
Drept Procesual Civil II - Pagina 20
Drept Procesual Civil II - Pagina 21
Drept Procesual Civil II - Pagina 22
Drept Procesual Civil II - Pagina 23
Drept Procesual Civil II - Pagina 24
Drept Procesual Civil II - Pagina 25
Drept Procesual Civil II - Pagina 26
Drept Procesual Civil II - Pagina 27
Drept Procesual Civil II - Pagina 28
Drept Procesual Civil II - Pagina 29
Drept Procesual Civil II - Pagina 30
Drept Procesual Civil II - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil II.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Procesul Civil

1. Evolutia si involutia recursului în procesul civil Recursul este calea de atac prin intermediul careia partile sau Ministerul Public solicita...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Excepțiile procesuale

I.Notiuni generale. 1.1.Exceptiile de drept material si exceptiile procesuale Notiunea de exceptie este asociata in legislatia noastra atat unor...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Cesiunea de Datorie

CESIUNEA DE DATORIE Dreptul român preclasic nu a admis cesiunea de datorie din acelaşi considerente pentru care nu a admis nici cesiunea de...

Drept Civil Succesiuni și Testamente

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de...

Acțiunea civilă

Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?