Răspunderea Internațională a Statelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14362
Mărime: 52.99KB (arhivat)
Publicat de: Veniamin Pintilie
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. I. Noţiuni cu caracter general
 2. II. Evoluţia conceptelor privind răspunderea statului
 3. III. Natura juridică şi definiţia răspunderii internaţionale
 4. IV. Fundamentul răspunderii internaţionale
 5. V. Faptul generator al răspunderii internaţionale
 6. 1. Elementul obiectiv al faptului generator
 7. 1.1 Faptul ilicit, generator primordial al răspunderii internaţionale. Clasificarea faptelor ilicite
 8. 1.2 Faptul ilicit, generator ipotetic al răspunderii internaţionale
 9. 1.3 Cauze ale absenţei unui principiu general al răspunderii obiectiv ĩn material dreptului internaţional public
 10. 2. Elementul subiectiv
 11. VI. Circumstanţe care exclud răspunderea internaţională
 12. VII. Prejudiciul
 13. 1. Tipuri de prejudicii
 14. 2. Modalităti de reparaţie a prejudiciului
 15. VIII. Stabilirea răspunderii internaţionale a statelor şi consecinţele acesteia
 16. 1. Sancţiunile
 17. 2. Obligaţia de reparare
 18. 3. Consecinţele răspunderii internaţionale
 19. IX. Răspunderea statelor pentru consecinţe prejudiciabile decurgând din activităţi care nu sunt interzise de dreptul internaţional
 20. X. Concluzii

Extras din referat

I. Noţiuni cu caracter general

Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte (răspundere civilă sau penală) sau a unui eşec (răspundere politică). Ĩn ordinea internaţională, Statul ĩşi angajează răspunderea atunci când săvârşeşte un fapt illicit.

Instituţia s-a consacrat ca unb adevărat principiu al dreptului internaţional public, potrivit căreia orice ĩncălcare a unei obligaţii internaţionale antrenează răspunderea autorului ĩncălcării şi obligaţia acestuia de a repara eventualul prejudiciu produs. Reprezintă o instituţie fundamentală ĩn ĩntreg sistemul de drept, iar dreptul internaţional nu face excepţie de la această regulă.

Ĩncălcarea unei norme internaţionale de către un stat are drept consecinţă stabilirea unui raport juridic ĩntre statul lezat şi statul vinovat. Răspunderea internaţională reprezintă o manifestare a personalităţii juridice a statelor, a suveranităţii lor, ce contribuie la garantarea legalităţii ordinii internaţionale.

La nivel internaţional poate fi angajată şi răspunderea persoanelor fizice ĩn cazul comiterii unor infracţiuni internaţionale. Ĩn acest caz, persoana fizică răspunde ĩn fată organelor jurisdicţionale internaţionale, fiind vorba de o răspundere penală individuală.

Adesea, autorul ĩncălcării unei obligaţii juridice trebuie să “răspundă” ĩn faţa subiectului căruia i-a fost cauzat prejudicial. Conţinutul răspunderii constă, ĩn principiu, datorită autorului său, ĩn obligaţia de a ĩnlătura consecinţele dăunătoare rezultate din fapta săvârşită de către el.

Atingerea adusă legalităţii şi crearea consecutivă a unei obligaţii reparatorii ĩn sarcina autorului acesteia sunt noţiuni ĩn interdependenţă, Obligaţia de a repara apare ca fiind sancţiunea ordinară a ĩncălcării dreptului.

Dreptul internaţional s-a referit, până ĩn prezent, strict la raportul simplu existent ĩntre comitarea unui act ilicit şi crearea consecutivă a obligaţiei de reparaţie a consecinţelor dăunătoare.

Ĩn hotărârea pronunţată ĩn cauza “Uzinei Chorzow”, CPIJ a rezumat acest raport astfel: ”reprezintă un principiu de drept internaţional, o concepţie generală de drept, ca orice ĩncălcare a unui angajament să presupună obligaţia de reparaţie”.

