Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 34109
Mărime: 135.26KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcu Alexandru,Gaman Condrut

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC 4
 2. Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat 4
 3. Secţiunea a 2-a – Legătura indestructibilă teritoriu de stat – suveranitate naţională 6
 4. Subsecţiunea A. Teritoriul de stat şi suveranitatea naţională 6
 5. Subsecţiunea B. Excepţii de la suveranitatea teritorială 9
 6. Secţiunea a 3-a – Natura juridică a teritoriului de stat 12
 7. Secţiunea a 4-a – Componentele teritoriului de stat 16
 8. Subsecţiunea A. Teritoriul terestru 16
 9. Subsecţiunea B. Teritoriul acvatic 17
 10. Subsecţiunea C. Teritoriul aerian 18
 11. Secţiunea a 5-a – Modificările teritoriului de stat 19
 12. Subsecţiunea A. Moduri de dobândire a teritoriului în dreptul internaţional clasic 19
 13. Subsecţiunea B. Modificările teritoriului de stat admise în dreptul internaţional contemporan 24
 14. CAPITOLUL II - REGIMUL JURIDIC AL TERITORIULUI DE STAT 28
 15. Secţiunea 1 – Regimul juridic al spaţiului terestru 28
 16. Secţiunea a 2-a – Regimul juridic al spaţiului acvatic 30
 17. Subsecţiunea A. Apele teritoriale 30
 18. Subsecţiunea B. Marea teritorială 36
 19. Subsecţiunea C. Zone maritime limitrofe cu regim special 41
 20. Subsecţiunea D. Regimul juridic al Dunării şi al Canalului Dunăre – Marea Neagră 45
 21. Secţiunea a 3-a – Regimul juridic al spaţiului aerian 49
 22. Subsecţiunea A. Consideraţii preliminare 49
 23. Subsecţiunea B. Suveranitatea statelor asupra spaţiului lor aerian 50
 24. Subsecţiunea C. Libertăţile recunoscute pe bază de reciprocitate 51
 25. Subsecţiunea D. Regimul juridic al spaţiului aerian al României 52
 26. CAPITOLUL III - FRONTIERA DE STAT 57
 27. Secţiunea 1 – Noţiuni introductive 57
 28. Subsecţiunea A. Generalităţi despre frontiere 57
 29. Subsecţiunea B. Definirea frontierelor 60
 30. Secţiunea a 2-a – Clasificarea frontierelor 62
 31. Subsecţiunea A. Tipuri istorice de frontieră. Încercări şi modalităţi de clasificare 62
 32. Subsecţiunea B. Criterii didactice de clasificare a frontierelor 65
 33. Secţiunea a 3-a – Stabilirea traseului frontierei de stat 66
 34. Subsecţiunea A. Generalităţi 66
 35. Subsecţiunea B. Delimitare, demarcare şi redemarcare 67
 36. Subsecţiunea C. Principiile stabilirii traseului frontierei de stat 71
 37. Secţiunea a 4-a – Caracteristicile frontierei de stat a României 76
 38. Subsecţiunea A. Dimensiunea de bază 76
 39. Subsecţiunea B. Datele frontierei de stat 76
 40. Subsecţiunea C. Caracteristicile frontierei de stat 77
 41. CAPITOLUL IV - REGIMUL JURIDIC AL FRONTIEREI DE STAT 80
 42. Secţiunea 1 - FRONTIERA DE STAT A ROMÂNIEI 80
 43. Subsecţiunea A. Consideraţii generale 80
 44. Subsecţiunea B. Regimul străinilor în România 84
 45. Subsecţiunea C. Regimul juridic al frontierei de stat 88
 46. Subsecţiunea D. Sistemul de informare naţional privind circulaţia persoanelor şi bunurilor prin frontieră 89
 47. Secţiunea a 2-a – Zone frontaliere cu regim special 91
 48. Subsecţiunea A. Particularităţile zonelor punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat 91
 49. Subsecţiunea B. Particularităţi frontaliere ale zonei libere 94
 50. Subsecţiunea C. Particularităţile teritoriale ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, navelor şi aeronavelor sub pavilion românesc 96
 51. Secţiunea a 3-a – Vecinătatea, Buna vecinătate şi regimul de frontieră 100
 52. CONCLUZII 103
 53. BIBLIOGRAFIE 105

