Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 28974
Mărime: 108.50KB (arhivat)
Publicat de: Irma Dicu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. dr. Diana CÎRMACIU
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE DREPT DOMENIUL: DREPT PROGRAMUL DE STUDII: DREPT FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI

Cuprins

 1. INTRODUCERE p. 5
 2. CAPITOLUL I. Aspecte generale ale răspunderii internaţionale pentru violarea dreptului umanitar p. 7
 3. 1.1 Consideraţii introductive cu privire la răspundere în dreptul internaţional p. 7
 4. 1.1.1. Răspunderea în dreptul internaţional: noţiune, trăsaturi, natură juridică p. 8
 5. 1.1.2. Crimele internaţionale şi delictele internaţionale p. 9
 6. 1.2. Răspunderea internaţională a statelor pentru violarea dreptului umanitar p. 10
 7. 1.2.1. Formele răspunderii internaţionale a statelor pentru violarea dreptului internaţional umanitar p. 11
 8. 1.2.1.1. Răspunderea morala a statelor p. 12
 9. 1.2.1.2. Răspunderea politică (politico–juridică) a statelor p. 13
 10. 1.2.1.3. Răspunderea materiala a statelor p. 13
 11. 1.3. Răspunderea persoanelor fizice pentru violarea dreptului umanitar p. 14
 12. 1.3.1. Dreptul internaţional penal: apariţie, definiţie, subiecte, principii p. 15
 13. 1.3.1.1. Consideraţii privind apariţia dreptului internaţional penal p. 15
 14. 1.3.1.2. Definiţia, subiectele şi principiile dreptului internaţional penal p. 15
 15. 1.3.2. Reprimarea crimelor în dreptul internaţional umanitar p. 18
 16. 1.3.2.1 Comisia internaţionala de stabilire a faptelor p. 20
 17. 1.3.2.2. Imprescriptibilitatea crimelor de război şi crimelor contra umanităţii p. 22
 18. CAPITOLUL II. Crimele de război p. 24
 19. 2.1. Infracţiunile internaţionale p. 24
 20. 2.1.1. Definiţia infracţiunii internaţionale p. 24
 21. 2.1.2. Clasificarea infracţiunilor internaţionale p. 25
 22. 2.2. Crimele internaţionale p. 26
 23. 2.2.1. Definiţia crimei internaţionale p. 26
 24. 2.2.2. Clasificarea crimelor internaţionale p. 26
 25. 2.2.2.1. Crime contra păcii (crima de agresiune) p. 27
 26. 2.2.2.2. Crimele contra umanităţii p. 27
 27. 2.2.2.3. Crima de genocid p. 30
 28. 2.3. Crimele de război – încălcări grave ale dreptului internaţional umanitar p. 31
 29. 2.3.1. Definirea crimelor de război p. 31
 30. 2.3.2. Crimele de război în reglementarea Statutului Tribunalului Militar Internaţional de la Nurnberg p. 31
 31. 2.3.3. Crimele de război potrivit tratatelor umanitare p. 32
 32. 2.3.3.1. Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la infracţiunile grave la dreptul umanitar (crime de război) p. 32
 33. 2.3.3.2. Protocolul adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la incălcările grave ale dreptului umanitar (crime de război) p. 34
 34. 2.3.4. Crimele de război potrivit Statutelor Tribunalelor Internaţionale penale pentru fosta Iugoslavie si Rwanda p. 36
 35. 2.3.4.1. Statutului Tribunalului Internaţional Penal pentru fosta Iugoslavie cu privire la crimele de război p. 36
 36. 2.3.4.2. Statutul Tribunalului Internaţional Penal pentru Rwanda cu privire la crimele de război p. 37
 37. 2.3.5. Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale cu privire la crimele de război p. 38
 38. 2.3.5.1.Statutul de la Roma cu privire la crimele de război în conflictele armate internaţionale p. 38
 39. 2.3.6. Crimele de razboi si crimele contra umanitătii – analiză comparativă p. 41
 40. CAPITOLUL III. Justiţia penală internaţională p. 43
 41. 3.1. Apariţia şi evoluţia justiţiei penale internaţionale p. 43
 42. 3.1.1. Inceputuri p. 43
 43. 3.1.1.1. Proiectul Moynier p. 44
 44. 3.1.1.2. Tratatul de la Versailles p. 46
 45. 3.1.1.3. Proiectul Pella p. 47
 46. 3.1.2. Justitia penala internaţionala ad-hoc – studiu de caz p. 49
 47. 3.1.2.1. Tribunalul Internaţional Penal pentru Rwanda p. 49
 48. 3.1.2.1.1. Cazul Kambanda Jean p. 50
 49. CAPITOLUL IV. Concluzii p. 73
 50. ANEXĂ p. 75

Extras din licență

INTRODUCERE

Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop atenuarea efectelor conflictelor armate prin protejarea celor care nu iau parte la conflicte sau care nu mai iau parte la acestea şi prin reglementarea mijloacelor şi metodelor de luptă.

