Drept Procesual Civil

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 6853
Mărime: 41.36KB (arhivat)
Publicat de: Irina M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dabija Tatiana

Cuprins

 1. 1. Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil
 2. 2. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil
 3. 3. Raporturile juridice procesuale civile
 4. 4. Competenta generala a instantelor judecatoresti
 5. 5. Partile in procesul civil
 6. notiunea, drepturile si obligatiile;
 7. coparticiparea -procesuala;
 8. succesiunea in drepturile procedurale
 9. 6. Intervenientii in procesul civil
 10. notiunea, felurile;
 11. intervenientul principal;
 12. intervenientul accesoriu
 13. 7. Participarea procurorului in procesul civil
 14. 8. Participarea in process a autoritatilor publice, organizatiilor si persoanei fizice pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor altor persoane
 15. 9. Reprezentarea judiciara in procesul civil
 16. a)notiunea si functiile;
 17. b) felurile si temeiurile reprezentarii judiciare;
 18. c)imputernicirile reprezentantului in judecata).
 19. 10. Actele si termenele de procedura civila
 20. 11. Acțiunea civilă

Extras din curs

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil

Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor juridice aranjate într-un sistem strict stabilit, ce reglementează examinarea și soluționarea litigiilor civile în sens larg, în cadrul raportului de drept procesual civil, apărute între subiecții dreptului procesual civil.

Procesul civil este activitatea desfășurată de către instanță, părți, organe de executare și alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanțele judecătorești a justiției în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor și intereselor civile deduse judecății și executării silite a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii, conform procedurii prevăzute de lege.

Din punct de vedere etimologic, prin proces, se înțelege mers, evoluție, dezvoltare, desfășurare a unui eveniment sau fenomen.

Termenul „proces civil” se folosește în mai multe sensuri:

- ca procedură de examinare și soluționare a pricinii civile concrete;

- ca denumire a științei și a disciplinei de studiu;

- ca denumire succintă a ramurii de drept procesual civil.

Procesul civil reprezintă activitatea instanței de judecată, reglementată de normele drept procesual civil cu privire la examinarea și soluționarea pricinilor civile, executarea hotărîrilor judecătorești, precum și atacarea acestora pe căile ordinare și extraordinare.

Noțiunea „drept procesual civil” include pe cea de „procedură civilă”, deși frecvent cele două sintagme sunt utilizate în același sens, fiind confundate. Nu este însă o greșeală, în mod tradițional prin procedură civilă fiind înțelese numai regulile de desfășurare a procesului civil. S-ar putea afirma astfel că procedura civilă are două sensuri: unul restrâns, privind procedura civilă propriu-zisă, cuprinzând o parte importantă a dreptului procesual civil, reglementând modul de desfășurare a procesului civil, pe parcursul celor două faze - judecata și executarea silită, și un sens larg în care se includ atât conținutul procedurii propriu-zise, cât și regulile de organizare judecătorească, de competență și cele privind acțiunea civilă.

Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil

Principiul de drept procesual civil reprezintă o idee, regulă esențială care determină structura internă a procesului civil și pe temeiul căruia se stabilesc raporturile procesuale dintre părțile în litigiu, precum și cele dintre acestea și instanța de judecată. Principiile de drept procesual civil se manifestă prin ideile juridice de bază, care determină formele și metodele de reglementare juridică a raporturilor procesual civile în legătură cu examinarea și soluționarea litigiilor deduse judecății.

Principiul egalitatii. Legalitatea reprezinta un principiu general recunoscut in statele democratice si implica respectarea actelor normative de catre toate organele de stat, de toate persoanele juridice de drept public sau privat, de toti cetatenii.

Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui numai fata de lege. Principiul independentei judecatorului si al supunerii lui numai fata de lege presupune solutionarea litigiilor rara ingerinta in activitatea de judecata sau in deliberare a vreunui organ de stat sau a vreunei persoane precum si impartialitatea judecatoru1ui, pozitia sa neutra fata de partile din proces, echidistanta fata de acestea.