Extras din licență

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC

Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat

Teritoriul, împreună cu populaţia care îl locuieşte, alcătuieşte o premisă necesară a existenţei statului ca entitate supremă, prezentând o însemnătate esenţială pentru dezvoltarea social-economică şi organizarea politica a oricărei comunităţi umane (popor, naţiune) . Teritoriul, statal este condiţia indispensabilă a delimitării spaţiale şi a acţiunii independente a fiecărui stat în raport cu celelalte state, ca subiect suveran al dreptului internaţional .

Toate statele sunt subiecte egale de drept internaţional iar mărimea teritoriului nu are relevanţă juridică externă. Mărimea teritoriului şi a populaţiei ce îl locuieşte, bogăţiile şi resursele sale naturale, aşezarea geografică (de exemplu, cu sau fără ieşire la mare ) etc. sunt tot atâtea aspecte pe care fiecare stat le ia în considerare în stabilirea şi desfăşurarea relaţiilor sale politice, economice etc. cu alte state în cadrul sistemului internaţional, global, zonal sau de raporturi bilaterale.

Elementele naturale care alcătuiesc însă teritoriul, capătă relevanţa juridică internă şi internaţională, în cadrul şi prin intermediul organizării statal-administrative, ca teritoriu de stat . O serie de principii fundamentale ale dreptului internaţional (respectarea inviolabilităţii teritoriului de stat şi a frontierelor sale, obligaţia de a nu folosi forţa şi ameninţarea cu forţa de a nu încălca suveranitatea şi independenţa naţionale etc.) formează baza relaţiilor între statele lumii. Organizarea politico-administrativă a teritoriului, hotărârea sistemului juridic, folosirea după nevoi a propriilor resurse naturale alcătuiesc atribute ale fiecărui stat.

Există zone (terestre, acvatice, aeriene etc.) excluse din sfera organizării statale, în afară exercitării suveranităţii depline si exclusive a vreunui stat, care au regimuri speciale stabilite prin acordul statelor (vezi spaţiul aerian de deasupra mării libere, spaţiul extraatmosferic etc.) .

Teritoriul de stat are largi implicaţii în dreptul internaţional contemporan , în probleme care privesc aspecte: natura, juridica a teritoriului de stat, componenţa acestuia (spaţiu terestru, acvatic, aerian), frontierele de stat şi regimul de frontieră, imunitatea de jurisdicţie teritoriala a statului străin, fluviile internaţionale şi cooperarea statelor în acest domeniu, regimul juridic al navigaţiei si al cooperării privind Dunărea, situaţia juridică a canalelor maritime, care prezintă interes pentru navigaţia internaţională.

Dreptul internaţional reglementează prin principiile şi normele sale activitatea statelor în privinţa spaţiilor terestre . Dacă avem în vedere criteriul regimului juridic, aceste spaţii pot fi grupate în :

a) spaţii terestre aflate sub suveranitatea statelor care au un regim juridic reglementat prin normele de drept intern, normele dreptului internaţional neavând decât un caracter auxiliar, complementar;

b) spaţii cu regim internaţional care depăşesc sfera suveranităţii statelor.

Prima grupă este reprezentată de teritoriul de stat al fiecărei ţări în parte iar cea de-a doua de: marea liberă, spaţiile submarine dincolo de jurisdicţia naţională a statelor, spaţiul aerian de deasupra mării libere, spaţiul extraatmosferic, corpurile cereşti etc. .

Secţiunea a 2-a – Legătura indestructibilă teritoriu de stat – suveranitate naţională

Subsecţiunea A. Teritoriul de stat şi suveranitatea naţională

Teritoriul de stat este spaţiul geografic asupra căruia statul îşi exercită suveranitatea sa exclusivă şi deplină şi care este compus din suprafeţe terestre, acvatice şi maritime, din solul, subsolul şi coloana aeriană de deasupra lor.

