Dreptul Comerțului Internațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 43897
Mărime: 129.97KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Ene
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocan V.

Extras din curs

CAPITOLUL I

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul internaţional

Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una restrânsă, care cuprinde sensul tradiţional al acestei noţiuni şi una largă, care include şi formele moderne de desfăşurare a relaţiilor economice internaţionale.

a) Stricto sensu, comerţul internaţional cuprinde totalitatea operaţiunilor de export şi import de mărfuri şi servicii pe care le desfăşoară persoanele fizice/juridice aparţinând unui stat cu parteneri străini sau pe pieţe străine;

b) În epoca modernă comerţul internaţional a depăşit cu mult cadrul tradiţional al acestei noţiuni, el înglobând o multitudine şi o extremă varietate de operaţiuni care se referă numai indirect la marfă şi care sunt cuprinse în noţiunea de cooperare economică internaţională. Acest concept defineşte un ansamblu de relaţii de conlucrare între două sau mai multe persoane fizice sau juridice aparţinând unui stat, care au ca scop realizarea, prin eforturi conjugate, a unor operaţiuni conexe, eşalonate pe perioade de timp determinate, în producţie sau în sfera neproductivă, în scopul obţinerii unor avantaje reciproce. Prin includerea, alături de formele clasice, a operaţiunilor de cooperare economică internaţională, noţiunea de comerţ internaţional capătă un sens larg (lato sensu). Cooperarea economică internaţională se prezintă sub cele mai variate forme care, pe planul dreptului se concretizează, de regulă, la nivelul relaţiilor dintre persoanele fizice sau juridice din

diferite state, prin contractul de cooperare economică internaţională.

Dreptul comerţului internaţional poate fi definit ca fiind ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională.

Elementele caracteristice ale dreptului comerţului internaţional sunt:

a) Felul normelor juridice care formează conţinutul său:

normele dreptului comerţului internaţional se situează la limita ordinii juridice naţionale cu ordinea juridică internaţională;

normele dreptului comerţului internaţional reglementează atât relaţiile comerciale internaţionale, cât şi relaţiile de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţionale;

normele dreptului comerţului internaţional sunt atât norme de drept material, cât şi norme de drept procesual vizând arbitrajul din comerţul internaţional.

b) Natura subiectelor;

c) Poziţia de egalitate juridică în care acestea se află unele faţă de altele;

Obiectul său de reglementare format din raporturile juridice patrimoniale care întrunesc condiţiile de comercialitate şi internaţionalitate.

2. Poziţia României în cadrul dreptului comerţului internaţional

Participarea României la comerţul mondial, dezlegată astăzi de prejudecăţi politice sau de altă natură, nu este restricţionată în nici un fel din punct de vedere legal şi nici de facto, având astfel, practic, o vocaţie universală.

Principiile care guvernează participarea ţării la schimburile economice internaţionale se desprind cu pregnanţă din câteva documente internaţionale fundamentale - bi- sau multilaterale - pe care România le-a încheiat în ultimii ani.

a) Dintre acestea se impune a fi menţionată în primul rând, „Carta de la Paris pentru o nouă Europă” adoptată la 21 noiembrie 1990 şi semnată şi de România (11), alături de celelalte ţări europene, S.U.A. şi Canada, participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa. Această cartă, care atinge o paletă largă de aspecte politice, economice, sociale şi culturale ale Europei contemporane, deschide, aşa cum se arată în chiar preambulul ei, o nouă eră de democraţie, pace şi unitate, marcând sfârşitul perioadei de confruntare şi divizare a continentului, şi exprimă voinţa statelor semnatare de a întemeia relaţiile dintre ele pe principiile respectului şi cooperării. „Carta de la Paris”, reunind voinţa statelor care deţin ponderea covârşitoare în volumul şi structura schimburilor economice internaţionale, consacră, în capitolul său privind „Cooperarea economică”, şi principii care privesc în mod direct comerţul internaţional.

b) Principiile „Cartei de la Paris”, au fost reluate, în sinteză în Documentele Conferinţei la nivel înalt pentru securitate şi cooperare în Europa (Helsinki, 9-11 iulie 1992), respectiv în „Deciziile de la Helsinki”, cap. VII „Cooperarea economică”. Statele participante la această conferinţă - printre care şi România - şi-au propus ca obiectiv major, în domeniul cooperării economice, intensificarea cooperării între ele în vederea realizării unei dezvoltări economice durabile, precum şi continuarea cooperării în sprijinirea acelor state participante care sunt angajate în procesul de tranziţie spre economia de piaţă.

c) Documentul fundamental privind integrarea europeană a României îl constituie „Acordul european” instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993. Conform prevederilor acestui acord, unul din obiectivele esenţiale ale asocierii îl constituie „să promoveze dezvoltarea comerţului; precum şi relaţiile economice armonioase între părţi, sprijinind astfel dezvoltarea economică a României”, precum şi „să asigure o bază pentru cooperarea economică”. Elementele esenţiale ale asocierii, care trebuie să inspire

politicile externe şi interne ale părţilor constau în respectarea principiilor democratice şi a drepturilor omului stabilite în actul final de la Helsinki şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum şi a principiilor economiei de piaţă.

d) Obiectivele şi principiile de desfăşurare a relaţiilor economice internaţionale ale României sunt conţinute şi în „Acordul între statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb şi România”, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992.

Preview document

Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 1
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 2
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 3
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 4
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 5
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 6
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 7
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 8
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 9
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 10
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 11
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 12
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 13
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 14
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 15
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 16
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 17
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 18
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 19
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 20
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 21
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 22
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 23
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 24
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 25
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 26
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 27
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 28
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 29
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 30
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 31
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 32
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 33
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 34
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 35
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 36
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 37
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 38
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 39
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 40
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 41
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 42
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 43
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 44
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 45
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 46
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 47
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 48
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 49
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 50
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 51
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 52
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 53
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 54
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 55
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 56
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 57
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 58
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 59
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 60
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 61
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 62
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 63
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 64
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 65
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 66
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 67
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 68
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 69
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 70
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 71
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 72
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 73
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 74
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 75
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 76
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 77
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 78
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 79
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 80
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 81
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 82
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 83
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 84
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 85
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 86
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 87
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 88
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 89
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 90
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 91
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 92
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 93
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 94
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 95
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 96
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 97
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 98
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 99
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 100
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 101
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 102
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 103
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 104
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 105
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 106
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 107
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 108
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 109
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 110
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 111
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 112
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 113
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 114
Dreptul Comerțului Internațional - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Comertului International.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Dreptul comerțului internațional

Introducere Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi. Comerțul internațional include...

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Introducere în dreptul comerțului internațional

Notiune, obiect, specific: Notiunea dreptului comertului international: Dreptul comertului international este o materie pluridisciplinara sau...

Ai nevoie de altceva?