Terții în dreptul civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 16651
Mărime: 70.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I. Aspecte introductive pag 4
 2. Capitolul II. Terţii în procesul civil pag 6
 3. 2.1. Precizări introductive privind participarea terţilor la judecată pag 6
 4. 2.2. Intervenţia voluntară pag 9
 5. 2.2.1. Noţiune. Felurile intervenţiei voluntare pag 9
 6. 2.2.2. Intervenţia voluntară principală pag 13
 7. 2.2.3. Intervenţia voluntară accesorie pag 18
 8. 2.3. Intervenţia forţată pag 21
 9. 2.3.1. Noţiune şi trăsături pag 21
 10. 2.3.2. Chemarea în judecată a altor persoane pag 24
 11. 2.3.3. Chemarea în garanţie pag 28
 12. 2.3.4. Arătarea titularului dreptului pag 33
 13. Capitolul III. Participanţii în procesul civil pag 35
 14. 3.1. Instanţă de judecată pag 35
 15. 3.1.1. Rolul judecătorului în procesul civil pag 36
 16. 3.1.2. Compunerea şi constituirea instanţei pag 39
 17. 3.2. Părţile participante în procesul civil pag 42
 18. 3.2.1. Condiţii pentru a fi parte la proces pag 42
 19. 3.2.2. Drepturile şi îndatoririle parţilor pag 43
 20. 3.2.3. Coparticiparea procesuala pag 46
 21. 3.3. Participarea procurorului la procesul civil pag 48
 22. 3.3.1.Poziţia procesuală a procurorului la procesul civil pag 48
 23. 3.3.2. Formele participării procurorului la procesul civil pag 50
 24. Capitolul IV. Reprezentarea persoanelor fizice în procesul civil pag 53
 25. 4.1. Trăsăturile reprezentării în procesul civil pag 53
 26. 4.2. Reprezentarea prin mandatar neavocat pag 54
 27. 4.3. Reprezentarea prin avocat pag 56
 28. Capitolul V. Concluzii pag 58
 29. Bibliografie

Extras din licență

Capitolul I. Aspecte introductive

“Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de judecată, procurorul, însă accentul se va pune pe acele persoane ce au calitatea de terţi în procesul civil.

Lucrarea a fost structurată pe patru capitole, după capitolul de introducere astfel:

- în capitolul II, care este şi capitolul central al lucrarii, accentul se va pune pe terţii din procesul civil, îndeosebi pe formele prin care aceştia pot participa la judecată şi anume prin intervenţie voluntară si intervenţie forţată

- în capitolul III va fi prezentata, pe scurt, participarea procurorului la judecata cu formele sub care acesta poate participa la procesul civil

- în capitolul IV accentul se va pune pe reprezentarea partilor in procesul civil, atât prin intermediul mandatarului avocat cât şi prin intermediul mandatarului neavocat

În realizarea lucrării s-a ţinut cont şi de prevederile Noului Cod de procedură civilă care aduce o serie de schimbări, prin care, noua reglementare pune, în mare parte, accent pe eficientizarea procedurilor, previzibilitatea desfăşurării procesului, precum şi pe responsabilizarea participanţilor la judecarea cauzelor prin reglementarea, cel puţin la nivel teoretic, a unei proceduri comune clară, structurată şi previzibilă, noi proceduri speciale rapide ce pot soluţiona eficient anumite tipuri de cauze, precum şi un sistem al căilor de atac mai eficient.

De asemenea parcursul noii proceduri de drept comun în primă instanţă este mult mai previzibil pentru părti, reglementându-se în mod expres anumite etape procesuale şi durata acestora şi introducându-se mijloace noi ce sporesc celeritatea procesului. În plus, părtile trebuie să fie mult mai diligente în exercitarea şi apărarea drepturilor lor procesuale în caz contrar riscând sancţiuni severe.

Avantajele noului cod de procedură civilă :

- Noi proceduri speciale mai eficiente (exemple: evacuare, uzucapiune, cereri de valoare redusă);

- Schimbarea sistemului căilor de atac (singura cale ordinară de atac este apelul);

- Reglementarea mijloacelor moderne de comunicare a actelor de procedură;

- Etapizarea clară a fazelor procesuale;

- Obligarea instanţei la estimarea fazei cercetării procesului;

- Reglementarea expresă a posibilităţii folosirii înregistărilor audio şi video în instanţă;

- Procedura de dezlegare prealabilă a unor probleme de drept;

- Posibilitatea obţinerii unei singure încuviinţări silite pentru întreg teritoriul ţării;

- Sporirea competenţei teritoriale ale executorului judecatoresc;

- Modificarea regimului returnarii cauţiunii;

Introducerea în cauză a unei persoane care nu a fost solicitată nici de către reclamant nici de către pârât, conduce în mod inevitabil la nesocotirea principiului disponibilităţii. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedura civilă, o atare posibilitate îi va fi recunoscută judecătorului, această prerogativă manifestandu-se distinct în funcţie de caracterul contencios sau necontencios al procedurii. În cazul procedurii necontencioase (dar şi în cazurile expres prevăzute de lege), introducerea terţilor în proces se va face de către judecător, chiar peste împotrivirea părţilor. Dimpotrivă, în cadrul procedurii contencioase, dacă părţile se opun, instanţa îşi va respinge propria cerere de introducere a terţului în proces

O altă noutate privitoare la terţi se referă la faptul că prin noua reglementare procesuală se instituie dispoziţii corespunzătoare celor din materia intervenţiei astfel, vor exista două faze în cererea de chemare în garanţie şi în arătarea titularului dreptului – admiterea în principiu şi judecarea cererii; aceasta este o soluţie benefică pentru o mai bună administrare a justiţiei şi pentru rezolvarea cererilor inadmisibile cu mai mare celeritate.

