Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 26326
Mărime: 83.71KB (arhivat)
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CONSIDERAŢII GENERALE
 2. CAPITOLUL I.
 3. DREPTUL INTERNAŢIONAL, ELEMENT PRIMORDIAL PENTRU STABILIREA ŞI MENŢINEREA PĂCII
 4. Secţiunea 1. Principii fundamentale ale dreptului internaţional prin care se interzice folosirea forţei.
 5. Secţiunea 2. Soluţionarea paşnică a diferendelor – obiectiv al societăţii contemporane.
 6. CAPITOLUL II.
 7. MIJLOACE POLITICO – DIPLOMATICE DE REZOLVARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE
 8. Secţiunea 1. Negocierile directe.
 9. Secţiunea 2. Bunele oficii şi medierea.
 10. Secţiunea 3. Ancheta internaţională.
 11. Secţiunea 4. Concilierea.
 12. CAPITOLUL III.
 13. MIJLOACE JURISDICŢIONALE DE REZOLVARE A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE
 14. Secţiunea 1. Arbitrajul.
 15. Secţiunea 2. Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională.
 16. Secţiunea 3. Curtea Internaţională de Justiţie.
 17. Subsecţiunea A. C.I.J. – organ principal al O.N.U.
 18. Subsecţiunea B. Componenţa Curţii Internaţionale de Justiţie.
 19. Subsecţiunea C. Competenţa jurisdicţională.
 20. Subsecţiunea D. Competenţa contencioasă.
 21. Subsecţiunea E. Competenţa consultativă.
 22. Subsecţiunea F. Subiectele care pot supune diferende spre soluţionare Curţii.
 23. Subsecţiunea G. Procedura de soluţionare a litigiior deferite Curţii.
 24. CAPITOLUL IV.
 25. REZOLVAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
 26. Secţiunea 1. Rolul O.N.U. în soluţionarea diferendelor internaţionale.
 27. Secţiunea 2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
 28. Secţiunea 3. Organizaţia Unităţii Africane.
 29. Secţiunea 4. Liga Statelor Arabe.
 30. Secţiunea 5. Organizaţia Statelor Americane.
 31. CONCLUZII
 32. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CONSIDERAŢII GENERALE

Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale

Reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale reprezintă unul din principiile fundamentale ale dreptului internaţional.Multă vreme s-a considerat că mijloacele violente, intervenţia militară reprezintă calea soluţionarii litigiilor dintre state, însă cu timpul s-a ajuns la concluzia că mijloacele paşnice sunt necesare, rolul lor fiind considerat, la început auxiliar, subordonat mijloacelor violente.

Istoria documentelor şi a practicii de drept internaţional a cunoscut evoluţii diferite în ceea ce priveşte diversele mijloace de reglementare paşnica.

O importantă influenţă asupra afirmării ideii de renunţare la forţă şi de înlăturare a războaielor din viaţa societăţii au exercitat gânditorii antichităţii, ale căror concepţii exprimau dragostea lor faţă de om şi de valorile create de el.

Cu foarte rare excepţii, nici un om politic al acelei epoci nu concepea că pacea poate fi o situaţie normală şi durabilă a vieţii internaţionale. Cel mult se limitau la avansarea unor idei izvorâte din dorinţa de a evita un război, şi nu din realitatea obiectivă, sau se căuta supunerea recurgerii la război anumitor reguli fragile şi precare. Abia odată cu apariţia unor realităţi economice, sociale şi politice noi, pacea reuşeşte să depăşească stadiul de „pauză între războaie sau de, ordine impusă temporar” de către un suveran puternic. De atunci războiul începe să-şi piardă progresiv caracterul de fatalitate şi încetează de a mai fi un „mit politic”, în sensul platonian al cuvântului sau un refugiu spiritual în faţa vicisitudinilor vremii.

În dorinţa lor firească de a trăi în linişte, la adăpost de pericolele care planau asupra lor, oamenii au început să caute mecanisme şi tehnici de menţinere a păcii, modalităţi de soluţionare pe cale paşnică a neînţelegerilor şi divergenţelor dintre comunităţile din care făceau parte. Înainte chiar de elaborarea unor instrumente – acorduri, convenţii, tratate - în care să se fi stabilit reguli şi principii de comportare şi să se fi reglementat concret modalităţi, mecanisme şi proceduri de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale, statele au recurs adesea la asemenea instrumente, iar gânditorii le-au preconizat în diverse planuri.

În antichitate, când conţinutul relaţiilor dintre state era determinat de lupta pentru extinderea teritoriului, acapararea de sclavi, etc. mijloacele de reglementare paşnică aveau un rol limitat, războiul fiind, de regulă, calea de soluţionare a diferendelor dintre state.

În Evul mediu, se recurgea, adesea, la mediaţiune şi arbitraj .De asemenea a fost elaborat un cod internaţional cu privire la limitarea efectelor războiului. Procedurile folosite pentru reglementarea paşnică a diferendelor erau arbitrajul, mediaţiunea şi uneori concilierea.

În această perioadă au fost încheiate şi unele tratate care prevedeau recurgerea la mediaţiune sau la arbitraj.