Răspunderea internaţională corespunde, mai ĩntâi, unui tip de răspundere civilă transpusă ĩn ordinea interstatală.

Ordinea juridică impune o serie de norme de comportament, de obligaţii ĩn sarcina subiectelor de drept, iar răspunderea este mecanismul prin intermediul căruia se constată slăbiciunea acestora din urmă şi se obţine restabilirea legalităţii.

Ĩn dreptul intern, ca şi ĩn dreptul internaţional, angajarea răspunderii unui subiect de drept nu este singura sancţiune aplicabilă ĩn cazul ĩncălcării legalitătii . Cu toate acestea, instituţia răspunderii rămâne cea mai răspândită şi mai eleborată formă de răspuns la ilegalitate.

Răspunderea internaţională este concepută, ĩn mod esenţial, să funcţioneze ca o instituţie juridică ĩmpotriva statelor. Chiar dacă ulterior recunoaşterea personalităţii lor juridice internaţionale, răspunderea organizaţiilor interguvernamentale se supune, ĩn principiu, aceloraşi reguli de origine cutumiară. Aplicarea lor practică, chiar dacă presupune şi greşeli, dezvăluie faptul că destinatarul lor le consideră obligatorii.

Spre deosebire de formele de răspundere din dreptul intern, răspunderea internaţională se sustrage, ĩn mare măsură, judecătorului .

Deşi consacrată prin unele dispoziţii convenţionale şi prin jurisprudenţă, instituţia răspunderii este ĩncă ĩn proces de codificare, un rol important avându-l, ĩn acest sens, lucrările ĩn desfăşurare, ĩn materie, ale Comisiei de Drept Internaţional (proiectul de articole privind răspunderea statelor).

Un proiect revizuit şi mai detaliat a fost adoptat de CDI ĩn 1996, având ĩn prezent 62 de articole, ĩmpărţite ĩn trei părţi: originea răspunderii internaţionale, conţinutul, formele şi gradele răspunderii şi soluţionarea diferendelor .

II. Evoluţia conceptelor privind răspunderea statului

Ĩntr-o primă perioadă a evoluţiei concepţiilor referitoare la răspunderea internaţională a statelor, pentru declanşarea acesteia erau luat ĩn considerara actele persoanelor fizice care cauzaseră prejudicii unui stat străin.

Preview document

Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 1
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 2
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 3
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 4
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 5
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 6
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 7
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 8
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 9
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 10
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 11
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 12
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 13
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 14
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 15
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 16
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 17
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 18
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 19
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 20
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 21
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 22
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 23
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 24
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 25
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 26
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 27
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 28
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 29
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 30
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 31
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 32
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 33
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 34
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 35
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 36
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 37
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 38
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 39
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Internationala a Statelor.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor de criminalitate informatică

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică şi de la analiza principalelor...

Separația puterilor în condițiile statului de drept

INTRODUCERE Statul, cuvantul care desemneaza societatea organizata din punct de vedere politic, este un termen relativ modern, care a aparut mult...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Instituția Președintelui Republicii Moldova

INTRODUCERE În rîndul de probleme social-economice, juridice şi politice în procesul de edificare a unei societăţi democratice o atenţie specială...

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor...

Răspunderea Statelor în Drept

INTRODUCERE Dreptul Internaţional contemporan este format din principii şi norme juridice create pe baza acordului de voinţă dintre state, cu...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea Statelor în Drept

INTRODUCERE Dreptul Internaţional contemporan este format din principii şi norme juridice create pe baza acordului de voinţă dintre state, cu...

Răspunderea statelor și a persoanelor în cazul săvârșirii unei fapte penale internaționale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Principiile dreptului internațional penal

Notiunea de principiu provine etimologic de la latinescul “principium”-cu sensul de izvor primordial,cauza primara,temei,lege,norma de baza. In...

Ai nevoie de altceva?