Izvoarele Dreptului Internațional Public

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 31901
Mărime: 124.99KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

Introducere

Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa, pornind de la elemente normative disparate şi de natură strict bilaterală, incă din pe rioada sa de inceput, s-a caracterizat printr-o dinamică exponenţială – o reflectare evidentă a creşterii interdependenţelor internaţionale pe care este chemat să le guverneze.

În ce măsură poate dreptul internaţional contemporan să ţină pasul cu evoluţia extrem de rapidă a relaţiilor internaţionale, cum va evolua ordinea normativă internaţională in următoarele decenii, care sunt modalităţile de conectare şi armonizare intre politica externă a statelor şi dreptul internaţional - iată numai cateva probleme de natură epistemologică la care

vor trebui să reflecteze specialiştii in probleme internaţionale la începutul acestui mileniu.

Dreptul internaţional şi relaţiile internaţionale nu sunt şi nu pot fi două sisteme autistice; ele comunică şi se influenţează reciproc. Desigur, determinant rămane nivelul structural - cel al relaţiilor internaţionale, dreptul internaţional, ca ansamblu normativ, fiind un nivel suprastructural, ce reflectă modificările petrecute in relaţiile internaţionale în sens larg. El nu are însă un caracter strict pasiv, de reflectare, de fotografiere a ceea ce se petrece în mediul internaţional. Se accentuează tot mai mult rolul său de instrument, de factor de coordonare şi reglementare a relaţiilor internaţionale.

Prezenta lucrare dezbate pe larg problematica izvoarelor dreptului internațional public. Astfel că în primul capitol vom prezenta câteva noțiuni introductive despre dreptul internațional public, iar în cel de-al doilea capitol vom dezbate aspectele cu privire la subiectele dreptului internațional public. Problematica izvoarelor dreptului internațional public este dezbătută pe larg în cel de-al treilea capitol al prezentei lucrări. Iar în final, în ultimul capitol vom prezenta evoluția codificării dreptului internațional public.

CAPITOLUL I. DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC

1.1 Definiţia dreptului internaţional public

Noţiunile şi conceptele specifice dreptului internaţional sunt definite în toate documentele internaţionale pentru ca acestea să dobândească sensul comun acceptat de toate părţile care semnează un act juridic de drept internaţional . Sensul noţiunilor, conceptelor şi principiilor dreptului internaţional public nu este lăsat la aprecierea părţilor.

În mod practic, cu prilejul negocierii tratatelor bilaterale sau multilaterale, se desfăşoară o activitate specifică de stabilire a conţinutului şi sensului noţiunilor, conceptelor şi principiilor care urmează să fie încorporate în tratate, acurateţea şi exactitatea acestora fiind urmărită cu rigurozitate.

Conceptul de drept internaţional nu este rezultatul diplomaţiei normative, ci este produsul evoluţiei istorice a relaţiilor internaţionale.Meritul elaborării conceptului de drept internaţional revine juristului şi filozofului englez Jeremy Bentham, în lucrarea „An introduction to the principles of moral and legislation,, (1789) .

Până la consacrarea termenului de drept internaţional pentru conceptul ce îi corespunde şi conţinutul acestuia, a fost uzitată expresia jus gentium (dreptul ginţilor), inclusiv de Hugo Grotius, fondatorul dreptului internaţional în sensul pe care îl are şi astăz i.

La romani însă, jus gentium avea un conţinut mai larg decât al dreptului internaţional, deoarece pe lângă norme privind relaţiile dintre state, cuprindea şi norme care reglementau raporturile dintre cetăţeni romani şi străini (peregrini), ca şi raporturile dintre aceştia din urmă .

Noţiunea de „drept al ginţilor a fost menţinută, în paralel cu cea de drept internaţional, în lucrările multor autori, sub forma de „droit de gens în franceză, „Volkerrechf în germană sau „law of nations în engleză .

În literatura de specialitate pornindu-se de la cerinţa ca o definiţie să cuprindă elementele esenţiale cele mai generale, dreptul internaţional public ar putea fi definit ca: totalitatea normelor juridice create de state şi alte subiecte de drept internaţional pe baza acordului lor de voinţă exprimat în tratate şi alte izvoare de drept internaţional – cu scopul de a reglementa raporturile dintre ele, norme a căror aducere la îndeplinire este asigurată prin respectarea lor de bună voie, iar în caz de necesitate prin măsuri de constrângere aplicate de către state în mod individual sau colectiv .

O altă definiție dată dreptului internațional public în literatura de specialitate este aceea conform căreia dreptul internaţional public este acea ramură a dreptului, acel ansamblu de principii şi norme juridice scrise sau nescrise create de către state, dar şi de celelalte subiecte de drept internaţional pe baza acordului lor de voinţă in scopul reglementării raporturilor internaţionale.

Rolul său principal este de a reglementa raporturile din cadru societăţii internaţionale, de a asigura funcţionarea armonioasă a aceste societăţi, de a contribui prin mijloacele sale la o dezvoltare corespunzătoare a acesteia, de a preveni şi soluţiona aspectele conflictuale care continuă să afecteze această societate.

