Cursuri la Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc, docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 26572
Mărime: 149.32KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Vasilescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.NOTIUNI GENERALE DESPRE CONCURENTA CA FENOMEN ECONOMIC.PREMISE ALE CONCURENTEI/ISTORIC.

Concurenţa, din punct de vedere economic, într-o anumită viziune doctrinară, reprezintă confruntarea deschisă, competiţia dintre agenţi economici vânzători - ofertanţi, în scopul atragerii de partea lor a clientelei (cumpărători - solicitanţi).

Într-un sistem economic concurenţial, întinderea şi nivelul concurenţei sunt dependente, în principal, de gradul de libertate în formarea preţurilor.

Premise.

-are caracter economic deoarece interpretează economic instituţiile şi categoriile juridice,

conferindu-le sensuri noi şi utilizează numeroase concepte economice;

- are o finalitate economică deoarece este un instrument esenţial pentru crearea şi funcţionarea

economiei de piaţă

- este un caracter pluridisciplinar, cuprinzând reglementări de drept material, proprii şi preluate

din alte ramuri de drept, şi de ordin procedural;

2.NOTIUNEA DR CONCURENTEI CIVILE.

dreptul concurenţei este acea ramură de drept constituită din ansamblul reglementărilor care asigură existenţa concurenţei, a competiţiei economice şiexercitarea loială a acesteia.

Doctrina este fundamentată pe ideea că această ramură de drept are ca obiect atât

reglementările menite să asigure şi să menţină concurenţa cât şi pe cele destinate să reprime concurenţa

neloială .

3.OBIECTUL DR CONCURENTIAL.

După cum este cunoscut, într-o economie de piaţă, competiţia dintre agenţii economici îmbracă forme şi intensităţi diferite. Astfel, se poate vorbi de o competiţie stimulativă sau normală şi de opusul acesteia, de o competiţie patologică (ilicită).

Obiectul dreptului concurenţei îl constituie pe de o parte protecţia pieţei prin reprimarea practicilor monopoliste, restrictive de concurenţă iar pe de altă parte protecţia concurenţilor înşişi prin reprimarea manifestărilor de concurenţă neloială, neoneste.

4.RAPORTUL DR CONCURENTEI CU CELELALTE RAMURI DE DREPT-CU DR CIVIL SI DR CONSUMATORULUI

Dreptul concurenţei comerciale este o ramură de drept autonomă dar care nenumărate legături cu

alte ramuri de drept.

Literatura de specialitate este de părere că, deşi dreptul concurenţei comerciale împrumută concepte, tehnici şi soluţii din dreptul civil substanţial , aceste ramuri nu pot fi confundate, chiar dacă procedăm la compararea definiţiilor conceptelor comune pe care le utilizează

Raportul cu dreptul civil se evidenţiază mai ales în materia răspunderii delictuale , a nulităţii şi a prescripţiei extinctive.

Raportul dreptului concurenţei comerciale cu dreptul consumatorilor.

Ca şi dreptul concurenţei, dreptul consumatorilor este o ramură nouă de drept care s-a desprins din

dreptul comercial.

Interferenţa între cele două ramuri de drept rezultă din însăşi actele normativ de bază în materia

concurenţei- Legea 21/1996- care în art.1 prevede că:”prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor” şi Legea 11/1991 care în art.1 din legea 11/1991 arată ”comerciantii sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.”

5.RAPORTUL JURIDIC DE CONCURENTA/5RAPOARTE

SUBIECTELE RAP JURIDIC.

Raportul juridic de concurenţă este o relaţie socială – patrimonială sau nepatrimonială- ivită însfera activitaţii industriale si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si deefectuare a prestarilor de servicii

avem: un raport juridic de autoritate, de subordonare juridică- corespunzător normelor care reglementează relaţiile sociale născute în sfera protecţiei pieţei - si un alt raport juridic de egalitate juridică - în legătură cu normele care reglementează protecţia concurenţilor- concurenţa neloială.

Subiectele-Astfel, subiecte ale raporturilor juridice de concurenţă nu pot fi orice persoane fizice sau juridice, ci numai acelea care au o anumită abilitare profesională şi anume aceea de agent economic. în sfera agenţilor economici intră orice persoană juridică sau fizică care produce, importă, transportă, depozitează sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii.acestia pot fi grupati in 2 categorii:

-Subiectele individuale de drept sunt comercianţii persoane fizice (independente şi asociaţiile familiale), precum şi meseriaşii (liber profesioniştii care acţionează în domeniul economic)

-Subiectele colective de drept, având personalitate juridică sunt, în principal, societăţile comerciale organizate în oricare din formele reglementate de Legea nr. 31/1990 şi anume: societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, societatea în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată.