Teritoriul de stat constituie una din premisele materiale, naturale, ale existenţei statului . Spre deosebire de organizarea gentilică, bazată pe legăturile de sânge ale membrilor săi, statul se caracterizează prin legăturile teritoriale, apărute ca urmare a aşezării statornice a oamenilor într-o anumită regiune geografică .

Teritoriul de stat cu toate părţile sale componente, se află sub puterea exclusivă a acestui stat. Această putere poartă denumirea de supremaţie (suveranitate) teritorială, parte integrantă a suveranităţii de stat. Fiecărui stat i se recunosc, prin principiile şi normele dreptului internaţional contemporan, independenţa şi suveranitatea, inviolabilitatea teritoriului şi frontierelor sale, dreptul de a-şi stabili de sine stătător regimul politic, organizarea administrativă şi economico-socială, statutul juridic al populaţiei, ordinea de drept şi sistemul juridic, utilizarea resurselor naturale, stabilirea condiţiei în relaţiile internaţionale potrivit intereselor celorlalte state .

Preview document

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 1
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 2
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 3
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 4
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 5
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 6
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 7
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 8
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 9
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 10
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 11
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 12
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 13
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 14
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 15
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 16
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 17
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 18
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 19
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 20
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 21
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 22
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 23
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 24
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 25
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 26
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 27
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 28
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 29
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 30
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 31
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 32
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 33
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 34
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 35
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 36
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 37
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 38
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 39
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 40
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 41
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 42
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 43
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 44
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 45
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 46
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 47
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 48
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 49
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 50
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 51
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 52
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 53
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 54
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 55
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 56
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 57
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 58
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 59
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 60
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 61
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 62
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 63
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 64
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 65
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 66
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 67
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 68
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 69
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 70
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 71
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 72
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 73
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 74
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 75
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 76
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 77
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 78
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 79
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 80
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 81
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 82
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 83
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 84
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 85
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 86
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 87
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 88
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 89
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 90
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 91
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 92
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 93
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 94
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 95
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 96
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 97
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 98
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 99
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 100
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 101
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 102
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 103
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 104
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 105
Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Teritoriul de Stat in Dreptul International Public si Frontiera de Stat a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Zone maritime - supuse juridic statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Recunoașterea statelor în DIP

INTRODUCERE Actualitatea temei. Recunoaşterea este un act politic, generator de efecte juridice, actul de recunoaştere constituind expresia...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Fundamente ale Dreptului Internațional și Moralității

Introducere În primul capitol din prezenta lucrare am realizat o prezentare, într-un mod general a dreptului internaţional. Prima parte prezintǎ...

Te-ar putea interesa și

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

CAPITOLUL I CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1. Definirea şi importanţa controlului Controlul poate fi definit ca procesul de...

Zone maritime - supuse juridic statelor

CAPITOLUL I TERITORIUL DE STAT. NOŢIUNE, NATURĂ JURIDICĂ, DELIMITARE, COMPONENŢĂ. 1.1. Noţiune. Suveranitate teritorială. Teritoriul prezintă...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Arbitraj Comercial

LISTA DE ABREVIERI alin. = aliniat; art. = articol; lit. = litera; op. cit. = opera citata; pag. = pagina; C.p.c. = Codul de procedura civila...

Noțiunea și Elementele Statului

I. NOTIUNEA DE STAT Conceptul de stat este susceptibil de multiple definitii, în functie de epoca istorica luata drept reper si de pozitiile...

Conceptul de Normă Juridică

Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de conduită...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Omul este o fiinţă socială care nu poate trăi şi evolua decât în cadrul unei societăţi . În literatura de specialitate termenul de „societate” este...

Teritoriul de stat

1. Natura juridică a teritoriului de stat Teritoriul de stat este spaţiul geografic alcătuit din suprafeţele terestre, acvatice şi marine, din...

Ai nevoie de altceva?