Din punct de vedere al conţinutului relaţiilor dintre state care fac obiectul dreptului internaţional public deosebim raporturi :comerciale, diplomatice, economice, culturale, știinţifice.

Bibliografie

1. Adrian Năstase,Bogdan Aurescu,Cristian Jura,Drept internaţional public.Sinteze pentru examen,ediţia 5, revăzută şi adăugită,Ed. C.H. Beck,Bucureşti 2009

2. Al. Bolintineanu, A. Năstase, B. Aurescu, Drept internaţional contemporan,ed. a 2-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2000

3. AL. Bolintineanu, Marea teritorială, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960 ;

4. Andrei Popescu, Ioan Jinga, Organizaţii europene şi euroatlantice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;

5. Andronovici C, Drept internaţional public, Ed. „Graphix”,Iaşi, 1993

6. Aurel Preda, Tratat de Drept Internaţional Public, Editura „Lumina Lex‖, Bucureşti, 2007;

7. Aurelian Teodorescu, Insula Şerpilor – între forţa dreptului şi dreptul forţei, 1999;

8. Bălan O., Drept internaţional public, Vol. I, Chişinău, Tipografia „Reclama”, 2001

9. Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept internaţional european, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2008;

10. Constantin Istrate, Statutul juridic al organizaţiilor internaţionale neguvernamentale, în ―Studii de drept românesc‖ nr.1/1992;

11. Constantin Valentin , Drept internaţional public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010

12. Corneliu-Liviu Popescu, Organizaţia Mondială de Comerţ (OMC), în Revista de drept comercial nr.3/1995;

13. Cristian Popişteanu, „Micul ghid al O.N.U. şi al instituţiilor specializate”, Ed. Politică, Bucureşti, 1976;

14. D. Popescu, A. Năstase, Drept internaţional public, Ed. Şansa,Bucureşti, 1997

15. Diaconu I, Curs de drept internaţional public, Ed. „Şansa”,Bucureşti 1993

16. Diaconu Ion , Manual de Drept internaţional public, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007

17. Diaconu Ion , Tratat de drept internaţional public, voi. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

18. Duculescu V., Ecobescu N., Drept internaţional public, Ed. „Hiperion”, Bucureşti, 1993

19. Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Drept internaţional public, Casa de Editură şi Presă „Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997

20. Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman, Drept Internaţional Public, Casa de Editură şi Presă ‖Şansa‖ S. R.L., Bucureşti, 1994;

21. Dumitra Popescu, Dinamica relaţiilor internaţionale în epoca contemporană – studii juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2006

22. Dumitru Adrian Crăciunescu, Drept internaţional public, Editura Mirton, Timişoara, 2002;

23. Dumitru Mazilu, Dreptul internaţional public, Ediţia a II-a, Vol. 2, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2009;

24. Dumitru Mazilu, Dreptul Mării, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

25. Dumitru Mazilu, Tratat privind teoria şi practica negocierilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002;

26. Dupuy P.M., Droit international public, Ed. Dalloz, Paris, 2010

27. Eugen Popescu,Drept international public - principii si standarde, institutii si organizatii de protectie a victimelor, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006

28. Gâlea Ion , Folosirea Forţei în Dreptul Internaţional, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009

29. Gheorghe Moca, Mircea Duţu, Drept internaţional Public, Editura Universul Juridic, 2004;

30. Gheorghe Moca, Mircea Dutu, Drept internaţional public, vol. I, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2008;

...

Preview document

Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 25
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 26
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 27
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 28
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 29
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 30
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 31
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 32
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 33
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 34
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 35
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 36
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 37
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 38
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 39
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 40
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 41
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 42
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 43
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 44
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 45
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 46
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 47
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 48
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 49
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 50
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 51
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 52
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 53
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 54
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 55
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 56
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 57
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 58
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 59
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 60
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 61
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 62
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 63
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 64
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 65
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 66
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 67
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 68
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 69
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 70
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 71
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 72
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 73
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 74
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 75
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 76
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 77
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 78
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Recunoașterea statelor în DIP

INTRODUCERE Actualitatea temei. Recunoaşterea este un act politic, generator de efecte juridice, actul de recunoaştere constituind expresia...

Spionajul în Legislația Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei: Spionajul este o infrcțiune care nu poate fi ignorată. Considerată cea mai veche meserie din lume, este o...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

În domeniul dreptului, sintagma „izvoarele dreptului internaţional public” desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unei norme...

Drept Internațional Public

I. Consideraþii generale asupra Dreptului Internaþional Public Asemenea multora din ramurile ºtiinþei dreptului, Dreptul Internaþional Public a...

Izvoarele dreptului internațional public

Izvoarele dreptul internaţional public Izvoarele dreptului internaţional sunt forme specifice de exprimare a normelor acestui drept, care rezulta...

Drept internațional

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Noțiuni Generale de Drept Internațional Public

1. Notiunea si obiectul dreptului international public 1. Scurt istoric. Istoria dreptului international public se confunda cu istoria omenirii,...

Drept Internațional

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC a) Definiţia dreptului internaţional public Totalitatea statelor, precum şi celelalte...

Ai nevoie de altceva?