Aplicarea tratatelor de drept internațional public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5122
Mărime: 22.05KB (arhivat)
Publicat de: Frusina Stoica
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emanoil Corneliu MOGIRZAN

Cuprins

 1. Cap. I. Noţiuni introductive privind tratatele internaţionale
 2. Cap. II. Rezervele tratatelor internaţionale
 3. Cap. II.1. Noţiuni introductive
 4. Cap. II.2. Condiţiile de fond şi de formă ale rezervelor tratatelor intenaţionale
 5. Cap. III. Aplicarea tratatelor internaţionale
 6. III. 1. Noţiuni introductive
 7. III. 2. Regula pacta sunt servanda
 8. III. 3. Aplicarea cu titlu provizoriu a tratatelor
 9. III. 4. Aplicarea directă a tratatelor internaţionale
 10. III. 5. Aplicarea tratatelor de judecătorul intern
 11. III. 6. Aplicarea în spaţiu a tratatelor internaţionale
 12. III. 7. Aplicarea în timp a tratatelor internaţionale
 13. III. 8. Aplicarea tratatelor faţă de statele terţe
 14. III. 9. Aplicarea tratatelor în dreptul intern
 15. Cap. IV. Interpretarea tratatelor internaţionale
 16. Cap. V. Concluzii

Extras din referat

APLICAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND TRATATELE INTERNAŢIONALE

Problema obligaţiilor şi drepturilor ce decurg dintr-o înţelegere convenită între două persoane s-a statornicit şi în relaţiile dintre state, încă de la apariţia acestora. În practica relaţiilor internaţionale, mijloacele mai vechi prin care statele deveneau părţi la tratate constituiau semnarea sau ratificarea. Istoria relaţiilor internaţionale afirmă că unul dintre cele mai vechi tratate este acela din anul 1296 î.e.n., încheiat între Ramses al II – lea, faraonul Egiptului, şi Hattusilli, regele hitiţilor. La grecii antici, tratatele încheiate de reprezentanţii anume împuterniciti erau supuse aprobării adunării poporului. De asemenea, tratatele încheiate de Senat, în timpul Imperiului roman, erau supuse, printr-un plebiscit, poporului, în comitia tributa, care putea să le ratifice ori să le respingă.

Reţinem astfel că, din cele mai vechi timpuri, tratatul s-a impus ca mijloc al relaţiilor dintre state, tehnicile folosite fiind, în general, apropiate de cele din prezent. Dar încheierea şi aplicarea tratatelor în trecut nu exprima, în realitate, o voinţă a poporului, ci a claselor dominante în statele respective.

În prezent, în societatea contemporană, formată, în principal, din state suverane şi organizaţii internaţionale create de aceste state, tratatele îndeplinesc un rol fundamental, în sensul că entităţile care formează societatea internaţională sunt ţinute să respecte în raporturile dintre ele, dispoziţiile tratatelor la care sunt părţi.

În sensul cel mai larg al cuvântului, tratatul este un acord de voinţă între subiecte de drept internaţional, supus normelor dreptului internaţional.

Ca operaţie juridică (negotium iuris) ,,tratatul” este definit, în general, a fi o înţelegere încheiată între două sau mai multe state, prin care se determină drepturile şi obligaţiile lor reciproce şi se stabilesc norme de conduită pe care ele se obligă să le respecte.

Dar tratatul mai poate fi definit şi ca un instrument (instrumentum iuris), în care se încorporează un acord de voinţă între state.

Tratatele se încheie între subiectele de drept internaţional. Statele, fiind subiectele principale ale acestui drept, au o capacitate deplină în încheierea tratatelor internaţionale.Organizaţiile internaţionale guvernamentale fiind creaţia statelor au calitatea de subiecte derivate ale dreptului internaţional, cu capacitatea de a participa la tratate internaţionale numai în măsura şi limitele în care statele membre – prin actul lor constitutiv le conferă această facultate.

Dreptul de a participa la tratate internaţionale îl are orice formaţie statală, având calitatea de subiect de drept. Deci chiar dacă în relaţiile internaţionale contemporane figura centrală este ,,statul suveran”, se recunoaşte dreptul de a participa la tratate şi naţiunilor care în procesul de formare a statului lor independent şi suveran au atins un anumit grad de organizare a unei puteri centrale.

II. REZERVELE TRATATELOR INTERNAŢIONALE

II. 1. Noţiuni introductive

Însemnătatea şi dimensiunea problemelor existente pe plan internaţional a determinat statele ca, atunci când încheie tratate internaţionale, să recurgă la dispoziţii de detaliu, reprezentate de rezervele la tratatele internaţionale.

În literatura juridică de specialitate, rezerva la tratate este definită ca o declaraţie unilaterală care face parte integrantă din actul juridic prin care un stat, având vocaţie de a deveni parte la un tratat multilateral, intră în rândurile părţilor contractante. Această declaraţie se consemnează în afara textului tratatului şi are drept scop să reducă, cât priveşte statul în cauză, întinderea obligaţiilor decurgând din acel tratat.

Preview document

Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 1
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 2
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 3
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 4
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 5
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 6
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 7
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 8
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 9
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 10
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 11
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 12
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 13
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 14
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 15
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 16
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 17
Aplicarea tratatelor de drept internațional public - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Aplicarea Tratatelor de Drept International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul curții internaționale de justiție în rezolvarea diferendelor dintre state

CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE Într-un parc din mijlocul oraşului Haga se înalţă impunătoarea siluetă a Palatului Păcii. Construit între 1908 şi 1913...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Uniunea Europeană și drepturile omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Supremația dreptului comunitar asupra dreptului național

1.Ordinea juridica comunitara Ordinea internationala actuala-din care face parte ,evident,si Uniunea Europeana –constituie rezultatul unei...

Competența Curții Internaționale de Justiție

Necesitatea instituirii unui organ de justitie international in formele unei instante propriu-zise s-a impus dupa primul razboi mondial. Grozaviile...

Te-ar putea interesa și

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite...

Construcția și extinderea Uniunii Europene

1. Precizări introductive Prin "Comunităţile europene", "Comunitatea europeană" sau "Uniunea europeană" se înţelege, în limbajul comun, sistemul...

Tratatul internațional - izvor de drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Încheierea Tratatelor

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND TRATATELE 1.1. Evoluția tratatelor in Dreptul Internațional Public Societatea internationala formata...

Procedura extrădării pasive și active

SECTIUNEA I Extrădarea este una din cele mai vechi forme de cooperare internaţională. Extrădarea a fost, la începuturi, mai mult un gest de...

Contenciosul Administrativ

ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND JURISDICTIA ADMINISTRATIVA DIN PRISMA RELATIEI DINTRE CONTENCIOSUL INTERN SI EUROPEAN CAPITOLUL I...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Drept internațional public vs. drept intern

Dreptul internaţional public şi drept intern, noţiuni introductive Denumit cândva şi „dreptul ginţilor”, dreptul internaţional publicreprezintă...

Ai nevoie de altceva?