Statele sunt obligate să respecte normele dreptului internaţional umanitar care sunt obligatorii în temeiul tratatului sau care fac parte din dreptul internaţional cutumiar. Respectarea acestor norme este o preocupare cu caracter internaţional. In plus, suferinţa şi distrugerea cauzată de cazurile de încălcare a dreptului internaţional umanitar îngreunează reglementarea situaţiei care urmează conflictelor. De aceea, îmbunătăţirea respectării dreptului internaţional umanitar în întreaga lume este o chestiune de interes atât din punct de vedere politic, cât şi umanitar.

Normele dreptului internaţional umanitar au evoluat ca urmare a echilibrării necesităţilor militare şi a preocupărilor umanitare. Dreptul internaţional umanitar cuprinde norme care urmăresc să protejeze persoanele care nu iau parte în mod direct la ostilităţi sau care au renunţat să facă acest lucru, precum civilii, prizonierii de război şi alţi deţinuţi, persoanele rănite şi bolnave, dar şi restricţionarea mijloacelor şi a metodelor de luptă, inclusiv a tacticii şi a armelor, pentru a se evita suferinţa şi distrugerea în mod inutil.

Ca şi în cazul altor părti ale dreptului internaţional, dreptul internaţional umanitar are doua surse principale: convenţiile internaţionale (tratatele) şi dreptul internaţional cutumiar. Dreptul internaţional cutumiar este format din practica statelor, pe care acestea îl acceptă ca fiind obligatoriu. Deciziile judecătoreşti şi scrierile autorilor eminenţi constituie mijloace subsidiare pentru determinarea dreptului.

Dreptul internaţional umanitar se aplică oricărui conflict armat, atât internaţional, cât şi neinternaţional şi indiferent de originea conflictului. Acestea se aplică de asemenea situaţiilor de ocupaţie care rezultă în urma unui conflict armat. Diferite regimuri juridice se aplică conflictelor internaţionale armate, care au loc între state, şi conflictelor neinternaţionale (sau interne) armate, care au loc în interiorul unui stat.

Răspunderea internaţională prezintă o importanţă deosebită, deoarece garantează eficienţa dreptului internaţional umanitar, îndeplinind importante funcţii în dreptul internaţional: legalitatea internaţională, garantarea publică, dezvoltarea acestora.

Importanţa instituţiei responsabilităţii internaţionale este atestată de atenţia care s-a dat acesteia la nivelul forurilor internaţionale, regula general acceptată fiind că subiectele de drept internaţional işi angajează răspunderea internaţională prin săvârşirea unor acte ilicite, fiind responsabile pentru nesocotirea normelor de drept internaţional ori pentru nerespectarea angajamentelor juridice asumate pe cale convenţională.

Răspunderea internaţională a statelor nu poate fi interpretată ca o atingere a suveranităţii acestora, ci, dimpotrivă, ea constituie o manifestare a personalităţii lor internaţionale. Deşi în virtutea suveranităţii, mijloacele de a obliga un stat să respecte normele de drept internaţional nu au forţă coercitivă specifică dreptului intern, statele sunt îndreptăţite, tocmai pentru că sunt suverane, să ceară altor state repararea prejudiciului cauzat de acestea prin încălcarea unei obligaţii internaţionale.

Codificarea regulilor în domeniul internaţional este importantă în raporturile ce urmăresc soluţionarea conflictelor internaţionale, iar prin adoptarea mai multor convenţii şi protocoale a fost posibilă o armonizare a acestei instituţii. Fundamentul juridic al răspunderii internaţionale provine din normele şi obligaţiile care derivă din dreptul internaţional şi respectiv, din tratatele, convenţiile şi alte acte cu caracter de obligativitate dintre statele contractante. Statele îşi angajează răspunderea din momentul ratificării tratatului, asumându-şi angajamente şi căzând sub incidenţa unor sancţiuni în cazul nerespectării lui.

