Documente publicate de Cirstea V.

Cirstea V.

Cirstea V.

13 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată a noii reglementări care este o amplă reformă legislativă, este esenţială. Lucrarea de faţă este concepută după studierea mai multor autori care sunt şi practicieni, cu... citește mai departe

107 pagini 11 puncte Extras Preview

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE ALTE OPERAŢIUNI JURIDICE I.1.1. Scurt istoric al contractului de donaţie Potrivit concepţiei romane care a fost însuşită de legislaţiile de origine latină, contractul... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contestația în Anulare

Capitolul I. Acţiunea civilă 1.1 Noţiuni despre acţiunea civilă Persoanele au posibilitatea recunoscută de legea civilă , de a putea, in limitele dreptului şi moralei să aibă o anumită conduită, şi să pretindă o conduită de la alte persoane şi să ceară concursul forţei coercitive a statului in caz de nevoie ,... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodată a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect... citește mai departe

83 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Cadrul legal existent În termeni generali, cooperarea judiciară internaţională în materie penală cuprinde mai multe aspecte, respectiv: asistenţa... citește mai departe

103 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Drept Comunitar

Piaţa internă Potrivit tratatului CE piaţa internă este caracterizată ca fiind un spaţiu în care au fost eliminate între statele membre obstacolele în calea - liberei circulaţii a bunurilor – reprezintă interzicerea între statele membre a tuturor taxelor vamale, a restricţiilor cantitative la import şi a măsurilor... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro tratate internaţionale; ii. acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Ro; iii. aprobă înfiinţarea, desfiinţarea, şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Drept Financiar Anul 2 Semestrul 2

Drept financiar sem 2 Capitolul 12 Venituri publice 1.Sistemul veniturilor publice 2.Teoria generală a impozitelor şi taxelor 3.Probleme legate de sistemul de impozite în Comunitatea Europeană 1.Sistemul veniturilor publice S1 Veniturile publice sau bugetare reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Drept administrativ și știința administrației

ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CAP I ACTIVITATEA EXECUTIVĂ 1. Activitatea executivă – formă fundamentală de activitate a statului. Prin formă fundamentală de activitate a statului se înţelege o anumită grupă de activităţi, din ansamblul activităţilor desfăşurate de stat în cadrul căreia aceste activităţi sunt... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Drept Internațional

A.Termenul şi definiţia dreptului internaţional public Dreptul internaţional public, în etapa actuală de dezvoltare a omenirii, a devenit un drept general care se aplică tuturor statelor, fără vreo discriminare. El este un drept al păcii şi al cooperării internaţionale. 1.Termenul de drept internaţional. La... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Drept Administrativ și Știința Administratiei

Administrativ Cap I Administraţia publică: noţiune, sesuri, drept administrativ şi ştiinţa administratiei. I Noţiunea de administratţie publică. Statul – forma organizată şi exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu, exercitată asupra întregii colectivităţi umane aflate în acel loc. Este un... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Drept Constituțional

CONSTITUŢIONAL Cap I 1. Noţiunea de drept constituţional 2. Trăsăturile dreptului constituţional 3. Izvoarele dreptului constituţional 4. Locul dreptului constituţional în sistemul dreptului 5. Scurtă privire istorică asupra dreptului constituţional Dreptul constituţional este ansamblul normelor juridice care... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Drept român

Cap I. Privire istorică asupra statului roman 1. Etapele de dezvoltare ale statului roman Italia era un mozaic de comunităţi patriarhale. În sud: osci, morgeţi, itali; în centru: latini, umbri, sabini, volsci, samiţi; în nord: celţi, etrusci, veneţi, liguri etc. Dintre toate aceste somunităţi etruscii sunt cei... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview