Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 14534
Mărime: 685.57KB (arhivat)
Publicat de: Iami A.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. I. Contractul de vânzare internațională.
 2. 1. Preliminarea 2. Noțiunea și caracteristica generală a contractului de vînzare internațională 3. Obligațiile vînzătorului/cumpărătorului 4. Amînarea executării obligațiilor contractuale 5. Răspunderea vînzătorului în contractul de vînzare internațională. 5.1 Mijloacele de care dispune vînzătorul în cazurile de neexecutare a obligațiilor de către cumpărător 5.2 Daunele interese 5.3 Exonerarea de răspundere. Forța majoră 6. Prescripția extinctivă în materie de vînzare 7. Formele speciale ale vînzării internaționale de mărfuri. 7.1 Vînzarea prin bursă 7.2 Vînzarea prin licitație
 3. II. Negocierea prețului
 4. 1. Prețul
 5. 1.2 Stabilirea prețului de ofertă
 6. 1.3 Negocierea și contractarea prețului
 7. 1.4 Riscul de preț
 8. 2. Livrarea 2.1 Conditia de livrare. 2.2 Termenul de livrare. 2.3 Modalitatea de livrare.
 9. 3. Condițiile de plată
 10. 3.1 Moneda de plată; riscul de preț
 11. 3.2 Tehnicile de plată; garanțiile
 12. 2
 13. 4. Finalizarea contractului
 14. III. Renegocierea contractelor în timpul criezei COVID-19

Extras din referat

1. Preliminarea

În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației Republicii Moldova la standardele europene a devenit o necesitate imperioasă. Un domeniu de importanță primordială în acest sens îl reprezintă dreptul contractelor. Contractul constituie instrumentul care asigură libera concurență și care stimulează inițiativa privată, fiind acea formă juridică care organizează schimbul de valori în societate. De asemenea, contractul este un instrument important prin care se realizează schimbul internațional de bunuri, servicii și cunoștințe întro lume pe cale de globalizare. Pentru Europa a devenit evident că contractul este condiția fundamentală a constituirii pieții interne în Uniunea Europeană. Deși în mare parte legislația În Uniunea Europeană este armonizată, până în prezent dreptul contractelor prezintă diferențe între statele membre, creând obstacole pentru comercianții și consumatorii care doresc să desfășoare activități de comerț transfrontalier în cadrul pieței interne. Obstacolele create de aceste diferențe au un efect disuasiv asupra comercianților în ceea ce privește desfășurarea activităților de comerț transfrontalier sau de extindere pe noi piețe ale statelor membre și limitează accesul consumatorilor la produsele oferite de comercianții stabiliți în alte state membre. Pentru a depăși aceste obstacole create de legislația în materie contractuală, părțile trebuie să aibă posibilitatea să convină asupra unui set unitar de norme în materie contractuală care să reglementeze raporturile lor contractuale, care să aibă un înțeles și o interpretare unitare în toate statele membre, respectiv o Legislație comună în materie de contracte. Aceasta trebuie să reprezinte o opțiune suplimentară care să sporească posibilitățile de alegere aflate la dispoziția părților și să se poată recurge la aceasta ori de câte ori este considerată, de comun acord, utilă pentru a facilita în mod real comerțul transfrontalier și a reduce costurile de tranzacționare și de oportunitate, precum și alte obstacole generate de legislația în materie contractuală în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Dreptul european al contractelor este o materie complexă, care studiază aspectele cele mai relevante privind contractele prin prisma prevederilor legislației pertinente a Uniunii Europene. Obiectivul cursului îl reprezintă cunoașterea, înțelegerea, însușirea, aprofundarea și pregătirea în vederea aplicării informațiilor dobândite în domeniul dreptului european al contractelor. Referindu-se la un domeniu nou, important și actual pentru Republica Moldova, considerăm că disciplina dată va fi de un real folos masteranzilor Facultății de drept. 2. Noțiunea și caracteristica generală a contractului de vînzare internațională Vînzarea - cumpărarea este un contract prin care părțile (vînzător și cumpărător) se obligă reciproc să transmită în proprietate unui bun, în schimbul unui preț.

Principala reglementare în materie o formează Convenția ONU asupra contractelor de vînzare internațională de mărfuri, încheiată la Viena, la 11 aprilie 1980, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1988. Caracterele juridice ale contractului de vînzare - cumpărare sunt următoarele: 1. Bilateral sau sinalagmatic; 2. Oneros; 3. Comutativ; 4. Translativ de proprietate. Caracterele juridice specifice sunt comercialitatea și internaționalitatea. Pentru determinarea caracterului internațional, Convenția prevede că dispozițiile acesteia se aplică contractelor de vînzare de mărfuri, în care părțile contractante își au sediul în state diferite. 3. Obligațiile vînzătorului Art. 34 din Convenția de la Viena enumeră obligațiile vînzătorului: 1. Să predea mărfurile; 2. Să transfere proprietatea asupra mărfurilor; 3. Să remită documentele referitoare la mărfuri; 4. Obligația de conformitate; 5. Obligația de garanție pentru evicțiune; 6. Obligația de conservare a mărfurilor. Predarea mărfurilor. Locul de predare a mărfurilor. Convenția oferă următoarele soluții privind locul predării mărfurilor: - Marfa se consideră predată în cazul în care este pusă la dispoziția cumpărătorului în locul prevăzut în contract; - În cazul în care contractul nu prevede nimic privind locul predării, marfa se consideră predată în momentul în care este remisă primului transportator; - Cînd este vorba de un bun individual determinat sau de un bun determinat prin caractere generice dar care trebuie prelevat dintr-o masă aflată într-un anumit loc special, marfa se consideră predată în acel loc special; - În cazul în care nu ne aflăm în nici din situațiile anterioare, marfa se consideră predată la sediul vînzătorului din momentul încheierii contractului (marfa este pusă la dispoziția cumpărătorului). Momentul predării mărfurilor Există următoarele soluții: - În cazul în care o asemenea dată este prevăzută în contract sau este determinabilă, momentul predării este la acea dată; - În cazul în care este prevăzută ca dată a predării o perioadă de timp, prin contract trebuie să se prevadă căreia dintre părți îi revine dreptul de a alege ziua exactă pentru predare. Dacă nu este aleasă partea respectivă, vînzătorului îi revine dreptul de a alege acea dată cu obligația de a-l anuunța din timp pe cumpărător; - În cazul în care nu este prevăzută o dată și nici o perioadă conform Convenției, predarea trebuie făcută într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului.

