Drept Internațional

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 17012
Mărime: 205.32KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Voinea
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Modulul 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 5
 2. LECŢIA 1 6
 3. DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
 4. PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
 5. LECŢIA 2 8
 6. RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI DREPTUL INTERN
 7. AL STATELOR
 8. EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
 9. Modulul 2 IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 14
 10. LECŢIA 1 15
 11. CONSIDERAŢII GENERALE
 12. TRATATUL INTERNAŢIONAL
 13. CUTUMA (OBICEIUL) INTERNAŢIONALĂ
 14. PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT
 15. LECŢIA 2 20
 16. IZVOARELE SUBSIDIARE (AUXILIARE)
 17. ALTE IZVOARE ALE DREPTULUI INTERNAŢ IONAL PUBLIC
 18. CODIFICAREA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
 19. Modulul 3 DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE 25
 20. LECŢIA 1 26
 21. DEFINIŢIA, CLASIFICAREA ŞI FUNCŢIILE TRATATULUI
 22. ELEMENTELE TRATATULUI INTERNAŢIONAL
 23. ÎNCHEIEREA ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI
 24. LECTIA 2 34
 25. REZERVA LA TRATATUL INTERNAŢIONAL
 26. EFECTELE TRATATULUI. APLICAREA LUI ÎN SPAŢIU ŞI TIMP
 27. LECTIA 3 36
 28. ÎNCETAREA EFECTELOR TRATATULUI
 29. INTERPRETAREA TRATATELOR
 30. Modulul 4 PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL
 31. CONTEMPORAN 41
 32. LECŢIA 1 42
 33. NOŢIUNE ŞI ÎNSEMNĂTATE
 34. PRINCIPIUL EGALITĂŢII SUVERANE A STATELOR
 35. PRINCIPIUL NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE
 36. PRINCIPIUL NERECURGERII LA FORŢĂ ŞI LA AMENINŢAREA CU FORŢA 42
 37. LECŢIA 2 47
 38. PRINCIPIUL REZOLVĂRII PAŞNICE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE
 39. PRINCIPIUL INTEGRITĂŢII TERITORIALE
 40. PRINCIPIUL INVIOLABILITĂŢII FRONTIERELOR STATULUI
 41. PRINCIPIUL RESPECTĂRII OBLIGAŢIILOR INTERNAŢIONALE (PACTA SUNT
 42. SERVANDA)
 43. PRINCIPIUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE
 44. 4
 45. Modulul 5 SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 53
 46. LECŢIA 1 54
 47. CONSIDERAŢII GENERALE
 48. STATUL SUVERAN ŞI INDEPENDENT
 49. ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE
 50. LECŢIA 2 58
 51. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT INTERNAŢIONAL A ALTOR ENTITĂŢI
 52. STATUL STATUL NEUTRU CA SUBIECT DE DERPT INTERNAŢIONAL
 53. LECŢIA 3 61
 54. RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ
 55. SUCCESIUNEA STATELOR
 56. Modulul 6 TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL 67
 57. LECŢIA 1 68
 58. DEFINIŢIA ŞI NATURA JURIDICĂ A TERITORIULUI DE STAT
 59. COMPONENŢA TERITORIULUI DE STAT
 60. FRONTIERELE DE STAT ŞI REGIMUL LOR
 61. MODIFICAREA TERITORIULUI STATELOR
 62. LECŢIA 2 70
 63. FLUVIILE INTERNAŢIONALE.DREPTUL INTERNAŢIONAL FLUVIAL
 64. DREPTUL MĂRII
 65. SPAŢIUL AERIAN AL STATULUI

Extras din curs

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

a) Definiţia dreptului internaţional public

Totalitatea statelor, precum şi celelalte entităţi participante la raporturile ce iau naştere

pe plan internaţional (de exemplu, organizaţiile internaţionale guvernamentale), formează

societatea sau comunitatea internaţională.

