Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 31572
Mărime: 107.83KB (arhivat)
Publicat de: Edmond Ivașcu
Puncte necesare: 12
UNELE ASPECTE ALE MECANISMELOR DE CONTRACTARE ŞI EXECUTARE A OBLIGAŢIILOR PĂRŢILOR LA CONTRACTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL CU IMPLICAŢII ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PE CALE ARBITRALĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. Aspecte ale raporturilor de determinare între Comerţul internaţional şi Dreptul comerţului internaţional. 4
 3. I.1. Noţiunea de Drept al comerţului internaţional şi criteriile de definire a raporturilor de Drept al comerţului internaţional. 4
 4. I.2. Principiile fundamentale ale dreptului comerţului internaţional. 7
 5. I.3. Acte şi fapte juridice de cooperare economică internaţională esenţa raporturilor juridice de drept al comerţului internaţional stabilite de subiecte de drept române. 16
 6. CAPITOLUL II.
 7. Contractul comercial internaţional – principal instrument juridic de realizare a cooperării economice internaţionale. 20
 8. II.1. Contractul comercial internaţional – noţiune, natură şi caracter. 20
 9. II.2. Criterii de domeniul dreptului civil şi al dreptului comercial de clasificare a contractelor comerciale internaţionale. 24
 10. II.3. Etapele specifice ale încheierii contractului comercial internaţional impuse de tehnica judiciară specifică comerţului internaţional. 30
 11. II.4. Elementele, forma şi conţinutul contractului comercial internaţional. 34
 12. CAPITOLUL III.
 13. Obiectul şi conţinutul contractului de vânzare comercială internaţională de mărfuri, principal instrument juridic de realizare a comerţului intrenaţional. 42
 14. III.1. Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, Viena, 1980 – prezentare generală. 42
 15. III.2. Obligaţiile vânzătorului asumate prin contractul de vânzare internaţională de mărfuri. 46
 16. III.3. Obligaţiile cumpărătorului asumate prin contractul de vânzare internaţională de mărfuri. 49
 17. CAPITOLUL IV.
 18. Efectele juridice ale neexecutării de către vânzător şi/sau cumpărător a obligaţiilor asumate prin contractul de vânzare comercială internaţională de mărfuri. 54
 19. IV.1. Răspunderea contractuală în comerţul internaţional şi specificitatea angajării acesteia. 54
 20. IV.2. Specificul aplicării criteriilor economice şi juridice în evaluarea despăgubirilor – daune – interese – pentru neexecutarea obligaţiilor asumate prin contractul comercial internaţional. 59
 21. IV.3. Evaluarea convenţională a prejudiciului din contractul comercial internaţional şi clauza penală. 65
 22. CAPITOLUL V.
 23. Transmiterea, stingerea şi garantarea obligaţiilor în comerţul internaţional. Prescripţia extinctivă în raportul de comerţ internaţional. 69
 24. V.1. Aspecte de ordin patrimonial ale tranzmiterii şi transferării obligaţiilor specifice contractelor comerciale internaţionale. 69
 25. V.2. Efectele patrimoniale ale stingerii obligaţiilor din contractul comercial internaţional, altfel decât prin plată. 73
 26. V.3. Garantarea obligaţiilor în comerţul internaţional. 75
 27. V.4. Aplicarea prescripţiei extinctive şi efectele patrimoniale ale acesteia în raporturile de comerţ internaţional. 78
 28. V.5. Particularităţile prescripţiei extinctive specifice raporturilor contractuale comerciale internaţionale ale aplicării dispoziţiilor Convenţiei de la New York, 1974. 85
 29. CAPITOLUL VI.
 30. Unele aspecte ale organizării şi funcţionării instituţiei juridice a arbitrajului comercial internaţional. 93
 31. VI.1. Arbitrajul comercial internaţional, noţiuni introductive şi caracterele arbitrajului comercial internaţional. 93
 32. VI.2. Convenţia de arbitraj din contractul comercial internaţional şi constituirea instanţei arbitrale. 100
 33. VI.3. Procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor din contractele comerciale internaţionale. 103
 34. Concluzii. 106
 35. Bibliografie. 109

Extras din proiect

CAPITOLUL I

ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

I.1 Noţiunea de Drept al comerţului internaţional şi criteriile de definire a raporturilor de Drept al Comerţului internaţional

Societatea contemporană se caracterizează printr-o intensificare tot mai largă a relaţiilor economice internaţionale, de o infinită şi de o imensă complexitate. În cadrul acestora, o dinamică cu totul deosebită a dobândit comerţul internaţional, în sensul său cel mai larg cuprinzând întreaga gamă a colaborării economice internaţionale.

La dezvoltarea prodigioasă a relaţiilor economice internaţionale contribuie desigur producţia masivă de o diversificare explozivă a bunurilor materiale, rod al unui continuu, fără precedent progres al cuceririlor domeniului tehnico-ştiintific şi al facilităţilor uluitoare pe care le oferă o reală revoluţie a sistemului comunicaţiilor internaţionale, practic fără limite geografice şi spaţiale, precum şi cauza, crearea unor noi forme ale drepturilor purtând asupra bunurilor menite să stimuleze enorm tranzacţiile economice internaţionale şi adaptarea-perfecţionarea de noi mijloace juridice menite să faciliteze aceasta cooperare economică şi să confere operaţiunilor comerciale certitudinea juridica fără de care acestea nu s-ar putea desfăşura.