Putem afirma că importanţa abordării acestui subiect rezidă din faptul că răspunderea internaţională în dreptul umanitar urmăreşte, pe lângă atenuarea efectelor conflictelor armate, prevenirea conflictelor armate, restabilirea şi menţinerea păcii, sancţionarea faptelor ilicite, şi nu în ultimul rând educarea. Practic fundamentul prezentei lucrări este această din urma funcţie a dreptului internaţional umanitar, care are ca scop conştientizarea faptului că fără adoptarea unui comportament umanitar întreaga comunitate este compromisă

Bibliografie

I. M. Anghel, V. I. Anghel, Raspunderea in dreptul international, Bucuresti, Ed. Lumina Lex, 1998;

I. Closca, I. Suceava, Dreptul international umanitar, Bucuresti, Casa de editura si presa ,,Sansa” - S.R.L., 1992;

R. Bodea, Drept penal. Parte speciala, Bucuresti, Ed. Hamangiu, 2008;

Gr. Geamanu, Drept international public, vol. II, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1983;

F. Kalshoven, L. Zegveld, Contraints on the waging of war. An introduction to International Humanitarian Law, Geneva, Ed. International Committee of the Red Cross, 2001;

B. Onica – Jarka, Jurisdictia internationala penala, Editia 2 revizuita si completata, Bucuresti, Ed. C. H. Beck, 2008;

C. Pellandini, National Measures to repress violations of international humanitarian law – report on the meeting of experts, Geneva, Ed. International Committee of the Red Cross, 2000;

S. Scaunas, Raspunderea internationala pentru violarea dreptului umanitar, Bucuresti, Ed. All Beck, 2002;

N. Lupulescu, Drept umanitar, Bucuresti, Ed. C. H. Beck, 2009;

H. Seibt, Compendium of case studies of International Humanitarian Law, Geneva, Ed. International Committee of the Red Cross, 1994;

P. Verri, Dictionary of the International law of armed conflict, Geneva, Ed. International Committee of the Red Cross, 1992;

***, Dictionar de drept international public, Bucuresti, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1982;

Preview document

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 1
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 2
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 3
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 4
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 5
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 6
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 7
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 8
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 9
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 10
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 11
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 12
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 13
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 14
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 15
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 16
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 17
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 18
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 19
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 20
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 21
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 22
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 23
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 24
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 25
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 26
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 27
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 28
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 29
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 30
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 31
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 32
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 33
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 34
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 35
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 36
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 37
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 38
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 39
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 40
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 41
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 42
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 43
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 44
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 45
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 46
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 47
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 48
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 49
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 50
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 51
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 52
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 53
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 54
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 55
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 56
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 57
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 58
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 59
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 60
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 61
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 62
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 63
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 64
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 65
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 66
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 67
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 68
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 69
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 70
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 71
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 72
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 73
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 74
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 75
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 76
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 77
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 78
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 79
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 80
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 81
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 82
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 83
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 84
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 85
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 86
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 87
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 88
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 89
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 90
Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Internationala a Statelor pentru Incalcarea Normelor de Drept International Umanitar.doc

Alții au mai descărcat și

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Recunoașterea statelor în DIP

INTRODUCERE Actualitatea temei. Recunoaşterea este un act politic, generator de efecte juridice, actul de recunoaştere constituind expresia...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Te-ar putea interesa și

Protecția răniților, bolnavilor și naufragiaților, în caz de conflict armat

MOTO: „Umanitatea ar fi fericita pentru mult timp daca oamenii si-ar pune intregul lor geniu nu in slujba repararii greselilor pe care le fac, ci...

Procedură de Evaluare a Unei Organizații Folosind Reperele Teoriei procesual-organice

INTRODUCERE Organizaţiile sunt organizări sociale care sunt constituite din oameni pentru a satisface necesităţi ale oamenilor Dacă organizaţiile...

Răspunderea statelor și a persoanelor în cazul săvârșirii unei fapte penale internaționale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Formele răspunderii internaționale

1.Introducere Raspunderea internationala a statelor a fost reglementata de ONU pentru statele membre in noiembrie 2001, in cadrul sesiunii 53 a...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului internațional umanitar

1.Dreptul penal internaţional şi răspunderea penală Răspunderea internaţională este o instituţie juridică în temeiul căreia statul sau alt subiect...

Dreptul Internațional în perioada conflictelor armate

I. Introducere. Dreptul aplicabil în perioada conflictelor armate Obiectul de reglementare a acestei ramure de drept internațional sunt relațiile...

Ai nevoie de altceva?