Principiul inamovibilitatii judecatorilor. Independenta si impartialitatea judecatorilor nu pot fi asigurate decat in acele state care, admit principiul inamovibilitatii, o cucerire relativ moderna a dreptului. Prin inamovibilitate se intelege stabilitatea in functie a judecatorilor, respectiv ca acestia, odata numiti, nu pot fi mutati inalta functie, avansati, transferati decat la cererea sau cu acordul lor.

Principiul adevarului. Aflarea adevarului este scopul de ultima instanta al activitatii judiciare, scop ce se coreleaza cu acela al restabilirii legalitatii. Este imposibil a rezolva legal un litigiu atata timp cat nu cunosti adevarul; pornind de la premise false se vor obtine concluzii false.

Principiul rolului activ al judecatorului. Legislatia procesual-civila a evoluat de la conceptia judecatorului-arbitru spre conceptia exercitarii de catre acesta a unui rol activ, ca o conditie de baza a solutionarii juste si principiale a litigiilor.

Principiul egalitatii partilor in fata justitiei. Acest principiu constituie o cucerire a revolutiilor burghezo-democratice fiind o regula esentiala pentru toate societatile moderne.

Principiul publicitatii. Publicitatea dezbaterilor, a sedintei de judecata, reprezinta unul din pilonii procedurii judiciare. Publicitatea sedintei de judecata si a dezbaterilor are menirea de a asigura in acelasi timp garantarea drepturilor procesuale ale partilor cat si realizarea unui scop educativ-preventiv al procesului.

Principiul oralitatii. Oralitatea domina numai faza dezbaterilor, fara sa excluda unele elemente ale procedurii scrise. Ea implica dreptul partilor de a sustine verbal pretentiile, de a da explicatii, de a pune concluzii cu privire la toate imprejurarile de fapt sau de drept ale litigiului, dar nu exclude dreptul de a, depune concluzii sau de a formula cereri in scris.

Principiul contradictorialitatii. Contradictorialitatea consta in posibilitatea oferita partilor de a di_cuta orice element de fapt sau de drept ce intereseaza o cauza si in obligatia instantei de a nu ordona nici o masura, de a nu pronunta o hotarare, decat dupa ce masura sau problema asupra careia urmeaza a hotari a fost pusa in discutia contradictorie a partilor.

Principiul dreptului la aparare.Dreptul la aparare semnifica mai mult decat se intelege in mod obisnuit. El are o semnificatie materiala si una formala. In acceptiunea formala, prin drept la aparare se desemneaza posibilitatea partilor de a fi asistate sau reprezentate de un avocat. In acceptiunea materiala, dreptul la aparare desemneaza ansamblul prerogativelor recunoscute de lege partilor in scopul sustinerii intereselor lor.

Principiul disponibilitatii. Prin disponibilitate se intelege posibilitatea conferita partilor de a sesiza instanta, de a dispune de obiectul litigiului si de mijloacele de aparare.

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11
Drept Procesual Civil - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Drept Procesual Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Căile extraordinare de atac în procesul penal - revizuirea

În cadrul procesului penal judecata constituie cea mai importantă activitate procesuală deoarece în cursul ei se soluţionează conflictul de drept...

Liberarea Condiționată

1. Cadru de reglementare În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd...

Procedura Prealabilă Ședinței de Judecată

1. Depunerea şi primirea cererii de chemare în judecată Activitatea judiciară este declanşată de către cei interesaţi pentru apărarea drepturilor...

Procedură civilă

N.B. Modificările aduse de legea 310/2018 vor fi marcate cu această culoare. Nu uita, dispozițiile abrogate rămân încă aplicabile proceselor...

Procedură Penală

Obiectivele cursului. Criteriile de evaluare a cunoştinţelor §1 Obiectivele cursului Suportul de curs se adresează studenţilor Universităţii...

Drept Procesul Civil

Orice persoana implicata intr-un diferend, pentru solutionarea acestuia poate sa apeleze in primul rand la modalitati nejurisdictionale de...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Ai nevoie de altceva?