În înţelesul cel mai comprehensiv, Dreptul comerţului internaţional înfăţişeaza ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile social-economice care se stabilesc în cursul desfăşurării operaţiilor de comerţ exterior şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică cu străinătatea. În acest înţeles care se impune tot mai mult pe tărâm teoretic şi practic, Dreptul comerţului internaţional nu constituie o ramură distinctă a sistemelor juridice interdisciplinară reunind reglementări de natură variată aparţinând deopotrivă dreptului intern şi dreptului internaţional.

Într-adevăr, în procesul organizării şi înfăptuirii schimburilor economice internaţionale, factor hotărâtor pentru propăşirea generală a umanităţii şi pentru crearea unui climat de înţelegere şi de conlucrare multilaterală între ţări şi popoare iau naştere o pluralitate de raporturi juridice reglementate atât de sistemul juridic naţional cât şi de dreptul internaţional.

În această epocă contemporană caracterizată prin procesul fără precedent al dinamicii relaţiilor pe o piaţa universală a schimbului de mărfuri şi servicii impus de o continua şi ampla diversificare şi specializare cu caracter exploziv a mărfurilor şi serviciilor în permanentul raport cerere – oferta. În aceste condiţii, realizarea exclusiv prin mijloace proprii ale unui sistem economic naţional a întregii game de produse şi servicii necesare pentru satisfacerea necesităţilor sale economice si sociale a devenit practic imposibilă sub aspect tehnic şi oricum ineficientă din punct de vedere economic.

O succintă analiză a realităţilor obiective prezentate mai sus conduce la o temeinică fundamentare economică a principiilor socio-economice şi juridice ale comerţului internaţional.

Marea majoritate a normelor şi instituţiilor Dreptului comerţului internaţional au ca obiect de reglementare raporturile patrimoniale dintre organizaţiile şi agenţii economici, persoane fizice sau juridice (uneori şi statul) aflate pe poziţie de egalitate juridică, raporturi care se nasc în cadrul colaborării economice internaţionale.

Dar nu toate raporturile juridice care se nasc din activitatea de comerţ exterior şi de cooperare economică cu străinătatea constituie obiect de reglementare al Dreptului comerţului internaţional, ci numai acelea care se definesc prin doua caracteristici obligatorii şi coexistente şi anume: comercialitatea şi internaţionalitatea.

Preview document

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 1
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 2
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 3
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 4
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 5
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 6
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 7
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 8
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 9
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 10
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 11
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 12
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 13
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 14
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 15
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 16
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 17
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 18
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 19
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 20
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 21
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 22
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 23
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 24
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 25
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 26
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 27
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 28
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 29
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 30
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 31
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 32
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 33
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 34
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 35
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 36
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 37
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 38
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 39
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 40
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 41
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 42
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 43
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 44
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 45
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 46
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 47
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 48
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 49
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 50
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 51
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 52
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 53
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 54
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 55
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 56
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 57
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 58
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 59
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 60
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 61
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 62
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 63
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 64
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 65
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 66
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 67
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 68
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 69
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 70
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 71
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 72
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 73
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 74
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 75
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 76
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 77
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 78
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 79
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 80
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 81
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 82
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 83
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 84
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 85
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 86
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 87
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 88
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 89
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 90
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 91
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 92
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 93
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 94
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 95
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 96
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 97
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 98
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 99
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 100
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 101
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 102
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 103
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 104
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 105
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 106
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 107
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 108
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 109
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 110
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 111
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 112
Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale Mecanismelor de Contractare si Executare a Obligatiilor Partilor la Contractul Comercial International.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul comerțului internațional - organizații regionale de arbitraj comercial internațional

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; AALCC = Asian-African Legal...

Natura juridică și caracterele arbitrajului comercial internațional

1.Natura juridica a arbitrajului comercial international Orientari in doctrina Natura juridica a arbitrajului comercial international nu a primit...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Comerțului Internațional

Obiectivele lectiei 1 – Notiunea Dreptului Comertului International. Obiectul Dreptului Comertului International. Metoda de reglementare....

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Clauza de hardship sau de impreviziune în contract

“Orice domeniu de activitate – inclusive comertul international – este compatibil cu imprevizibilul si deci orice profesionist ,indifferent de...

Tendințe Actuale în Comerțul Electronic

1. Componentele comerţului electronic 1.1. Aspecte generale Termenul de „comerţ electronic” (e-comerţ) este din ce în ce mai mult discutat pe...

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Clauze Asiguratorii Împotriva Riscurilor Valutare și Nevalutare în Contractele Comerciale Internaționale

Capitolul I INTRODUCERE I.1. NECESITATEA ADAPTÃRII CONTINUTULUI CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE Încã de acum câteva decenii se vorbea...

Contractul de Comerț Internațional

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL –DEFINIŢIE, CONCEPT, CONŢINUT SECŢIUNEA I EXPLICAŢIE PRELIMINARĂ . DEFINIŢIE, CONCEPT...

Instrumente de plată internaționale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Ai nevoie de altceva?