Drept Internațional

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13105
Mărime: 42.18KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Trif UAB

Extras din curs

A.Termenul şi definiţia dreptului internaţional public

Dreptul internaţional public, în etapa actuală de dezvoltare a omenirii, a devenit un drept general care se aplică tuturor statelor, fără vreo discriminare. El este un drept al păcii şi al cooperării internaţionale.

1.Termenul de drept internaţional.

La început a fost folosit termenul de jus gentium(dreptul ginţilor) , preluat din dreptul roman, cuprindea norme referitoare la relaţiile dintre cetăţenii romani şi străini şi într- o mică măsură ale relaţiilor dintre state. În secolul XVII se trece la denumirea de jus intergentes (dreptul între popoare), iar Hugo Gratius foloseşte termenii de jus intercivitate ( dreptul între cetăţi) sau jus belii ac pacis( dreptul războiului şi al păcii).

Din secolul XVIII dreptul internaţional este divizat in două ramuri:

- dreptul internaţional public

Dreptul internaţional are un caracter complex fiind format din principii şi norme unanim admise de către state, ceea ce poartă denumirea de drept general, precum şi norme cu caracter particular, aplicabile unui număr restrâns de state din comunitatea internaţională.

Deşi dreptul internaţional public este un drept al păcii, el cuprinde norme şi instituţii referitoare şi la reglementarea războiului.

Natura juridică a dreptului internaţional public nu presupune existenţa unui organ superior, suprastatal pentru elaborarea normelor sale şi garantarea lor.

Normele dreptului internaţional public sunt obligatorii pentru statele care le- au adoptat prin acordul de voinţă sau cele care au aderat ulterior la ele.

În literatura de specialitate se susţine contrariul respectiv că aceste norme nu sunt obligatorii şi eficace, fiind deseori încălcate în practica internaţională.

La fel de neîntemeiată este şi obiecţia cu privire la lipsa de constrângere şi sancţiuni în cadrul dreptului internaţional public. O formă organizată de exercitare a constrângerii colective o realizează Consiliul de Securitate al O.N.U. care în conformitate cu Carta O.N.U. poate aplica sancţiuni împotriva statelor care pun în pericol sau violează pacea, securitatea internaţională şi încalcă legalitatea internaţională.

3. Raportul dintre dreptul internaţional, politica externă a statelor şi morala internaţională.

Între dreptul internaţional public şi politica externă a statelor există un raport de influenţare reciprocă. Dreptul internaţional este unul dintre instrumentele de realizare a politicii externe a statelor.

Dreptul internaţional public influenţează politica externă a statelor care trebuie să- l respecte şi astfel asigură legalitatea internaţională. Obligaţia statelor de a respecta şi aplica dreptul internaţional rezultă din unul dintre principiile sale fundamentale: pacta sunt servanda.

Dreptul internaţional determină cadrul juridic şi criteriul legalităţii politicii externe a statului.

Deşi dreptul internaţional public se deosebeşte de morală cele două categorii se influenţează reciproc.

Respectarea de către state a regulilor moralei internaţionale- deşi nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic- contribuie la consolidarea dreptului în relaţiile internaţionale şi la transformarea unor reguli ale moralei internaţionale în norme de drept internaţional public.

B. Dreptul internaţional şi dreptul intern al statelor

Caracteristici ale dreptului internaţional public

Dreptul internaţional public se deosebeşte de dreptul intern al statelor astfel:

- în timp ce dreptul intern este creaţia unui singur stat şi are un caracter subordonator faţă de persoanele fizice şi juridice din acel stat;

- dreptul internaţional public este produsul colaborării mai multor state şi are un caracter coordonator al relaţiilor dintre subiectele sale.

Raportul juridic internaţional şi obiectul său.

Raportul juridic internaţional este raportul dintre două sau mai multe subiecte de drept internaţional care dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce pentru ele şi este reglementat de normele acestui drept.

Obiectul raportului juridic este dat de apariţia anumitor bunuri patrimoniale si nepatrimoniale, precum şi interesele statelor inseparabil legate de aceste bunuri. Caracteristica esenţială a acestor bunuri este că ele nu pot fi obţinute decât prin acţiunea comună a mai multor state.