Capitolul II. Terţii în procesul civil

2.1. Precizări introductive privind participarea terţilor la judecată

Procesul civil este o activitate desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţă a justiţiei în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor deduse judecăţii şi executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevăzute de lege

Judecata contencioasă spre deosebire de cea necontencioasa sau graţioasa – are, în mod necesar cel puţin două părţi: “o parte reclamantă” şi “o parte pârâtă”, acestea sunt subiecte principale în judecată, faţă de terţi, faţă de toţi ceilalţi, străini de judecată, hotărârea instanţei fiind un res inter alios acta

După o schemă minimă şi originara “părţi” în raportul procesual civil sunt subiectele raportului substanţial: creditorul – în sens generic – este “partea reclamantă”, debitorul – în acelaşi sens – este “partea parată”, terţii se afla în afara raportului procesual şi sunt străini de acesta

Preview document

Terții în dreptul civil - Pagina 1
Terții în dreptul civil - Pagina 2
Terții în dreptul civil - Pagina 3
Terții în dreptul civil - Pagina 4
Terții în dreptul civil - Pagina 5
Terții în dreptul civil - Pagina 6
Terții în dreptul civil - Pagina 7
Terții în dreptul civil - Pagina 8
Terții în dreptul civil - Pagina 9
Terții în dreptul civil - Pagina 10
Terții în dreptul civil - Pagina 11
Terții în dreptul civil - Pagina 12
Terții în dreptul civil - Pagina 13
Terții în dreptul civil - Pagina 14
Terții în dreptul civil - Pagina 15
Terții în dreptul civil - Pagina 16
Terții în dreptul civil - Pagina 17
Terții în dreptul civil - Pagina 18
Terții în dreptul civil - Pagina 19
Terții în dreptul civil - Pagina 20
Terții în dreptul civil - Pagina 21
Terții în dreptul civil - Pagina 22
Terții în dreptul civil - Pagina 23
Terții în dreptul civil - Pagina 24
Terții în dreptul civil - Pagina 25
Terții în dreptul civil - Pagina 26
Terții în dreptul civil - Pagina 27
Terții în dreptul civil - Pagina 28
Terții în dreptul civil - Pagina 29
Terții în dreptul civil - Pagina 30
Terții în dreptul civil - Pagina 31
Terții în dreptul civil - Pagina 32
Terții în dreptul civil - Pagina 33
Terții în dreptul civil - Pagina 34
Terții în dreptul civil - Pagina 35
Terții în dreptul civil - Pagina 36
Terții în dreptul civil - Pagina 37
Terții în dreptul civil - Pagina 38
Terții în dreptul civil - Pagina 39
Terții în dreptul civil - Pagina 40
Terții în dreptul civil - Pagina 41
Terții în dreptul civil - Pagina 42
Terții în dreptul civil - Pagina 43
Terții în dreptul civil - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Tertii in Dreptul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Participarea Terților la Procesul Civil

În forma sa cea mai simplă, procesul civil are loc între reclamant şi pârât (cele două părţi în procesul civil), hotărârea judecătorească ce se...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Intervenții în procesul civil

Noţiunea intervenienţilor. Felurile intervenienţilor. Condiţiile generale de admisibilitate a participării în procesul civil. Conceptul de „terţe...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Părțile în procesul civil și apelul civil

I. Consideraţii generale Soluţionarea litigiilor civile implică participarea la activitatea judiciara a unor autorităţi statale şi a unor persoane...

Procedură civilă

Specificul activitatii judecatoresti este faptul ca aceasta e infaptuita de organe anume abilitate de lege(instante judecatoresti) si alte organe...

Procedură Civilă

1. Concept 2. Condiţiile acţiunii civile 3. Clasificarea acţiunilor civile 4. Asigurarea acţiunii civile. Măsurile asiguratorii 1. Concept...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Terțele Persoane în Procesul Civil

1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil. Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate, existenţa unor...

Executarea Voluntară în Natură a Obligațiilor - Plata

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE I.1. Principiul executării în natură a obligaţiilor Materia executării obligaţiilor este guvernată de...

Transmiterea Drepturilor de Creanță

1.1. Scurt istoric al instituţiei Studiul obligaţiilor civile prezintă o importanţa considerabilă, atât din punct de vedere teoretic, cât si din...

Ai nevoie de altceva?