Gama foarte vastă şi diversificată a relaţiilor din tre state, ca purtătoare de suveranitate,

reflectă numeroasele contacte ale acestora în domenii precum cele politice, economice,

culturale etc. Relaţiile internaţionale cuprind, însă, şi numeroase raporturi între persoane

fizice şi juridice aparţinând dife ritelor state, între instituţii şi organizaţii ale statelor, precum şi

între organizaţii internaţionale.

Dreptul internaţional public constituie un ansamblu de norme juridice care guvernează

raporturile care se stabilesc în cadrul societăţii internaţionale Procesul de constituire şi de

aplicare a normelor dreptului internaţional public în cadrul comunităţii internaţionale

reprezintă ordinea juridică internaţională.

În literatura juridică de specialitate, s -au formulat mai multe definiţii pentru dreptul

internaţional public:

"totalitatea normelor juridice, create de state pe baza acordului lor de voinţă,

exprimat în forme juridice specifice, pentru a reglementa raporturile dintre ele privind pacea,

securitatea si cooperarea internaţională norme a căror aplic are este realizată prin

respectarea de bună voie, iar în caz de necesitate prin constrângerea individuală sau

colectiva a statelor";

"ansamblu de principii şi norme care reglementează raporturile dintre subiectele

dreptului internaţional, in principal s tatele dar şi, într-o măsură limitată, organizaţiile

interguvernamentale";

"un ansamblu de norme scrise sau nescrise, având ca scop reglementarea conduitei

statelor in relaţiile dintre ele."

7

b) Obiectul dreptului internaţional public

Spre deosebire de dreptul intern, care reglementează raporturile sociale în cadrul

statelor respective, obiectul dreptului internaţional este alcătuit din relaţiile

internaţionale, în cadrul cărora relaţiile dintre state reprezintă domeniul cel mai

cuprinzător.

Relaţiile internaţionale nu formează, însă, în totalitatea lor, obiectul de

reglementare al dreptului internaţional, relaţiile internaţionale fiind deosebit de variate:

politice, economice, juridice, culturale etc.

Dreptul internaţional are drept obiect de reglementare numai acele relaţii juridice

internaţionale în care statul acţionează ca purtător de suveranitate

PASUL 2

PARTICULARITĂŢILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

a) În societatea internaţională nu există un

organism legislativ unic, supraordonat

statelor, care să elaboreze o legislaţie

internaţională.

Statele sunt cele care creează normele

internaţionale, prin acordul lor de voinţă,

exprimat în mod liber în tratate şi cutume şi

tot statele sunt şi destinatarele acestor norme.

Statele acceptă să îşi conformeze

comportamentul lor pe plan extern, în funcţie

de normele dreptului internaţional public.

b) În societatea internaţională nu există

organe executive, care să asigure aplicarea

normelor dreptului internaţional public în

raporturile dintre subiectele acestuia.

Aceasta atribuţie revine tot statelor.

c) În comunitatea internaţională nu există

organe judecătoreşti cu competenţă generală

şi obligatorie, care să intervină din oficiu

instituind sancţiuni, atunci când normele de

drept nu sunt respectate.

Există organisme internaţionale cu funcţii

jurisdicţionale, a căror competenţă este

stabilită prin acordul expres al statelor aflate

în cauză. Exemplu: pentru ca un stat să poată

figura în calitate de parte în faţa Curţii

Internaţionale de Justiţie, este necesar

consimţământul acestuia; pentru ca un stat să

poată fi tras la răspundere în faţa unei instanţe

jurisdicţionale, acesta trebuie să fie parte la

tratatul care a instituit acea instanţă (Curtea

Europeană a Drepturilor Omului, Curtea

Europeana de Justiţie).

d) Normele dreptului internaţional public nu

prevăd în mod expres sancţiuni pentru cazul

nerespectării lor, spre deosebir e de dreptul

intern al statelor.

Statele sunt cele care creează normele

internaţionale, prin tratate sau cutumă şi se

prezumă buna-credinţă a acestora în a le

respecta.

