Drept Procesual Civil

Notiță
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12315
Mărime: 40.82KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Burlacu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lapusneanu cristina
materia semestrului 1

Extras din notiță

:

Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silita a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Caracterele dreptului procesual civil

1. Are caracter sancţionator pentru că asigură rezolvarea litigiilor şi garantează eficacitatea dispoziţiilor de drept material.

2. Are caracter reglementar pentru că atât voinţa părţilor cât şi cea a judecătorilor este limitată de dispoziţiile constituţionale ale codului de procedură civilă şi a altor acte care conţin norme de ordine publică.

3. Are caracter formalist întrucât actele de procedură sunt supuse unor exigenţe de formă şi unor termene în înăuntru cărora trebuie exercitate anumite acte de procedură.

4. Are caracter de drept comun pentru că procedura civilă reprezintă norma generală atunci când o anumită cauza nu este reglementată sau prevăzută complet în acea procedură.

Izvoarele dreptului procedural civil

1. Constituţia

2. Actele şi tratatele internaţionale la care România este parte şi pe care le-a ratificat

- convenţia europeană a drepturilor omului

- convenţia privind procedura civilă semnată la Haga

3. Legile organice sau ordinare

- codul de procedură civilă

- L 92 / 1992 - organică

- L 56 / 1993 - legea Curţii Supreme de Justiţie4. Decretele prezidenţiale5. Ordonanţele guvernului5. Hotărârile guvernului

*********Procedura de exequatur.

Procedura judiciara prin care hot.jud. straina este declarata executorie de catre instanta statului pe terit caruia se va face executarea.art 165-178 L 105/1992.

Pt a fi declarata executorie se cer ele 3 cond + si cele 3 cond -

In afara de astea se cere ca hot sa fie executorie conform legii straine si dr de a cere executarea sa nu fie prescris conform legii romane.

Art. 167. - Hotaririle referitoare la alte procese decit cele aratate in art. 166 pot fi recunoscute in Romania, spre a beneficia de puterea lucrului judecat, daca sint indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) hotarirea este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;

b) instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii mentionate, competenta sa judece procesul;

c) exista reciprocitate in ce priveste efectele hotaririlor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotarirea.

Cond negative:Art. 168. - Recunoasterea hotaririi straine poate fi refuzata in unul dintre urmatoarele cazuri:

1. hotarirea este rezultatul unei fraude comise in procedura urmata in strainatate;

2. hotarirea incalca ordinea publica de drept international privat roman; constituie un asemenea temei de refuz al recunoasterii incalcarea dispozitiilor art. 151 privitoare la competenta exclusiva a jurisdictiei romane;

3. procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarire, chiar nedefinitiva, a instantelor romane sau se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine.

Cererea de exequatur se face de cel interesat, care va anexa si dovada caracterului definitive al hot. Straine.Paratul este nevoit sa se refere numai la aspecte procedurale si nu de fond.

Instanta romana sa pronunta printro hot. Supusa cailor de atac in termen de 1 luna.

Dupa ramanerea irevocabila a hot. Se emite titlul executoriu in cond cod.proc.civ..Aceasta hot se aduce de indata la cunostiinta reclamantului si paratului.

******Procesul civil.

Este activitatea desfăşurată de instanţă, părţi, organe de executare care participă la înfăptuirea justiţiei în cauzele civile în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile supuse judecăţii şi executării civile a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevăzută de lege.

Alte persoane - martori experţi.

Alte organe - autoritatea tutelară.

Aşa cum rezultă din definiţie procesul civil are 2 faze:

- faza de judecată - cogniţio.

- faza de executare silită – execuţio.

Judecata - prima fază - are mai multe etape:

- etapa scrisă - cererea de chemare în judecată, întâmpinarea;

- etapa dezbaterilor - se propun, administrează probele;

- etapa deliberării şi pronunţării - numai a judecătorilor - pronunţarea hotărârilor;

- etapa apelului - cale de atac ordinară;

- etapa recursului - cale de atac extraordinară;

- etapa cailor extraordinare.

Prima etapa - scrisă - este obligatorie, celelalte etape pot să nu mai urmeze din hotărârea părţilor.

Executarea – a doua fază – poate să apară numai când debitorul nu îşi execută obligaţiile de bună voie. Este desfăşurată de executorii judecătoreşti – îşi desfăşoară activitatea independent de instanţele de judecată.

***Principiile fundamentale ale dreptului preocesual civil

1. Principiul disponibilităţii;

2. Principiul rolului activ al judecătorului;

3. Principiul contradictorialităţii;

4. Principiul dreptului la apărare;

5. Principiul publicităţii

6. Principiul oralităţii dezbaterilor;

1.Principiul disponibilitatii

Procesul civil este caracterizat de disponibilitate în sens material şi în sens procesual. Principiul disponibilităţii cuprinde următoarele drepturi :

-dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil.

-dreptul de a determina limitele cererii de chemare în judecată sau ale apărării.

-dreptul de a renunţa la judecată sau la dreptul subiectiv, dreptul de achiesare şi dreptul de a stinge litigiul printr-o tranzacţie.

-dreptul de a ataca sau nu prin căile de atac legale, hotărârea judecătorească, şi de a stărui sau nu în calea de atac exercitată.

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11
Drept Procesual Civil - Pagina 12
Drept Procesual Civil - Pagina 13
Drept Procesual Civil - Pagina 14
Drept Procesual Civil - Pagina 15
Drept Procesual Civil - Pagina 16
Drept Procesual Civil - Pagina 17
Drept Procesual Civil - Pagina 18
Drept Procesual Civil - Pagina 19
Drept Procesual Civil - Pagina 20
Drept Procesual Civil - Pagina 21
Drept Procesual Civil - Pagina 22
Drept Procesual Civil - Pagina 23
Drept Procesual Civil - Pagina 24
Drept Procesual Civil - Pagina 25
Drept Procesual Civil - Pagina 26
Drept Procesual Civil - Pagina 27
Drept Procesual Civil - Pagina 28
Drept Procesual Civil - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?