Formarea statelor naţionale şi consolidarea suveranităţii acestora au dus la părăsirea ideii arbitrajului papei sau împăratului şi la căutarea unor metode corespunzătoare noii situaţii, excepţia la această regulă o constituia unele diferende dintre statele latino-americane, pentru care s-a recurs la arbitrajul papei, cel mai recent caz fiind acela cu privire la Canalul Bengale. În acest sens s-a afirmat ideea formării de sisteme pentru soluţionarea conflictelor prin arbitraj şi conciliere ca formă a menţinerii echilibrului de forţe. Astfel au fost elaborate planuri de arbitrare a litigiilor în cadrul unor foruri general-europene ale statelor de pe continent.

Primul proiect cunoscut de acest gen, care se îndepărtează de concepţia universalistă a bisericii catolice şi caută să găsească un răspuns logic şi mai programatic, este acela elaborat de avocatul francez Pierre Dubois. În lucrarea sa, scrisă în 1306, Pierre Dubois enunţă ideea că menţinerea păcii poate fi realizată numai dacă se creează instituţii adecvate.

Cel mai detaliat plan de organizare a păcii prin renunţarea la război şi soluţionarea paşnică a diferendelor aparţine lui Emeric Cruce. Elaborat în 1629 la Paris, planul lui Cruce prevede o instanţă de judecată a conflictelor care s-ar ivi între state.

Preview document

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 1
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 2
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 3
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 4
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 5
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 6
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 7
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 8
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 9
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 10
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 11
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 12
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 13
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 14
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 15
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 16
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 17
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 18
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 19
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 20
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 21
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 22
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 23
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 24
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 25
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 26
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 27
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 28
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 29
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 30
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 31
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 32
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 33
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 34
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 35
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 36
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 37
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 38
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 39
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 40
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 41
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 42
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 43
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 44
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 45
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 46
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 47
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 48
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 49
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 50
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 51
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 52
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 53
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 54
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 55
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 56
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 57
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 58
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 59
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 60
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 61
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 62
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 63
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 64
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 65
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 66
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 67
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 68
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 69
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 70
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 71
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 72
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 73
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 74
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 75
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 76
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 77
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 78
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 79
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 80
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 81
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 82
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 83
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 84
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 85
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 86
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 87
Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Rezolvarea pe Cale Pasnica a Diferendelor Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Arbitrajul Comercial Internațional

CAPITOL I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Noţiune Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional recunoaşte importanţa arbitrajului ca...

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Personalitatea juridică a organizațiilor internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate: Personalitatea juridică internațională - exprimă calitatea de subiect de drept...

Mijloacele politico-diplomatice de Soluționare Pașnică a Diferendelor Internaționale

Ideea soluţionării paşnice a conflictelor la nivel internaţional a apărut încă din perioada antichităţii. Apoi, principiile soluţionării...

Negocierea și bunele oficii - proceduri de soluționare a diferențelor internaționale

INTRODUCERE În cuprinsul lucrării am prezentat procedurile de soluționare pe cale pașnică a diferendelor internaționale. Diferendul reprezintă o...

Ordinea Juridică în Uniunea Europeană

Competentele, Principiile si Clasificare. Secţiunea I Prezentare generală În sens larg, ordinea juridică comunitară este dată de ansamblul de...

Principii fundamentale ale dreptului internațional public

Principiile dreptului international public sunt acele reguli generale aplicabile relatiilor intre subiectele acestei ramuri de drept Alaturi de...

Te-ar putea interesa și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Constituirea organizației națiunilor unite

INTRODUCERE „Cele douǎ rǎzboaie mondiale aruncaserǎ omenirea într-o prǎpastie a deznǎdejdii şi făcuseră într-o jumătate de secol peste 100 de...

Sancțiuni cu Folosirea Forței Armate în Dreptul Internațional

Capitolul I Instituirea sanctiunilor în dreptul international Anul 2001! Va fi oare înca un an în care relatiile prietenesti între natiuni,...

ONU și soluționarea litigiilor internaționale

INTRODUCERE O veche maximă a lui Cicero spunea „ Dacă sunt două feluri de luptă, unul cu cuvântul şi altul cu forţa şi dacă unul e propriu omului,...

Instituția Sancțiunilor în Dreptul Internațional

Cât timp relaţiile prieteneşti între naţiuni, demnitatea umană şi consolidarea păcii mondiale vor fi considerate priorităţi ale omenirii? În mod...

Mecanisme și Procedee de Asigurare a Securității Internaționale

Introducere Identitatea terorismului este rezultatul procesului de explorare şi structurare a propriilor caracteristici în urma căruia rezultă...

Rolul Organizațiilor Internaționale în Păstrarea Sistemului Mondial de Securitate

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I COOPERAREA STATELOR ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE 1.1.1. NECESITATEA COOPERĂRII DINTRE...

Imperativul Interzicerii Recurgerii la Forța Armată în Relațiile Internaționale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Lucrarea intitulată „Imperativul interzicerii recurgerii la forţa armată în relaţiile internaţionale” este structurată în...

Ai nevoie de altceva?