LECŢIA 2

RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI

DREPTUL INTERN AL STATELOR

EVOLUŢIA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

PASUL 1

RAPORTUL ÎNTRE DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC ŞI

DREPTUL INTERN AL STATELOR

Între dreptul internaţional şi dreptul intern există deosebiri privind obiectul de

reglementare, modul de elaborare a normelor, izvoarele şi subiectele lor, sistemul de a plicare

şi de sancţionare.

Preview document

Drept Internațional - Pagina 1
Drept Internațional - Pagina 2
Drept Internațional - Pagina 3
Drept Internațional - Pagina 4
Drept Internațional - Pagina 5
Drept Internațional - Pagina 6
Drept Internațional - Pagina 7
Drept Internațional - Pagina 8
Drept Internațional - Pagina 9
Drept Internațional - Pagina 10
Drept Internațional - Pagina 11
Drept Internațional - Pagina 12
Drept Internațional - Pagina 13
Drept Internațional - Pagina 14
Drept Internațional - Pagina 15
Drept Internațional - Pagina 16
Drept Internațional - Pagina 17
Drept Internațional - Pagina 18
Drept Internațional - Pagina 19
Drept Internațional - Pagina 20
Drept Internațional - Pagina 21
Drept Internațional - Pagina 22
Drept Internațional - Pagina 23
Drept Internațional - Pagina 24
Drept Internațional - Pagina 25
Drept Internațional - Pagina 26
Drept Internațional - Pagina 27
Drept Internațional - Pagina 28
Drept Internațional - Pagina 29
Drept Internațional - Pagina 30
Drept Internațional - Pagina 31
Drept Internațional - Pagina 32
Drept Internațional - Pagina 33
Drept Internațional - Pagina 34
Drept Internațional - Pagina 35
Drept Internațional - Pagina 36
Drept Internațional - Pagina 37
Drept Internațional - Pagina 38
Drept Internațional - Pagina 39
Drept Internațional - Pagina 40
Drept Internațional - Pagina 41
Drept Internațional - Pagina 42
Drept Internațional - Pagina 43
Drept Internațional - Pagina 44
Drept Internațional - Pagina 45
Drept Internațional - Pagina 46
Drept Internațional - Pagina 47
Drept Internațional - Pagina 48
Drept Internațional - Pagina 49
Drept Internațional - Pagina 50
Drept Internațional - Pagina 51
Drept Internațional - Pagina 52
Drept Internațional - Pagina 53
Drept Internațional - Pagina 54
Drept Internațional - Pagina 55
Drept Internațional - Pagina 56
Drept Internațional - Pagina 57
Drept Internațional - Pagina 58
Drept Internațional - Pagina 59
Drept Internațional - Pagina 60
Drept Internațional - Pagina 61
Drept Internațional - Pagina 62
Drept Internațional - Pagina 63
Drept Internațional - Pagina 64
Drept Internațional - Pagina 65
Drept Internațional - Pagina 66
Drept Internațional - Pagina 67
Drept Internațional - Pagina 68
Drept Internațional - Pagina 69
Drept Internațional - Pagina 70
Drept Internațional - Pagina 71
Drept Internațional - Pagina 72
Drept Internațional - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Drept International.pdf

Alții au mai descărcat și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Concursul de infracțiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Terorismul - gravă infracțiune internațională

Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o tema recurenta a studiilor sociologice, politologice si de...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Aplicarea tratatelor de drept internațional public

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Terorismul internațional

TERORISMUL INTERNATIONAL I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o...

Te-ar putea interesa și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Fraudarea Legii în Dreptul Internațional

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei: Regulile de drept internaţional privat indică legea aplicabilă folosindu-se de anumite criterii cum...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Principiile dreptului internațional public - principiul neintervenției

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Efectele drepturilor dobândite potrivit legii străine

INTRODUCERE Recunoaşterea internaţională a drepturilor în dreptul internaţional privat înseamnă respectarea şi ocrotirea ulterioară a drepturilor...

Recunoașterea internațională a statelor și guvernelor

I.Recunoasterea internationala a statelor 1.Consideratii generale Recunoasterea este una din notiunile de drept international cel mai greu de...

Ai nevoie de altceva?