Raporturile juridice internaţionale sunt create, modificate, sau stinse prin tratate internaţionale încheiate de către subiectele de drept internaţional public.

Raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor

Între cele două se stabilesc raporturi de condiţionare şi influenţare reciprocă.

Prin acceptarea de către stat a, pe baza liberului acord de voinţă, a normelor de drept internaţional acestea devin obligatorii şi urmează să se aplice pe întreg teritoriul său. Astfel normele acestui drept dobândesc valoare juridică egală cu cea a normelor de drept internaţional. Există însă tratate care pot aduce modificări in legea internă sau să prevadă obligaţia statelor de a adopta anumite reglementări interne.

Preview document

Drept Internațional - Pagina 1
Drept Internațional - Pagina 2
Drept Internațional - Pagina 3
Drept Internațional - Pagina 4
Drept Internațional - Pagina 5
Drept Internațional - Pagina 6
Drept Internațional - Pagina 7
Drept Internațional - Pagina 8
Drept Internațional - Pagina 9
Drept Internațional - Pagina 10
Drept Internațional - Pagina 11
Drept Internațional - Pagina 12
Drept Internațional - Pagina 13
Drept Internațional - Pagina 14
Drept Internațional - Pagina 15
Drept Internațional - Pagina 16
Drept Internațional - Pagina 17
Drept Internațional - Pagina 18
Drept Internațional - Pagina 19
Drept Internațional - Pagina 20
Drept Internațional - Pagina 21
Drept Internațional - Pagina 22
Drept Internațional - Pagina 23
Drept Internațional - Pagina 24
Drept Internațional - Pagina 25
Drept Internațional - Pagina 26
Drept Internațional - Pagina 27
Drept Internațional - Pagina 28
Drept Internațional - Pagina 29
Drept Internațional - Pagina 30
Drept Internațional - Pagina 31
Drept Internațional - Pagina 32
Drept Internațional - Pagina 33
Drept Internațional - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Drept International.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul Afacerilor

Dreptul afacerilor Dreptul afacerilor =un ansamblu de reglementari legale care vizeaza o problematica vasta si se refera la activitatile...

Drept Constituțional

PARTEA I TEORIA GENERALĂ A INSTITUŢIILOR POLITICE Tema 1: NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPT Definiţie: Dreptul – ansamblul normelor juridice...

Dreptul Mediului

1. Toate normele de dreptul mediului au caracter imperativ 2. Unele dintre normele de dreptul mediului sunt norme tehnice care prin includerea lor...

Dreptul Mediului - Cursuri

Curs 1 Notiuni introductive OUG 195/2005 pr protectia M aprobata cu modificari prin L 265/2006 cu modificarile ulterioare. Def.:...

Protecția internațională a drepturilor omului

CURSUL 1. NOTIUNEA SI TRASATURILE DIDO Dreptul international al drepturilor omului (DIDO) este o institutie a dreptului international public,...

Dreptul Comerțului Internațional

I) Definiţia comerţului internaţional Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare comerţul internaţional, adică ansamblul...

Drept Internațional Privat

Drept Internaţional Privat – C1 8.02.2007 Particularitatea DIP o constituie raporturile juridice care au în conţinutul lor un element de...

Definiția și Trăsăturile Administrației Publice prin Prisma Constituției din 1991 Revizuite și Republicate

&1. Şcoala franceză face distincţia între două sensuri ale conceptului de “administraţie”: sensul funcţional şi sensul derivat, organic ....

Te-ar putea interesa și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Efectele drepturilor dobândite potrivit legii străine

INTRODUCERE Recunoaşterea internaţională a drepturilor în dreptul internaţional privat înseamnă respectarea şi ocrotirea ulterioară a drepturilor...

Recunoașterea internațională a statelor și guvernelor

I.Recunoasterea internationala a statelor 1.Consideratii generale Recunoasterea este una din notiunile de drept international cel mai greu de...

Ai nevoie de altceva?