Contractele

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 13619
Mărime: 54.01KB (arhivat)
Publicat de: Rada Carp
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Antigona Iordan
UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE
 2. SECŢIUNEA I
 3. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC
 4. SECŢIUNEA a II–a
 5. DEFINIŢIA OBLIGAŢIEI. TERMINOLOGIE
 6. SECŢIUNEA a III-a
 7. NOŢIUNEA DE CONTRACT CIVIL.
 8. DEFINIŢIA CONTRACTULUI
 9. SECŢIUNEA a IV-a
 10. ACORDUL DE VOINŢĂ, ELEMENT ESENŢIAL AL CONTRACTULUI. PRINCIPIUL LIBERTĂŢII CONTRACTUALE ŞI LIMITELE SALE
 11. A) Principiul libertăţii contractuale;
 12. B) Limitele voinţei părţilor;
 13. C) Neajunsurile. Principiul libertăţii contractuale;
 14. D) Intervenţia statului pentru inlăturarea acestor neajunsuri.
 15. SECŢIUNEA a V-a
 16. ROLUL, FUNCŢIILE SI EVOLUŢIA CONTRACTULUI
 17. CAPITOLUL II. CLASIFICAREA CONTRACTELOR
 18. SECŢIUNEA I
 19. NECESITATEA UNOR CLASIFICĂRI ŞI CRITERIILE DE CLASIFICARE
 20. SECŢIUNEA a II-a
 21. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ SCOPUL URMĂRIT DE PĂRŢI
 22. 2.1. CONTRACTELE CU TITLU ONEROS
 23. 2.1.1. Subclasificarea contractelor cu titlu oneros în contractele comutative şi contractele aleatorii
 24. A. Contracte comutative.
 25. B. Contractele aleatorii.
 26. 2.2. CONTRACTELE CU TITLU GRATUIT
 27. 2.2.1. Clasificarea contractelor cu titlu gratuit în contractele dezinteresate şi liberalităţi
 28. A. Contractele dezinteresate
 29. B. Liberalitatea
 30. SECŢIUNEA a III-a
 31. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ MODUL DE FORMARE
 32. 3.1. CONTRACTELE CONSENSUALE
 33. 3.2. CONTRACTELE SOLEMNE
 34. 3.3. CONTRACTELE REALE
 35. SECŢIUNEA a IV-a
 36. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ CONŢINUTUL LOR
 37. 4.1. CONTRACTELE SINALGAMATICE
 38. 4.2. CONTRACTELE UNILATERALE
 39. SECŢIUNEA a V-a
 40. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ EFECTELE PRODUSE
 41. 5.1. CONTRACTELE CONSTITUTIVE DE DREPTURI
 42. 5.2. CONTRACTELE GENERATOARE DE DREPTURI DE CREANŢĂ
 43. SECŢIUNEA a VI-a
 44. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ MODUL DE EXECUTARE
 45. 6.1. CONTRACTELE CU EXECUŢIE IMEDIATĂ
 46. 6.2. CONTRACTELE CU EXECUŢIE SUCCESIVĂ
 47. SECŢIUNEA a VII-a
 48. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ CUM SUNT SAU NU NOMINALIZATE ÎN LEGISLAŢIA CIVILĂ
 49. 7.1. CONTRACTELE NUMITE
 50. 7.2. CONTRACTELE NENUMITE
 51. SECŢIUNEA a VIII-a
 52. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ UNELE CORELAŢII EXISTENTE ÎNTRE ELE
 53. 8.1. CONTRACTELE PRINCIPALE
 54. 8.2. CONTRACTELE ACCESORII
 55. SECŢIUNEA a IX-a
 56. CLASIFICAREA CONTRACTELOR DUPĂ MODUL ÎN CARE SE EXPRIMĂ VOINŢA PĂRŢILOR
 57. 9.1. CONTRACTELE NEGOCIATE
 58. 9.2. CONTRACTELE DE ADEZIUNE
 59. 9.3. CONTRACTELE OBLIGATORII
 60. BIBLIOGRAFIE
 61. CONCLUZII

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE

SECŢIUNEA I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC

Teoria generală a obligaţiilor este cheia de boltă a dreptului civil. Şi mai mult, se poate afirma ca ea constituie baza întregii construcţii a ştiinţei dreptulu, mai ales a dreptului privat.

Putem spune că teoria generala a obligaţiilor a fost, atât înainte de Codul Civil Francez, cât şi de atunci până astăzi, transformată, adoptată şi dezvoltată, în pas cu viaţa, în raport cu mutaţiile sociale şi economice ale vremurilor. Aşadar, a evoluat odată cu evoluţia societăţii. Şi este firesc să fie aşa, deoarece s-a spus: „Dreptul este o faţă a vieţii şi viaţa nu este staţionară. Dacă s-ar opri pe loc, ar însemna moarte”, .

Cuvântul „obligaţie” derivă din latinescul obligaţio (singular) – obligationes (plural) care poate însemna datorie, sarcină, îndatorire. Corespondentul în limba franceza este „obligation”.

Aşadar, în limbajul uzual, cuvântul „obligaţie” înseamnă îndatorire, datorie, sarcină asumată sau impusă.