6.OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC

Potrivit doctrinei dreptului concurenţei, obiectul raportului juridic7 de concurenţă are în vedere comportamentul pe care comercianţii trebuie să-l aibă în raporturile lor de concurenţă, comportament care trebuie să fie compatibil cu libertatea comerţului, excluzând concurenţa neloială, pe piaţa internă şi pe cea internaţională, precum şi faptele anticoncurenţiale.

Regulile de conduită care trebuie să stea la baza luptei dintre agenţii economici concurenţi se fundamentează pe două principii:

- buna-credinţă în exercitarea actelor de comerţ;

- respectarea cerinţelor uzanţelor cinstite aplicabile în domeniul industrial şi în cel de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

Preview document

Cursuri la Drept - Pagina 1
Cursuri la Drept - Pagina 2
Cursuri la Drept - Pagina 3
Cursuri la Drept - Pagina 4
Cursuri la Drept - Pagina 5
Cursuri la Drept - Pagina 6
Cursuri la Drept - Pagina 7
Cursuri la Drept - Pagina 8
Cursuri la Drept - Pagina 9
Cursuri la Drept - Pagina 10
Cursuri la Drept - Pagina 11
Cursuri la Drept - Pagina 12
Cursuri la Drept - Pagina 13
Cursuri la Drept - Pagina 14
Cursuri la Drept - Pagina 15
Cursuri la Drept - Pagina 16
Cursuri la Drept - Pagina 17
Cursuri la Drept - Pagina 18
Cursuri la Drept - Pagina 19
Cursuri la Drept - Pagina 20
Cursuri la Drept - Pagina 21
Cursuri la Drept - Pagina 22
Cursuri la Drept - Pagina 23
Cursuri la Drept - Pagina 24
Cursuri la Drept - Pagina 25
Cursuri la Drept - Pagina 26
Cursuri la Drept - Pagina 27
Cursuri la Drept - Pagina 28
Cursuri la Drept - Pagina 29
Cursuri la Drept - Pagina 30
Cursuri la Drept - Pagina 31
Cursuri la Drept - Pagina 32
Cursuri la Drept - Pagina 33
Cursuri la Drept - Pagina 34
Cursuri la Drept - Pagina 35
Cursuri la Drept - Pagina 36
Cursuri la Drept - Pagina 37
Cursuri la Drept - Pagina 38
Cursuri la Drept - Pagina 39
Cursuri la Drept - Pagina 40
Cursuri la Drept - Pagina 41
Cursuri la Drept - Pagina 42
Cursuri la Drept - Pagina 43
Cursuri la Drept - Pagina 44
Cursuri la Drept - Pagina 45
Cursuri la Drept - Pagina 46
Cursuri la Drept - Pagina 47
Cursuri la Drept - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Cursuri la Drept
    • Drept financiar.docx
    • Dreptul Concurentei.doc
    • muncii.docx
    • TEMATICA DR.CONCURENTEI SI ARBITRAJ.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Noțiunea și caracterele arbitrajului

Introducere Relativa autonomizare a arbitrajului (conceput ca ansamblul normelor juridice care reglementează instituţia şi procedura...

Arbitrajul Comercial

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNAȚIONAL 1. Notiune, avantaje Ca orice altă activitate socială, si...

Dreptul comerțului internațional

Prezentele la seminar – minim 8 Seminarii Oprea Alina si Borosteanu Meda Examen: 12 grile cu 3 variante, cu punctaj partial – total 6 puncte...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Dreptul Comerțului Internațional

În conditiile revolutiei tehnico-stiintifice si a revolutiei informationale încheierea, reglementarea sau realizarea în aceeasi tara a tuturor...

Noțiuni generale privind procesul penal

Capitolul I STATUL DE DREPT §. 1. Consideraţii despre statul de drept Aproape mecanic, când se discută despre conceptul de „stat de drept” te...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului

1. Preliminarea În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației Republicii Moldova la standardele europene a devenit o necesitate...

Mircea Djuvara

Mircea T. Djuvara s-a nascut in Bucuresti la 18 ( 30 ) mai 1886, avand o origine – pe linia tatalui – aromana; din ascendenta n-au lipsit nici...

Oferta de a contracta

1. Introducere Din punct de vedere etimologic, noțiunea de comerț provine din denumirea latină commercium, o juxtapunere a cuvintelor cum și merx,...

Politici sociale și de ocupare a forței de muncă

Prestaţii sociale pentru familie si copii in România 1. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII Alocaţia de stat pentru copii este acordată în conformitate...

Cursuri Drept Administrativ

Administraţia publică, în sesns material, presupune acţiuni de dispoziţie sau de prestaţie pentru îndeplinirea cărora utilizează o seamă de...

Cursuri Dreptul Muncii

1. Notiunea Dreptului muncii Dreptul muncii, în acceptiunea sa de ramura de drept, reprezinta ansamblul normelor juridice prin care sunt...

Ai nevoie de altceva?