Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 49955
Mărime: 173.88KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Marian Buda
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ CRAIOVA

Extras din licență

INTRODUCERE

Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată a noii reglementări care este o amplă reformă legislativă, este esenţială.

Lucrarea de faţă este concepută după studierea mai multor autori care sunt şi practicieni, cu experienţă în procedura civilă, dobândită în cadrul sau în faţa instanţelor de judecată.

Am optat pentru o abordare complexă îmbinând aspecte teoretice cu cele jurisprudenţiale. Dispoziţiile noului cod au fost analizate dintr-o perspectivă comparativă cu cele cuprinse în reglementarea anterioară, punând accent pe elementele de noutate legislativă, faţă de împrejurarea că cele două reglementări vor fi aplicate în paralel în practică, ca efect al opţiunii legiuitorului pentru principiul potrivit căruia dispoziţiile legii noi de procedură sunt aplicabile numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea în vigoare a acesteia, în detrimentul principiului aplicării imediate a legii noi de procedură civilă.

Lucrarea este structurată în trei capitole, respectiv: Părţile în procesul civil, Alte persoane care pot lua parte la judecată, Instanţa de judecată. Compunerea şi constituirea instanţei.

În primul capitol am vorbit despre delimitarea dintre părţi şi participanţi, despre folosinţa drepturilor procedurale, precum şi despre instituţia reprezentării, asistării şi autorizarea părţilor în procesul civil.

Delimitarea părţilor de ceilalţi participanţi la procesul civil prezintă deosebită rele¬vanţă în plan procesual. Spre exemplu, în ipoteza în care un martor nu a fost legal citat pentru un termen de judecată, instanţa va putea pune în discuţie şi soluţiona excepţii procesuale şi alte cereri prealabile la acel termen de judecată, întrucât dispoziţiile art. 153 alin. (1) NCPC, potrivit cărora instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost legal citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, vizează exclusiv părţile, iar nu şi pe alţi participanţi la proces.

Am înţeles de asemenea să vorbesc şi despre coparticiparea procesuală şi efectele acesteia .

În capitolul doi am prezentat ,,Alte persoane care pot lua parte la judecată,, respectiv intervenientul principal, intervenientul accesoriu, chemarea în judecată a altei persoane, chemarea în garanţie, arătarea titularului dreptului, introducerea forţată, din oficiu, a altor persoane, tratând pe larg condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru formularea cererii, termenul de depunere, admiterea în principiu, procedura de judecată, modul de soluţionare a cererilor.

Am pus accentul pe Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane, instituţie procesuală cu caracter de noutate legislativă, care constituie o derogare de la principiul disponibilităţii păr¬ţilor în procesul civil, fiind incidenţă numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Astfel, instanţa are dreptul de a introduce în proces din oficiu terţe persoane în urmă-toarele două ipoteze:

În procedura contencioasă, numai în cazurile expres prevăzute de lege. Astfel, spre

exemplu, art. 39 alin. (2) teza I NCPC conferă în mod expres dreptul instanţei de a intro-

duce din oficiu în proces pe succesorul cu titlu particular al părţii iniţiale, în situaţia în

care în cursul procesului dreptul litigios este transmis prin acte între vii sau pentru cauză

de moarte cu titlu particular. De asemenea, potrivit art. 93 NCPC, în cazurile prevăzute la

art. 92 alin. (1) NCPC (atunci când procurorul poate porni procesul civil), titularul drep-

tului va fi introdus în proces;

În procedura necontencioasă, în toate cazurile.

În capitolul trei, am vorbit despre instanţa de judecată, compunerea şi constituirea acesteia precum şi despre incidentele procedurale privind compunerea şi constituirea instanţei.

Am prezentat cazurile de incompatibilitate, vorbind totodată şi despre instituţia abţinerii şi recuzării.

În ceea ce priveşte noţiunile de compunere şi de constituie a instanţei, ambele desemnează alcătuirea instanţei, distincţia dintre acestea privind faptul că prin compu¬nerea instanţei se înţelege formarea instanţei din personal având funcţia de judecător, în timp ce prin constituirea instanţei se înţelege formarea instanţei din personal având nu numai funcţia de judecător, dar şi pe aceea de grefier, magistrat-asistent, asistent judi¬ciar şi procuror, după caz.

Deşi noţiunile de compunere şi de constituire nu sunt prevăzute ca atare în legislaţie, noul cod face referiri la unele instituţii sau acte care îi privesc nu numai pe judecători, dar şi pe ceilalţi participanţi.

Preview document

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 1
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 2
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 3
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 4
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 5
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 6
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 7
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 8
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 9
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 10
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 11
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 12
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 13
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 14
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 15
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 16
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 17
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 18
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 19
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 20
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 21
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 22
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 23
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 24
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 25
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 26
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 27
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 28
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 29
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 30
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 31
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 32
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 33
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 34
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 35
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 36
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 37
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 38
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 39
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 40
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 41
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 42
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 43
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 44
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 45
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 46
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 47
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 48
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 49
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 50
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 51
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 52
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 53
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 54
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 55
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 56
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 57
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 58
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 59
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 60
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 61
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 62
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 63
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 64
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 65
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 66
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 67
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 68
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 69
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 70
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 71
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 72
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 73
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 74
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 75
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 76
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 77
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 78
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 79
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 80
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 81
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 82
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 83
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 84
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 85
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 86
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 87
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 88
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 89
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 90
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 91
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 92
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 93
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 94
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 95
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 96
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 97
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 98
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 99
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 100
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 101
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 102
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 103
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 104
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 105
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 106
Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Partile si Terti din Procesul Civil. Instanta de Judecata. Compunerea si Constituirea Instantei.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Rolul apărătorului în procesul penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Problema drepturilor omului este mereu actuală şi este firesc să fie aşa, de vreme ce în permanenta căutare a...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Participarea terților în procesul civil

Daca, de regula, hotararea judecatoreasca produce efecte relative, adica numai intre partile litigante, cele care s-au judecat si nu produce efecte...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Formele participării terțelor persoane în procesul civil

Participarea tertilor in procesul civil De regula, hotararea judecatoreasca produce efecte relative, cele care s-au judecat si nu produce efecte...

Te-ar putea interesa și

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Procedură civilă

ACTIUNEA CIVILA CLASIFICAREA actiunilor civile: I. Dupa scopul material urmarit de reclamant: Actiune in realizarea dreptului óactiuni in...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Acțiunea în Procesul Civil

Noţiunea şi natura juridică În procesul civil acţiunea reprezintă mijlocul practic pus de lege la dispoziţia titularului unui drept subiectiv...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Procedură civilă NCPC

CURS I EXAMEN: 1 subiect de teorie: tratarea exhaustiva a problematicii respective; poate fi o comparatie. 10 intrebari GRILA cu 1,2,3,4 sau...

Procedură civilă

Specificul activitatii judecatoresti este faptul ca aceasta e infaptuita de organe anume abilitate de lege(instante judecatoresti) si alte organe...

Ai nevoie de altceva?