Bibliografie

1. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-comertului-international/contractul-de-vinzare-cumparare-international/

2. Pasco, Corinne, Prevet, Odile, Mercatique et negociation internationales, Dunod, Paris, [1]1994, pp. 237 şi urm. [2] Monod, Didier-Pierre, L’Action commerciale a l’international, ESKA, Paris, 1994, pp. 190 şi urm. [3] Costin, Mircea N.; Deleanu, Sergiu, Dreptul comerţului internaţional, Lumina lex, 1997, pp. 121-122 [4] Barelier, A; Duboin, J; Duphil, F , Exporter - pratique du commerce (12e edition), avec la colaboration du CFCE (Centre Francais du Commerce International), Les Editions Foucher, Paris 1996; [5] Chevalier, Denis, La pratique de l’import, Editions Foucher, Paris, 1995, international pp. 98-101 [6] Costin, Mircea N.; Deleanu, Sergiu, op. cit. p. 550 [7] ***, Ghidul lucrătorului de comerţ exterior, Editura Revista Economică, 1983, p. 316, p. 373 [8] Memo-Guide, MOCI, N. 3/1999 [9] Chevalier, Denis, MOCI, 1991 [10] L. Fargo Wells, Karin B. Dulat, Exporting: From Start to Finance, Third Edition,McGraw- Hill, 1996, p. 237 [11] Costin, Mircea N.; Deleanu, Sergiu, Drept [12] Turcu,Ion; Pop, Liviu, Contractele comerciale, Lumina lex, volumul I 1997, volumul II, 1997, pp. 28-30 [13] Mariana Negruş, Plăţi şi garanţii internaţionale, Editura All, 1998, Bucureşti, p. 236

3. http://www.ioana-consult.ro/renegocierea-contractelor-in-timpul-crizei-covid-19/?fbclid=IwAR08QwBspDyrdzrxVDLvQYcrUwhKAJDDqoS-_Dy5nXXmb-cS-R6d0LXqCuc 4. https://www.avocatura.com/stire/17397/avocati-forta-majora-poate-fi-invocata-si-pentru-obtinerea-unor-facilitati-la-pl.html

Preview document

Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 1
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 2
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 3
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 4
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 5
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 6
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 7
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 8
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 9
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 10
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 11
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 12
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 13
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 14
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 15
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 16
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 17
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 18
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 19
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 20
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 21
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 22
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 23
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 24
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 25
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 26
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 27
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 28
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 29
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 30
Contractul de vânzare internațională - Negocierea prețului - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contractul de vanzare internationala - Negocierea pretului.pdf

Alții au mai descărcat și

Negocierea Contractului de Vânzare Internațională

Negocierea contractului de vânzare internaţională reprezintă confruntarea ofertelor făcute de parteneri: oferta de vânzare, din partea...

Persuasiunea, artă a relaționării

TEHNICI DE PERSUASIUNE Legile in sine nu sunt nici bune, nici rele. Ele exista si nimic mai mult. Felul cum manipulam sau folosim legile este...

Negociere și Contractare

1.Importanta negocierii in afacerile economice internationale Negocierea a aparut cu f mult timp inainte de a se dezvolta afacerile, pt ca...

Programarea Neuro-Lingvistica

Neuro-linguistic programming (NLP) is a set of techniques, axioms and beliefs, that adherents use primarily as an approach to personal development....

Te-ar putea interesa și

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Operațiunea de export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Relații economice internaționale

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE INTRODUCERE Cea mai cuprinzătoare şi cea mai largă categorie...

Lucrare practică desfășurată la SC Industria de Încălțăminte Soara Buziaș SRL

CAPITOLUL 1: SC “I. I. SOARA BUZIAS”SRL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI In 1995 se infiinteaza SC “INDUSTRIA DE INCALTAMINTE SOARA BUZIAS” SRL,persoana...

Negocierea și Finalizarea Afacerilor la Delphi Packard România

1.1. Date generale *Denumirea, sediul, forma juridica S.C. Delphi Packard Romania S.R.L. isi are sediul pe urmatoarea adresa: Str. Garii, nr.11,...

Operațiunea de export la SC Ondina SRL

PARTEA I. ACTIVITĂTI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Capitolul I. Prezentarea generală a firmei 1.1 Forma juridică de...

Negocierea prețului în contractele de vânzare internațională

INTRODUCERE În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației României la standardele europene a devenit o necesitate imperioasă. Un...

Tehnica Operațiunilor de Comerț Exterior

Capitolul 1 TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: SCURT ISTORIC, CONCEPT, OBIECT ŞI CONTEXT 1.1. Scurtă istorie a tranzacţiilor internaţionale O dată cu...

Ai nevoie de altceva?