Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8867
Mărime: 60.82KB (arhivat)
Publicat de: Lia Dragomir
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Spinei

Extras din referat

Precizări prealabile

Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza executării silite, fiind principii generale ale desfasurării procesului civil. De asemenea, o importantă necontestată prezintă şi analiza pozitiei procesuale a instanţei de judecată (asa-numitul principiu al rolului activ judecatorului) .

Principiile fundamentale reprezintă reguli esenţiale ce determină structura procesului şi guvernează intreaga activitate judiciară .

Din punct de vedere teoretic, principiile fundamentale contribuie la înţelegerea şi interpretarea corectă a normelor procesuale. Principiile generale ale dreptului, inclusiv cele ale dreptului procesual civil, sunt o expresie vie a spiritului juridic al unei naţiuni. Datorită importanţei lor, unele din principiile fundamentale sunt consacrate chiar în Constituţie, iar altele în Legea pentru organizarea judecătorească. Există şi unele principii procesuale care sunt consacrate în importante documente internaţionale. Printre cele mai importante documente internaţionale menţionăm: Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Datorita importantei lor, unele din principiile fundamentale sunt consacrate chiar in Constitutie, iar altele in Legea pentru organizarea judecatoreasca. Exista si unele principii procesuale care sunt consacrate in importante documente internationale. Din punctul de vedere al studiului Dreptului procesual civil deosebit de semnificative sunt prevederile Conventiei europene privind drepturile omului. Acest cadru juridic european este obligatoriu pentru toate tarile membre ale Consiliului Europei. De aceea, principiile inscrise in Conventia europeana trebuie sa orienteze si activitatea de legiferare in materie procesuala^1 .

In art. 6 al Conventiei europene sunt sintetizate unele din cele mai importante principii ale activitatii judiciare, cum sunt independenta si impartialitatea justitiei, publicitatea dezbaterilor si dreptul la aparare. Potrivit art. 6 pct. 1 din Conventie: "Orice persoana are dreptul sa-i fie examinata cauza sa in mod echitabil, public si intr-un termen rezonabil, de catre un tribunal independent si impartial, stabilit prin lege, care va decide asupra drepturilor si obligatiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptata impotriva sa". Acelasi text circumstantiaza insa si alte aspecte importante pentru studiul dreptului procesual civil .

Inainte de a trece la analiza principiilor generale ale desfăşurarii procesul civil (numite si principii generale ale procedurii civile), menţionăm ca acestea nu trebuie confundate cu principiile funcţionării serviciului public al justiţiei, întrucat abordarea acestor din urmă principii ar depăşi cadrul acestei lucrări.Acestea sunt: justiţia constituie monopol de stat, egalitatea în faţa justiţiei, instanţele judecătoreşti sunt permanente, sedentare, ierarhia instanţelor judecătoreşti şi dublul grad de jurisdicţie, colegialitatea, instanţele judecatoreşti sunt unitare, accesul liber la justiţie, gratuitatea justiţiei;

1.Principiul legalitatii

Definind principiul legalităţii putem spune ca desfasurarea intregii activităţi procesuale, toate actele participanţilor la procesul civil, deliberarea şi hotărarea pronunţată, trebuie să aibă loc şi să se realizeze numai în conformitate cu prevederile legii. Acest principiu este un principiu cadru, înăuntrul căruia trebuie să se regăsească toate celelalte principii .

Semnificaţia principiului legalităţii în cadrul procedurii judiciare se poate desprinde din chiar dispoziţiile constituţionale, cu deosebire din art.123 care consacră principiul independenţei judecătorilor şi al supunerii lor numai faţă de lege. Partea finală a textului constituţional menţionat vizează atat legile substanţiale, cat şi cele procedurale . Prin urmare, în activitatea de soluţionare a cauzelor civile judecătorii trebuie să urmarească respectarea tuturor dispoziţiilor legale, incepand de la cele de drept substanţial care au incidenţa asupra raportului juridic litigios, continuand cu cele referitoare la organizarea, constituirea, compunerea şi atribuţiile instanţei, precum şi cu cele referitoare la formele de procedură .

Existenţa acestei aplicaţii specifice a principiului legalităţii presupune îndeplinirea urmatoarelor cerinţe :

a)crearea instanţelor prin lege şi in conformitate cu dispoziţiile ei. Această cerinţă işi gaseşte consacrarea în însăşi Constituţie, care, la art.125, prevede că Justiţia se realizează prin Curtea Supremă de Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite prin lege".

Preview document

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 1
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 2
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 3
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 4
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 5
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 6
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 7
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 8
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 9
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 10
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 11
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 12
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 13
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 14
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 15
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 16
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 17
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 18
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 19
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 20
Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Studiu de caz - deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului în cazul debitoarei SC Viveda Dan SRL

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ Noţiunea de insolvenţă implică o situaţie patrimonială dificilă sau de criză a unui...

Expertiza criminalistică a urmelor corpului uman

1. Consideraţii introductive Interacţiunea om-mediu înconjurător dă naştere la cele mai diferite urme, care la nevoie, pot fi utile la stabilirea...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Ascultarea învinuitului

Ascultarea învinuitului/inculpatului şi importanţa acesteia Ascultarea învinuitului/inculpatului este una din activităţile cele mai importante...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Principiile Dreptului - Aspecte Teoretico - Practice

Argumente privind actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Principiile dreptului reprezinta un domeniu de interes...

Ordonanța Președințială

I. INTRODUCERE 1.1. Preliminarii Am abordat această temă deoarece doresc să pun în lumină utilizarea ordonanţei preşedinţiale ca procedură...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?