Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2395
Mărime: 28.45KB (arhivat)
Publicat de: Sorin Moraru
Puncte necesare: 6
MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN CHISINAU FACULATATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ SPECIALITATEA DREPT

Cuprins

  1. 1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil.3
  2. 2. Clasificarea principiilor în dreptul procesual civil.3
  3. 3. Principiile organizaţional-funcţionale ale dreptului procesual civil.4
  4. Bibliografie.9

Extras din referat

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil.

Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază", "idee călăuzitoare". Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil reprezintă reguli esenţiale ce determină structura procesului şi guvernează întreaga activitate judiciară.

Din punct de vedere teoretic principiile fundamentale contribuie la înţelegerea şi interpretarea corectă a normelor procesuale. Importanţa practică a principiilor fundamentale rezidă în vocaţia lor de a contribui la formarea unei jurisprudenţe unitare.

Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil prezintă importanţă din următoarele considerente:

- principiile fundamentale definesc însuşi procesul civil, îi dau fizionomia generală, stabilind trăsăturile caracteristice întregului sistem de instituţii procesual civile;

- în lipsa textului de lege expres sau apropiat de cel de care se călăuzesc judecătorii în soluţionarea pricinilor civile, recurg la analogia dreptului, adică la aplicarea principiilor fundamentale; în activitatea de cercetare, ca şi în opera de perfecţionare a legislaţiei procesual civile, de asemenea se au în vedere principiile fundamentale ale dreptului procesual civil;

- sunt prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, în Codul de procedură civila, în alte acte legislative, formând un sistem în cadrul căruia există strânse relaţii de interdependenţă.

2. Clasificarea principiilor în dreptul procesual civil.

Clasificarea principiilor are o mare importanţă, deoarece aceasta stabileşte locul, rolul şi importanţa fiecărui principiu.

Principiile procesual civile sunt legate între ele, fiind independente dar nu autonome, adică nu pot funcţiona în afara domeniului.

În literatura de specialitate s-au conturat mai multe criterii de clasificare:

a) după izvorul de reglementare:

- principii constituţionale;

- principii ce reies din normele procesual civile;

b)după rolul principiilor la înfăptuirea justiţiei:

- principii organizaţional-funcţionale;

- principii funcţionale;

c)după obiectul reglementării:

- principii ce determină democratismul procedurii civile;

- principii ce determină legalitatea în proces;

d)după apartenenţa la ramura de drept:

- principii generale;

- principii interramurale;

- principii ramurale.

Bibliografie

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.94, M.O. al RM nr.1 din 12.08.1994;

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003;

3. Alexandru Prisac, Drept procesual civil. Partea generală. - Chişinău: Cartier Juridic, 2013.

Preview document

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 1
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 2
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 3
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 4
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 5
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 6
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 7
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 8
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Clasele de moștenitori

Introducere Legea cheamă la moștenire rudele apropiate ale defunctului (din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție) și soțul...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Uzufructul

UZUFRUCTUL Dreptul de proprietate este un drept complet, el cuprinde însumate cele trei atribute cunoscute – posesia, detenția șidispoziția. Este...

Revocarea contractului de donație

1.Introducere Donaţia este reglementată în Noul Cod Civil - Legea 287/2009 la Capitolul II, Art. 1011-1033 şi se încheie printr-un înscris...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Ordonanța Președințială

I. INTRODUCERE 1.1. Preliminarii Am abordat această temă deoarece doresc să pun în lumină utilizarea ordonanţei preşedinţiale ca procedură...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?