Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4761
Mărime: 43.50KB (arhivat)
Publicat de: Andrei D.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Noțiunea de Drept Procesual Civil 4
 3. Obiectul de reglementare a dreptutului procesual civil 7
 4. Sistemul dreptului procesual civil 8
 5. Izvoarele dreptului procesual civil 10
 6. - Izvoarele interne ale dreptului procesual civil 11
 7. - Izvoarele internationale ale dreptului procesual civil 12
 8. - Practica judiciara 12
 9. Concluzie 13
 10. Bibliografie 14

Extras din referat

Introducere

Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiției de către instanțele judecătorești de drept comun și de cele specializate în cadrul judecării pricinilor în acțiuni civile, precum și a altor pricini, date în competența lor de prezentul cod și de alte legi”. Dreptul procesual civil constituie acea ramură de drept distinctă, autonomă, ce cuprinde totalitatea normelor procesuale care reglementează relațiile sociale ce apar între instanța de judecată și alți subiecți procesuali în legătură cu examinarea și soluționarea cauzelor civile date în competența instanțelor de judecată, cît și în legătură cu executarea hotărîrilor judecătorești. Destinația și misiunea dreptului procesual civil este de a reglementa un domeniu special al relațiilor sociale ce țin de apărarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor fizice și juridice pe calea cațiunii judecătorești.

Obiectul de reglementare a dreptului procesual civil constituie totalitatea raporturilor juridice ce apar între instanța de judecată și participanții la procesul, la înfăptuirea justiției în cauzele civile. Relațiile apărute între instanța de judecată și participanții la proces sunt de subordonare. Între părțile în procesul civil, raporturile apărute în legătură cu soluționarea pricinii sunt raporturi juridice de drept material, ce nu fac parte din obiectul de reglementare a dreptului procesual civil.

Sistemul de norme ale dreptului procesual civil formează niște verigi interdependente, numite instituții. Instituția cuprinde totalitatea normelor procesuale civile care reglementează o anumită categorie de relații sociale avînd un obiect de reglementare specific. Prin sistemul dreptului procesual civil vom înțelege normele și instituțiile juridice care reglementează actele procesuale și relațiile juridice realizate cu participarea instanțelor de judecată și a altor subiecți de drept, în legătură cu examinarea și soluționarea cauzelor civile.

Noțiunea de Drept Procesual Civil

Procedura civilă constituie activitatea desfășurată de către instanțele judecătorești în scopul apărării drepturilor si intereselor legitime ale persoanei. Sarcina de înfăptuire a justiției într-un stat de drept revine orgenelor statului special constituite în acest scop. Potrivit art. 114 din Constituția RM ,, Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de către instanțele judecătorești . Activitatea instanțelor judecătorești este reglementată de totalitatea normelor adoptate si sancționate în acest sens de către stat pentru a garanta respectarea drepturilor si intereselor legitime ale persoanei la înfăptuirea justiției.

Dacă forma procesual civilă reprezintă o totalitate de reguli ce stabilesc ordinea in care se examineaza și se soluționează litigiile civile cît si modalitatea de acționare a tuturor subiecților implicate in desfășurarea procesului civil, atunci dreptul procesual civil reprezintă , în primul rând, o totalitate de norme juridice menite să reglementeze relațiile sociale ce apar între instanțele de judecată si alți subiecți procesuali în legătură cu examinarea si soluționarea cauzelor civile. În aceeași ordine de idei, dacă forma procesual civilă este modul de acționare în cadrul unui proces civil concret, atunci dreptul procesual civil are menirea de a reglementa conduita subiecților implicați într-un proces civil.

Dreptul procesual civil ca ramură a sistemului de drept și-a schimbat de-a lungul timpului atât denumirea, cât si conținutul. Până în secolul al XVIII-lea, denumirile predominante au fost acelea de ,, Practică judiciară”, ,,practică civilă” și ,, practica procesului civil”. Un secol mai tîrziu cuvîntul procedură l-a înlocuit pe cel de practică, încet își face loc și denumirea de ,,drept procesual civil”.

Înainte de a purcede la definirea noțiunii ,, drept procesual civil” este necesar de făcut o delimitare între noțiunea de drept procesual civil și legislație procesual civilă. Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la înfăptuirea justiției de către instanțele judecătorești de drept comun și de cele specializate în cadrul judecării pricinilor în acțiuni civile, precum și a altor pricini, date în competența lor de prezentul cod și de alte legi”. Deci, legislația procesual civilă constituie un sistem de legi și de alte acte normative în care sunt prevăzute norme de procedură civilă ,iar dreptul procesual civil este doar un sistem de drept.

Autorul român Gabriel Boroi afirmă : ,,Avînd ca obiect de studiu modul de organizare și de desfășurare a procesului civil, dreptul procesual civil ar putea fi definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează modul în care are loc judecarea pricinilor referitoare la drepturile subiective și interesele civile, precum și executarea silită a titlurilor executorii”.

În doctrina română dreptul procesual civil este definit fie sub aspect general, ca o totalitate de norme juridice care reglementează modul de desfășurare a activității juridice în scopul soluționării litigiilor civile, fie în mod detaliat- drept un ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecare de către instanțele judecătorești a pricinilor cu privire la drepturile, libertățile ori interesele legitime care pot fi realizate numai pe calea justiției, precum și modul de executare silită a hotărîrilor judecătorești și a altor titluri executorii.

Bibliografie

- Constituția Republicii Moldova

- Codul de procedură civilă

- Elena Belei, Alexandru Cojuhari „Drept procesual civil. Partea Generala”. Chisinau 2016

- Alexandru Prisac„ Drept procesual civil”. Chisinau Cartier 2013

- Alexandru Savva, Vitalie Tihon ,, Suport de curs la disciplina Drept procesual civil” Chișinău 2012

- Bâcu Adelina, „Drept procesual civil”, Chișinău 2013

Preview document

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 1
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 2
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 3
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 4
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 5
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 6
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 7
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 8
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 9
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 10
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 11
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 12
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 13
Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul si izvoarele dreptului procesual civil.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Procedură Civilă

Legile de drept material civil recunosc persoanelor fizice si juridice drepturi subiective civile carora le corespund obligatii corelative. Pornind...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?