Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4759
Mărime: 24.44KB (arhivat)
Publicat de: Horia Petrea
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Bibliografie 2
 2. I. Consideraţii introductive 3
 3. II. Arbitrajul 4
 4. 1. Avantajele procedurii arbitrale 6
 5. 2. Raportul dintre mediere si arbitraj 6
 6. III. Concilierea 7
 7. 1. Raportul dintre conciliere şi mediere 8
 8. IV. Medierea 10
 9. 1. Practica medierii în Comunitatea Europeană 12
 10. V. Avantajele metodelor alternative de soluţionare a litigiilor 13
 11. VI. Concluzii 13

Extras din referat

I. Consideraţii introductive

Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o explozie a contenciosului, a conflictelor interumane precum şi o insuficienţă a reglementărilor legale în unele domenii. Astfel, rezolvarea clasică a conflictului, prin justiţie şi soluţionarea pe conceptul câştig – pierdere (învingător – învins) se dovedeşte a nu fi întotdeauna cel mai adecvat răspuns. De aceea se doreşte crearea unei justiţii de proximitate în sensul unei apropieri de oameni.

Metodele alternative cel mai des întâlnite, care se bucură de mare interes şi credibilitate din partea cetăţenilor sunt arbitrajul, concilierea şi medierea.

În general, teoria soluţionării litigiilor si mai ales a managementului acestora porneşte de la definirea si circumscrierea ideii de conflict.

Conflictul apare ca o situaţie în care interesele mai multor persoane se opun în aşa fel încât este imposibil ca toate aceste interese sa fie satisfăcute. Conflictele pot fi de mai multe feluri, după cum există una sau mai multe părţi, sunt evidente sau sunt conflicte ascunse, si de asemenea pot avea diferite stadii. În vederea soluţionării şi a unei gestionări eficiente a conflictelor, rezultând din relaţiile contractuale apărute între diverse persoane sau societăţi comerciale, au fost emise mai multe teorii şi s-au găsit de-a lungul anilor mai multe soluţii pentru acestea, în funcţie de gravitatea acestora şi de interesele implicate.

În principiu, în faţa unui conflict apărut între diferite părţi, se pot avea în vedere trei mari posibilităţi de a trata cu acesta: ignorarea acestuia, uzul forţei sau al oricărei alte metode coercitive sau o tratare procedurală a acestui conflict ghidată fie de interesele părţilor, fie de principiile de drept aplicabile. Tratarea procedurală a conflictului presupune negocieri directe între părţi, implicarea unei a treia părţi ca mediator şi în final, soluţionarea acesteia pe calea arbitrajului sau a procesului obişnuit în faţa instanţelor de drept comun.

Aşadar, în vederea soluţionării conflictelor apărute între părţi, sau, aşa cum se specifică în lucrările de specialitate în vederea gestionării eficiente a unui conflict în materie comercială, există metode alternative sau subsidiare de soluţionare a acestora, utilizate în special în fazele iniţiale. Din experienţa practicienilor, aceste modalităţi de soluţionare au dus de multe ori la rezolvarea conflictelor fără a mai fi necesară apelarea la proceduri jurisdicţionale, fie ele ale instanţelor de drept comun sau ale unor instanţe arbitrale. Mai mult, în practica comercială internaţională exista aşa numita procedura alternativă de soluţionare a disputelor (Alternative Dispute Resolution - ADR) care include orice procedură care constituie o alternativă la soluţionarea litigiilor în faţa instanţelor de judecată.

În ceea ce priveşte practica internaţională, aceasta metodă exclude arbitrajul, deoarece acesta a devenit o practică uzuală de soluţionare a litigiilor. În sensul legislaţiilor interne – engleza, americana - ADR include şi arbitrajul, pe lângă celelalte metode de soluţionare a conflictelor.

Trebuie menţionat faptul că toate aceste metode alternative de soluţionare a conflictelor au drept scop reglementarea situaţiei părţilor astfel încât după epuizarea acestor metode părţile îşi vor continua colaborarea pe baza aceluiaşi contract. Numai în cazul în care părţile eşuează în soluţionarea conflictului acestea vor solicita reglementarea situaţiei lor pe calea arbitrajului sau a litigiului desfăşurat în faţa instanţelor de drept comun.

II. Arbitrajul

Rezolvarea litigiilor pe calea arbitrajului reprezintă unul din cele mai actuale subiecte, aflate în dezbaterea forurilor internaţionale de specialitate, care examinează căile de parcurs în vederea perfecţionării acestei proceduri pentru o mai bună soluţionare a diferendelor din raporturile contractuale de comerţ internaţional .

Arbitrajul este reglementat de Codul de procedură civilă, în Cartea IV “Despre arbitraj” (art. 340 - art. 3703), reglementare ce reprezintă dreptul comun pentru toate formele de arbitraj privat.

Preview document

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 1
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 2
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 3
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 4
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 5
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 6
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 7
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 8
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 9
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 10
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 11
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 12
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 13
Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Medierea, Concilierea si Arbitrajul Studiu Comparativ.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Conflictele Colective de Muncă

Introducere Motivul pentru care am ales această temă, intitulată: ,,Conflictele colective de muncă”, se datorează faptului că este o problemă...

Hotărârea Arbitrală

Introducere Arbitrajul comercial internaţional este un sistem jurisdicţional derogator de la dreptul comun. În cadrul său, în temeiul voinţei...

Proceduri judiciare și profesii liberale - studierea conflictelor și soluționarea acestora prin mediere

CONŢINUTUL TEORETIC CAPITOLUL I Medierea în România 1. Definiţia, reglementare, scurtă prezentare Medierea este o formă alternativă de...

Soluționarea conflictelor de interese - concilierea, medierea, arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Ai nevoie de altceva?