În sens juridic, în dreptul roman („obligatio”), în dreptul francez ca sursă de inspiraţie pentru Codul Civil Român şi în dreptul civil român, cuvântul „obligaţie” desemnează o anumită legatură (relaţie): legătura juridică prin care o persoană poate fi constrânsă să dea (dare), să facă (facere) sau să nu facă (non facere) ceva.

În acest context se învederează cu claritate sensul tehnic (valoarea juridică) a termenului de obligaţie în drept, în general, şi în dreptul civil, în special: în drept în general, pentru ca termenul de „obligaţie” primeşte considerare în mai toate ramurile dreptului, conţinutul său diferind în raport cu natura sa, natură ce ţine de fiecare domeniu de reglementare în parte (de fiecare ramură de drept); şi în dreptul civil, în special, pentru ca această ramură a dreptului cunoaşte un important segment de reglementări consacrate obligaţiilor (obligaţii civile), iar ştiinţa dreptului civil, un important compartiment dedicat analizei normelor corespunzătoare în strânsă legatură cu consecinţele şi nazuinţele din care s-a născut, adică, în legatură cu relaţiile (realităţile) sociale reglementate.

Oamenii intra între ei, în legături dintre cele mai diverse: economice, politice, de familie, spirituale, etc. Dacă o astfel de legătură este reglementată de o normă de drept, suntem în prezenţa unui raport juridic şi dacă această normă apaţine dreptului civil, suntem în prezenţa unui raport juridic de drept civil. Întreaga existenţă a omului este o ţesătură nesfârşită de legături; numai cele mai importante dintre ele sunt preluate de drept pentru a le face obligatorii.

Preview document

Contractele - Pagina 1
Contractele - Pagina 2
Contractele - Pagina 3
Contractele - Pagina 4
Contractele - Pagina 5
Contractele - Pagina 6
Contractele - Pagina 7
Contractele - Pagina 8
Contractele - Pagina 9
Contractele - Pagina 10
Contractele - Pagina 11
Contractele - Pagina 12
Contractele - Pagina 13
Contractele - Pagina 14
Contractele - Pagina 15
Contractele - Pagina 16
Contractele - Pagina 17
Contractele - Pagina 18
Contractele - Pagina 19
Contractele - Pagina 20
Contractele - Pagina 21
Contractele - Pagina 22
Contractele - Pagina 23
Contractele - Pagina 24
Contractele - Pagina 25
Contractele - Pagina 26
Contractele - Pagina 27
Contractele - Pagina 28
Contractele - Pagina 29
Contractele - Pagina 30
Contractele - Pagina 31
Contractele - Pagina 32
Contractele - Pagina 33
Contractele - Pagina 34
Contractele - Pagina 35
Contractele - Pagina 36
Contractele - Pagina 37
Contractele - Pagina 38
Contractele - Pagina 39
Contractele - Pagina 40
Contractele - Pagina 41
Contractele - Pagina 42
Contractele - Pagina 43
Contractele - Pagina 44
Contractele - Pagina 45
Contractele - Pagina 46
Contractele - Pagina 47
Contractele - Pagina 48
Contractele - Pagina 49
Contractele - Pagina 50
Contractele - Pagina 51
Contractele - Pagina 52
Contractele - Pagina 53
Contractele - Pagina 54
Contractele - Pagina 55
Contractele - Pagina 56
Contractele - Pagina 57
Contractele - Pagina 58
Contractele - Pagina 59
Contractele - Pagina 60
Contractele - Pagina 61
Contractele - Pagina 62
Contractele - Pagina 63
Contractele - Pagina 64
Contractele - Pagina 65
Contractele - Pagina 66
Contractele - Pagina 67
Contractele - Pagina 68
Contractele - Pagina 69
Contractele - Pagina 70
Contractele - Pagina 71
Contractele - Pagina 72
Contractele - Pagina 73
Contractele - Pagina 74
Contractele - Pagina 75
Contractele - Pagina 76
Contractele - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Contractele.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Contractul de Mandat

Teoria obligatiilor cuprinde reguli generale care tuteleaza contractele în ceea ce priveste încheierea, executarea si stingerea lor1. Cu toate...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Transmiterea Drepturilor de Creanță

1.1. Scurt istoric al instituţiei Studiul obligaţiilor civile prezintă o importanţa considerabilă, atât din punct de vedere teoretic, cât si din...

Școala istorică - baza orientării sociologice

Apariţia şi formarea dreptului este, un proces complex caruia nu i se poate stabili o data precisă de naştere, iar normele de la începuturile...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contract matrimonial

INTRODUCERE Actualitatea și gradul de studiere a temei investigate. Lucrarea de faţă prezintă o analiză ştiinţifico-juridică a unei instituții...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Contractul de Leasing

I. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A CONTRACTULUI In relaţiile economice nevoia tot mai acuta de resurse financiare si mai ales nevoia de...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

Capitolul I Modificarea contractului individual de muncă Prin modificarea contractului individual de muncă se întelege orice schimbare a clauzelor...

Ai nevoie de altceva?