Dreptul Comerțului Internațional

Curs
8/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 25337
Mărime: 146.37KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Oros
Puncte necesare: 0
Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti

Extras din curs

I) Definiţia comerţului internaţional

Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare comerţul internaţional, adică ansamblul raporturilor juridice de drept privat, care apar în cadrul comerţului internaţional.

Comerţul internaţional are două accepţiuni:

a) restrânsă (stricto sensu) – sensul clasic, etimologic;

b) largă (lato sensu) – o parte mai modernă a relaţiilor internaţionale.

a) Comerţul internaţional este totalitatea operaţiunilor de import şi export de mărfuri, lucrări şi servicii care se desfăşoară între persoane fizice şi juridice, care îşi au domiciliul, respectiv sediile, în state diferite sau care primesc o marfă ce se află în tranzit internaţional.

Comerţul internaţional nu priveşte numai operaţiunile de import/export cu mărfuri, ci şi cu lucrări, servicii.

Comerţul internaţional e privit în sensul dreptului privat, fiind o ramură a sa. Studiem raporturi juridice ce apar între persoane fizice şi juridice de drept privat. Statul acţionează pe picior de egalitate juridică.

Dreptul comerţului internaţional diferă de dreptul internaţional public. Ceea ce particularizează disciplina sunt elementele de comercialitate şi internaţionalitate.

Comercialitatea nu e specifică, fiind întâlnită şi în dreptul comercial. Ceea ce particularizează disciplina e elementul de extraneitate, fiind ceea ce oferă disciplinei caracter distinct. Apare în orice raport juridic.

Noţiunea de internaţionalitate din dreptul internaţional nu e identică noţiunii de internaţionalitate din dreptul comerţului internaţional. În dreptul internaţional privat orice element de extraneitate face ca acel raport să devină de drept internaţional privat; în dreptul comerţului internaţional elementul de extraneitate e calificat. Nu orice element de extraneitate din raportul comercial face ca acel raport să devină de drept internaţional comercial.

Criteriul internaţional în dreptul comerţului internaţional:

- Subiectele raportului juridic de dreptul comerţului internaţional să-şi aibă sediile/domiciliile în state diferite → criteriu de natură subiectivă şi e prevăzut în toate convenţiile internaţionale care ne privesc, ex: Convenţia Naţiunilor Unite privind contractul de vânzare internaţională de mărfuri, Convenţia de la Viena, 1980.

- Marfa, lucrarea sau serviciul în drumul ei, de la o parte la cealaltă, trebuie să parcurgă cel puţin o frontieră (să fie în tranzit internaţional); criteriile pot fi alternative, oricare din ele e suficient pentru a oferi caracter internaţional raportului juridic.

b) Cooperarea economică internaţională e un ansamblu de relaţii de conlucrare, colaborare între subiectele de drept aparţinând unor state diferite, care pun în comun o valoare economică în vederea desfăşurării unei activităţi lucrative (producere de profit) care se va împărţi între participanţii la cooperare, ex: Acordurile de cooperare economică internaţională la care România e parte (peste 50).

II) Caracteristicile politicii României în domeniul comerţului internaţional

Principiile care guvernează începând din 1990 comerţul internaţional al României:

Principiul libertăţii comerciale internaţionale, care este antagonic principiului care a guvernat relaţiile comerciale ale României în perioada 1946-1989, şi anume principiul monopolului de stat asupra comerţului exterior – operaţiunile de comerţ internaţional nu se puteau face decât prin întreprinderi specializate de stat. Principiul monopolului de stat a fost printre primele desfiinţate după revoluţie, prin adoptarea unui pachet de legi care au pus bazele noului principiu, exemplu: decretul-lege 54/1990 privind desfăşurarea activităţii economice pe baza liberei iniţiative; decretul-lege 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiţiilor de capital străin în România; aceste două decrete au fost abrogate prin Legea 35/1991 şi Legea 31/1991.

Principiul libertăţii comerţului internaţional e o specie a principiului mai general al libertăţii comerţului, care e un principiu constituţional. Constituţia prevede că statul trebuie să asigure libertatea comerţului.

Tratatul de aderare al României la U.E., ratificat prin Legea 57/2005 prevede în Anexa 7 cele trei mari libertăţi: libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalului.

Conţinutul principiului libertăţii comerţului implică două elemente:

a) Libertatea comerţului poate fi privită de la subiectele străine de drept către piaţa românească – capacitatea recunoscută de lege persoanelor fizice şi juridice străine de a participa în mod liber la activitatea comercială pe piaţa românească. Se ridică problema regimului juridic al investiţiilor străine în România.

b) Posibilitatea recunoscută de lege persoanelor fizice şi juridice române de a fi subiecte ale dreptului comercial internaţional, de a participa din ţară în străinătate la asemenea raporturi juridice.

III) Regimul juridic al investiţiilor străine în România

Sediul materiei:

Primul act normativ a fost decretul-lege 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea

investiţiilor de capital străin în România, abrogat prin Legea 35/1991, lege abrogată prin O.U.G. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România. În decembrie 1997 a fost abrogată şi înlocuită cu O.U.G. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe.

Se manifestă o enormă fluctuaţie legislativă.

După 1997 s-au conturat două forme de investiţie străină:

a) Directă – are ca temei O.U.G. 92/1997, modificată semnificativ prin Legea 241/1998;

b) De portofoliu – O.G. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România realizate prin cumpărarea de titluri de stat şi Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Convenţii internaţionale: Acordurile bilaterale privind promovarea şi protejarea

reciprocă a investiţiilor (România e parte la peste 50), exemplu – Convenţia de constituire a agenţiei multilaterale de garantare a investiţiilor, încheiată la Seul, 1995, România e parte din 1992; are un rol important pentru că securizează investiţiile străine în România şi invers.

Noţiuni

Investiţie străină – două categorii: 1. directă şi 2. de portofoliu.

1. Investiţia directă – Ordonanţa 92/1997 defineşte investiţia directă prin enumerarea a trei forme:

a) participarea investitorilor străini la constituirea sau extinderea unei societăţi comerciale în România;

b) dobândirea de acţiuni/părţi sociale la o societate comercială romană;

c) înfiinţarea/extinderea în România a unei sucursale unei societăţi străine.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Comertului International
  • 1 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 10 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 11 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 2 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 3 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 4 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 5 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 6 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 7 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 8 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc
  • 9 - DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL.doc

Alții au mai descărcat și

România și Statutul Juridic al Dunării

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE REGULAMENTE,STATUT,CONFLICTE,NAVIGAŢIE REZUMAT România a sustinut punctul de vedere exprimat de...

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Dreptul comerțului internațional

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Cursuri la Drept

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE CONCURENTA CA FENOMEN ECONOMIC.PREMISE ALE CONCURENTEI/ISTORIC. Concurenţa, din punct de vedere economic, într-o anumită...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Noțiuni generale privind procesul penal

Capitolul I STATUL DE DREPT §. 1. Consideraţii despre statul de drept Aproape mecanic, când se discută despre conceptul de „stat de drept” te...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?